2008-04-23

Det förrädiska frihetsbegreppet

Jag har tidigare på denna blogg betonat vikten av att formulera en röd frihetsvision, där frihet inte står för egoism utan för frigörelse och där friheten går hand i hand med jämlikheten och solidariteten. Bakgrunden var Mona Sahlins tal i Almedalen och hennes vädjan om hjälp med att vrida frihetsbegreppet ur högerns händer.

I dag hade jag förmånen att inom ramen för arbetsgruppen "Socialdemokratins värderingar i en gränslös värld", en undergrupp till rådslagsgruppen "Vår värld", få diskutera värderingsfrågor med förre statsminstern och partiledaren Ingvar Carlsson. Som en krumelur i sammanhanget kom frågan om termen "friskola" på bordet. Makten över ordet är onekligen en bra bit på vägen mot makten över tanken. Ordet "fri" har alltid en positiv klang - vem vill inte vara fri?! Men varför säger vi då fri-skolor när vi inte säger "fri-sjukhus" utan i stället privatsjukhus?

Som man frågar får man svar. I dag presenterades en undersökning som visade hur svenska folkets stöd för s k friskolor minskat. Jag är säker på att om man frågat om inställningen till privatskolor i stället för friskolor (vilket ju egentligen är samma sak) så hade stödet varit ännu mycket lägre.

Själv tänker jag pröva att använda ordet privatskolor i stället för friskolor ett tag, för att känna efter hur ordet ligger i munnen och vad som händer. Friskolor innebär kanske frihet för en del, men leder till ofrihet för andra.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Ett annat bra exempel på ideologiskt språkbruk är den (så kallade) "fria sjukvård" som man ofta hör om i debatten. Detta trots att man i själva verket talar om skattefinansierad (offentlig) sjukvård.

Att det är tufft att betala skatt har vi ju hört, men att det skulle vara ett fritt val är väl att överdriva!

Så försök även tala om "skattefinansierad sjukvård" istället för "fri sjukvård" framöver. Kanske kan det leda till ännu mer ideologisk förnyelse!

/ATEIST

Som för övrigt undrar om barnen i socialdemokratins vision av Sverige ska få åtnjuta en "fri skola för alla".

krigstid sa...

ATEIST: Skillnaden mellan ditt och Ulfs exempel är ju att ditt handlar om finansiering och hans om utförande. Både skola och vård måste ju finansieras, men de kan utföras på olika sätt och av olika aktörer. En "privat" finansierad sjukvård skulle vara en "avgiftssjukvård" där var och en får vad den betalar för (eller snarare: KAN betala för). Om vi alla finaniserar sjukvården gemensamt så kan vi istället gemensamt styra vem som får tillgång till vad, till exempel enligt devisen vård efter behov (som jag tycker är en förnuftig grund för fördelning). Att ständigt tala om "skatter" är i grund och botten bara ett sätt att antingen dölja eller glömma finansieringsfrågan.

Vad det gäller friskolor så fungerar de nu på så vis att de dränerar de kommunala skolornas resurser och sänker den allmänna nivån. Det är per definition dåligt. Det finns ingenting som säger att en större valfrihet inte skulle kunna rymmas inom den kommunala skolans ram (som f.ö. kanske borde förstatligas igen). En fri skola FÖR ALLA får vi f.ö. inte förrän utbildningspolitiken vilar på jämlikhetens grund.

Anonym sa...

Ulf, båda begreppen finns i debatten och syftar på olika företeelser. Privatskolor refererar till privatfinansierade skolor (jmf. Lundsberg) och friskolor till offentligt finansierade skolor i icke-kommunal regi (t.ex. ett privat företag eller en ideell organisation).

Du har ju lärt mig att man ska hålla isär begrepp med tydliga definitioner, det borde väl också gälla i skoldebatten?

/Dogge

Anonym sa...

Inget fel i att prova hur det ligger i munnen. Samtidigt är privatskolor och friskolor inte samma sak. Vi har i vårt område (nu blir det engelska) private schools, parochial schools (ofta drivna av katolska kyrkan men även frikyrkor), charter schools och så home schooling, där en förälder tar på sig att skola barnen hemma (huvaligen, låt ungarna gå till skolan varje dag så man blir å me dom, säger jag, men jag känner flera mammor som gjort ett fantastiskt jobb som hemmalärare, bl.a. en svenska vars döttrar nu läser på universitet med den äran).

Jag antar att friskolor är samma som charter schools. Dessa har ofta innovativa undervisningsgrunder/metoder och större val i curriculum och scheman etc. men verkar från mitt håll inte fungera bättre än allmänna skolor som engagerar sig på samma sätt. Vi har samma debatt om skolor som drar pengar från det allmänna. Men det har lugnat ner sig och kanske sporrat allmänna skolor att skärpa sig? Inte alla charter schools klarar sig så bra som det är tänkt vad gäller standard och de utsätts - som ska vara - med stor "scrutiny". Vad gäller "accreditation" (hur man följer en fastsatt standard) varierar det i alla dessa system av skolor.

Men säg gärna till Lars Ohly och andra att han också borde prova hur det ligger i munnen att kalla dotterns skola privatskola! :)

A-K

krigstid sa...

A-K: Lars Ohly har sagt att han inte kan se hur hans dotters val av utbildning inte skulle kunna tillgodoses inom ramen för en kommunal skola. Han har också påpekat att det handlar om hans dotters val och inte hans - till skillnad från dig och dina "hemmaskolande" bekanta så brukar inte vänsterns företrädare och sympatisörer tro på föräldrarnas makt att bestämma över sina barn. Snarare ser de värdet av att barnen får tillträde till den offentliga, medborgerliga arenan och kan utvecklas till jämlika och fria individer på egen hand.

Anonym sa...

Ojoj, krigstid! Vilken ton: "du och dina..." :) Vet hut!

Du tycks ha aaaningen fördömande ton över att jag råkar känna folk (bara några familjer totalt över 20 år) som hemskolar eller har hemskolat? Blir du förvånad om många av dessa gör detta för att de har givit sina barn makten att göra detta val? De har inte tvingat sina barn att gå i en allmän skola de inte gillar, vantrivs i eller finner för flummig eller något annat. I somliga familjer går kanske ett barn i allmän skola medan ett annat är hemskolat.

Som jag skrev är jag ingen proponent för hemskolning och skulle aldrig vilja ta mig an det själv trots att jag har lärarutbildning. Vi har skickat barnen till allmän skola och jag har undervisat i allmän skola. Dessa ligger mig varmt om hjärtat.

Men om du som du säger inte är för att utöva makt över dina barn så skulle du säkert gå med på hemskolning om det var barnets önskan och om du trodde dig kunna ta i denna utmaning, eller? Jag bara talade om att det existerade. Det räckte tydligen för att det skulle bli krig? Inte heller är jag emot att Ohlys dotter går i friskola; mycket liberalt tänkt av honom. Ohly har visst själv sagt att den linje dottern valde inte fanns inom det allmänna. Andra håller inte med; anser att det finns sådana alternativ inom det offentliga. Jag tyckte bara att han skulle prova Ulfs recept och kalla det "privatskola". Inte allvarligt menat men tydligen allvarligt taget. Ta upp det med Ulf om du tar avstånd från hans inlägg. Det är inte för inte du har det nick du har! :)

A-K

Anonym sa...

Krigstid,
Helt uppenbart är triage den styrande principen inom svensk sjukvård. De är dock ganska ovanligt att de långa köerna där läkarna kan remittera förtur hyllas som något positivt.

Som ett ideologiskt tankeexperiment kan du fundera på vad som händer om du inför "utbildningstriage" inom den offentliga utbildningen...

/GT/

Ulf Bjereld sa...

Krigstid uttrycker i sitt svar till Ateist mycket väl mina tankar i denna fråga.

Dogge har rätt i att det finns en etablerad distinktion mellan "privatskola" och "friskola", beroende av finansieringsformen. Men det som förenar "privatskolor" och "friskolor" är att båda drivs av icke-offentliga uppdragsgivare och i den meningen är de just - privata. Namnet "friskola" döljer denna samhörighet med privatskolorna, och det tycker jag är dumt.

Anonym sa...

Ok, men hur ska du då hålla isär dessa båda skolformer (de "privata-privata" och de privata friskolorna)? Eftersom det går en oerhört viktig skiljelinje mellan dessa skolformer - att alla är välkomna oavsett tjockleken på plånbok hos den privata friskolan men inte hos den privata-privata skolan - har vi, menar jag, anledning att klargöra skillnaden genom det språkbruk vi använder.

/Dogge

Anonym sa...

Varför denna obsession med varifrån pengarna kommer? Är det inte viktigare vad barnen får lära sig?

GT