2018-10-26

Därför är det dags att säga ja till amnesti!

Nej, nu går det inte längre. Situationen för unga ensamkommande som levt i Sverige en längre tid är i många fall så svår att den leder till psykisk ohälsa, självskadebeteenden och i värsta fall självmord. De medicinska åldersbedömningarna har, inte minst genom Negra Efendic artiklar i Svenska Dagbladet, avslöjats ha stora brister. Gymnasielagen var en stor framgång, men rättsläget är i andra avseenden oklart och många unga hamnar utanför samhällets skyddsnät. De tillfälliga och snabbt framtagna lagarna bildar ett lapptäcke som inte är hållbart på sikt. Därför argumenterar jag i Aftonbladet i dag för en amnestilag för ensamkommande unga som levt i Sverige i över ett år.

En amnestilag är inte oproblematisk. Vilka ska den omfatta? Varför ska just vissa grupper och individer få denna möjlighet att stanna i vårt fantastiska land och inte andra? Var man än drar gränsen kommer några att hamna precis utanför.

Men trots dessa gränsdragningsproblem har jag nu landat i övertygelsen att en amnestilag är det bästa sättet att lösa frågan om de unga ensamkommandes framtid. Jag har tre argument. 1.) Den humanitära situationen för denna grupp är väldigt svår, och vid sidan av Gymnasielagen syns det få ljus i tunneln, 2.) Stora delar av denna grupp kommer att stanna i Sverige oavsett om de får uppehållstillstånd eller inte. En amnestilag skapar ordning och reda i migrationspolitiken, underlättar integrationen och minskar risken för ett skuggsamhälle. 3.) En amnestilag skulle avlasta rättsväsendet och myndigheter från ett mycket stort och tungt och kostsamt arbete.

De rödgröna partierna som tillsammans med Centerpartiet drev igenom Gymnasielagen kan som riksdagsmajoritet driva fram ett beslut i frågan, gärna i samverkan med till exempel Liberalerna och kanske till och med Kristdemokraterna.

Som jag skriver i artikeln:

Därmed minskas den administrativa bördan för myndigheterna, den komplicerade gymnasielagens intentioner kan uppfyllas med avseende på att värna dem som har väntat längst på asylbesked. Vi minimerar risken för framväxten av ett skuggsamhälle i avslagens fotspår och vi visar återigen omvärlden att Sverige står upp för de utsatta. Det är en politisk strid som är värd att ta.

6 kommentarer:

Anonym sa...

2005 röstade S och M nej till en lag om flyktingamnesti. I efterföljande regeringsförhandlingar gav S med sig efter krav från bl a MP och ändrade ståndpunkt. Detta lanserades som en engångsföreteelse som skulle skapa ”rent bord” vid fortsatt asylhantering. När det var dags igen. 2017 sa migrationsminister
Heléne Fritzon (S) i Agenda att ”det inte är möjligt att låta alla ensamkommande unga få stanna i Sverige, som Miljöpartiet vill. Jag bedömer att det inte är möjligt, då skulle vi överge den reglerade invandringen och ställa oss utanför prövningen av asylskälen.” Under hot (?) om regeringskris från MP och internt lobbyarbete av bl a Ulf blev det dags igen. En av rättsliga instanser utdömd lag genomfördes med stöd av nyliberala C. Och nu är det alltså dags igen enligt Ulf. Om vi inte ger dessa som vid prövning i flera instanser saknat skyddsskäl amnesti får vi bara ett (ännu större) skuggsamhälle.
Ulfs vill underlätta de de rättsvårdande myndigheternas arbetsbörda. Det är lite sent påtänkt tycker jag. Det är ju hans eget förslag som gör att dessa individers rätt till asyl måste prövas ytterligare en gång.
Under juli-september sökte drygt 11000 enligt gymnasielagen. Av de behandlade fick 370 bifall och 1315 avslag. Ett resultat som föranleder amnesti enligt Ulf?
Sverige påstås ha en migrationspolitik på EUs miniminivå. Fakta talar ett annat språk
https://pbs.twimg.com/media/Doa80_FXcAEkAqw.jpg:large
Det finns säker flera orsaker till detta. En, som aktualiserats i dagarna är Sveriges den gränsbevakning som kritiserats av EU. En annan är den signalpolitik som Ulf m fl ständigt bedriver: kom hit så får ni stanna på ett eller annat sätt.
Socialdemokraternas migrationspolitik är tillsammans med övriga EU en helt annan. Man gör allt för att hindra asylsökande från att komma till Europa för att söka asyl. Den svenska kritiken gäller i första hand bristen på solidaritet mellan medlemsländerna om en rättvis fördelning av de som trots allt lyckas ta sig hit och få asyl. Därför har migrationsforskaren Joakim Ruist rätt när han påpekar att den nuvarande asylpolitiken är ett hyckleri som bör ersättas med kvotflyktingsystem. Med kvoter som länderna kan hantera med hänsyn till sina egna medborgare.
https://pbs.twimg.com/media/DpnPBm7WkAAD2sV.jpg:large
Klas Bengtsson

Unknown sa...

Du har helt rätt Ulf Bjereld!
Det ända humana är att stoppa utvisningarna till länder i krig som bla Afghanistan och ge de ek amnesti!
Sverige har gett större grupper än det här amnesti vid andra tillfällen när situationen krävt en speciallösning så förstår inte varför politikerna beter sig så grymt omänskligt nu! Det är oerhört mycket som gått fel och helt utan rättssäkerhet på MV, införandet av den tillfälliga begränsningslag en och ovetenskapliga MÅB. Det hela är som ett stort asyllotteri men med livet som insats. Det har redan gått för långt men politikerna måste agera. Känns som det blivit en principsak för dem att inte stoppa eländet istället för att se och lyssna på alla experter som starkt avråder att fortsätta utvisa till Afg.
#moratorium
#amnestinu

Leif Hogstam sa...

När alla klimatflyktingar kommer att trycka på, kommer de som kommit nu, likna en piss i havet. Låt alla som kommit få stanna.

Anonym sa...

Forskning har visat att engångs-amnestier skapar rationella förväntningar om att upprepas. Med andra ord, alla vet att om man missar en vapenamnesti så kommer det en ny om några år, om man missar en skatteamnesti så kommer en till om några år, osv. Likadant med en flyktingamensti: De potentiella flyktingarna som nu finns i Syrien och Afghanistan får en mycket stark signal om att Sverige delar ut amnestier med några års mellanrum. Därför blir det rationella tillvägagångsättet att ta sig till Sverige, ligga lågt några år och sedan omfattas av nästa amnesti.

Homo Economicus

Skolsossen sa...

Med tanke på att svenska Migrationsverket så hårdnackat vägrar ändra sina riktlinjer angående säkerhetsläget i Afghanistan trots rapporter och vittnesmål om att våldet och terrorn bara ökar (http://www.refworld.org/docid/5b8900109.html) så är amnesti det enda rätta nu. Men Sverige måste skynda på! Allt fler av de unga, som kanske varit här i närmare tre år, som blivit godkända i svenska och behöriga att söka till gymnasiet och hittat extrajobb, men fått avslag på nya gymnasielagen pga någon liten detalj som de inte uppfyllde, lämnar nu Sverige för en oviss framtid i Frankrike, Tyskland eller Italien.

/Nadja

Unknown sa...

Tack Ulf! En amnesti är det enda rätta. Det är en omänsklig behandling de unga utsatts för. En behandling som vårt välmående Sverige borde skämmas för.