2018-10-07

Dags för nya tag i migrationspolitiken - förbättra möjligheterna till familjeåterförening!

Det bör bli bättre ordning och reda i svensk asyl- och migrationspolitik. En ny rapport från Röda Korset visar hur den tillfälliga asyllagen nekar familjer där en eller flera personer beviljats skydd i Sverige familjeåterförening under de tre år lagen gäller. I flera fall skiljs föräldrar och barn åt under många års tid, vilket skapar lidande och ökad psykisk ohälsa.

Går detta an? Nej, det går verkligen inte an.

Nu när valet är över är det hög tid att de demokratiska politiska partierna samlar ihop sig och åtgärdar de brister som i dag finns i den svenska flykting- och migrationspolitik. Sverige är i så många avseenden ett föregångsland i världen. Då ska vi också leva upp till förväntningarna genom att föra en flykting- och migrationspolitik som inte skiljer barn från föräldrar. I stället måste Sverige gå i täten för en politik som skapar trygghet för de nyanlända och som inte stänger dörren till omvärlden.

När det gäller anhöriginvandringen delar jag helt Röda Korsets slutsats: På grund av de svåra humanitära konsekvenserna kan det inte anses proportionerligt att neka familjer återförening längre tid än de tre år den tillfälliga lagen gäller. Rätten till familjeåterförening måste garanteras för alla som beviljas skydd i Sverige och försörjningskrav som försvårar eller omöjliggör familjeåterförening måste ses över.

Genomdrivandet av gymnasielagen som ger 9 000 unga människor en möjlighet att bygga sig en framtid i vårt gemensamma växande hem var en stor framgång, och visar att politisk kamp lönar sig. Men alla ungdomar som kom 2015 omgärdas inte av gymnasielagen. Jag skulle gärna se en lösning som gav även dessa ungdomar en möjlighet att få stanna - i annat fall riskerar vi att de blir en del av ett växande skuggsamhälle.

För att öka tryggheten och förbättra integrationen bör Sverige också så snart som möjligt göra permanenta i stället för tillfälliga uppehållstillstånd till huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd underlättar för människor att lära sig språket och etablera sig på arbetsmarknaden, de avlastar rättsinstitutionerna genom att minska antalet omprövningar och de ökar människors livskvalitet. I väntan på att permanenta uppehållstillstånd blir huvudregel bör sådana tillstånd åtminstone beviljas efter förlängningsansökan om skyddsbehovet kvarstår.

Och nej - Sverige ska inte utvisa människor till krigets Afghanistan. I morgon måndag 8 oktober genomförs manifestationer över hela landet mot utvisningarna. Jag hoppas att dessa manifestationer får att stort genomslag och blir en maning till de demokratiska politiska partierna att forma en migrations- och asylpolitik med förbättrade möjligheter till anhöriginvandring, permanenta uppehållstillstånd och utan utvisningar till Afghanistan.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jo, det är väl lite fint att hålla på med migrationspolitik, sedan bör man nog faktiskt seriöst studera andra myntets sida, integrationspolitiken. Man kan inte seriöst bedriva Europas mest generösa regler (fram till 2015) utan att samtidigt fundera på hur det sedan ska fungera, omsättas på plats, dvs flyktingarna ska tas om hand och bo någonstans, och fås att fungera i samhällslivet, och detta är våra kommuner.

Alliansen, besök gärna deras komlett innehållslösa hemsida, har följande förslag för att förbättra arbetsmarknaden i allmänhet och arbetsmarknaden för invandrare/flyktingar i synnerhet.

http://www.alliansen.se/2018/02/sa-ska-alliansen-snabbt-komma-igang-med-viktiga-reformer/

Snabbare vägar till jobb för nyanlända

- Underlätta för nyanlända att få ett instegsjobb genom att studera vid komvux, inte bara sfi.

sw På något vis ska arbeten som annars inte blir av finansieras via AF. Men ett instegsjobb är inte ett riktigt jobb, utan en arbetsmarknadspolitiks åtgärd, klassisk S-politik.... Bravo alliansen, snacka ihop er med Löfven.

- Tiderna för översättning av utländska betyg och meriter behöver kortas genom ökade anslag för att korta handläggningstiderna.

sw Suck, detta har alla talat om i 20 år, vikten av validering och att det ska gå undan, frågan är nu varför det inte lösts tidigare? Kanske för att man inte förberett behoven?
Visselrigen en reform som inte kostar mycket, men frågan är om det hjälper själva arbetsmarknaden? Det är språket som är det viktiga. Dessutom saknas det tolkar precis överallt. Så att validera utbildningar låter ju bra....men var är alla tolkar som ska översätta? och var är alla studenter som ska kvalificera sig för valideringen?

- Människor som saknar grundläggande högskolebehörighet eller gymnasieexamen kan delta i studiemotiverande kurser på folkhögskola i tre månader.

sw Jösses vad flummigt, och varför saknar de behörighet eller gymnasieexamen? och Folkhögskola är en gammal paradgren från S, grattis alliansen, men varför bara 3 månader, räcker inte motivationen eller pengarna (dvs motivationen) längre?

S.W

Anonym sa...


- Ungdomar med inlärnings- och koncentrationssvårigheter bör ges möjlighet att delta i studiemotiverande kurser i upp till fem månader.

sw Åhå, det räckte visst lite längre, de som sannolikt är ännu mindre motiverade, ska få gå i fem månader. Men vad är det för kurser de ska gå? Leder de till arbete? Och hur motiverar man ungdomar, att gå en kurs för att motivera sig? Det låter inte väldigt borgerligt...

- Samhall få möjlighet att erbjuda tillfälliga anställningar.

sw Dvs en tillfällig anställning, kostar lika mycket som en fast, det är bara det att en tillfällig anställning räcker 6 månader, sedan är det dag för nästa till rakning. Fler kan passera till samma budget.


Satsning på unga företagare, dvs bidrag för potentiella företagare.


Alliansen vill höja och permanenta anslagen till:
- Ung Företagsamhet (gäller gymnasium)
- Drivhuset, (gäller universitet och högskola)

dvs ge bidrag.... till organisationer som arbetar med att starta fler privata företag….
Bidrag, klassisk S-politik. Bravo alliansen.

- Drivhusets verksamhet även ska omfatta studenterna i Yrkeshögskolan.

sw Dvs hjälpa yrkespluggande unga att starta egen firma.

- Se över starta eget-bidraget: Starta eget-bidraget bör ses över så att fler unga kan omfattas. Bidrag, alltså klassisk S-politik.

sw Sänka kravet på aktiekapital för att sänka trösklarna för att starta aktiebolag. Idiotiskt, det finns en anledning att det är 50.000 kr, dvs en risk för den som startar företaget, eftersom de som ingår avtal med företaget, tar en risk, om företaget går i konkurs. Innebär att konkursbedrägerier kommer att öka.

Detta är det enda som alliansen lyckats presentera på sin portal, och det är en gåta att de kunnat komma undan med det hela. Å andra sidan verkar inte väljarn ha blivit väldigt imponerade? S.W