2017-11-29

Därför borde tvångsutvisningarna stoppas redan nu!

Ja, jag är verkligen glad över överenskommelsen om de unga ensamkommande mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Vi är många som arbetat hårt för ett beslut i denna riktning, och uppgörelsen är ett uttryck för att politisk mobilisering verkligen kan ge resultat. Visst, jag hade gärna sett att ännu fler hade omfattats av beslutet, och givet säkerhetsläget tycker jag att ingen skulle behöva utvisas till Afghanistan. Men givet de politiska förutsättningarna inför förhandlingarna är jag oerhört glad för de många ungdomar som nu får en ny möjlighet att stanna och bygga sig en framtid i vårt underbara land.

Däremot är jag besviken på att tvångsutvisningarna förväntas fortsätta som om ingenting hade hänt fram till att den nya lagen förväntas träda i kraft om ett okänt antal månader. Här är mina två argument för att utvisningarna borde stoppas redan nu.

1.) Humanitära skäl. Uppgörelsen kom till stånd för att lösa ett humanitärt problem. Unga asylsökande drabbades utan egen förskyllan av orimligt långa väntetider på att få sina ansökningar prövade. När ansökningarna väl prövades hade många av de sökande hunnit fylla 18 år och behandlades därför som vuxna, trots att de var barn när de lämnade in sina ansökningar. Ur ett humanitärt perspektiv blir det orimligt att under de närmaste månaderna tvångsutvisa ett antal ungdomar som om de var kvar i Sverige skulle komma att omfattas av den nya lagstiftningen.

2. ) Ett utvisningsstopp är bra för integrationen. De som nu hotas av utvisning tvingas leva i skräck och förtvivlan, i stället för att fokusera på studier och på att komma in i arbetslivet. Många ungdomar kommer att välja att gå under jorden för att slippa tvångsutvisas, i väntan på den nya lagstiftningen. De som hotas av utvisning kommer att göra allt som står i deras makt för att få nya beslut till stånd, vilket innebär merarbete för redan ansträngda myndigheter som Migrationsverket och domstolar. Ett stopp för utvisningarna vore ett utmärkt sätt att skapa ordning och reda i denna del av migrationspolitiken.

Dessutom har varken Miljöpartiet eller Socialdemokraterna något att vinna på att låta frågan om de ensamkommande dras i långbänk. Varje ung ensamkommande som tvångsutvisas till Kabul innan lagen träder i kraft är ett enskilt människoöde som kommer att uppmärksammas i media, och där vänner och familjer kommer att mobilisera motstånd mot tvångsutvisningen. Därför vore det bättre för Miljöpartiet och Socialdemokraterna att sätta sätt stopp för tvångsutvisningarna och stänga frågan nu.

Jag har i skrivande stund ingen exakt lösning på hur ett utvisningsstopp rent tekniskt skulle utformasHittills i år har ett 60-tal ungdomar tvångsutvisats till Afghanistan. När det gäller LSS införde regeringen nyligen ett tillfälligt stopp i indragningarna av den personliga assistansen, i väntan på ett nytt regelverk. Det är klart att det går att hitta en praktiskt lösning även för de ensamkommande som skulle komma att beröras av den nya lagstiftningen, om bara viljan finns.

Jag kommenterar frågan för Ekot här.

9 kommentarer:

Staffan Lindberg Lund sa...

Bra Ulf!

Nu har vår flyktingflicka hemma hos oss en chans!
Staffan

Jan Holm sa...

Att det råder delade meningar inom Socialdemokratin ang överenskommelsen med MP råder knappast något tvivel.
Vinnaren på uppgörelsen blir säkert SD.
Om säkerhetsläget, som det beskrivs, skulle innebära att ingen skulle behöva utvisas till Afghanistan, får man väl dra slutsatsen att ingen borde behöva vistas i Afghanistan överhuvudtaget.
Inte de kvinnor och barn som inte haft någon ekonomisk möjlighet att låta sig smugglas till Sverige tex.
Att satsa mängder med resurser på att vuxna män ska få en gymnasieutbilding i Sverige, istället för att hjälpa de kvinnor och barn som far illa i Afghanistan och i dess närområde, visar på en prioritering som tar mer hänsyn till det inrikespolitiska spelet, än de faktiska förhållanden som råder i omvärlden.

Anonym sa...

Jag förstår att Ulf är glad. Jag är också glad, med det är för att jag lämnade socialdemokraterna efter decenniers medlemsskap. För "Vem kan man lita på?" sjöng en av Ulfs ofta citerade proggrupper. ”Jag delar inte den uppfattningen. Nu har vi ett annat regelverk på plats. Man får söka asyl i Sverige, men är det så att man får ett nej så är det nej. Om vi inte har den ordningen, ja då har vi ingen ordnad migrationspolitik längre” sa statsministern till #vistårinteut som svar på kravet om amnesti i början av november. Och migrationsministern följde upp i slutet av november: "det Det är möjligt att låta alla ensamkommande unga få stanna i Sverige, som Miljöpartiet vill. Jag bedömer att det inte är möjligt, då skulle vi överge den reglerade invandringen och ställa oss utanför prövningen av asylskälen."
Av olika skäl skulle jag aldrig rösta på SD, V eller MP. Men jag kan naturligtvis inte heller rösta på ett parti som låter röststarka och välorganiserade lobbygrupper och ett parti som balanserar på riksdagsspärren bestämma att "vi inte ska ha en ordnad migrationspolitik", en politik som innebär att personer utan skyddsskäl beviljas uppehållstillstånd.
Regeringarnas migrationspolitik har inte haft stöd av en majoritet av medborgarna - med undantag av parentesen efter nov 2015 - i modern tid.
Jag är övertygad om att Löfvens kovändning inte förorsakades av "humanitära skäl". Det viktigaste var att undvika en regeringskris ett år före valet, vilket inte vore bra för S "regeringsduglighet". Och miljöpartiet taktik har ju prövats tidigare. Regeringen Persson kapitulerade och gav amnesti inför MPs hot att fälla S-budgeten.
"Ett utvisningsstopp är bra för integrationen" skriver Ulf. Vet Ulf hur integrationen fungerar idag? Jag har aldrig sett Ulf beskriva eller ens antyda det på sin blogg. Kan det bero på att arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda är över 30%? Att det tar 9 år innan endast hälften av asylinvandrare fått någon form av sysselsättning? Eller kan det bero på den ESO -rapport och den SOU-utredning som kom för ett halvår sen (som refereras av PM Nilsson i gårdagens DI) och som redovisar mycket dåliga studieresultat för "ensamkommande"? undrar
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Jag håller helt med. Ett stopp för utvisningarna behövs innan lagen är på plats. Hade Sverige varit ett normalt land med visst ministerstyre så hade ansvariga mlnistrar kunnat bestämma att migrationsverket och gränspolisen ska pausa. Nu är dessa myndigheter självständiga och styrs via lagar, budget och regleringsbrev - om jag fattat det rätt. Men det finns kanske något sätt. Annars kommer vi se en stor ökning av unga som gömmer sig i väntan på nya lagen.
Stellan Welin

Orion77 sa...

Nej, statsminister Stefan Löfven har hanterat detta mycket skickligt, så skickligt att den oftast sure ledarskribenten Per Gudmundsson i Svenska Dagbladet anser att han har lyckats spela skjortan av Alliansen, som spricker allt tydligare.

Visserligen är det illa att Sverige numer är bland de värre i flyktingfrågan. Men att man nu ger de ensamkommande ungdomarna en "andra chans" genom att försöka bedöma dem efter den ålder de hade vid ankomsten till Sverige är ju inte bara sakligt korrekt -- så borde man ha gjort från början -- utan visar på ett hjärta som åtminstone står på glänt.

Anonym sa...

Det har skrivits mycket om integration, som kostar mycket och ändå har dåliga resultat. De problemen kanske kan lösas med ännu mer pengar och ännu mer god vilja, men kanske inte. Det är uppenbarligen en risk (s) och (mp) är beredda att ta, och just nu har de mandatet att fatta ett sådant beslut.

Ett långsiktigt problem som också måste lösas är den sneda könsfördelningen bland unga som blivit resultatet av de senaste årens immigration. Så småningom kommer det att bli brist på giftasmogna och giftasvilliga kvinnor i Sverige. Det kan bara lösas genom utvandring av mansöverskottet eller invandring av kvinnor. Det senare låter ju enkelt, men medför stora risker för brud-handel från urspurngsländerna till Sverige. Det blir en stor utmaning för svenska myndigheter att se till att kvinnor som gift sig i hemlandet gjort det av fri vilja. Personligen har jag mina tvivel när utrikesfödda svenskar reser på en tre-veckors semester till födelselandet och kommer tillbaka med en äkta maka.

Anonym sa...

@ Orion
Jag tycker Gudmundson verkar förvirrad snarare än sur. Kanske hörde han DN-Viktors klarläggande?
https://www.dn.se/webb-tv/klipp/nyheter/viktors-val-ett-nja-ar-ett-nja/

Mvh
Klas Bengtsson

Unknown sa...

Integration handlar mindre om pengar än om god vilja. Om all tid som läggs på att kommentera blogginlägg skulle användas till att stötta en ensamkommande!
Du verkar kunnig. Om du inte redan är det föreslår jag att du blir stödperson åt en ensamkommande. Det skulle korta integrationstiden. Och ge dig ett rikare liv. Tipsa gärna dina kompisar också.

Unknown sa...

Om all tid som används till att skriva svar på blogginlägg istället kunde användas till att stötta en ensamkommande. Du verkar kunnig, om du inte redan gjort det, föreslår jag att du söker upp närmaste stödorganisation, tex för läxläsning. Det skulle korta integrationstiden. Och ge dig ett rikare liv.