2017-11-14

Stortinget sa ja till Arbeiderpartiets förslag om utvisningsstopp till Afghanistan. Vad gör S i Sverige nu?

I dag röstade Stortinget i Norge för ett socialdemokratiskt förslag som i praktiken innebär ett tillfälligt stopp av utvisningar av unga människor till Afghanistan! Röstsiffrorna blev 66 mot 44, alla partier utom Höyre och Fremskrittspartiet stödde förslaget.

I Sverige skulle Socialdemokraterna lika lätt som i Norge kunna samla en riksdagsmajoritet med Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i frågan. Bara Moderaterna och Sverigedemokraterna skulle rösta emot. (Jag är osäker på Kristdemokraterna.)

Det norska exemplet visar att det går att stoppa utvisningarna, bara den politiska viljan finns. Socialdemokraterna i Sverige får nu ställa sig frågan om man vill gå samma väg som partivännerna i Norge, mot högern och det flyktingfientliga Fremskrittspartiet. Eller om man ska hålla fast vid sitt krav på fortsatta utvisningar, egentligen med stöd bara av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Jag vet vad jag tycker i den frågan.

Javisst, en lösning i Sverige fick se annorlunda ut eftersom sättet att hantera asylpolitiken skiljer sig mellan länderna. Den norska lösningen innebär - om jag förstått det rätt - att de asylsökande afghaner som hunnit fylla 18 år och dömts till utvisning ska få sin sak prövad på nytt. I samband med den nya prövningen ska  kriterierna ändras på ett sätt som innebär att större vikt läggs vid humanitära överväganden och den enskildes sårbarhet. Det är möjligt att förslaget innebär att Norge lägger sig närmare ett system som redan tillämpas av Sverige. Men konsekvensen är tydlig - ett stopp för utvisningar av unga till Afghanistan i väntan på en förnyad prövning baserad på ett mer humant system.

Ett utvisningsstopp skulle först och främst innebära en stor glädje och lättnad för alla de unga afghaner i Sverige som nu lever under stark press, och även för deras nya familjer och vänner. Men det vore också en glädje och lättnad för ett socialdemokratiskt parti som annars riskerar att få denna fråga med sig in i valrörelsen, och med växande delar av partiet som motsätter sig partilinjen. Lyssna gärna på Ekots inslag idag om motståndet inom Socialdemokraterna mot utvisningarna.

Migrationsverket har meddelat att man inte kommer att nå sitt mål att behandla alla pågående asylärenden från 2015 före årsskiftet 2018. Misslyckandet innebär en än starkare press på de ungdomar från Afghanistan som nu under ett par års tid rotat sig i det svenska samhället. Det finns starka humanitära skäl till att åstadkomma en lösning även i Sverige. Det går, om den politiska viljan finns.

9 kommentarer:

Mattias Ekenberg sa...

Tack för ett bra blogginlägg, om man till de långa handläggningstiderna lägger att inte ens läkarna på rättsmedicinalverket vet vad de pysslar med och reagerar på bristen på evidens för metoden att bedöma åldrar så har vi allt annat än rättssäkerhet.

Anonym sa...

Det Stefan Löfven funderar på är säkert hur det ena ställningstagandet kontra det andra kan tänkas påverka opinionen i nästa års val. (Naturligtvis kommer det inte att framställas så.)

Kjell Eriksson

Anonym sa...

Som utilitarist skulle man kunna se det som ett nollsummespel, inser att blogägaren inte ser det så. Alltså, för varje person som får stanna, så innebär det att någon annan inte får möjlighet att få skydd - givet att man accepterar att resursläget är begränsat. Innebär att oviss framtid i sig inte är ett skäl att få stanna. Det måste vara fråga om
"beaktansvärda skäl" att prioritera de som behöver skyddet bäst.

För egen del är jag skamligt enkel, kan jag välja att favorisera eller ge någon en fördel, är det alltid barn, alltså åldern 0 - 15 år. Det är i den åldern som en person fostras och danas. Det skulle kunna tänkas vara lika synd om män som kvinnor, men av outgrundliga orsaker är inte världen rättvis, dvs de som kommer hit är män, och har en fördel av sitt kön. Det är i 999 fall av 1000 män som förtrycker kvinnor, även om de flesta kvinor trots allt inte är änglar, så är maktbalansen ojämn. Ekonomiskt, muskulärt, hierarkiskt, historiskt, kulturellt etc etc.

Att satsa på den små och på kvinnorna är den väg som leder till en bättre, eller i vart fall något mindre dålig värld. Det är alltså en fråga om att prioritera. men enkelt är det inte. S.W

Anonym sa...

Löfven våndas säkert över den situation han försatt sig i. Att Sverige med 2% av EUs befolkning tog emot 40% av ensamkommande asylsökande var ju en direkt följd av den förda politiken. Ett av få länder som inte gjorde medicinska åldersbestämningar kombinerat med ett mottagande där varje ensamkommande (varav kanske hälften kom från Iran och inte Afghanistan) kostade minst 1900 kr(upp till 6000 kr) per dygn. Och den grupp som lobbar nu är densamma som tidigare när illegala invandrare fick amnesti. Att skjuta upp avvisningarna är det första steget mot allmän amnesti.Och så kommer det att fortsätta. Det är gruppen som inte ser några ekonomiska hinder, som aldrig ställer grupp mot grupp, framför allt inte "svaga" grupper. Det är opinionsbildare som säger att politik är att vilja, inte att välja. En sociologiprofessor klagade i Dagens samhälle på - efter att hemlösheten i Malmö hade ökat - att inhemska hemlösa ställdes mot nyanlända. Men om nyanlända får förtur till bostäder får naturligtvis hemlösa tillgång till färre bostäder eftersom vi har brist på bostäder. Det är inte politik, det är logik.
Förhoppningsvis har Löfven inte glömt vilka konsekvenser den politik som Ulf med fl förespråkar ledde till 2015.
Klas Bengtsson
PS Ett lästips till Ulf: https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-11-15-fler-privatpersoner-utsatts-for-brott.html DS

Orion77 sa...

Unga flyktingar, som kan bedömas vara under 18 år, bör naturligtvis bedömas efter den ålder de hade vid ankomsten hit, inte efter den ålder de kan ha uppnått efter en lång väntan i Migrationsverkets kö.

Orion77 sa...

I SVTs samtalsprogram igår torsdag, då Jan Eliasson träffade Kofi Annan, nämnde Kofi Annan att i flyktingkrisen var det Angela Merkel som fattade rätt beslut. Med 500 milj invånare skulle Europa utan svårighet kunna ta emot en miljon, om EUs medlemsländer hade ställt upp gemensamt. -- Så bedömer alltså en klok, erfaren och empatisk person saken.

Men nu står vi där vi står, med ett antal trilskande och inkrökta medlemsländer som ställer till det i sådan grad, att man numera inom organisationen måste överväga att bötfälla dem enligt de regler som faktiskt finns, men som inte har använts än så länge.

Anonym sa...

"ett antal trilskande och inkrökta medlemsländer som ställer till.." Man kan fråga sig vem/vilka det är som har ställt till och fortsätter på samma bana. Gissar att de bötfällda
skulle lämna EU, början till en upplösning av Europa. Som man bäddar får man ligga som bekant.

Anonym sa...

Upprätthåll utlänningslagen nu annars har S svikit.

Orion77 sa...

Detta måste väl vara vad som gäller:

Vid inträdet i EU har varje kandidatland måst förbinda sig att följa ett antal regler och principer som gäller för medlemsländerna i unionen. Om/när den politiska situationen i något medlemsland förändras så, att dess regering och parlament inte längre hyllar dessa principer kan EU frånta landet dess rösträtt i unionen. En sådan åtgärd kan rentav bli tvingande för unionen, om obstruktionen blir alltför ihärdig.

Detta innebär i sin förlängning att EU kan komma att utesluta ovilliga medlemsländer. Det betyder inte "en upplösning av Europa", men att EU följer sin politiska och moraliska kompass. Politiskt urspårade länder får då klara sig utan unionens gemenskap och stöd. Och EU blir befriat från ett eller flera besvärliga problem.