2017-10-06

Klokt val av fredsprismottagare. Sverige bör underteckna avtalet om kärnvapenförbud

I dag meddelade norska Nobelkommittén att Den internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) ICAN tilldelas Nobels fredspris 2017. Motiveringen är organisationens arbete med att "väcka uppmärksamhet till de katastrofala humanitära konsekvenser varje bruk av atomvapen innebär och för sin banbrytande insats för att uppnå ett avtalsbaserat förbud mot sådana vapen."

Det är ett roligt och välförtjänt besked. ICAN har varit en internationell ledande kraft i arbetet med att få fram det FN-avtal om globalt förbud mot kärnvapen som antogs i somras. Jag ser att Carl Bildt tycker att priset i stället borde uppmärksammat kärnenergiavtalet med Iran från 2015. Ja, det hade också varit ett bra val. Men jag ser inga skäl att ställa det ena mot det andra.

FN:s avtal om kärnvapenförbud är viktigt eftersom det bidrar till normbildningen mot kärnvapen. Genom förbudet stigmatiseras kärnvapeninnehav, vilket i sin tur höjer den politiska tröskeln för stater att försöka utveckla egna kärnvapen. Förbudet sätter också press på kärnvapenstaterna att aktivt delta i förhandlingar om avveckling av kärnvapen.

Sverige har ännu inte tagit ställning till huruvida man ska underteckna FN:s kärnvapenavtal. Skälet är att avtalsförhandlingarna slutfördes i hast, och det kvarstår frågetecken om hur avtalet förhåller sig till andra viktiga internationella avtal som Sverige undertecknat. Jag har därför inget emot att frågan nu utreds. Men jag hoppas och tror att ett svenskt undertecknade inte är alltför avlägset. Till syvende og sist kommer det att handla om politiska bedömningar.

Låt oss tillsammans hjälpas åt i arbetet för ett svenskt undertecknande. Kärnvapen är ett hot mot mänsklighetens överlevnad, och att stödja ett förbud mot kärnvapen borde vara en självklarhet.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Kärnvapen är ett jävla skit, men man måste våga tänka tanken, på hur världen skulle ha kunna tett sig, om Adolf hunnit utveckla kärnvapen först. Vapen, försvarsmakt och polisväsen finns (tyvärr), eftersom det har visat sig att det just är hin håle själv, som med våld tillskansar sig orättfärdig makt. Det lilla problemet går inte att bortse från. De som har kvapen har ett övertag, och det gäller oavsätt vilket sorts vapen det är. Så om den demokratiska världen avskaffar kärnvapen - ska man fundera på vad som händer med skurkstaterna. Hugaligen. S.W

Anonym sa...

Jag tror inte att Sverige kommer att underteckna avtalet. Det ser realpolitikern Hultqvist till. Om han skulle misslyckas stoppas det av de borgerliga. Men Nordkorea, Kina, Ryssland m fl vill säkert att vi gör det.
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

Frågan blottlägger svensk naivitet, självgodhet och godtrogenhet i ett nötskal.
Bara Sverige gör "rätt" så ordnar det sig.
Detta oavsett om det gäller oproportionerlig invandring, inskränkt miljöpolitik eller som nu, ett kärnvapenavtal som bara skulle gynna skurkstaterna.

Anonym sa...

Den Norske Nobelkomite:

"The Norwegian Nobel Committee is aware that an international legal prohibition will not in itself eliminate a single nuclear weapon, and that so far neither the states that already have nuclear weapons nor their closest allies support the nuclear weapon ban treaty"

Kim Jong Un och Ayatollah Khamenei kommer säkert att förplikta sig.

EL

Åke Widfeldt sa...

Jag håller helt och hållet med Ulf. Precis som Hans Blix och ett stort antal forskare anser jag att det avtal om kärnvapenförbud som en majoritet av FN:s stater enades om den 7 juli i år är ett viktigt steg mot en kärnvapenfri värld. ICAN är verkligen förtjänta av sitt fredspris. Nu måste den svenska regeringen underteckna det.

Anonym sa...

En liten atombomb mot Bagdad 2003 hade kanske besparat Iraq inbördeskriget som följde på USAs invasion. Likaså, en liten atombomb mot Damaskus 2012 hade kanske besparat Syrien inbördeskriget. En liten atombomb - 10-20 tusen döda. Inbördeskrig - en halv miljon döda, och halva Syriens bfefolkning på flykt. Ett annat exempel: Med en atombomb mot Hanoi 1966 hade kanske Viet Nam kriget (1 miljon döda) aldrig hänt, och vietnameserna besparats en grym kommunistisk diktatur.

Problemet är inte hur man förbjuder och avvecklar atombomber. Det verkliga problemet är att avstigmatisera vapnet så att västerländska politiker och militärer mister sina nuvarande hämningar för att använda atombomber när de verkligen behövs.

Anonym sa...

Anonym 11:15

1 miljon döda i Viet Nam? Har för mig att det snarare var omkr 3 miljoner varav 2 miljoner i nord Viet Nam (m ånga civila). Men vem håller räkningen!

Ulf Bjereld sa...

OBS! Åke Widfeldt har bett mig klargöra att hans sista mening ska lyda: "Nu måste den svenska regeringen underteckna avtalet." Det är alltså avtalet Sverige ska underteckna, och ingenting annat.