2017-10-23

Bra att länsstyrelsen upphävde Vellinges tiggeriförbud!

I dag upphävde länsstyrelsen Vellinge kommuns beslut om att införa lokalt tiggeriförbud. Länsstyrelsen menar att beslutet inte var förenligt med ordningslagen, eftersom Vellinge inte kunnat visa att passivt insamlande av pengar stört den allmänna ordningen.

Jag är väldigt glad över länsstyrelsens beslut. Ett "tiggeriförbud" är symbolpolitik av sämsta slag, och hjälper inte de enskilda individer som sitter utanför butikerna och ber om pengar att förbättra sin situation. Dessutom skulle ett tiggeriförbud dra resurser från en hårt ansträngd polis, vara svårt att definiera och bidra till ytterligare stigmatisering av redan hårt utsatta människor..

Jag har tidigare anfört att det är principiellt felaktigt att förbjuda fattiga människor att be andra människor om hjälp, samt att ett förbud mot tiggeri innebär att man fokuserar symptomen och inte orsakerna.

Nu är det viktigt att via kontakter med de utsatta EU-medborgarnas hemländer och genom aktiva initiativ inom EU bekämpa antiziganismen och effektivisera EU:s program med sociala fonder mot fattigdom. Problemen kring brister i socialförsäkring och sjukvård måste lösas genom kontakter med hemländernas myndigheter. Att trappa upp vräkningarna är ingen lösning; i stället bör förebyggande åtgärder vidtas för att skapa möjligheter till tillåten, godtagbar övernattning. Erfarenheter visar att om boendet och övriga livsomständigheter är trygga ökar möjligheten att både söka och få jobb.

För övrigt rekommenderar jag varmt Adam Svanells reportage om rädslan bland "papperslösa" människor i Sverige.

4 kommentarer:

Jan Holm sa...

Att någon alls ska behöva tigga år 2017 är väl det stora problemet.
Varför sätter EU inte press på ex Rumänien, så att de inför ett skattesystem som inte bara gagnar den rika delen av befolkningen.
Det är väl ingen tillfällighet att små palats växer upp kring Bukarest, samtidigt som Sverige tycker det är ok med tiggeri här.

Anonym sa...

Enligt Aftonbladet/Inizio enkät från aug/sept vill 57% förbjuda tiggeri, 16% vill att tiggeri ska vara fritt som idag, 13% vill att det ska krävas licens.
Löfven uttalar sig i Aftonbladet i dec 2016: "Regeringen tänker sätta stopp för tiggarna på Sveriges gator. Stefan Löfven pressar på partivännerna i Rumänien om att ta sitt ansvar. Och han vill se över lösningar som kan få slut på tiggeriet.
– Vi måste titta på olika alternativ. En sak är förbud, ett annat att man får söka tillstånd för att ha den här typen av verksamhet, säger han."
Ulf Bjereld går alltmer i otakt med sitt parti (om medborgarna).
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Förmodligen effektivare att tillåta tiggeri men kombinera licens med att ålägga dem som donerar att dra källskatt, samt ålägga tiggarna att ge kvitto för varje mottagen allmosa. Sedan blir det ett skatteärende att upprätthålla lagen, och inte ett polisärende. Skattemasar finns det gott om, och om de inte hinner med att jaga ärliga hantverkare som jobbar lite svart så må det vara hänt. Staten skulle också tjäna en slant på de för närvarande helt svarta tiggeritransaktionerna.

Anonym sa...

Licens? Tillstånd? Man tror inte sina ögon/öron!

Svenskarna har nu skaffat sig problem som står dem över huvudet.
Tiggeriet är ett som skulle kunna lösas snabbt och smidigt om de som lägger
slantar i muggarna använde sina hjärnor. Inga mer pengar i muggarna och tiggarna åker hem som de kom. Det är den rumänska regeringens uppgift att använda de pengarna de redan fått till att ta hand om de sina.