2016-01-10

Värna demokratin - ta strid mot utvecklingen i Polen!

I dag skriver Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski klokt om den obehagliga politiska utvecklingen i Polen, en utveckling som i förlängningen hotar demokratin. Ny lagstiftning ökar till exempel regeringens inflytande över författningsdomstolen och ger finansministern rätt att utse och avskeda de statliga radio– och tv-kanalernas chefer. Ledande personer sparkas ut från sina jobb i en skala och hastighet som för tankarna till utrensningsaktioner som brukar följa på statskupper, skriver Wolodarski.

Polen är inte ensamt. Även i Ungern tar regeringen makten över public service-bolagen. De mänskliga rättigheterna urholkas och premiärminister Viktor Orbán antyder att den liberala demokratin borde avskaffas då den inte är konkurrenskraftig. Även i Spanien utsätts åsiktsfriheten, yttrandefriheten och demonstrationsrätten genom ny lagstiftning för svåra påfrestningar. I Slovakien vägras människor asyl enbart för att de är muslimer.

Jag har tidigare hävdat att vi i stället för "flyktingkris" borde tala om "EU-kris". Finns det egentligen någon europeisk värdegrund? Finns det någon möjlighet att hålla ihop EU, efter de politiska slitningar och antidemokratiska utvecklingsdrag som präglat de senaste åren i Europa? Dessa problem borde vi diskutera och ta på allvar, i stället för att tävla om vem som kan föreslå flest repressiva åtgärder om hur vi bäst utestänger flyktingar från Sverige.

Noterar att Margot Wallström ännu inte (vad jag har sett - jag kan förstås ha missat något) kommenterat och kritiserat den negativa utvecklingen i Polen. Förutsätter att det kommer ett sådant uttalande inom kort. Kanske redan i dag, på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

Uppdaterat söndag kl 18.00. Jag blev bönhörd snabbt. Strax efter att jag publicerat min text kommenterade och kritiserade Margot Wallström det som nu händer i Polen: Vår demokratiska värdegrund utmanas av reformer som begränsar yttrandefriheten, som i Ungern och nu Polen. Hela talet kan läsas här.
ngern monterat ned det ramverk som är skapat för att skydda demokratin, det ramverk som är skapat för att säkerställa maktdelning. Hur den ungerska regeringen tagit kontrollen över public service-bolagen och inskränkt pressfriheten. - See more at: http://www.gp.se/kulturnoje/1.2466550-gp-s-kulturchef-eu-sviker-demokratin-i-ungern#sthash.g8UrCGNo.dpuf
ngern monterat ned det ramverk som är skapat för att skydda demokratin, det ramverk som är skapat för att säkerställa maktdelning. Hur den ungerska regeringen tagit kontrollen över public service-bolagen och inskränkt pressfriheten. - See more at: http://www.gp.se/kulturnoje/1.2466550-gp-s-kulturchef-eu-sviker-demokratin-i-ungern#sthash.g8UrCGNo.dpuf

4 kommentarer:

Alexander sa...

Polakernas demokrati är polakernas sak. Det är fel att "sprida" demokratin utifrån. I Polen har man legitima parlament, regering och president. Alla val var demokratiska och godkända av omvärlden. Resten är polakernas sak. Punkt.

Jan Andersen sa...

Den sad långt inne, men bra att Ulf Bjereld nu inser att demokrati = majoritetens diktatur.

Gdfert Håkan sa...

Drygt en trededel av de röstande gav PIS 37 % av rösterna vilket gav dem egen majoritet i parlamentet. Polackerna lockades med kraftigt höjda barnbidrag och lägre pensionsålder. Populism gav dem makten.

Karl Persson sa...

Det finns nog en gemensam värdegrund i Europa på olika sätt (den kristna t.ex.), men det finns också en del skiljelinjer som går kors och tvärs genom Europa. Den moderna demokratin är framförallt en väst-europeisk tradition: Ryssland, Polen, Ungern, m.fl. är forna sovjetrepubliker. Polens första president Lech Walesa valdes 1990. Spanien demokratiserades för drygt 30 år sedan. Det kan jämföras med Sverige som haft allmänna val sedan 1921 då även kvinnor fick börja rösta och någon sorts begränsad rösträtt fanns sedan slutet av 1800-talet. Demokratin växte fram gradvis.

Håller med om att man borde tala om EU-kris snarare än en flyktingkris, fast det är såklart en kris för alla de flyktingar som tvingas lämna sina hem på flykt undan kriget. EU började som handelsunion och verkar inte riktigt ha några medel att påverka den demokratiska utvecklingen i medlemsländerna. Man har avskaffat inre gränser men inte hittat ett humanitärt sätt att hantera asylsökande på. Det verkade kanske som ett avlägset problem innan Bush-regimen.

Margot Wallströms tal ser bra ut tycker jag (på pappret i alla fall).