2016-01-03

Om murarna som skyddar, men som också stänger in


Jag sjunger om den ödslighet där människan vandrar kring. Om murarna som skyddar men som också spärrar in. Så sjunger Mikael Wiehe i sin vackra och vemodiga sång "Jag spelade för dårarna", från albumet "En sång till modet" (2000).

Sången kommer för mig nu när det bara är timmar kvar tills införandet av obligatoriska id-kontroller för människor som reser med tåg eller buss från Danmark till Sverige. Kastrup får en mur mot flyktingar, skriver Sydsvenskan. Tågstationen byggs om och kompletteras med ett stängsel så att flyktingar inte kan springa över spåren. Stängslet planeras bli 325 meter långt och 1,5 till 2 meter högt. Vid perrongen kommer det också att finnas fem kontrollområden med totalt 34 slussar. Även vid stationen i Hyllie sätts staket upp för att skilja mellan in- och utrikesresenärer.

Murar väcker känslor. Ordet mur väcker känslor. Vad jag kan se har Sydsvenskan i olika upplagor i rubrikform alternerat mellan ordet "mur" och ordet "stängsel" angående id-kontrollerna på Kastrup. I väst talade vi om Berlinmuren, men den östtyska regeringen använde uttrycket "den anti-imperialistiska skyddsvallen". I Palestina har den israeliska ockupationsmakten i strid mot gällande internationell rätt spärrat av stora områden på Västbanken. Internationella domstolen i Haag använder beteckningen "mur" eftersom avspärrningarna till betydande del består av en åtta meter hög betongmur. Israel rasar och talar om skyddsbarriärer. Ingen vill bygga en mur.

Det är med sorg och vrede jag iakttar införandet av id-kontrollerna och avspärrningarna. Förslaget har hastats fram och mött stark kritik från relevanta remissinstanser. Symbolvärdet i avspärrningarna skall inte underskattas - vi vänjer oss vid dem och de kommer att påverka vårt sätt att tänka och att se på världen.

Så många EU-stater har tagit så lite ansvar och visat så lite god vilja när det gäller att ta emot människor på flykt. EU-projektet står inför sin största kris någonsin och det inte långt ifrån säkert att det här kommer att sluta väl.

Situationen väcker de lägsta känslorna hos mig. Får lust att i barnsligt trots utan id-handlingar sätta mig på första bästa Öresundståg till Köpenhamn och sedan se vad som händer när jag försöker ta mig hem igen.

Det blir en dyster natt och en dyster morgondag. Nu gäller det att bita ihop och mobilisera politiskt utifrån tre mål. 1. ) Se till att id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige blir kortvariga och avvecklas så snart som möjligt. 2.) Se till att Sverige även 2016 ligger i framkant i Europa när det gäller en generös och solidarisk flyktingpolitik. 3.) Se till att övriga EU-stater tar betydligt större ansvar i flyktingpolitiken. Det är inget mål att Sverige skall ta emot färre flyktingar, men det är ett mål att andra stater skall ta emot betydligt fler än vad de hittills har gjort.

Jag sjunger om den ödslighet där mänskan vandrar kring Om murarna som skyddar men som också spärrar in, sjöng Mikael Wiehe. Men sången har en mer positiv fortsättning: Så sjunger jag som jag alltid gjort om saker som jag vet. Men också om en frihet bortom stängsel och staket.

Med ett hopp om och en längtan efter denna frihet - bortom stängsel och staket - önskar jag alla bloggens läsare en God fortsättning. Jag är säker på att Mikael Wiehe instämmer i hälsningen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

En paradox i ditt inlägg: om Sverige återinför de
"mest generösa" villkoren för asylsökande, varför skulle dessa
inte söka sig till Sverige? Det är inte enbart så att t ex
Polen inte vill ha asylsökande från Mellanöstern, det är huvudsakligen
så att Polen inte får ansökningar pga njugga villkor för nyanlända.
Polen behöver inte "ta ansvar." Sverige signalerade tidigare att
vi ville ha alla som tog sig till Europa, tillsammans med Tyskland
och Österrike. Tror du att övriga EU-stater vill kopiera svenska
asylregler för att förmå migranterna att välja nya länder?
Ett sådant "ansvar" har, enligt min mening, inte ett EU-land.
Som chefen för norska Migrationsverket sa för flera år sedan: Sverige
ligger fel när det kommer till bidragsnivåer för asylsökande./AN

Orion77 sa...

Den akuta, extrema flyktingsituationen måste hanteras av EU, på ett korrekt sätt för hela unionen. Självfallet måste alla medlemsländer dela på den börda som detta innebär. Med en rättvis fördelning skulle flyktingproblemet kunna lösas.

I stället för att sälla sig till mur- och stängselbyggarna bör Sverige sätta press på EU, så att en vettig lösning för situationen kan skapas. Om EU trilskas så att detta inte sker bör Sverige ställa in betalningarna till EU, precis som Jonas Sjöstedt har föreslagit.