2015-01-04

Gör Palestinas medlemskap i Internationella brottmålsdomstolen ICC till ett redskap för fred

Palestina har ansökt om medlemskap i Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC). En ansökan om medlemskap i en internationell brottmålsdomstol som har till uppgift att åtala och döma krigsförbrytare borde vara ett okontroversiellt ärende. Men Palestinas ansökan har skapat en politisk turbulens, som kan komma att få stor betydelse för den fortsatta händelseutvecklingen i den israelisk-palestinska konflikten.

Dödläget i fredsprocessen har fått president Abbas att genom ansökan spela ut ett av sina sista diplomatiska kort. Den politiska turbulensen beror på att USA och Israel fruktar att Palestina skall använda medlemskapet i ICC till att få domstolen att agera mot israeliska krigsförbrytelser och andra brott mot folkrätten på det ockuperade Västbanken och mot det blockerade Gaza.

Internationella brottmålsdomstolen etablerades 2002 och har till uppgift att åtala personer som misstänks för att ha varit delaktiga i krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. USA och Israel ingår i den minoritet av stater som inte har anslutit sig till domstolen.

Det är ännu oklart vilka brottsmisstankar mot Israel som Palestina kan tänkas vilja driva i domstolen. Men ICC:s defintion av krigsförbrytelser inbegriper “the transfer, directly or indirectly, by the occupying power, of parts of its own civilian population into the territory it occupies.” Den israeliska bosättningspolitiken innebär att i dag lever nära 700 000 israeler på Västbanken och i östra Jerusalem, områden som ockuperades av Israel under junikriget 1967. Inom kort är det också möjligt att annektering av territorier - som till exempel Israels annektering av östra Jerusalem och Golanhöjderna - kommer att ingå i domstolens mandat. Även Israels krigföring i Gaza kan komma att granskas.

Israel och USA rasar mot att Palestina sökt medlemskap i ICC. Israel avser att frysa utbetalningen av de palestinska skatteintäkter som är nödvändiga för att den palestinska myndigheten till exempel skall kunna betala ut löner. I USA höjs röster för att den amerikanska kongressen skall minska eller dra in sitt bistånd till den palestinska myndigheten.

Israels och USA:s reaktioner är i grunden märkliga. Land skall med lag byggas. Ju fler stater som ansluter sig till ICC och förbinder sig att följa dess beslut, desto bättre är det. Palestinas medlemskap i ICC skapar också möjligheter att väcka åtal mot palestinska ledare som begår eller ansvarar för krigsförbrytelser av olika slag.

Juridik i all ära - till sist är det ändå bara politik som kan skapa fred mellan israeler och palestinier. Förhoppningsvis kan palestiniernas beslut om att söka medlemskap i ICC bidra till att övertyga USA om nödvändigheten av att få Israel att avbryta bosättningspolitiken och genom seriösa förhandlingar bidra till upprättandet av en palestinsk stat. Det är ännu inte för sent. Men allt fler inser att tiden börjar rinna ut, och att kaos och barbari riskerar att vänta runt hörnet. Det är därför viktigt att omvärlden ger allt stöd åt Palestinas ansökan om medlemskap av den internationella brottmålsdomstolen ICC.

19 kommentarer:

Dessa mina minsta bröder sa...

Detta är ovärdigt av Israel som kallar sig en demokrati att bete sig så mot ett grannfolk med en svag demokrati som är under utveckling. Följden blir att offentligt anställda i Palestina inte får lön och det undergräver palestinska myndighetens ställning. Utan överföringen kommer PA har inte pengar att betala statliga löner. Mitt foto visar barn i Betlehem som väntar på sin skolbuss, de är bla. de som drabbas. http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/…/straffa-palestin…

Anonym sa...

Abbas leker verkligen med elden genom att ansöka om medlemsskap i ICC.
Dels riskerar han att USA drar in sitt ekonomiska stöd till den palestinska myndigheten vilket skulle äventyra löner till anställda i myndigheten; USA:s kongress är redan mycket negativ till det biståndet.

Dels riskerar Abbas att bli ställd till ansvar för de krigsbrott som Hamas uppenbarligen har begått.

Anonym sa...

1. "att agera mot israeliska krigsförbrytelser" PÅSTÅDDA krigsförbrytelser borde det väl stå?

2. Vilka bortsmisstankar som palestinierna än har mot ISRAEL, så kan de inte framföra dem i ICC. Domstolen har jurisdiktion över INDIVIDER, inte länder.

3. ICC har ingen retroaktiv jurisdiktion, därfär är anneketeringen av Golan och Jerusalem irrelevant i sammanhanget.

4. Eftersom IDF har inlett interna förundersökningar av misstänkta fall av krigsbrott i samband med sommarens krig i Gaza, så saknar ICC jurisdiktion.

5. Nybyggarsamhällenas juridiska status är oklar. De blev legaliserade i Oslo-traktaten, och innan dess kunde de anses lagliga i enlighet med UN Charters sk palestina-paragraf.

6. Till syvendes och sist så är ICC en juridisk instans, inte en politisk instans.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Anonym sa...

Fred...?! Vilken fred handlar det om. Eftersom både Hamas och PLO har visionen och målet att helt eliminera Israel som stat och israeler som folk, finns det knappast någon som helst förutsättning för fred.
Man kan undra varför internationell politik och debatt inte tycks kunna förhålla sig till detta faktum?

Orion77 sa...

Palestiniernas sista chans? Att få omvärlden att äntligen intressera sig för detta folks öde, ett folk som lider av ockupation, olaga isolering, folkmord och stöld av territorium alltsedan 1948? Som lider under en brutal och girig granne, som skenheligt ikläder sig offerrollen -- man "måste ju försvara sig". Ett folk som gång på gång har utsatts för massiva krigshandlingar utförda med allsköns tunga vapen, dessutom förbjudna vapen, bl a fosforbomber och klusterbomber, där merparten av offren är civila kvinnor och barn, och därtill i vardagslag måste lida under infernaliska och onödiga trakasserier, utförda av såväl professionell militär som löst organiserade frikårer.

För den som befinner sig i palestiniernas situation finns sedan år 2002 en organisation att vända sig till -- International Criminal Court i Haag, ICC. De reaktioner som enligt media nu möter den palestinska begäran bekräftar hur viktig och angelägen deras ansökan är. Palestinierna har väntat alldeles för länge med att ansöka om tillträde till ICC.

Wikipedia: "Three signatory states—Israel, Sudan and the United States—have informed the UN Secretary General that they no longer intend to become states parties and, as such, have no legal obligations arising from their former representatives' signature of the Statute." Att USA har valt detta ställningstagande, och att därmed hamna i detta sällskap, är en skam.

Vi bör alla önska palestinierna lycka till och framgång genom vägen via ICC.

Anonym sa...

Visst skall vi önska ICC all välgång i dess anklagelser mot Abbas' regeringskollegers krigsbrott i Gaza

Anonym sa...

# Anonym 10:19 em
Så sant som det är sagt! Jag har faktiskt länge misstänkt att Abbas sitter i Israels regering.

A-K Roth sa...

Orion 77, så israelerna/judarna är giriga? De spelar offerrollen? Var har jag hört det förut?


Orion77 sa...

Enligt uppgift i media idag onsdag blir Palestina anslutet till ICC den 1 april i år.

A-K Roth sa...

O-77, Jag läste det också. Då kan ju också beredas väg att anmäla palestinska krigsbrott mot det egna folket och grannens civila, speciellt som PM lierade sig med Hamas, fullt medvetna om deras metoder och mål. Fatah har sin egen Al Aqsa martyrbrigad som sannerligen också förtjänar anmälan. Så kan det också gå. Undrar om Abbas bitit av mer än han kan tugga? Han hade opposition från palestinska jurister pga denna risk men gick denna väg i alla fall. Får se hur det går.

Anonym sa...

Orion77 6:34

Låter som ett dåligt aprilskämt:-)

Anonym sa...

Egon

" ett grannfolk med en svag demokrati som är under utveckling."
Under diktatorn Abbas!

Guardian sa...

”Nybyggarsamhällenas juridiska status är oklar. De blev legaliserade i Oslo-traktaten, och innan dess kunde de anses lagliga i enlighet med UN Charters sk palestina-paragraf.”

***Är det redan 1:a April?
Bosättningarna på Västbanken har sedan dag ett varit olagliga under Genèvekonventionen.
Runt detta råder sedan 1967 en total internationell konsensus.
Israel är den enda staten som hävdar något annat, men det gör frågan varken ”oklar", komplicerad eller omtvistad.

Exakt var i Oslotexten finner jag att palestinierna accepterar att deras beskydd under Genèvekonventionen inte längre skulle gälla för Västbanken/Gaza?

Anonym sa...

Guardian,

Politiska åsikter och uttalanden är irrelevanta i den juridiska frågan vad gäller Judeen och Samariens status.

UN Charters Palestina-paragraf ger starkt stöd till argumentet att området inte är ockperat, i juridisk mening.

Oslo-traktaten ger Israel full civil kontroll över C-områden. Denna kontroll innehåller rätten att utfärda byggnadstillstånd.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Guardian sa...

Tiko
Att Israel ockuperar Västbanken säger man t o m själv, det är inte det minsta kontroversiellt.
Därmed ligger Västbanken juridiskt under artikel 49 i Fjärde Genèvekonventionen (1949) – Skydd av befolkning under ockupation.

Osloavtalet från 1993 förändrar i det avseendet inte ett dyft.

Anonym sa...

Guardian,

Israel ockuperar området i fysisk mening. Det innebär dock inte att områdets juridiska status är "ockuperat".

Vad gäller hierarkin mellan traktaten: Visst har ett senare bilateralt traktat prejudikat över ett tidigare multi-lateralt.

G. Tikotzinsky
Tel Aviv

Orion77 sa...

Guardian, tack för dina klarlägganden ovan. Precis så är det. Ohederligt att hävda något annat. De som ändå gör det är antingen illa informerade eller talar mot bättre vetande.

A-K Roth sa...

Klarläggandet kom från
G. Tikotzinsky, Orion77's desperata meningar till trots.

Guardian sa...

Israel ockuperar området i fysisk mening. Det innebär dock inte att områdets juridiska status är "ockuperat".
*** Världens högsta rättsinstans, International Court of Justice (ICJ), anser att Västbanken är ockuperat område. Det var även samma instans som dömde ut den Israeliska muren som olaglig.
Eftersom israeliska militären fysiskt kontrollerar Västbanken sedan 1967 så är dess status därför ”ockuperat område”.
Därmed skyddas den palestinska befolkningen av Fjärde Genèvekonventionen, som Israel undertecknade 1951 - vilken i sin tur förbjuder israelisk bosättningsverksamhet.

Att man i Osloavtalet 1993 delade upp Västbanken & Gaza i olika delar förändrar inte deras status som ockuperat område.