2014-11-29

Kasselstrand vann maktkampen inom SDU. Spänningen gentemot SD kvarstår

I dag avgjordes den dramatiska ordförandestriden i Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU. Efter en lång debatt besegrade sittande ordförande Gustav Kasselstrand utmanaren Henrik Vinge med röstsiffrorna 31-25.

Gustav Kasselstrand hade nominerats till omval av en enhällig valberedning. Omröstningen blev ändå ganska jämn eftersom den ideologiska spänning som råder mellan ungdomsförbundet SDU och moderpartiet SD även återfinns inom SDU. Sverigedemokraternas partiledning har under flera år sett med ogillande på SDU:s och Gustav Kasselstrands mer radikala nationalistiska profil. Henrik Vinge arbetar som pressekreterare åt Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och i dennes frånvaro åt vikarierande partiledaren Mattias Karlsson. Redan vid 2012 års kongress utmanades Gustav Kasselstrand, den gången av nuvarande riksdagsledamoten Paula Bieler som även hon ansågs stå partiledningen nära. Kasselstrand segrade då enkelt med röstsiffrorna 39-10.

Det är mycket vanligt att ungdomsförbund är mer ideologiskt radikala än sina moderpartier. Men när det gäller Sverigedemokraterna - som har rötter i nazistiska kretsar - blir förstås utrymmet för ideologiska högeravvikelser mindre och mer kontroversiellt.

SDU och Kasselstrand representerar en mer renodlad och radikal nationalism, där det är viktigt att varje "folk" har rätt till nationellt självbestämmande. Så betonar till exempel SDU det palestinska folkets rätt till en egen stat mycket starkare än vad moderförbundet SD gör.

Det är ingen slump att SDU:s idéprogram har namnet "Nationen framför allt". I SDU:s idéprogram förekommer olika böjningsformer av ordet "nation" 58 gånger, medan ordet "demokrati" inte förekommer en enda gång.

Sverigedemokraternas partiledning hade välkomnat ett maktskifte inom SDU. Å andra sidan är det svårt att veta vad hur alla de SDU-medlemmar som stöttat Kasselstrand skulle ha reagerat inför vad de uppfattat som en kupp initierad av partiledningen. Risken vore stor att många unga Sverigedemokrater åtminstone tillfälligt hade demobiliserats eller sett sig om efter andra tillhörigheter på högerkanten.

6 kommentarer:

Anonym sa...

"Sverigedemokraterna - som har rötter i nazistiska kretsar"

Den eviga propagandakören om "rötterna". Det har alltid handlat om enstaka olämpliga individer som numera troligen är betydligt färre än i andra partier. Trots en rekordgranskning från media inför valet klarade sig över 99% av SDs aktiva. Inget annat parti skulle klara en sådan granskning.

Bortsett från de riktiga idioterna finns också några få unga som kan gå en smula vilse för att sedan mogna politiskt. Ulf kan ju bara se till sig själv som i sin ungdom var medlem av Kommunistiska partiet marxist-leninisterna (revolutionärerna) KPML(r). Där kan vi snacka om "rötter" och "odemokratiskt". Men det är ingen som idag dömer dig för det - eller hur?

Anonym sa...

Ska vi tala om rötter så skall givetvis inte dagens Vänsterparti med sin historia av kommunism och sovjetiskt medlöperi, nästan i nutid, glömmas bort.
Detta görs dock konsekvent i media, valrörelser och politiska motståndare.

Anonym sa...

Att det skulle enbart handla om enstaka individer är ju löjligt.
Hur ser ser Sverigedemokraternas kopplingar till nazismen ut fram till dagens datum? Från starten 1988 till 1995 var alltså 60% av partiets styrelseledamöter nazister och vid valet -94 hade 4 av 10 kopplingar till nazistiska- eller vit makt-organisationer. 50 procent av Sverigedemokraternas samtliga kandidater i valet 1998 har före, under eller efter sin kandidatur varit kopplade till den svenska nazismen. Vid valet 2010 hade 51 personer kopplingar till vit makt eller andra högerextremistiska organisationer och dessa personer kandiderar i var åttonde kommun. Sverigedemokratiskt ungdom är inte bättre. 2010 hade 1/5-del av deras medlemmar kopplingar till vit makt. Det såldes nazistmusik, antisemitisk litteratur på deras bokbord och i deras officiella partiorgan SD-kuriren. Nazister skrev i SD-kuriren osv osv.

Enstaka?

Anonym sa...

För den som är född lite tidigare än Sd's födelse, borde läsa (söka) hur kommunismens diktatur ifrågasattes av tidningarna under 1970 till 2000-talet...
Det går också att finna hur dagens partier tagit avstånd från den tidens kommunistiska diktatur, vilket står i bjärt kontrast till dagens springpojkar som lägger sin röst på Sd...

Nu ska inte extremismen, vare sig höger eller vänster, gratuleras, för den består av idel idioter, utan det gäller dagens etablerade partier och dess företrädare.
Nolltoleransen inom Sd verkar ha avtagit, annars skulle fler i toppen ha fått lämna sina poster... Åtminstone borde de som uttalat sig både rasistiskt och hyllat fascism/nazism de senaste 20 åren offentligt säga att de tagit avstånd...

Unknown sa...

Det finns gott om plats åt höger för SDU, om man tittar på åsikts bildningen i ett internationellt perspektiv och inte bara håller sig i den svenska ankdammen.

Finland för en mycket mer "nationalistisk" och restriktiv migrationspolitik än SD förespråkar. I Australien har liberalerna upprättat läger i Kambodja och ingen "flykting" kommer in i Australien. I Danmark har Konservative Fp (Moderaterna), Dfp och Liberale Alliance förordat en liknande politik. UK hotar att lämna EU om inte restriktioner för den fra rörligheten införs och 25% anser att *utlänningar* skall ut från UK.

I Sverige tycker maximalt 18%, att den förda flyktingpolitiken är bra, och sannolikt är den verkliga siffran oerhört mycket lägre än så*.

Tramset om "nazistiska" rötter är just bara trams, då man i Sverige benämns "nazist" om man förordar samma typ av politik som förs i t.ex. Finland eller Australien. Med sådan retorik så blir i stort sett hela världens befolkningar och politiker "nazister", förutom de Storsvenska, goda människorna i den höga nord.

Sverige är extremt, även i den bemärkelsen att den som förordar en traditionell socialdemokratisk politik idag kallas för "nazist". Om jag idag, likt Per-Albin, hade utbrustit "Sverige åt svenskarna - svenskarna åt Sverige!" så hade det utbrutit ramaskri och "nazist"-anklagelser hade haglat. Men hade en kurd, eller palestinier, sagt detsamma hade vederbörande applåderats.

SDU:s val av Kasselstrand ökar förhoppningsvis möjligheterna att Sverige normaliseras i ett internationellt perspektiv, för den nuvarande situationen är helt ohållbar. Faktum är att det blir allt vanligare att t.ex. danskar i kommentarer för fram att Danmark borde införa gränskontroller mot Sverige, pga vår extrema politik. Det är väl, än så länge, mest på skämt, men att det finns en känsla av oro på andra sidan sundet går nog inte att förneka.

* Både med tanke på att volymerna ökat kraftigt sedan t.ex. senaste SOM genomfördes, att alla liknande undersökningar brukar överskatta det "goda" alternativet och att fler och fler börjar inse att runt 90-95% av dem som beviljas asyl faktiskt inte är flyktingar (annat än i ekonomisk mening).

Unknown sa...

Hittade hit från din https://twitter.com/UlfBjereld/status/642746059844923393 tweet. Ditt inlägg belyser intressant hur mycket ideologi med starka historiska rötter och sprängkraft fortfarande påverkar dagens politiska arena.

Även intressant att blogginlägg är från förra året, då fortfarande tidigt in i partiledarens personliga paus på grund av utbrändhet. Beskriver bra en typ av generationsindelningen i samhället som inte längre fungerar.

Den interna vi-mot-dom effekt detta leder till får allt större konsekvenser även på samhället i stort. Känns ibland lite väl lätt att använda som svepande argument i den offentliga debatten. Inte då det också effektivt sätter på olika generationers värde på spel av ofta förvillande anledningar.

Idag, på grund av digitaliseringen, kunskapsutvecklingen och den fortsatta teknikinnovationen förstår vi att den här indelningen fungerar allt sämre och inte alls i många fall.

Idag bör dom flesta lite eftertanke kunna tänka och förstå det finns gradskillnad i IT-mognad, inte minst förmågan kunna använda digitala tjänster i sin egen vardag, mellan dom i samhällets typiska typiska generationsindelning i barn, ungdom, vuxen, medelålder och pensionär.

Så snabbt som utvecklingen sker så kommer konflikter och brytningar inom och mellan partierna fortsätta, och eskalera ju närmare nästa val vi kommer.

Allt fler väljare upptäcker internets användbarhet. Det gäller såväl möjligheten till personlig kunskapsutveckling och bättre sätt att samarbeta om samhällslösning än dom metoder det politiska systemet erbjuder och avhandlas i den offentliga debatten.

Open Source har medverkat till att bygga internet och digital kommunikation vi har. Delningsekonomin (Sharing Economy) visar allt tydligare hur samma principer också kan fungerar i hela samhället och framförallt i vår egen vardag.

Närmsta tre åren blir intressanta följa...