2013-12-06

FRA och spioneriet på Ryssland

Nej, avslöjandena från Sveriges Televisions Uppdrag granskning om att Sverige genom FRA spionerar på Ryssland och överlämnar information till den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA kom inte som en överraskning. Sverige har ända sedan andra världskrigets slut bedrivit signalspaning mot Sovjetunionen/Ryssland och använt informationer från denna signalspaning i sitt underrättelsesamarbete med bland annat USA. Vi fick nu också bekräftat att NSA betraktar dessa underrättelser som unika och att NSA håller fram FRA som en ledande partner i spioneriet mot Ryssland.

Ibland påstås det att underrättelsesamarbetet med USA och det svenska spioneriet mot Sovjetunionen/Ryssland inneburit ett brott mot neutralitetspolitiken och alliansfriheten. Men så är det inte alls. Målet med den tidigare neutralitetspolitiken och den nuvarande militära alliansfriheten är att Sverige i händelse av krig i Europa skall ha handlingsfrihet och inte genom i fredstid ingångna förpliktelser med nödvändighet dras in i krigshandlingar. Gränsen går vid säkerhetsgarantier, till exempel av det slag som ett Nato-medlemskap skulle innebära. Läs gärna mer om detta i min, Karl Molins och Alf W Johanssons bok "Sveriges säkerhet och världens fred. Svensk utrikespolitik under kalla kriget" (Santérus förlag, 2008).

Däremot är det naturligtvis möjligt att ta avstånd från spioneriet mot Ryssland och informationsutbytet med USA på andra grunder. Det är till exempel rimligt att argumentera att Sverige inte bör ge underrättelseinformationer till USA eftersom USA i sin utrikespolitik alltför ofta begår flagranta brott mot folkrätten. Men ett sådant argument har inget med Sveriges militära alliansfrihet att göra.

Uppdrag gransknings uppgifter är trots allt fortfarande ganska allmänna. Jag förutsätter att redaktionen har sparat en hel del av konkretionen till onsdagens program. Det är särskilt tre saker som då blir relevanta. För det första: Har FRA inte bara överlämnat uppgifter till USA som ursprungligen samlats in på svenskt initiativ utan också genomfört renodlade beställningsuppdrag för USA:s räkning? För det andra: Har FRA medverkat till avlyssning av personer i det ryska ledarskapet, till exempel Vladimir Putins mobiltelefoni (på samma sätt som NSA avlyssnat Angela Merkels mobil)? För det tredje: Lämnar FRA ut  uppgifter om svenska medborgare och om svensk tele- och datatrafik till USA? Om någon av dessa tre frågor besvaras med ja kommer Uppdrag gransknings avslöjanden omedelbart att växa till en skarp inrikespolitisk stridsfråga.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Med tanke på alla svenska medborgare som ansluter sig till irreguljära stridande parter här och där i världen så tycker jag inte det vore så upprörande om FRA lämnar material vidare även om svenska medborgare. / Pelle

Anonym sa...

Precis. Sverige har många gemensamma intressen med USA, inte minst när det gäller övervakningen av svensk hemvävd jihadism.
Därför är samarbetet mellan svensk och amerikansk underrättelsetjänst logisk och rimlig.
Vänsterns raseri över samarbetet tillhör samma domän som det vänsterpartistiskt drivna kravet i den rödgröna utrikespolitiska deklarationen inför valet 2010 om avvecklande av alla amerikanska utrikes militärbaser i världen: Alltså gammaldags hederlig antiamerikanism.

Anonym sa...

Ibland undrar man på vems uppdrag SVT arbetar

Jörgen L sa...

En sak som förbigås är var det innebär att bygga upp kompetens för "aktiv signalspaning" dvs hacking.

I huvudsak bygger detta på att hitta säkerhetshål i system och programvaror som används både civilt och militärt. Att bygga upp kompetens för detta är en omskrivning av att hitta såna säkerhetshål och hålla dem hemliga så att de inte täpps till av programtillverkaren. Det lämnar alltså fältet öppet för andra att hitta samma hål.

Det innebär alltså att FRA medverkar till att göra nätet mindre säkert än vad det kan vara. En ansvarsfull aktör rapporterar omedelbart såna upptäckta hål till tillverkaren så att de kan täppas till.

Extra allvarligt blir detta när man betänker att ett av FRA's uppdrag är att förbättra svenska verksamheters it-säkerhet...

Anonym sa...

Att syftet var att signalspana på Ryssland för USA:s räkning var väl redan känt och själva motiveringen för FRA-lagen? Något som Sverige ägnat sig åt i lång tid. Detta "avslöjande" verkar mer vara ett sätt att skapa opinion för FRA genom att antyda att det bara handlar om sedvanlig signalspaning mot Ryssland.

Tyvärr tyder det mesta på att spionaget är mycket mer omfattande än så och att det riktas mot svenska medborgare i allmänhet (inte specifikt brotts- eller terrormisstänkta). Lagen medger tydligen utlämnande av bulkdata till främmande makt. I klartext kan detta innebära att USA får lov att spionera fritt i Svenska nät, och vi vet att USA kartlägger allt och alla och sparar det i enorma databaser.

Om aktörer som vi inte har demokratiskt inflytande över ges sådana befogenheter är det illa i sig och i och med att mer och mer av vårt vardagliga informationsutbyte sker via internet är det mycket allvarligt ur demokratisk synpunkt. Vi använder internet till allt mellan himmel och jord idag: söker information, nätverkar, sköter bankärenden och hittar kärleken, m.m.. Det är t.ex. redan möjligt att kartlägga inte bara vilka tidningar man läser utan specifikt när, var och vilka artiklar! Data samlas in och sparas från det att vi föds till att vi dör.

Det är förstås tacksamt att avfärda ovanstående som konspirationsteorier, men det ligger ju i den hemliga avlyssningens natur att vi tvingas spekulera tills motsatsen bevisas. Om detta inte är vad som sker så borde inte lagen se ut som den gör.

Det kräver kanske för mycket teknisk kunskap om vilka möjligheter och risker det finns med dagens informationsteknik för att folk ska förstå omfattningen samt en bristande insikt bland äldre generationer vilken betydelse internet har och sannolikt kommer att få för framtida generationer. Annars är det svårt att förstå varför detta inte skapar större upprördhet i Sverige.