2012-04-26

Socialdemokraterna ger SD vetorätt i riksdagen?

I dag framkom att Socialdemokraterna kommer att rösta emot sitt eget riksdagsförslag om erkännande av Västsahara. Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade enats om att stödja en socialdemokratisk reservation om att erkänna Västsahara, men när Sverigedemokraterna meddelade att de också tänkte stödja reservationen drog sig Socialdemokraterna ur.

Jag deltar inte ett sådant spel, säger socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin till TT. Han tillägger: Det är inte samma politik. De har ett eget yttrande om att det ska vara en folkomröstning i Västsahara medan vi anser att de folkrättsliga kraven redan är uppfyllda.

Socialdemokraternas agerande framstår som märkligt. Det är inte alls ovanligt att partier stöder varandras reservationer utifrån olika utgångspunkter. Genom att slå till reträtt riskerar Socialdemokraterna att ge Sverigedemokraterna vetorätt i riksdagsfrågor. Urban Ahlins linje innebär ju att varje gång Sverigedemokraterna vill stoppa ett socialdemokratiskt förslag behöver de bara markera att de stödjer förslaget men utifrån andra utgångspunkter är socialdemokraternas. Situationen blir absurd.

Är det kanske så att Socialdemokraterna vill skärpa sin profil av statsmannaskap genom att undvika att fälla regeringen i olika sakfrågor med Sverigedemokraternas hjälp? I så fall tror jag att den här valda vägen leder fel. Nu får Socialdemokraterna en pedagogisk uppförsbacke - för att uttrycka det milt - när partiet skall förklara för väljarna varför man röstar emot sitt eget förslag.

Vill Socialdemokraterna markera oberoende av Sverigedemokraterna är det i stället bättre att gå fram med sina egna förslag och stå för dem, oavsett hur Sverigedemokraterna ställer sig. Nu väljer ju Socialdemokraterna att ändra sig, bara för att Sverigedemokraterna agerar i frågan. På så sätt bidrar Socialdemokraterna till att ge Sverigedemokraterna just det inflytande man säger sig vilja undvika.

Socialdemokraternas partikongress tog mot partiledningens vilja beslut om att arbeta för ett erkännande av Västsahara. Risken finns att trovärdigheten i det ställningstagandet riskerar att urholkas när partiet nu hoppar av överenskommelsen med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i frågan.

Jag kommenterar frågan i SvD.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Ulf,
Här nedan ser du SDs politik om Västsahara. Det är inte socialdemokratisk politik

Urban

Särskilt yttrande (SD) Beslutspunkt 6 Västsahara

Sverigedemokraterna vill att regeringen inom EU ska verka för ett erkännande av Västsahara som självständig stat. Detta ska dock inte ske kravlöst. Sverigedemokraterna vill att regeringen ska verka för att de förhandlingar som pågår mellan Västsahara och Marocko slutförs och att man kommer fram till en fredlig lösning mellan parterna, samt att den utlovade folkomröstningen genomförs. Om självständighetsalternativet vinner i folkomröstningen ska Västsahara erkännas som en självständig stat förutsatt att de folkrättsliga kriterierna för bildandet av en stat är uppfyllda. Det vill säga a) Ett folk, b) ett definierat område och c) en organisation som har kontroll över territoriet. I samband med detta är det också av stor vikt att Marocko, Västsahara, Mauretanien och Algeriet kommer fram till en uppgörelse som fastställer gränsdragningarna mellan de respektive länderna, samt en lösning på kvarvarande frågor. Vi vill också framhålla det som kallas det fjärde kriteriet, d) om demokrati och mänskliga fri- och rättigheter, vilket bl. a innebär att den regim som skall erkännas har folkets stöd. Där vill vi också framföra vikten av att Västsahara vid ett erkännande ska ställa sig bakom grundläggande mänskliga fri och rättigheter.

Ulf Bjereld sa...

Hej Urban,

Tack för svar. Jag är medveten om att SD har en annan linje än S i sakfrågan. Men om SD ändå väljer att stödja en reservation från S i frågan ser jag inte det rimliga i att S då svarar med att dra tillbaka sin reservation. På så sätt låter Socialdemokraterna ju SD påverka partiets agerande, med konsekvensen att det nu inte längre finns någon S-reservation som kräver att regeringen arbetar för att EU skall erkänna Västsahara. Bättre hade - enligt mig - vara att låta reservationen ligga kvar så får SD rösta hur de vill.

Anonym sa...

Vad är det som S inte vill ställa sig bakom? Är det SD's yrkande på att en västsaharisk stat skall erkänna grundläggande mänskliga fri och rättigheter, månne?

Anonym sa...

Jag anser att politiken måste hålla ihop. SD tycker att deras politik verkar för ett erkännande när det i praktiken är tvärtom. Vi i s har inte taktiserat utan vill behandla erkännandet av Västsahara på ett seriöst sätt. Tyvärr var jag på lunch med Löfven och en rad missförstånd hann spridas efter mötet. Att SD stödjer en mening men menar något helt annat är inget att bygga en så allvarlig sak som ett erkännande på.
Urban

Anonym sa...

Kongressen körde över partiledningen, nu har partiledningen kört över kongressen - hänvisande till helt andra motiv (SD). Maktens språk är universellt.

Castor

Ulf Bjereld sa...

Urban: Det måste väl ändå vara SD:s bekymmer om de väljer att stödja ett förslag de egentligen inte stöder.

Anders Ström sa...

Det är fullständigt oacceptabelt att svika saharierna på grund av att SD råkar ha dunkla mål för att stödja ett förslag. För att inte tala om att ni sviker beslutet från er egen kongress. Skäms och tänk om.

Anonym sa...

...kanske är det så att Socialdemokraterna egentligen har andra motiv att lämna frågan till framtiden och enbart använder SD som lämpligt dörrstopp. Finns det t ex andra utrikespolitiska eller kommersiella intressen att hålla låg profil gentemot t ex Marocko? I så fall kan man ju säga att SD äntligen har fått politisk betydelse :-)
JG

Nemokrati sa...

Vilket i sin tur borde betyda, att alliansregeringen inte kan fällas i t ex en misstroendeomrösting, då Sverigedemokraterna har vågmästarställning. Och jag menar, alla övriga förslag, ska S abdikera inför regeringen då och inte försöka få igm ett enda, i de få fall det kan bli frågan om, då SD 9 ggr av 10 stöder regeringen.