2012-04-03

Reepalu får en sista chans

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven har tillsammans med partisekreterare Carin Jämtin samtalat med representanter för Judiska centralrådet. Bakgrunden till samtalet var kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalus olyckliga uttalanden om den judiska församlingen i Malmö.

Samtalet tycks ha gått bra. Till Svenska Dagbladet säger Lena Posner Körösi vid Judiska centralrådet att Det har varit ett konstruktivt och bra samtal, väldigt förtroendefullt och i god dialog. Jag känner i magen och hjärtat att Stefan Löfven och Carin Jämtin är genuina i vad de säger. Angående Ilmar Reepalu säger Poster Körösi försonligt att alla ska ha möjligheten att bättra sig. Men han måste själv i ord och handling visar att han förtjänar ett förtroende, från oss och andra grupper.

Jag vet inte vad det är som Stefan Löfven och i det här fallet Carin Jämtin har som genererar ett sådant förtroende. Jämfört med tongångarna före mötet är det svårt att se resultatet som något annat än en stor framgång för alla inblandade parter.

Det var utmärkt att samtalet så snart kom till stånd. Jag har tidigare skarpt kritiserat Reepalus uttalanden. Reepalus jämförelse mellan sionism och antisemitism samt hans påstående att Sverigedemokraterna infiltrerat Judiska församlingen i Malmö var omdömeslösa och felaktiga och gav uttryck för en stor okänslighet. För Socialdemokraterna får det aldrig finnas minsta tvekan om partiets hållning i synen på alla människors lika värde och lika rättigheter.

Sverige är ett av de västländer som skarpast kritiserat den israeliska ockupations- och bosättningspolitiken samt den israeliska regeringens ovilja att bidra till framsteg i arbetet för en rättvis och varaktig fred mellan israeler och Palestinier. Det är bra. För att Sverige skall kunna fortsätta det arbetet med bibehållen trovärdighet är det nödvändigt att snabbt och kraftfullt ta avstånd från den typen av felaktiga uttalanden som Reepalu gjort sig skyldig till.

Nu får Reepalu en sista chans. Jag har fortfarande fullt förtroende för Ilmar Reepalu, säger Stefan Löfven till DN. Därmed lär de avgångskrav som börjat höras mot Reepalu att tystna. I alla fall för den här gången.

3 kommentarer:

Wunder sa...

Jag tycker detta är en storm i ett vattenglas. Repeelau's uttalande baserade sig på ett hyffsat rimligt missförstånd. Det finns många paralleller mellan SD och sionistiska organisationer när det gäller människosyn. Och det finns viss sammanblandning nere i Malmö rörande dessa saker. Sedan - rent formellet och tekniskt hur det hänger ihop hade han ju missförstått i det aktuella fallet.

Det klantigaste var nog att han valde att uttala sig över huvud taget. Det är alltid känsligt att uttala sig om en judisk församling. Det kommer ofta surt efter - vadhelst man säger.

Dels pga att förintelsen har präglat oss till sådant beteende och dels för att judiska församlingar är mycket noga med att försvara sig.

Den judiska församlingen hade mage att säga att Reepelau inte längre hade deras förtroende. Jaha? Vem bryr sig? Det är Malmö befolkning som väljer lokalpolitiker och inte judiska församlingen.

Olof sa...

Wunder, uppenbarligen har ganska många brytt sig. Löfvén har återigen visat statsmannaskap och skapat förtroende genom dialog utan stora åthävor eller spektakulära utspel. Det ser bra ut.

Anonym sa...

Nu skall vi se här: vi skall alltså vara antirasister för att kunna driva en viss utrikespolitik, inte för att det är rätt att vara antirasist? Med en annan utrikespolitik hade vi alltså inte behövt ställa upp för en förföljd minoritet? Ett fasaväckande resonemang, som väl visar var rörelsen står.