2012-04-29

Svenska journalister kramar Miljöpartiet?

I kväll söndag blev det rusning på twitter när SVT Agenda presenterade professor Kent Asps undersökning som visade att 41 procent av landets journalister sympatiserar med Miljöpartiet. Starkast är överrepresentationen bland dem som arbetar inom bevakningsområdet politik/samhälle – där uppgår andelen journalister som sympatiserar med Miljöpartiet till 46 procent. Om Kent Asps undersökning skriver jag på Ajour. Nedan följer ett utdrag ur texten. Hela texten kan läsas här.
Hela Kent Asps undersökning återfinns här.  

Länge var det Vänsterpartiet som var mest överrepresenterat bland svenska journalister. År 1999 var det till exempel 31 procent av journalisterna som sympatiserade med Vänsterpartiet. Själv gick jag Journalisthögskolan i Göteborg 1975-77 och då var vi verkligen vänster – alla i klassen utom fem om jag minns rätt. Lars Adaktusson – som medverkade i kvällens Agenda – gick ett år före mig och han stack ut redan då genom att göra sin praktik på tidningen Dagen.

Det parti som tappat mest stöd bland svenska journalister är Socialdemokraterna. År 1968 sympatiserade 46 procent av Sveriges journalister med Socialdemokraterna – år 2011 hade andelen minskat till 14 procent. Då skall vi komma ihåg att undersökningen genomfördes under perioden oktober 2011 – februari 2012, det vill säga när Juholt-affären och ledarkrisen inom Socialdemokraterna pågick för fullt.

Är det då ett problem att Miljöpartiet är så överrepresenterat bland svenska journalister? Nej, jag tycker inte det. Om det är något problem är det snarare – vilket Vänstra Stranden påtalade på twitter – om journalister tenderar att ha samma klassbakgrund och samma erfarenheter (vilket i sin tur kan ha påverkat deras partisympatier). Jag har tidigare skrivit om hur den opartiska journalistiken utmanas i vårt digitaliserade, individualiserade samhälle och att begreppet opartiskhet nog måste definieras på nytt för att bli relevant. Asps undersökning utgör utmärkt bränsle för en sådan diskussion.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Inte ett problem att Miljöpartiet (pch Vänsterpartiet) är så överrepresenterade inte minst i statliga SVT.
Du drömmer, Ulf.
En psykologisk självklarhet att partisympatier (som innebär sympatier för konkret politik) påverkar det journalistiska arbetet.

lars sa...

Bäste Ulf, ditt minne sviker dig. Jag gjorde min praktiktermin på Dagens Eko - inte Dagen.
Om jag i dina ögon "stack ut redan då" måste det alltså ha berott på någonting annat..
Mvh/ Lars Adaktusson

Anonym sa...

Klart att det inte är ett problem för en anhängare av en rödgrön regering.

Ulf Bjereld sa...

Bäste Lars,

Jag ber förbehållslöst om ursäkt. Inser att jag levt i ett tillstånd av falsk medvetenhet eller åtminstone ett falskt minne väl i klass med när Lars Ohly trodde han spelat fotboll med Nacka Skoglund. Jag skall aldrig mer upprepa detta felaktiga påstående.

Anonym sa...

Varför utökar Asp inte undersökningen till att inkludera även politiska åsikter hos dels centrala ägare, dels personer som arbetar på ledarsidan. Visst kommer redovisningen av ledarsidesskribenternas åsikter inte att förvåna så mycket, men den extrema övervikt högern där borde regelbundet kvantifieras och lyftas fram som en skamfläck på den i övrigt ganska allsidiga svenska pressen.

Olof sa...

Vänsterpartiet är ju alltjämt kraftigt överrepresenterat (tre gånger så stor andel som hos allmänheten), och S och M är kraftigt underrepresenterade, se tabell från Asp nedan.

Tabell 13.1 Journalisternas och allmänhetens partisympatier (%)
Journalister Allmänhet Skillnad
Vänsterpartiet 15 5 +10
Socialdemokraterna 14 28 -14
Miljöpartiet 41 12 +29
Centerpartiet 4 5 -1
Folkpartiet 7 7 ±0
Moderaterna 14 34 -20
Kristdemokraterna 2 3 -1
Sverigedemokraterna 1 3 -2
Feministiskt initiativ 1 - +1

Klart att det inte är problemfritt och borde diskuteras grundligt, liksom naturligtvis ledarsidornas politiska obalans.

Anonym sa...

Olof, obalans är en för svag term. I kategorin riksmorgonpress med stor cirkulation har högern ledarsidesMONOPOL. En skamfläck för en demokrati.