2011-04-27

Den nödvändiga politiken. Slutreplik till Göran Hägglund

På DN Debatt.se publicerar jag och Marie Demker nu under rubriken Lämna köksbordet på läktaren, Göran Hägglund vår slutreplik till Göran Hägglund i debatten kring politikens värde och betydelse i dagens samhälle. Vår inledande artikel i ämnet på DN Debatt kan läsas här och Göran Hägglunds svar här. Debatten tog sin utgångspunkt i min och Marie just utkomna bok Den nödvändiga politiken (Hjalmarson & Högberg).

*

Nej, Göran Hägglund, vi förespråkar inte ”mer politik” i samhället. Politiken finns där redan, du måste bara öppna ögonen och se den. Ingen kommer undan politiken. I stället för att diskutera en obefintlig väg ”udenom” politiken så måste debatten kretsa kring vilken politik det är som skall föras.

Vi bejakar individualiseringen av vårt samhälle. Vi tror att den frihet för enskilda människor som de senaste decennierna fört med sig är något gott i sig. Men vi ser en risk i att vi likt fisken tar vattnet vi simmar i – samhällsgemenskapen – för given. Vi tror inte att samhällsgemenskapens grundläggande enhet är familjen. Vi tror i stället att den enskilde medborgaren är varje gott samhälles grundsten. Att i dag göra familjen och köksbordet till samhällets centrum är att förflytta makten till en krets där individen alltid har en underordnad ställning – det är att politisera familjen. Låt i stället familjen vara det den kan vara – en god, kärleksfull och fostrande relationsenhet. Inte en förhandlings- och maktarena.

Läs fortsättningen på artikeln här.

Inga kommentarer: