2011-04-17

Liberaldemokraterna: Uppfriskande frihetligt tilltal, men naivt marknadskramande och bortglömd jämlikhet

Saknas det ett liberalt alternativ i svensk politik? Det tycker i alla fall Liberaldemokraterna som nyligen presenterade sitt manifest En liberal vision för Sverige. Liberaldemokraterna har sina rötter i nätverket Liberati, vilket bildades 2008 som en reaktion mot Alliansregeringens beslut att driva igenom FRA-lagen. Liberaldemokraterna beskriver sig som "en allians mellan pragmatiska socialliberaler och pragmatiska libertarianer" och genomför just nu en namninsamling för att kunna registrera sig som politiskt parti. Alexander Bard är en av Liberaldemokraternas förgrundsgestalter och borgar för att vi kommer att få höra en hel del om partiet under det närmaste året.

Det blåser frihetliga vindar i svensk politik. Mona Sahlin var rätt ute när hon i sitt installationstal till den socialdemokratiska partikongressen 2007 vädjade till rörelsen om att få hjälp med att utveckla en röd frihetsvision och med hjälp av en sådan vision vrida frihetsbegreppet ur högerns händer. I efterhand är det lätt att konstatera att Mona Sahlin inte fick så mycket hjälp av rörelsen i bygget av en sådan vision.

Frihetstänkandet är förstås framträdande i Liberaldemokraternas manifest. Jag finner många oneliners som utifrån mitt vänsterkristliga perspektiv känns uppfriskande och befriande. Jag älskar formuleringen Det är dags att bryta det sjukliga fokus som skolan har på betygen och önskar Liberaldemokraterna all välgång i den kampen. Jag uppskattar i djupet av min själ att ordet "straff" överhuvudtaget inte förekommer i avsnittet om kriminalpolitik. I den hegemoniska säkerhetsdiskurs som ligger som en dimma över landet tar jag också till mig utropet: Det är inte möjligt att nå ett tillstånd i världen där människor slutar ta risker; det ligger i människans natur och är grunden för all utveckling.

Så visst finns det ett frigörande och livsbejakande tilltal i manifestet, ett tilltal som har sin grund i en positiv människosyn och en djup tilltro till människan och till det mänskliga. Problemet är i stället att Liberaldemokraterna till ytterlighet ser människan som en solitär varelse, inte som en gemenskapsvarelse. Samhället reduceras till ett nödvändigt ont, vars syfte tycks vara att bidra till individernas självförverkligande. Liberaldemokraternas atomära människosyn kombineras med en naiv tilltro till marknaden som alltings ordnare till det bästa. Visionerna reduceras därför alltför ofta till rå ekonomism. Arbetsmarknaden skall avregleras och det måste t ex "bli lättare att avskeda dåliga lärare".

Men bilden är inte monolitisk. Liberaldemokraterna vill också införa en medborgarlön, "där ingen behöver vara orolig för att stötas ut ur samhällsgemenskapen". Likaså skall det införas ett barnkonto, knutet till barnet, för att trygga alla barns ekonomiska situation och den vägen lyfta alla barn över fattigdomsgränsen.

Socialliberalerna inom Liberaldemokraterna har dock lämnat walk over till libertarianerna i frågor kring kroppens autonomi. Så ägnas t ex över hälften av avsnittet om "Social trygghet" åt att förespråka olika former av legalisering av droghantering, en avveckling av sexköpslagen, ett ja till dödshjälp etc.

Jag noterar också att ordet "jämlikhet" bara nämns en enda gång i hela manifestet, då i samband med framväxten av Internet.

Visst behövs det ett liberalt alternativ i svensk politik. För egen del skulle jag helst se att de socialliberala krafterna inom Folkpartiet morskade upp sig och tog sig ton i frågor kring t ex betygshysterin i skolan, straffixeringen i kriminalpolitiken, utförsäljningarna av gemensam egendom, sjukförsäkringssystemet, urholkningen av det svenska biståndet etc. Men om Liberaldemokraterna om inte annat kan innebära en knuff på Jan Björklund i en sådan riktning så önskar jag dem lycka till.

18 kommentarer:

Michael Gajditza sa...

Som en av grundarna av det projekt som heter Liberaldemokraterna tackar jag för Din analys av vårt manifest.

Det är både uppfriskande, välgörande och nyttigt att få ta del av en kritik som bygger på saklig grund. Det finns annars alldeles för mycket tyckande, fördomar och förutfattade meningar som kommer till uttryck i olika debatter.

Särskilt glad blir jag över Dina uppskattande ord kring kriminalpolitiken då jag är ansvarig för utformningen av vår rättspolitik.

Det har nu i ett halvår pågått en politisk debatt på vår facebooksida, våra olika maillistor och i vårt forum som, vågar jag påstå utan att blinka, inte har någon motsvarighet i något annat parti. Jag tror att jag bäst belyser dess intensitet genom att berätta att diskussionerna enbart på facebook och maillistor har genererat ca. 32000 mail som nu ligger i min mailkorg.

Ur denna diskussion har vi vaskat fram ett kort manifest på 15 sidor som nu presenterats. Vi fortsätter nu med att skriva ett riktigt partiprogram som vi hade tänkt presentera i samband med Almedalen i sommar men jag är idag inte alls säker på att vi hinner få det klart till dess. Ett sådant blir naturligtvis betydligt mer omfattande och framförallt betydligt djupare.

Jag kan också förstå Din önskan att "de socialliberala krafterna inom Folkpartiet morskade upp sig och tog sig ton i frågor kring t ex betygshysterin i skolan, straffixeringen i kriminalpolitiken, utförsäljningarna av gemensam egendom, sjukförsäkringssystemet, urholkningen av det svenska biståndet etc."

Det jag ifrågasätter i den önskan Du uttrycker är, vilka socialliberala krafter? Enligt min uppfattning så existerar inte längre några sådana i Fp och just detta faktum var en starkt bidragande orsak till Liberatis upplösning och Liberaldemokraternas bildande.

Sverige behöver ett liberalt alternativ. Jag är själv övertygad om att det alternativet 2014 heter Liberaldemokraterna!

Mvh Michael Gajditza

frihetsbyran sa...

Hej

Roligt att du skriver om Libdem. Skulle du följa oss på vår facebook grupp så tror jag du inte direkt skulle tycka att vi är så flata för jämlikhet eller att vi är så marknadskramande.

Niklas Starow sa...

Tack för din input.

Manifestet är det vi har reducerat nästan 50 sidor med politik till, för att kunna peka ut riktningen av vår politik.
Vi som suttit med detta i snart ett halvår har fått ta bort stora delar, lagt till delar och sedan skrivit om en hel del, för att få det i ett läsbart format.
Så visst kan man se att det saknas vissa delar.

Till exempel jobbpolitiken.
Med tiden kommer det också att förklaras mer om hur vi ser på denna, där faktisk fackföreningarna och arbetsrätten har en klart framträdande roll.
Jag är själv fackligt aktiv och ser med stor glädje fram mot den dagen vi kan presentera detta i mer detalj.

Likaså kommer det att komma fram mer om sjukvården, föräldaförsäkringar, sjukpenning, pension, etc etc.

Så titta in med jämna mellanrum så ska du se att du får anledning att skriva om oss fler gånger.

Mvh
Niklas Starow
Liberaldemokraternas verkställande utskott.

Anonym sa...

Din kommentar är uppfriskande.

För hundra år sen samarbetade Liberalerna och Socialdemokraterna sida vid sida för frihet och rättvisa. Detta kan ske igen.

Liberaldemokraterna ser inte sig som höger eller vänster. Inget symboliserar det så mycket som den kombination av plattskatt och medborgarlön vi är för.

Och vårt honnörsord är just frihet, vilket betyder kroppslig integritet men också rätten till grundtrygghet.

Om du vill se hur vi hanterar utförsäkringarna kan du kika här: http://www.liberaldemokraterna.com/2011/04/16/nar-staten-skriver-under-dodsdomar/

Jag ser fram emot en fortsatt dialog!

/Torbjörn Jerlerup (L)
som har ett openID fel och får skicka som anonym

Carl Johan Rehbinder sa...

Hej Ulf!

Som redaktör för manifestet blir jag väldigt glad för den uppmärksamhet det får, förstås.

Jag känner mig förstås lite stolt över att du särskilt framhåller ett par formuleringar, som råkar vara mina...

"Det är dags att bryta det sjukliga fokus som skolan har på betygen"

"Det är inte möjligt att nå ett tillstånd i världen där människor slutar ta risker; det ligger i människans natur och är grunden för all utveckling."

Just den sista formuleringen är jag särskilkt nöjd med, eftersom den vänder upp och ner på många människors skräck för begreppet "risk".

Idag tycks många tro att risktagande är något dåligt, otryggt och i det närmaste destruktivt. Skönt att få vända på perspektivet lite...

Oscar Solberger sa...

Hej Ulf! För det första så tycker jag det är väldigt roligt att du har läst vårt manifest. Jag är en av de 300 gräsrötterna som har varit med och disskuterat fram vad som ska stå i manifestet,inte som författare eller som en av grundarna utan som vanlig medlem. Socialliberalerna har inte lämnat walk over vad gäller drogpolitik, rätten till värdmödraskap eller i motståndet mot sexköpslagen. Snarast går det, enligt mig, inte att kalla sig liberal utan att vara för full morfologisk frihet/kroppslig autonomi. Om vi drev samma politik på de områdena som Allianspartierna så kunde vi lika gärna gå med i något av dem. och Alliansen är snarast konservativ, inte liberal. Internationellt sett så är det snarast Alliansens syn på liberalism som är konstig, inte L:s syn som är extrem. Och libertarianerna i Sverige skäller på oss i L för att vi är alldeles för lite kapitalistiska och alldeles för lite individuellt frihetliga.

Ulf Bjereld sa...

Tack för kommentarer! Jag kommer att följa er med intresse framöver. Michaels kommentar att det inte längre existerar några socialliberala krafter i Folkpartiet är förstås dyster - skulle gärna höra några röster inifrån Folkpartiet kring det påståendet. :)

Den ideologiska skillnaden mellan mig och er ligger i synen på marknaden samt i synen på människan. Det är inga små frågor. Men det hindrar inte att det kan finnas en gemensam värdegrund i enskilda frågor. Låt oss inte glömma att både socialismen och liberalismen i sitt ursprung - om än inte alltid i sin praktik - är frihetsrörelser.

Josef Boberg sa...

"Alexander Bard är en av Liberaldemokraternas förgrundsgestalter och borgar för att vi kommer att få höra en hel del om partiet under det närmaste året."

Jo... - Ulf Bjereld - det tvivlar jag ej alls på - för han kan ju "göra rubriker".

Apropå det - så undrar jag om det finns någon sanning i Elitlistan - Übermobbning på nätet i DN 2006-02-22 - eller om det är en journalists "illvilliga fantasier" ?

Kerstin sa...

Haha, det här Ulf Bjereld, var det roligaste inlägget från dig på mycket länge.

Kommentarerna är ännu roligare.

Fram för frihet från allt. Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring - leve den totala friheten, död åt mänskligheten.

Micke sa...

Med tanke på att merparten av den arme av nyliberaler som under svenskt näringslivs flaggskepp Timbros ledning agerade för att Reinfeld skulle bli kejsare nu är Liberaldemokrater så är det rimligt att ställa frågan

Vem betalar?

Det är också rimligt att få svar på frågan mot bakgrund av den öppenhet som man säger sig driva.

Caspian Rehbinder sa...

Som ett kort svar på den sista kommentaren: Vem betalar? Ingen. Just nu har Liberaldemokraterna ingen budget. Det lilla som går åt till att trycka affischer och betala webbhotell kommer ur drivande medlemmars fickor, och på senaste Pub Liberal såg jag en insamlingslåda för att möjliggöra framtida affischer. Dock har Liberaldemokraterna även ett ungdomsförbund – Ung Liberal – som sökt pengar från ungdomsstyrelsen. Så kanske är det skattebetalarna som betalar. Öppet nog för dig?

Sedan, Ulf Bjereld, måste jag kommentera själva inlägget. Jag tycker det är en utmärkt analys av liberaldemokraterna, om än lite väl socialdemokratisk :) Men jag har en invändning gällande människosynen. Liberaldemokraternas människosyn – den liberala människosynen – är atomär, säger du, och menar att i förlängningen innebär denna syn att man säger nej till gemenskap, och i stället upphöjer individualitet.

Tror du inte att människor har ett behov av gemenskap? Det tror jag definitivt att de har. Den liberala människosynen handlar om att människor utan tvång ovanifrån ska kunna bygga det samhälle de vill ha – återigen, förutsatt att de inte tvingar någon annan till någonting. Om vi förutsätter att människor har ett behov av icke vinstdrivande, känslomässigt baserad gemenskap – på vilket sätt tror du att denna inte skulle uppstå i ett liberalt samhälle?

Micke sa...

Kommer ni att ta emot pengar från Svenskt näringsliv?

Micke sa...

Om vi förutsätter att människor har ett behov av icke vinstdrivande, känslomässigt baserad gemenskap – på vilket sätt tror du att denna inte skulle uppstå i ett liberalt samhälle?Vilken version pratar vi om som slutmål?
Precis som det är skillnad på kommunism , demokratisk socialism och anarki så finns avgörande skillnader mellan dom olika liberala riktningarna och många av dom liberaler som idag är Liberaldemokrater har inte visat några som helst ambitioner att bibehålla nånting överhuvudtaget av socialliberalismen (man föraktar den lika mycket som man föraktar demokratisk socialism)utan strävar efter en liberalism som om den omsätts i praktiken skulle uppfattas som lika extrem som kommunism av dom flesta.

Micke sa...

Tror du inte att människor har ett behov av gemenskap?Kommer ni vara helt unika och skapa icke villkorad gemenskap?

Till skillnad från den villkorade som erbjuds från högern respektive vänstern idag?

Andreas sa...

PK-sosse flörtar med nyliberal, kul och högst oväntat, men det blir nog inte mer än ett sånt där engångsstrul man vill glömma ;-)

Unknown sa...

Micke,

Låt mig ställa en motfråga angående stöd från Svensk Näringsliv: Kommer S fortsätta ta emot ekonomiskt stöd från LO?

Det är exakt samma situation som du försöker lyfta fram, så om det är något negativt med att vissa partier får stöd från SvN så är det ett lika stort problem när LO gör samma sak.

Anonym sa...

Vem betalar frågades det och antyddes att vi är rika i L.

Som kassör i (L) kan jag säga att vår kassa ökade från 1 krona (!) till 161 efter förra Pub Liberal. De 161 råkar för övrigt vara den samlade mängd pengar vi hittills samlat ihop (utöver de drivande medlemmarnas insatser).

:-)

Vi ska börja samla pengar via plusgiro och sånt inom kort men hittills betalar vi själva. Jag betalade sista trycket av affisher ur egen ficka t.ex.

Vem är vi bereddda att ta emot pengar av. Både av LO och Svenskt näringsliv, men vi kompromissar inte med våra ideal!

/Torbjörn Jerlerup

Lars M Hermansson sa...

Folkpartiet är något av de mest frihets- och individfientliga man kan tänka sig.