2011-04-05

Blir omvalet i Västra Götaland en förtroendeomröstning kring regeringen Reinfeldt?

Det påstås att partiledarna vill hålla en låg profil i samband med omvalet i Västra Götaland Jag är tveksam till om de kommer att lyckas med den föresatsen, men situationen är strategiskt komplicerad. Jag gav följande kommentar till TT:

Partierna på riksnivå är angelägna om att inte framstå som att de vill "ta över" den lokala valrörelsen och därför ligger de lågt så här i början Jag tror däremot att ju närmare valdagen kommer, desto mer kommer vi att se av partiledare och andra nationellt framträdande politiker i Västra Götaland. Socialdemokraterna fruktar att ett lågt valdeltagande kommer att drabba dem särskilt hårt och därför blir Håkan Juholts närvaro och synlighet nödvändig för att få upp den politiska temperaturen. Alliansens partiledare kommer då förstås inte heller att kunna låta bli att närvara. Situationen bär en inre logik som leder till att partiledarna tvingas in på banan, vare sig de så önskar eller ej.

Men situationen är inte helt enkel för Håkan Juholt och Socialdemokraterna. Om Håkan Juholt engagerar sig för mycket i valkampanjen och Socialdemokraterna ändå gör ett dåligt val, så riskerar han att förknippas med ett valnederlag redan från början. Den risken vill han minimera genom att hålla en viss distans till valet, samtidigt som hans närvaro är nödvändig för att få upp valdeltagandet. Samtidigt finns en möjlighet att framkalla en vinnarbild av Håkan Juholt om de rödgröna framgångsrikt kan omvandla det regionala valet till en misstroendeförklaring mot Fredrik Reinfeldt och Alliansregeringen.

Mycket talar för att det blir ett lågt valdeltagande, vilket sannolikt missgynnar Socialdemokraterna. Samtidigt är sjukvård och omsorgsfrågor ett av de områden där väljarna fortfarande har stort förtroende för de rödgröna och deras politik.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det kan också bli en förtroendeomröstning om invandringspolitiken Ulf...

SD får för första gången delta i debatter mot de etablerade partierna... Frågan om vår så kallade public service ska förbjuda vissa (läs Jimmy Åkesson) att delta...

Demokrati eller demokratur kan man fråga sig...

Jag är övertygad om att SD ökar den 15:e maj... Sjukvårdspartiet kommer troligen falla ihop... Vägvalet klarar förmodligen inte spärren..

Det blir sannolikt max 8 partier i fullmäktige efter omvalet... Dock kan Kd och C tappa en hel del också...

Sten N