2011-02-20

Skallet går mot Kriskommissionen - men vilka deltar i skallet och varför?

Den socialdemokratiska Kriskommissionens rapport har kritiserats hårt av i stort sett samtliga landets borgerliga ledarsidor. Kritiken är ett gott tecken. Om borgerliga ledarsidor uttryckt sig uppskattande eller uppmuntrande över ett socialdemokratiskt idédokument som gör anspråk på att visa vägen framåt hade jag blivit en smula orolig.

Men de borgerliga ledarsidorna får stöd även av en del socialdemokratiska röster. I morse medverkade t ex Lotta Gröning och Eric Sundström i Godmorgon, världens panel i P1. Tillsammans med Carl Rudebeck föll de varandra såväl i armarna som i talet i sin ohöljda iver att övertrumfa varandra i sin kritik av kommissionens rapport. Samma gamla skåpmat, sa Lotta Gröning och menade att det bärande temat var att Allting var bra förr samt att samhällsanalysen finns inte alls i rapporten. Eric Sundström instämde och sa ungefär att det finns inget nytt i rapporten.

Det var en mycket märklig debatt. (Ja, jag vet att jag kan uppfattas som part i målet eftersom jag ingick i den arbetsgrupp som utarbetade kommissionens valanalys - med den delen avstår jag därför från att kommentera här.) Jag tror faktiskt att många av de kritiska debattörerna har drabbats av ett sådant stuprörstänkande att de inte ser de närmast revolutionära förändringarna som delar av rapporten pekar fram mot.

Avsnittet Omvärlds- och idéanalys betonar explicit värdet av att bejaka globaliseringen och formulerar just en samhällsanalys om hur individualiseringen och teknikutvecklingen skapat nya sociala mönster och i grunden förändrat villkoren för det politiska livet. Industrisamhället är på väg att fasas ut, och det vi i brist på bättre kallar kunskaps- eller informationssamhället är på väg att fasas in. Socialdemokratin - som är ett barn av industrisamhället - har haft mycket svårt att förstå och anpassa sig till det nya politiska landskapet. Hur värna partiets traditionella gemenskapsvärden om frihet, jämlikhet och solidaritet i ett alltmer individualiserat samhälle? I texten presenteras insikter och formuleras framkantsfrågor på ett sätt som åtminstone inte jag tidigare sett i något partidokument.

Socialdemokratins rötter i industrisamhället speglar också partiets föråldrade organisationsform. I avsnittet Organisatorisk analys kritiseras partistrukturens slutenhet och sjungs ett öppenhetens credo på ett sätt som möjligen skrämmer en del - själv blir jag bara lycklig över att läsa ett partidokument som bejakar det moderna och som med diverse förslag (ja, en del lite vildvuxna) vill skapa en socialdemokratisk organisationsform som ligger på framkant av tillvaron.

Att någon enskild person skulle ha läst dessa två avsnitt och sedan ärligt kunna påstå att rapporten inte innehåller något nytt, utan bara "samma gamla skåpmat" eller att "allt var bättre förr" finner jag otroligt.

När jag talar om stuprörsseende så menar jag att en del socialdemokratiska läsare reagerat så negativt på några av de förslag som förs fram i avsnittet Politisk analys att de inte förmått ta till sig de övriga delarna av rapporten. Just avsnittet "Politisk analys" har uppfattats som ett uttryck för vänsterröster inom socialdemokratin, eftersom avsnittet betonar politikens betydelse och uttalar sig kritiskt mot privatiseringar och positivt om statligt inflytande. På ett sätt är det olyckligt att kommissionen fick i uppdrag att formulera politiska förslag. Politiska förslag formuleras inte i ett vakuum - de baseras på en samhällsanalys och utmejslas inom ramen för en partiorganisation. Nu "tvingades" kommissionen formulera skarpa politiska förslag samtidigt som samhällsanalysen och förslag till ny partiorganisation formulerades. Orsaken till att det blev så är att kommissionen fick sin arbetstid halverad när Mona Sahlin avgick och extrakongressen skulle genomföras redan i mars.

Det hade varit bättre att låta extrakongressen ta ställning till samhällsanalysen och organisationsanalysen, ajournera kongressen och sedan använda våren och sommaren till att formulera politiska förslag till en återupptagen ajournerad kongress med en ny partiledning hösten 2011. Nu har debatten kretsat alldeles för mycket på de politiska förslagen och inte på det som i det här skedet av förnyelseprocessen faktiskt är viktigare, samhällsanalysen och arbetet med att öppna upp och förnya partiorganisationen.

Nu finns det en överhängande risk att de i partiet som inte vill ha någon förnyelse eller förändring kan ta stöd av de som störts av de politiska förslag som rapporten formulerar och se till att hela rapporten inte blir något mer än hyllvärmare i något arkiv. I så fall kommer hela förnyelsearbetet att stanna av och borgerligheten få goda möjligheter att ostört regera vidare åtminstone ett par mandatperioder till.

Visst går det att rikta kritik även mot samhällsanalysen i rapporten - jag saknar t ex de allt viktigare integritetspolitiska frågorna, vilka bl a tagit sig uttryck i FRA-striden och Piratpartiets framgångar.

Läs också gärna alltid kloka Katrine Kielos i Aftonbladet i dag.

4 kommentarer:

Andreas sa...

Kielos säger i sin krönika att S stagnerade för flera decennier sedan och fortfarande varken hänger med eller förstår hur världen fungerar, och istället för att ta ansvar och vilja förändra världen så väljer man att skylla på globaliseringen. I´m a loser baby so why don´t you ...

Claes sa...

Tre saker:
1. Du skriver om FRA och öppenheten. Integrationsfrågan då! Är inte den viktigare. Har en känsla av att de som röstat på sverigedemokraterna i huvudsak är besvikna konservativa socialdemokrater och unga män som tidigare hade röstat på socialdemokraterna. Hur nå dessa väljare?
2. Skolpolitiken i krisprogrammet sätter återigen lärarna i fokus. Skolans problem handlar om skolledningen. En skolledning som ofta inte sysslar med pedagogik utan administration och ekonomi. Där pedagogiken sätts i fokus nås resultat. Fort. Sedan ska politiken hålla sig borta ifrån skolan och visa förtroende för professionen.
3. När socialdemokraterna skapade folkhemmet gjorde man det i allians med de mest moderna intellektuella i t.ex. Myradalarna och funktionalisterna. Många ledande socialdemokrater kom från intellektuella miljöer som t.ex Wigforss och i Göteborg Ernst Jungen. Idag känns socialdemokraterna nästan som ett antiintellektuellt parti och som motsatsen till modernt. Hoppas kriskommissionens rekomendation om en förnyad allians med de intellektuella följs.

Eric Sundström sa...

Ulf, jag tycker att rapporten har förtjänster och brister. Det har jag skrivit om här: http://dagensarena.se/ledare/omstart-efter-s-kris-kraver-mer/

Sedan noterar jag att även Per T Ohlsson skriver om det globaliseringsavsnitt som Katrine och jag reagerade på:
http://www.sydsvenskan.se/opinion/pertohlssonkronika/article1389778/Parti-i-spagat.html

Per Ahlstrom sa...

Rapporten är minst sagt ojämn. Men det bestående intrycket av helheten beskrivs mycket väl av Katrine Kielos.
Hela hanteringen av krisen visar hur djup den är. Organisationen blir totalt förvirrad när ordföranden försvinner. Det var en himla tur att Ingvar Carlsson redan var utsedd till vice statsminister när Olof Palme mördades, annars hade väl socialdemokratin tillsatt en kommission för att reda ut vad som skulle göras härnäst.
Och 30 år senare finns ingen som helst plan B i händelse av valförlust.
Med en kriskommission som till stor del består av de personer som varit med och skapat krisen kan det inte bli annat än ojämnt.