2011-02-09

Gaza after the ships?

Frågan om bojkott av Israel väcker starka känslor. Bojkottfrågans laddning framkom med all önskad tydlighet när jag i går på ABF Göteborg deltog i ett panelsamtal kring temat Gaza after the ships? Övriga medverkande var professorn i freds- och utvecklingsforskning Helena Lindholm Schulz, ekonomhistorikern Ann Ighe (som representerade Ship to Gaza), samt redaktören för boken 22 sömnlösa nätter. En bok om kriget i Gaza och tillika vice ordföranden för Vänsterpartiet i Göteborg Thaher Pelaseyed. Samtalet leddes av frilansjournalisten och Mellanösternkorrespondenten Nathalie Besér.

En stor del av samtalet kretsade kring frågan om bojkott som politiskt vapen. Det är en komplicerad fråga som alltför ofta förenklas i debatten - såväl av anhängare som motståndare till bojkott. I fallet Israel-Palestina är det dessutom så att den som starkast förespråkar bojkott också uppfattas som den som är mest kritisk till Israels agerande. Bojkott, bojkott! ekar det t ex ofta från Israel-kritiska manifestationer. Ropen på bojkott blir för många ett moralsikt reningsbad, ett värde i sig. Avskyn över Israels agerande är så stark att man genom rop på bojkott vill visa sitt avståndstagande, oavsett om en bojkott skulle få några konsekvenser eller ej.

Som läsaren av denna blogg vet är jag djupt kritisk till Israels ockupations- och bosättningspolitik, men ändå skeptisk till huruvida en bojkott är en ändamålsenlig väg för att få Israel att ändra sitt agerande. Jag brukar anföra att två villkor måste vara uppfyllda om en bojkott skall vara effektiv: det måste finnas en bred internationell uppslutning i bojkottaktionen och det måste finnas ett stöd i folkopinionen för bojkotten i den stat som bojkottas. I fallet Sydafrika var båda dessa villkor uppfyllda. I fallet Israel är inget av båda dessa villkor uppfyllda.

Men diskussionen förtjänar att nyanseras. Där bidrog i går bl a Anders Lönnbro som betonade att bojkott och ekonomiska sanktoner var två saker som alltför ofta klumpas ihop. Det är en sak att uppmana medborgare att bojkotta israeliska apelsiner. Det är en annan sak att EU upphäver Israels förmånliga handelsavtal med unionen.

I min doktorsavhandling Svensk Mellanösternpolitik (Carlsson, 1989) argumenterar jag för att en bojkott kan fylla tre olika funktioner: a) påverka den bojkottade statens agerande, b) bidra till politisk opinionsbildning mot den bojkottade staten, samt c) avskräcka andra stater från att bete sig på det sätt som den bojkottade staten gjort. I fallet Israel är det möjligen punkt b) som skulle fungera. Däremot tror jag att en bojkott inte skulle bli verkningsfull i form av punkt a) eftersom bojkotten inte skulle få någon större internationell uppslutning och dessutom sannolikt stärka den israeliska högern ytterligare. Däremot tror jag att riktade sanktioner mot framför allt bosättarprodukter skulle vara en viktig politisk markering som kan vinna internationellt gehör.

I stället för bojkott och isolering tror jag på öppenhet, dialog och kontakt - såväl med Hamas som med Israel. Ju mer kontakt, desto större möjlighet till påverkan. Därför tror jag också mycket på projektet Ship to Gaza, som ju har just öppenhet och nedrivande av murar och blockader som sin essens. En sådan aktion ligger väl i tiden och är i linje med de auktoritetsnedrivande demokratiuppror vi nu ser i Nordafrika. I slutet av maj seglar en än större internationell flotta mot Gaza i syfte att bryta blockaden och Gazas isolering. Den är värt allt stöd och jag önskar den lycka till.

26 kommentarer:

Anonym sa...

Ship to Gaza är en mediaanpassad PR-show. Mediabevakningen var enorm trots att varorna ombord var en obetydlig mängd jämfört med de mängder gods Israel transporter dagligen till befolkningen i Gaza. Motivet med Ship to Gaza är att upprätthålla mediebilden av Israel och avleda kritik mot Hamas. Därmed fokuseras debatten på jippon istället för att seriöst problematisera islamistiska Hamas som är allt annat än en fredspartner.

Tom sa...

Det är populärt att kritisera Israels ockupation av Västbanken. Man säger att Israel bör dra sig tillbaka till 1967-års gränser. Men problemet är att de människor som säger så glömmer att Israel faktiskt var bakom dessa gränser en dag. Men vad hände då? Höll freden? Nej. Israel attackerades av sina grannar år 1967. Och detta upprepade sig år 1973.

Så ett tillbakadragande till år 1967-års gränser betyder inte att det automatiskt skulle skapas fred. Så varför då detta ensidiga tjat om att Israel bör avsluta ockupationen, då det uppenbarligen bör ske något annat också innan ockupationen kan avslutas?

För ingalunda kan väl Israel tvingas dra sig tillbaka till 1967-års gränser. Vi vet ju vad som hände 1967 och 1973. Något annat bör ske också. Men detta snackas det inte mycket om. Man är bara febrilt fokuserad på Israel-bör-dra-sig-tillbaka-till-1967-års-gränser.

Guardian sa...

Ship to Gaza kan bara ödmjukt rikta sitt tack till israeliska utrikesdepartementet och militären, för sin medverkan.

Utan att dess brist på fingertoppskänsla och milt uttryckt bristfälliga omvärldsanalys så hade aldrig aktionen blivit en sådan formidabel framgång.

I övrigt så kan man lugnt konstatera att Ship to Gaza har ytterst små möjligheter att påverka ”mediebilden av Israel” – men Israel desto större.
Fast med tanke på hela ingripandet så hade inte ens världens samlade PR-byråer lyckats få någon rätsida på fiaskot…

Johan sa...

Ulf, du ställer som villkor för bojkott förutsättningar som aldrig kan uppfyllas.

Bred uppslutning skapas av informering och uppmaning till bojkott. Att vänta tills uppslutningen trollas fram över natt är ett säkert sätt att se till att den bredare uppslutningen aldrig uppkommer.

Den svarta befolkningen i Sydafrika uppmanade till bojkott, och likaså uppmanar palestinska befolkningen i Israel-Palestina till bojkott. Att kräva stöd hos den del av befolkningen som ej förtrycks är märkligt. Om den befolkningsdelen stödde bojkott mot förtrycket så hade de också använt sin rösträtt till att avveckla förtrycket. Det var en minoritet bland vita i Sydafrika som stödde bojkott, och det är en minoritet bland israeliska judar som stöder bojkott (Boycott From Within).

A-K Roth sa...

Det är inte "after the ships" än, Ulf. En ny omgång kommer, av pressen nu kallad "aktivistflotta" och liknande, snarare än "fredsflottilj" eller "hjälpsändningar". Tydligen har somnliga journalister fått sig en reality-check. De två sistnämnda benämningarna blev ju av olika anledningar ett skämt. Jag hoppas och tror att folk i allmänhet har uppfattat detta politiska ställningstagande för vad det är. Jag hoppas även deltagare som inte är extremister har fått sig en reality-check, insett att i projektet fanns avsevärd styrning från islamistiska, fascistiska och även judehatande grupper och personer. Antagligen ska det tystas kring detta. Inte respektabelt. Oavsett vilka fel Israel har gjort i respons.

Harry Harrysson sa...

Israel klantade sig när den turkiska terroristflottan med sina 600 mänskliga sköldar på toppen, kom, men de bröt ingalunda mot någon internationell lag om bojkott. Det står till och med i (engelska) Wikipedian att det är fullt rätt att stoppa blockadbrytare på internationellt vatten. En publicerad anledning till fiaskot var att Obama hade förbjudit Israel att använda normala upploppsbegränsande medel. länk Man ser också trivialt vem som var den skyldige till dödade terrorister - samma soldater bordade alla båtar, men det var bara båten med terrorister där någon skadades. Man hittade också icke-israelisk ammunition på denna båt.
Israel har säkert lärt sej till nästa gång, bl.a att inte lyssna på Obama.

Guardian sa...

Innan AK Roth överhuvudtaget börjar hojta om fascism och judehat – tycker jag att hon ska åtminstone försöka formulera sig på vilka grunder det är att betrakta som ”judehat” & ”fascism” att bryta belägringen av Gaza.

På den tidigare flottan ingick även judiska Förintelseöverlevande som förmodligen sett mer av både judehat och fascism än de flesta…

BR sa...

Soda Stream ger ett mycket välsmakande kolsyrat vatten.
Jaffa heter de bästa apelsinerna.
En platt-TV innehåller med stor sannolikhet israeliska komponenter liksom de många mobiler och datorer.
Bojkott-Baah.

/BR

A-K Roth sa...

Guardian, rikta gärna din kommentar direkt till mig. Tror det är du som hojtar och har dig. Du bör läsa bättre och reflektera över den roll IHH, BBP, judehatiska skanderingar, jihadistiska likaså, spelade. Det fanns, skrev jag. Det går inte att komma ifrån.

Ja, det fanns Förintelseöverlevande ombord på aktivistflottan. Skulle din kommentar om dessa på något sätt syfta till att nollställa det andra obehagliga, det som alla nu blundar för?

I vilket fall är det bra att man inser att det inte handlar om "fredsflottilj", eller "hjälpsändningar". Ship to Gaza är politiskt.

Bulten i Bo sa...

Förstår jag A-K Roth rätt, hävdar hon att det var "judehatiska skanderingar" som gjorde att israelerna gick till anfall mot en båt på internationellt vatten?

haNavi heHadash sa...

Bulten förstår helt fel, MEN det hördes antisemitiska skrän från sändningarna från båtarna mot Israel och judar. Det föranledde inte Israel till det helt lagliga skyddet mot blockadbrytare på internationellt vatten. Blockaer är vanliga i krig.

Bulten i Bo sa...

Man borde kunna kolla sanningshalten på det där om "antisemitiska skrän" från de judar som faktiskt var med på båten. T.ex. de förintelseöverlevare som följde med, fick de någon gång höra att de var hatade av de övriga deltagarna?

Bulten i Bo sa...

Jaag tror för övrigt inte att någon här skulle kalla det för "lagligt" om Hamas fick för sig att kapa något israeliskt passagerarfaryg och sno passagerarna på deras kameror och saxofoner.

Guardian sa...

Vaddå A-K?
Du har ju aldrig tidigare haft några problem att kommentera inlägg som inte överhuvudtaget var ställda till dig, eller kasta dig in i diskussioner där du inte är inblandad.
Spelar det då någon roll om du tilltalas i första eller andra person?

Att Ship to Gaza har en delvis politisk agenda har åtminstone inte varit någon hemlighet i Sverige eller Europa…
Och politiska agendor är just det som Israels belägring av Gaza grundar sig i, samt även behandlingen av palestinierna…

Annars så önskar jag bara ett svar på en enkel fråga: på vilka grunder det är att betrakta som ”judehat” & ”fascism” att bryta belägringen av Gaza, som du påstår.

A-K Roth sa...

Guardian: Tack för att du mäktar tilltala mig direkt. Du: "...på vilka grunder det är att betrakta som ”judehat” & ”fascism” att bryta belägringen av Gaza, som du påstår..."

Jag påstår inte detta du skrev; icke uppriktigt debatterande. Läs om, läs bättre. Jag menar att initiativet sponsrades och finansierades av sådana grupper och personer. Bland andra, många säkert snälla och välmenande. Svenska skattebetalare har nog omedvetet och indirekt bidragit med några kronor iom somliga svenska gruppers deltagande också?

Inte för att Gazas folks situation ska förminskas men "belägring" är inte rätt ord, när varor, hjälptransporter, sjuktransporter från och till Israel sker regelbundet. Guardian, blockaden kom till för att Hamas terroriserar Israels befolkning.

Att då söka bryta sjöblockaden avsedd att förhindra vidare vapeninförsel ser jag som en aktion mot Israels överlevnad i det långa, moraliskt sett, hur omoraliskt Israel än kan ha betett sig i sin reaktion mot Hamas attacker, vilka riktas mot Israels existens. Det finns det papper på.

Klart bättre vore att ha engagerat sig som egyptierna mot de verkliga förtryckarna på plats, Hamas. Ship to Hamas i avsikt att stoppa deras raketattacker vore nånting det.

ATT det så visar sig så klart och tydligt att fascister, islamister, judehatare hade stort inflytande ser jag som ytterligare bevis på att det var mer mot Israel än för Gazas folk.

Guardian sa...

A K
Jag läser alldeles utmärkt. Hur skulle det vara om du skrev rätt istället?

Lite enkel logik:
Du framhåller hela tiden ”judehat” & ”fascism”.
I ditt senaste svar skrev du så här ”Jag menar att initiativet sponsrades och finansierades av sådana grupper och personer.

Med andra ord så är gruppernas stöd till Ship to Gaza ett uttryck för deras - ”judehat” & ”fascism”.

Du har nu 2 val:
Antingen är det ”judehat” & ”fascism” att försöka bryta belägringen av Gaza,
eller så har Ship toGaza:s strävan att bryta blockade överhudtaget inget med ”judehat” & ”fascism” att gör.

Och om du tänker fortsätta hojta om blockad brytandet skulle vara ”Judehat” så får du faktiskt bygga under det påståendet. You choose!


Utöver total brist på logik så har du även fel i sak!
Blockaden har inte ett dugg att göra med ”säkerhet” – vapensmuggling löser man via tunnlarna - utan är en del av den ekonomiska krigföringen som Israel bedriver mot Gazaremsan.

Den israeliska människorättsgruppen Gisha gick till domstol för att till slut få ut statliga dokumenten som visade detta
www.gisha.org/UserFiles/File/.../Obstruction_and_obfuscation.doc

A-K Roth sa...

Guardian: Mitt svar borde ha förklarat vad jag menade iom att jag skrev, "...Jag menar att initiativet sponsrades och finansierades av sådana grupper och personer. Bland andra, många säkert snälla och välmenande..." Du hoppade bekvämt över den sista meningen som börjar "Bland andra...". Läs om, läs rätt.

Nekar du till att en avsevärd del av organisering, sponsring och finansiering kom från just de håll jag beskrev? I så fall får du inte bara läsa om, läsa rätt men också läsa mer. Mycket har skrivits om detta.

Igen, Guardian: Jag har inte på något sätt hojtat att försök att bryta blockaden skulle vara judehat. På inget sätt! Jag har hojtat att sällskapet arbetade under samma flagg som sådana hatiska grupper och personer, som inkluderade både islamister och fascister, och att det borde meritera eftertanke. Jag har hojtat - inte för att någon shiptogazaentusiast lyssnar - att det är att ta ställning i en väpnad konflikt där Hamas attackerar israeler, att projektet är politiskt mer än humanitärt (från taleskvinnan Greta Berlins egen mun), således mer mot israeler än för Gazas folk. Sätt inte ord i min mun, är du snäll.

Tänka logiskt går ibland dåligt i en låda. Think outside the box. Du tror det är tillräckligt att vakta tunnlar. Jag tror det är otillräckligt, då jag tänker på Arafats Karine A som var lastat med en oerhörd massa vapen. På vilka olika sätt terrorgrupper skulle kunna utnyttja en öppen hamn i Gaza är varken du eller jag kompetenta att bedöma. Den dag blockaden kan brytas utan att kompromissa säkerhet eller kontroll på vapensmuggling eller kommer jag att fira med dig.

http://en.wikipedia.org/wiki/Karine_A_Affair

Ditt påstående att Israel för ekonomiskt krig mot Gaza kan jag inte kommentera. Får väl konsultera vidare källor om detta. Det tycks mig som om det är den palestinska ledningen som har huvudansvaret för att Gaza utvecklas ekonomiskt, att skapa förhållanden som gynnar samhället och folket. Är det Israels ansvar att gynna Gaza när Gaza skjuter på Israel?

Jag är en som väntar mig att Israel av egen vilja kommer att göra mycket för palestinsk ekonomisk utveckling - när skjutandet upphör. Tänk om Gazas folk kunde göra en Tunisien eller Egypten och stå upp mot Hamas, med shiptogazaaktivisters stöd. In your dreams!

Guardian sa...

Tänk vad logik kan vara svårt ibland, AK

Exakt så här skrev du:
”Jag hoppas och tror att folk i allmänhet har uppfattat detta politiska ställningstagande för vad det är. Jag hoppas även deltagare som inte är extremister har fått sig en reality-check, insett att i projektet fanns avsevärd styrning från islamistiska, fascistiska och även judehatande grupper och personer.”

Sedan har du följt upp med ytterligare 3 kommentarer till om vad du anser vara ”fascistiska och judehatande grupper”.

Alltså, av alla dessa personer bakom Ship to Gaza, väljer du lyfta fram de du anser vara ”fascistiska och även judehatande”, som du även anser har ”avsevärd styrning av projektet”.

Den fullständigt logiska slutsatsen av detta är att det ”fascistiska” och även ”judehatet” manifesteras i målet (”styrningen”) att bryta blockaden.
Annars så hade det nämligen varit fullständigt irrelevant vad grupperingarna som stod bakom Ship to Gaza kunde tänkas tycka.

Dessutom så är din guilty-by-association-argumentation inte speciellt snygg.

A-K Roth sa...

Guardian, fastna inte i att försöka blanda in logiskt tänkande i dina utsvävningar. Om du vill kan jag ägna mig åt att försöka använda dina påståenden och slutsatser och se om de följer några logiska riktlinjer som modus ponens eller modus tollens eller rentav är indirekta bevis men what's the point?

Du arbetar frenetiskt för att vifta bort mina mycket gällande frågor om vad dessa aktivister sysslade med, vad de stödde och vad de ignorerade.

Bulten i Bo sa...

"..mycket gällande frågor om vad dessa aktivister sysslade med, vad de stödde och vad de ignorerade"

Facit:

1. De sysslade med att befolka båtar med civila varor till Gaza.

2. De stödde försöken att bryta den icke-FN sanktionerade blockaden av Gaza.

3. De ignorerade den israeliska staten, en ignorans som mest tog sig uttryck genom att överhuvudtaget inte söka konfrontation med denna stat genom att INTE gå in på deras territorialvatten.

Slutligen, för att ta en parallell till en debatt du och jag har haft tidiare:

Lååt oss föreställa oss att ett nytt Warszawagettto skulle upppstå idag. Jag kan då tänka mig att det i ett sådant läge skulle förekomma personer som skulle försöka bryta denna blockad. Helt otroligt är det ju inte att t.ex. debattsignaturen "IDF" ("neutronbomba palestinerna ooch gräv der kvarlevorna bacon och alkohol") samt "BR" ("död åt islam") skulle komma att stödja (ekonmnomiskt eller t.o.m. genom medverkan) detta iofs legitima blockadbrytande?

A-K Roth, skulle du i ett sådant läge stödja militära angrepp ppå alla individer som deltog i blockadbrytandet? Eller skulle du (som jag) tycka att det är sakens legitimitet som är huvudsaken och att den inte förstörs av att personer som "IDF" och "BR" nu lyckats hamna på den rätta sidan?

Anonym sa...

Diskussionen visar att PR-jippot Ship to Gaza väcker stort engagemang. Media skrev massor, politiker uttalade sig, debattörer gick igång, etc, etc. Och det hela tycks fortsätta här... Men fakta är att allt står kvar precis på samma plats som innan PR-jippot startade. Inget har ändrats.

A-K Roth sa...

BiB, som du tröttsamt nog i debatt, utan skam, har jämställt situationen i Gaza med den i Warzawa, väljer jag att inte diskutera detta med dig igen. Men du kan ju tala om det med Guardian som har stött dig i detta nonsensargument.
Aktivistflottilj var en bra benämning. Hjälpsändingar eller fredsflottilj - icke.

Märkligt tyst från alla som promotade den förra flottiljen så intensivt.

Guardian sa...

AK

Dina påståenden blir bara mer och mer förvirrade och märkliga.
Det normala i en debatt är att man försöker hävda en ståndpunkt, antingen med hjälp av rena fakta, alternativt genom ett logiskt resonemang – bästa resultatet blir oftast en kombination av båda.
Men du gör varken, eller

Istället så är det dina fullständigt subjektiva åsikter av vad du anser vara ”skamligt” eller inte som ska anses ha tyngd i debatten.. Inte speciellt övertygande.

Ditt senaste ”argument” är att du lägger en negativ klang på ordet ”aktivist” i samband med Ship to Gaza.
Men aktivist kan man vara på många sätt - man kan försöka åka båt till Gaza eller så kan man ägna sig åt att punktmarkera ”israelkritiska” Internetsajter, och skriva tusentals kommentarer och inlägg där…

Det som debatten med all önskvärd tydlighet har visat är att du varken är mottaglig för argument eller logiska resonemang.
Dom som ägnar sig åt detta avfärdas som ”tröttsamma” personer som pratar ”nonsens”.
Visst - tyck du så, men det visar bara att du inte har något i sak att säga, och det gör definitivt inte din åsikt mer styrkt. Punkt.

A-K Roth sa...

Guardian: Så ignorera det jag skriver. Att jag inte är mottaglig för dina sorts "argument"är sant. Men by all means, fortsätt att promota detta jippo, utan någon reservation eller beklagande att diverse extremistiska hatgrupper både på höger och vänster sida sponsrade. Du är i gott sällskap.

Visst har jag en negativ attityd mot somliga aktivister men långt ifrån alla. Den negativa associationen stammar från somliga kändisaktivisters agerande under lång tid. En naturlig konsekvens.

Bulten i Bo sa...

Nej, A-K, jag tänker inte visa någon "skam" för någon av mina sympatier mot blockadrytande i såväl Gaza som Warzawa fallen. Varför skulle jag?

Med uteblivet svar från dig får jag väl utgå ifrån att du konsekvent ansätter den linje som du ger prov på här; stöd till en organisation eller till ett projekt förutsätter att det inte finns någon stödjande eller sponsrande person som någonsin givit uttryck för någon otrevlig åsikt.

Får man då fråga, när det framkom att sionistiska federation delade ut sitt Herzl-pris till Ted Ekeroth, Sverigedemokrat och därmed partikamrat med den "rasblandning"-kritiske Irak Nygren, hur anser då du A-K Roth att man ska tillämpa din konsekventa linje?

Anonym sa...

Ulf Bjereld!
Vet du om Freedom Flotilla 2 - som startar från frihetens stamort på jorden - Turkiet kommer att anlöpa någon hamn i det fria Syrien på vägen till det förskräckliga Israel och den lika hemska staden Ashdod?