2010-06-10

Oväntat stor ledning för de rödgröna!

Dagens mätning från SCB blev en lite oväntad klang- och jubeltillställning för de rödgröna. Visserligen har avståndet mellan de båda blocken krympt, men de rödgröna har fortfarande en egen majoritet på 50.2 procent mot den borgerliga alliansens 44.2 procent. Sverigedemokraterna minskar och hamnar precis under riksdagsspärren på 3.9 procent.

SCB:s mätning skiljer sig från de flesta andra opinionsmätningar som genomförts den senaste månaden. I dessa mätningar har skillnaden mellan de båda blocken varit betydligt mindre, och i några fall har t o m den borgerliga alliansen gått förbi.

En förklaring skulle kanske kunna vara att delar av SCB:s undersökning är genomförd i början av maj, innan opinionen på allvar började förflytta sig. Men SCB:s resultat innebär ändå att kritiska blickar nu riktas mot flera övriga opinionsinstitut med skakigare urval än vad SCB har.

Hur trovärdiga är då SCB:s resultat? Statistiskt sett har det block som leder i SCB:s maj-mätning ett valår också vunnit det efterföljande valet tio gånger av tio.

Men statistik är en sak och politik en annan. Väljarrörligheten ökar från val till val och väljarna bestämmer sig också allt senare under valrörelsen för vilket parti de skall rösta på. Andelen väljare som byter parti mellan valen har mer än tredubblats sedan början av 1960-talet - från 11 procent 1960 till 37 procent 2006. Andelen väljare som splittrar sina röster mellan olika partier i riksdags- och kommunalval har mer än fyrdubblats från 6 procent 1970 till 25 procent 2006. Den ökade väljarrörligheten innebär att det blir allt svårare att utifrån opinionsmätningar uttala sig om hur det kommer att gå i valet. Därför är också SCB-mätningen ett trubbigare instrument än tidigare när det gäller att bedöma valutgången.

De opinionsinstitut som arbetar med telefonintervjuer har också fått urvalsproblem eftersom allt fler svenskar nöjer sig med mobiltelefoni och avstår från fasta telefonabonnemang. På senare tid har resultaten i opinionsmätningarna växlat mer än vanligt. En förklaring till denna variation skulle kunna vara att urvalen genom mobiltelefonins framväxt blivit mindre tillförlitliga. SCB arbetar också med telefonintervjuer men har med sina 9 000 personer det överlägset största urvalet i sina undersökningar.

Inför årets val är det ovanligt många partier som ligger i närheten av eller strax över fyraprocentsspärren: Sverigedemokraterna (3.9), Kristdemokraterna (4.5), Centern (4.6) och kanske öven Vänsterpartiet (5.6) och Folkpartiet (5.8). Majoritetsförhållandena i riksdagen blir starkt beroende av vilka av dessa partier som kommer att erövra mandat i valet. Även uppstickarpartier som Piratpartiet eller Fi kan förstås påverka majoritetsförhållandena, även om dessa båda partier i dag inte ligger i närheten av fyraprocentsspärren i de genomförda opinionsmätningarna. Prognoskraften i SCB:s mätning försvagas av att så många partier ligger nära fyraprocentsspärren

6 kommentarer:

Anonym sa...

Mycket intressant och välskrivet.
Men. Man måste samtidigt fråga sig om urvalskriterierna. Är detta, likt andra, en trovärdig undersökning:
En tredjedel (32 procent) är bortfall. Av 9 035 har 6 135 svarat.

Undersökningen (likt andra) är baserad på telefonintervjuer vilket förutsätter att
1) vederbörande har anställning/liknande och därmed skaffat sig en fast telefon
2) aspekten att många under 30 inte har fasta telefoner över huvud taget.


Undersökningen påbörjades i slutet av april. SCB förutsätter att ingen bytt partisympati på en och en halv månad. Andra aspekter som är intressanta:
Det kom innan de rödgrönas gemensamma budgetförslag.
Den kom innan utspelet om folkomröstning om förbifart Stockholm.

Jag tror inte valet avgörs av varken gamla eller nya undersökningar vars metoder svajar betänkligt.
Vänliga hälsningar från Simon Rothstein

Ulf Bjereld sa...

Tack för uppskattning!

Svenska opinionsundersökningar håller hög internationell klass och SCB:s undersökningar är genom sina stora urval och paneler bäst i Sverige. Bortfallet är vid jämförelser med andra opinionsinstitut snarast lågt.

Men en opinionsundersökning är alltid just en opinionsundersökning och inte en sanning. Till sist är det politiken som avgör. Den borgerliga alliansen har nu en utmaning i att bryta den historiska trenden att det block som leder SCB:s majmätning hittills varje gång också vunnit det efterföljande valet. Lycka till, för att citera Per Ahlmark! :-)

Anonym sa...

Tack själv!

Att SCB är bättre än de sämsta svarar inte riktigt på trovärdighetsfrågan. faktum är att 2/3 av de tillfrågade svarade på undersökning. 1/3 saknas. Undersökning gjorde per telefon vilket diskvalificerar många olika grupper: förstagångsväljare, ungdomar/yngre människor som inte har fast abonnemang (likt jag själv), personer med betalningsanmärkningar, utlandssvenskar etcetera. Listan kan nog göras lång.

Tidigare val, om man tänker 06, 02, 98 etc var inte informationsspridningen lika snabb och operativ. Det innebar, tror jag, att säkerheten (och därmed den skapande myten/tradiotionen som du hänvisar till) var betydligt större än i dag. Explosionen av mobilen kan ha inverkan på trovärdigheten i resultaten på en längre sikt också.

Men diskussionen om mätningar är troligen mer intressant än diskussionen om det som redovisas i detsamma.

Varma hälsningar,
Simon Rothstein

Anonym sa...

Har aldrig sett att Sifo, Synnovate m fl redovisar bortfall. Är det inte så att medan SCB använder sannolikhetsurval håller sig de flesta andra institut med kvotaurval, och då finns inget bortfall; man "bara" håller på till dess att kvoterna är fyllda?

SCB är väl ganska unika i att använda ett "riktigt" sannolikhetsurval, och då får man alltid ett bortfall.

Att telefonintervjuer medför att vissa grupper är underrepresenterade är SCB ytterst medvetna om, och de siffror som rapporteras är bearbetade för att kompensera sådana skevheter. Om sedan SCB lyckas med denna bearbetning är en annan sak, minns en ganska animerad diskussion om det på Henrik Oscarssons blogg för ett tag sedan.

AW i Skottland

Anonym sa...

Hej Ulf,

Kan du möjligen reda ut om man kan se i SCBs undersökning hur många som ännu inte vet vad de skall rösta på? Har de möjligen klumpats ihop med alla andra som av olika anledningar inte svarat?

Jag kanske har fel, men det känns utifrån andra opinionsundersökningar som om det är en större grad osäkra så pass här nära valet än det brukar vara. Och de av dessa som så småningom faktiskt röstar kommer säkert inte att vara normalfördelade, vissa partier har fler tveksamma än andra, så det kan få ganska stort utslag i valet - i synnerhet när det som sagt är många partier som är nära gränsen.

Ulf Bjereld sa...

Många kloka synpunkter. Notera dock - vilket jag skrev i min senaste bloggpost - att SCB och några andra institut nu även arbetar med mobiltelefoni.

Andelen osäkra väljare bör framgå av SCB-rapporten som kan laddas ner här: http://www.scb.se/Statistik/ME/ME0201/2010M05/ME0201_2010M05_SM_ME60SM1001.pdf