2010-06-18

Diktaturerna och kronprinsessans bröllop

Det pågår en debatt om det politiskt och moraliskt lämpliga i att representanter för diktaturer som Iran, Eritrea, Saudiarabien, Nordkorea, Libyen, Sudan och Zimbabwe inbjudits till kronprinsessan Victorias bröllop. Särskilt närvaron av Eritreas chargé d'affaires Yonas Manna Bairu väcker starka känslor och upprördhet, eftersom den svenske medborgaren Dawit Isaak sedan många år sitter fängslad i Eritrea utan rättegång och under vidriga omständigheter.
Jag har inga problem med att representanter för diktaturer i största allmänhet inbjuds till bröllopet. Kronprinsessans bröllop är ingen privat tillställning utan en statsangelägenhet. På samma sätt som FN är öppet för alla världens stater så bör även kronprinsessans bröllop vara det. Vi skall inte fjäska för diktaturer - men isolering är sällan en ändamålsenlig väg. Och varför bojkotta Iran och Zimbabwe när vi gullar med Kina och säljer vapen till Saudiarabien?
Men med Eritrea är det annorlunda. Med Eritrea har Sverige en mellanstatlig tvist baserad inte främst på att Eritrea är en diktatur utan på det faktum att Eritrea på orättfärdig grund sedan flera år tillbaka håller en svensk medborgare fängslad utan rättegång. Här hade det funnits en möjlighet att skilja ut Eritrea från övriga diktaturer för att på så sätt visa att Sverige inte accepterar det sätt varpå Eritrea hanterar ärendet med den svenske medborgaren Dawit Isaak.
Jag har tidigare markerat stor respekt för tyst diplomati, och risken av att ett starkt offentligt agerande kan förvärra situationen för Dawit Isaak. Men jag har också landat i ståndpunkten att det nu är dags att pröva en annan strategi än den tysta diplomatin som i det här fallet uppenbart inte fungerat. Det är dags att i offentlighetens ljus pressa den eritreanska regimen till eftergifter och till en omedelbar frigivning av Dawit Isaak. Inbjudan av den eritreanske toppdiplomaten till kronprinsessans bröllop är därför dessvärre ett steg i helt fel riktning.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Eritrea har få intressen att försvara i Sverige, och Sverige saknar reella möjligheter att projektera makt in i Eritrea. Det verkar därför som att Sverige ensamt har ytterst få realpolitiska alternativ. Kanske Sverige kan få hjälp från sina allia... Ooops! jag glömde att landet är alliansfritt, och hellre arbetar MOT världens demokratier än med dem.

GT

Dessa mina minsta bröder sa...

Du har en bra och klok synpunkt att det hade varit bra att inte bjuda in den eritreanske toppdiplomaten till kornprinsessans bröllop.

Förekommer det att andra länder "markerar" sitt missnöje på detta sätt? i andra sammanhang.

Anonym sa...

Hej, jag har min ursprung i Eritrea, och tycker att ingen, i vilket land som helst ska fängslas utan rättegång. I Dawits fall har det sagts att Eritrea kan ha rätt då han har dubbelt medborgarskap. Vad säger lagen egentligen? Finns inte något lag som gäller för sådana här fall?

Samtidigt som jag lider med Dawit och hans familj, så kan jag förstå upprördheten hos vissa Eritrea-svenskar då man anar en ganska uppenbar koppling mellan media uppmärksamheten och "guld-rush":en i Eritrea. Det är lätt att tappa förtroende för politiker, media mm. Eritreas folk har lidit en lång tid och kommer att lida ännu mer om/när "makterna" bråkar om vem som får förvalta dessa Eritreas naturresurser. Det sägs ju "när två elefanter slås lider gräset".