2010-06-29

Är det verkligen bra med full offentlighet i rättegången mot Göran Lindberg?

I dag kl 09.00 inleddes rättegången mot tidigare polischefen Göran Lindberg, anklagad för b la grov våldtäkt, våldtäkter, förberedelse till grov våldtäkt mot barn, koppleri samt köp av sexuella tjänster. Debatten inför rättegången har bl a kretsat kring åklagarens beslut att hemligstämpla hela förundersökningen, ett beslut som nu upphävts av Södertörns tingsrätt.

Är det bra eller dåligt att Södertörns tingsrätt lättar på förundersökningssekretessen? Frågan är inte enkel. Å ena sidan har vi hänsynen till de utsatta kvinnornas integritet, å andra sidan har vi hänsynen till allmänintresset och vikten av rättssäkerhet i form av öppna rättegångar.

Men trots att frågan är svår har debatten tenderat att bli svartvit. En i stort sett enad presskår applåderar tingsrättens beslut. Den moderata riksdagskandidaten Maria Abrahamsson går ett steg längre och önskar att rättegången mot Göran Lindberg hade kunnat TV-sändas, och i en slängig formulering talar hon om det "mossiga förbudet" mot TV-sända rättegångar.

Som så ofta uppskattar jag i stället att Dagens Nyheters ledarskribent Hanne Kjöller vågar gå mot strömmen. I dagens DN skriver hon: Som journalist förväntas jag jubla över att min kår ges möjlighet till ingående läsning om ejakulat och anala vävnadsskador. Men som medborgare och demokrat är jag inte odelat förtjust. Kjöller lyfter fram sekretessen som en viktig del av ett fungerande rättssamhälle, eftersom den underlättar för enskilda brottsoffer att våga anmäla övergrepp utan att riskera hur förödmjukande detaljer om övergreppet lyfts fram i krigsrubriker för att sedan ständigt lever kvar i offentligheten och människors medvetande.

I detta konkreta fall tycker jag nog ändå att Södertörns tingsrätt gjorde rätt som lättade på förundersökningssekretessen (även om genomförandet tycks ha skett i en sådan hast att det är möjligt att identifiera enskilda kvinnor). Mitt bärande argument för att i detta fall lätta på sekretessen är att Göran Lindberg är en offentlig person som innehaft höga maktpositioner i samhällslivet. Hans maktposition gör det särskilt viktigt att rättegången präglas av så stor transparens och öppenhet som möjligt. Inte för att jag tror att en hemligstämpling skulle ge upphov till konspirationsteorier om att en tidigare polischef hålls om ryggen, Skälet är i stället att det finns ett allmänintresse i att veta om och på vilket sätt maktförhållandena haft betydelse för brotten (om Lindberg nu är skyldig till dessa).

En annan fördel med öppenhet och transparens är att den försvårar en demonisering av den misstänkte. I delar av medierapporteringen framställs Göran Lindberg nu som ondskan själv. Men för att förstå hans agerande och hans eventuella brott är det avgörande att också höra hans förklaringar och motiv - att se människan även i Göran Lindberg.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tycker att det är oerhört tveksamt - och att börja prata om tv-rättegångar låter horribelt i mina öron, med den pöbelmentalitet som råder i det här samhället.

Jag förstår inte heller hur man kan försvara att några som helst uppgifter som ens avlägset kan identifiera offren läcker ut.
Det förstör ju liv.

Det saknas brottsofferperspektiv på det hela taget i vårt samhället - det är faktiskt obefintligt.