2009-10-10

Verklighetens folk sviker KD och Göran Hägglund

I dag presenterar Expressen den första större opinionsundersökningen sedan Göran Hägglund drog igång sin höstkampanj om kulturelitens förtryck av "verklighetens folk". Göran Hägglund har sällan eller aldrig synts i medierna så ofta som i samband med denna kampanj. Nyfikenheten har därför varit stor på hur väljaropinionen skulle reagera på kampanjen och på Hägglunds medieexponering. Skulle kampanjen slå an en ton i väljarkåren som innebar ökat stöd för Kristdemokraterna? Skulle mediexponeringen av Hägglund i sig bidra till att höja opinionsstödet för Kristdemokraterna?

En mätning är visserligen ingen mätning. Men resultatet måste ändå vara en besvikelse för Göran Hägglund och i stället sporra landets alla förskolelärare till att utveckla nya genusneutrala lekar. I Demoskops och Expressens mätning backar Kristdemokraterna med 0.4 procentenheter och hamnar under fyraprocentsspärren till riksdagen. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar även de åter under fyraprocentsspärren. Sammantaget växer den rödgröna oppositionens övertag i opinionen till 6.7 procentenheter.

Sannolikheten tycks stor att teaterregissörernas samlade performance-vrål kommer att hålla Göran Hägglund vaken många, långa nätter fram till valet 2010.

4 kommentarer:

Lars M Hermansson sa...

När det gäller Sverigedemokraterna underskattas de alltid i opinionsmätningarna och denna mätning är säkert inget undantag.
När det gäller KD tror jag dock mätningen stämmer då detta parti sedan lång tid befunnit sig i en nedåtgående spiral.

Anonym sa...

Det mest glädjande var väl att Socialdemoktaterna gick tillbaka mest av alla, eller vad säger du Ulf.
Du tillhör väl inte förlorar-laget som alla andra har förstått och lämnar i parti och minut.
Classe

Anonym sa...

Och hur är det med felmarginalerna?

Ligger förändringarna inom felmarginalen?

Och är det statistiskt säkerställt att partierna ifråga ligger under 4-procents spärren?

Per Westberg sa...

Och så rusar Svenskans ledarredaktion till Hägglunds försvar. http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_3634313.svd
Att Hägglund ifrågasatt jämställdhetssträvanden vill man inte se.