2009-10-18

USA: Kvinnliga fångar fjättras vid förlossning

På en middag för en tid sedan fick jag frågan vilka som var de underligaste länder jag någonsin besökt. Efter en stunds eftertanke svarade jag: Albanien och USA. Svaret väckte en viss uppmärksamhet, och det var inte valet av Albanien som folk undrade över.

Det jag finner så underligt med USA är blandningen av å ena sidan moderniteten, värnandet av friheten och det starka rättighetstänkandet och å andra sidan barbariet (vilda västern-syndromet?) i form av t ex dödsstraff, tortyr av fångar och upprepade folkrättsbrott.

I går blev jag genom en artikel i International Herald Tribune medveten om ytterligare ett barbariskt inslag i det amerikanska samhällslivet. I nästan alla USA:s delstater är det tillåtet att fjättra gravida kvinnliga fångar i samband med att de föder barn. Nu har en federal domstol i Arkansas - med sex röster mot fem - funnit att fjättrandet av en kvinnlig fånge i samband med förlossning kan ha stridit mot den amerikanska konstitutionen.

Det aktulla fallet gäller Shawanna Nelson, som vid 29 års ålder och gravid i sjätte månaden år 2003 påbörjade ett fängelsestraff i Arkansas's McPherson Unit prison. Vid förlossningen fördes Shawanna Nelson till ett civilt sjukhus. Under de första timmarna av värkar var hennes ben ihopfjättrade, i ett senare skede fjättrades hennes ena ben i en säng och hennes andra ben i en rullstol. Shawanna Nelson vädjade om att hennes ben skulle göras fria, och förlossningsläkaren och två sjuksköterskor underströk hennes begäran. Men den ansvarige fängelsevakten vägrade.

Förlossningen med fjättrade ben gav Shawanna Nelson en permanent höftskade, avslitna magmuskler, ett navelsträngsbråck (?) ("umbilical hernia") som måste opereras samt svår ångest.

Shawanna Nelson var ingen våldsbenägen fånge. Hon var dömd för checkbedrägeri. Shawanna Nelson är heller inget isolerat fall. Fem procent av de kvinnliga fångarna i USA är gravida när de påbörjar sina fängelsestraff.

Utrikesminister Carl Bildt (M) har på senare tid fått skarp kritik för att han inte intresserar sig för kvinnors rättigheter i världen. Här finns en viktig fråga för honom att ändra på den bilden, genom att offentligt kritisera USA för deras sätt att behandla kvinnliga gravida fångar. Vill han? Kan han ? Törs han?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Sure thing. Låt Sveriges utrikesminister starta en roadshow bland USAs 50 delstater för att försöka genomföra 50 lagändringar. Det skulle vara väl använda skattemedel, och dessutom hålla Bildt borta från annat håll där han verkligen inte behövs.

För inte hade väl Bjereld tänkt sig att en svensk minister skulle försöka sig på en lobby-kampanj mot USAs Högsta Domstol?! Oi, vei is mir. Inte ens amerikaner sysslar med sådant.

GT

Anonym sa...

Det är för sent för Shawanna Nelson i Arkansas. Men ändå - en federal domstol, alltså USAs domstol - inte delstatens, bedömde att det kan ha begåtts ett brott mot konstitutionen. Så det rör sig. Under detta ska man verkligen se USA som boven? Kanske blir detta ett fall som sätter precendence. Att det öht kunde få ske på detta sätt är dock svårt att föreställa sig. Förhoppningsvis blir skadeståndet stort nog att det känns ordentligt.

A-K Roth

Tobias sa...

... och varför Albanien?

Anonym sa...

A K Roth
" Under detta ska man verkligen se USA som boven?"

Nej, det tycker inte jag. USA är en stor kontinent med 50 stater. Att något är tillåtet i en stat behöver inte betyda att samma gäller i de andra 49. Dödsstraffet gäller inte i 13 stater. I Michigan avskaffades det redan
1847. Sen dess har man hängt och haslhuggit folk i Europa. När avrättades den siste på galgbacken i Sverige, månne...
EL