2009-06-18

Nyfrälsta humanister

De nyfrälsta ateisterna i Förbundet Humanisterna har konstruerat en test med namnet Hur religiös är du? Testet är avslöjande för Humanisternas syn på världen. Testets konstruktion förutsätter nämligen att fundamentalism enbart finns hos dem som tror på Gud och inte hos dem som inte tror på Gud. Jag skall ge ett par exempel.

En fråga har följande två svarsalternativ:

A. Jag tycker att religiösa regler eller kulturella traditioner kan vara viktigare än den enskilda människans rättigheter.

B. Jag tycker att den enskilda människans rättigheter är viktigare än religiösa regler eller kulturella traditioner.

Men vi som tror på Gud utan att för den skull bita oss fast vid "religiösa regler eller kulturella traditioner" - vad skall vi svara? Om vi svarar A så klassificeras vi som fundamentalister och motståndare till mänskliga rättigheter. Om vi svarar B så klassificeras vi som ateister. Logiken är som hämtad från den katolska kyrkans inkvisitorer...

Här kommer ett ytterligare exempel:

A. Jag tror att vi måste låta Guds vilja styra våra liv.

B. Jag tror att vi människor själva måste ta ansvar för hur vi lever tillsammans. Vi skall utnyttja vårt förnuft och bör inte lita på att någon annan sköter saken, till exempel Gud.

Men vi som vill låta Guds vilja komma till uttryck i våra liv samtidigt som vi tar ansvar för hur vi lever tillsammans - vad skall vi svara? Igen - svarar vi A blir vi fundamentalister och svarar vi B så blir vi ateister. Någon annan position tillåter inte testet.

Jag har inget alls emot ateister, men jag har mycket svårt för fundamentalister. Det som kännetecknar fundamentalism är en kombination av högmod och trångsynthet. Olyckligtvis är det just denna kombination som kännetecknar Förbundet Humanisterna och deras test.

Kritiska uppfattningar om Humanisternas test framförs också mycket elegant av Göran Rosenberg i Dagens Nyheter, av Ulrika Knutson i Fokus (ännu ej på nätet) och av den alltid läsvärda bloggen Kristen Vänster.

Med denna post hälsas bloggens alla läsare en riktigt Glad Midsommar - en hednisk helg, men väl värd att fira ändå.

15 kommentarer:

J. Mikael Olsson sa...

Personligen ansåg jag att det största problemet med testet var att det inte fanns något slags ungefärlig definition av vad man menade med "Gud". Det finns ju så många olika gudsbilder att gå efter och man kan tala om Gud så att det kan bli väldigt lätt och väldigt svårt att kalla sig ateist...

Dessa mina minsta bröder sa...

Bra skrivet Ulf, du behövs i debatten. Önskar dej en glad midsommar

Anonym sa...

Håller med. I svarsalternativen fattas andra möjliga svar. Som hos många andra med agendan.

A-K

Mamman på väg sa...

Den här kommentaren säger allt som jag skulle vilja säga. Jag är kristen liberal - och jag tror att Humanisterna tror att jag inte finns.
Tack.

Marcus sa...

På vilket sätt är Göran Rosenbergs kritik "elegant"? Han snöar in på att korset i den svenska flaggan inte skulle vara en religiös symbol, utan en symbol för nationen. Det är klart att den är både och! Det torde vara det som Humanisterna vill lyfta fram.

Någon kritik mot Humanisternas TEST ser jag inte alls i Rosenbergs text, bara mot reklamkampanjen och Humanisterna generellt.

ml sa...

Jag är icketroende anti-ateist, antihumanist (i dubbelbemärkelse) och jag tycker extremt illa om humanisternas trångsynta, och som du sa Ulf, högmodiga sätt att veta bäst om det mesta. Tack!

Saladin sa...

Jag skulle vilja säga såhär:

för att vara saklighetsivrare, neutralitetsentusiaster och vetenskapsidkare så upplever jag föreningshumanisterna som de mest inskränkta arroganta egenmäktiga debattörerna på arenan. Det bådar definitivt inte gott för företrädarnas trovärdighet och akademiska ställning - man undrar: om de nu är så välutbildade som de gärna framhäver sig själva - varför görs sådana basala misstag?

2 alternativ:

- de är inte vad de menar att de är

- snedvridningen görs medvetet.

Det andra alternativet är mest troliga - och den farligaste.

BR sa...

Det främsta kännetecknet för humanism är toleransen mot oliktänkande.
De s.k. Humanisterna uppvisar en närmast fascistisk intolerans mot religiöst troende och framträder därför under falsk varubeteckning.
/BR

Anonym sa...

Den gamla trötta partitaktiken att insinuera att motståndaren är ond/obalanserad/... utan att ta hans argument på allvar?

Svara istället på varför du alls tvivlar inför att ta ställning till de två första alternativen!

Vari ligger den inkvisatoriska logiken?

När du sedan hyllar Göran Rosenbergs förvirrade svammel i DN måste du vara ironisk. Hans antisemit/islamofob insinuationer skulle till och med få Bachner och svensk israel information att rodna av skam!

Kanske inte så konstigt att A-K (ROTH?) för en gångs skull instämmer med dig!

ATEIST

Ulf Bjereld sa...

ATEISTs koleriska tonfall får mig att undra om han möjligen tittat för djupt i Midsommarschnappsen... Men jag skall försöka vara så tydlig som jag bara kan om varför jag vägrar välja mellan A och B i det första exemplet.

Testet är konstruerat på ett sådant sätt att om man svarar B så poängsätts man som mindre religiös än om man svarar A. Men frågan mäter inte religiositet utan fundamentalism. Och det spelet vill jag inte spela.

Det säger en del om Humanisternas världsbild att man blandar samman dessa begrepp. Hopblandningen är i sig ett uttryck för att Humanisterna desperat söker grandet i sin broders öga, men alls icke märker bjälken i sitt eget.

Anonym sa...

ATEIST, jag kommenterade enbart svarsalternativen. Du låter som en fientlig och aggressiv person. Men - visst håller jag med Bjereld om somligt - when it makes good sense. :)

A-K

Saladin sa...

Ett enkelt sätt att parallellisera testets enfaldiga dikotomi:

Fråga: när slutade du slå din fru?

Svarsalt 1 - jag är föreningshumanist och har aldrig slagit min fru

Svarsalt 2 - jag är inte föreningshumanist och har aldrig slutat slå min fru

Anonym sa...

Helt hednisk är väl inte midsommarhelgen. Fram till 1925 kallades midsommardagen för Johannes Döpares dag. Han föddes ju som bekant sex månader före Jesus.
Melkisedek

Anonym sa...

Sent omsider och tillbaks från semestern är det dax att svara på mina svar:

Till Ulf: Testet mäter inte endast hur religiös man är utan oxå "hur [man] tycker att samhället bör förhålla sig till religion".

Det är den senare frågan som de två påståendena relaterar till.

Och det är den senare frågan som humanisterna i första hand har fokuserat på under senare tid.

Genom att bortse från denna undertext gör du det väl bekvämt för dig när du viftar bort frågeställningarna som felaktigt inramade.

SÅ återigen har jag svårt att se varför det är så svårt att ta ställning.

Man kan väl vara religiös utan att låta Guds vilja styra sitt liv och utan att bortse från sitt förnuft - eller....

Apropå midsommarschnappsen så smuttades det självklart en hel del!!! Trots allt är det ju de icke-religiösa inslagen som är något att ha i det gamla hedniska midsommarfirandet!

/ATEIST (som i likhet med Ulf oxå är ateist vad avser Frö och andra "hedniska" fruktabarhetsgudar)

Herta sa...

Retade mig på denna test då jag inte kunde fylla i svaren då jag saknade vettiga alternativ.Jag var tvungen att avstå från att svara ibland då jag fattade vad de ville ha och svara på ett annat sätt istället.
Dessa humanister är fundamentalister mer än många av oss andra, ja mycket mycket mer.

Varför måste allt kunna bevisas och motbevisas. För mej somkristen behövs inga bevis, däremot får jag tro...och det räcker för mej.