2009-06-09

Svenska medier ger en falsk bild av valframgångar för högerextremistiska partier

Högerradikala partier stärktes. Det går ett spöke genom Europa - högerextremismens spöke. Framgång för högerextremister i EU-valet.

Formuleringarna ovan har hämtats ur Göteborgs-Posten, Aftonbladet och Expressen, men exemplen kan lätt mångfaldigas. I braskande rubriker och ingresser sprider svenska medier bilden att EU-valet blev ett segerval för högerextremistiska partier i Europa. Men det är en missvisande bild. Det är inte bra alls att etablerade media låter rubriksättningen blåsa upp högerextremisternas valresultat.

I själva verket visar valresultatet på både framgångar om motgångar för de högerextrema grupperingarna i Europa. De högerextrema gick t ex framåt i Danmark, Finland, Storbritannien, Ungern, Holland, Österrike och Italien. Men de gick bakåt i Frankrike, Belgien, Polen, Rumänien, Bulgarien och Lettland (uppräkningarna gör inte anspråk på att vara fullständiga). Sammantaget minskar antalet mandat till högerextrema partier i Europaparlamentet från 45 till 37! Jämför det resultatet med de rubriker som presenterades ovan.

Jovisst - läser man hela tidningsmaterialet ges en heltäckande bild av högerextremisternas framgångar och bakslag. Men i rubriker och ingresser fokuseras ensidigt på deras framgångar.

Högerextremismen skall inte förringas eller tigas ihjäl. Men det finns heller inga skäl till att konstruera en falsk bild av en oavbruten högerradikal framgångsvåg.

4 kommentarer:

Dessa mina minsta bröder sa...

En trist läsning: Valets stora vinnare är Sannfinländarnas ordförande Timo Soini, som öppet talat om sin tro. Han är medlem i Katolska kyrkan.Det lilla riksdagspartiet har stuckit ut med nationalistiska och till och med främlingsfientliga uttalanden. Nu fick partiet hela 10 procent av rösterna. citat från tidningen Dagen

Kerstin sa...

Det är nog min erfarenhet att rubriker i media ofta ljuger - ordentligt. En förstucken propaganda då man vet att många bara läser rubrikerna? Eller så tror man att folk ska läsa artiklarna noggrannare om de hajar till av rubrikerna - vilket jag tror är en felaktig föreställning.

Jag minns hur eländiga rubrikerna var vad gällde invandrare/flyktingar och invandringspolitiken i början av 90-talet exempelvis, och kunde då konstatera att folk nöjde sig med rubrikerna och drog de mest vansinniga slutsatser om området på grund av dessa. Eftersom texterna ofta kunde säga något helt annat än rubrikerna var det ganska klart att många människor aldrig läste texterna i artiklarna, bara rubrikerna.

Jag brukade på den tiden fråga dem som drog upp frågan om invandringen och om hur om många flyktingar vi "tog emot" i landet hur många de trodde de senare var och fick, även från akademiker (jag arbetade då vid Göteborgs universitet) svar som låg c:a 10 gånger över de verkliga siffrorna. Detta var alltså på den tiden då media svämmade över av rubriker om "flyktingströmmar" om hur "flyktingarna väller in i landet", om hur de "kommer hit med charterbussar" etc.

Erica sa...

Jag skulle vilja ha mer djupgående tankar om det här. Jag förstår vad det är du vill säga (tror jag). Det jag undrar över är hur du då tänker kring att det i Frankrike har sådnan rörelser gått tillbaka och också analyserat det faktum att regeringen i Frankrike själva har en främlingsfientlig retroik?

Ulf Bjereld sa...

Det är en kommersiell sanning att dåliga nyheter säljer bättre än bra. Dessutom finns det en starkare dramaturgi i att något obehagligt växer i styrka, än att göra bilden mer komplex. När det gäller Frankrike tror jag den viktigaste orsaken är att högerextremisterna haft stora problem med intern splittring.