2008-11-04

Boksläpp: Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer

Så har det blivit dags för boksläpp för min och Marie Demkers bok Kampen om kunskapen. Informationssamhällets politiska skiljelinjer (Hjalmarson & Högberg, 2008). Boken presenteras på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41, torsdag 6 november kl 18.00. Alla är hjärtligt välkomna!

I boken vill vi visa hur det hyperindividualiserade samhället skapar nya sociala motsättningar som de politiska partierna och vårt representativa demokratiska system har svårt att hantera. Den snabba utvecklingen inom det kommunikationsteknologiska området genererar nya politiska skiljelinjer där just kampen om kunskapen får en avgörande betydelse. Samtidigt framträder en ny social grupp av informationsarbetare – de s k fria logotyperna – som en allt mer central aktör i samhällslivet.

Kampen om kunskapen som en bas för de nya skiljelinjerna och de fria logotypernas betydelse skildras i boken genom analyser av svensk kriminalpolitik, internationell valfångstpolitik, fildelningsfrågan och Piratpartiets uppkomst, Googles självcensur i Kina, begreppet ”anställningsbarhet” i svensk politik samt upprättandet av den Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Boken är nummer två i den trilogi som inleddes med den uppmärksammade I Vattumannens tid? En bok om 1968 års uppror och dess betydelse i dag (Hjalmarson & Högberg, 2005), om hur 1968 års revolt påverkade auktoritetsförhållandena i samhället på ett sätt som ofrånkomligen formar även dagens värld. I trilogins avslutande del fullföljer vi vår samhällsteoretiska ambition och blottlägger de generella politiska och sociala konsekvenserna av den kommunikationella revolutionen. Vi formulerar en modell för hur människans kluvenhet mellan oberoende och gemenskap i ett hyperindividualiserat samhälle skulle kunna hanteras på ett sätt som inte urholkar värdena om frihet, jämlikhet och solidaritet.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Spännande! Jag ser fram emot ett release event i Gbg också.

Anonym sa...

Grattis till bokslappet!!Hoppas releasefesten blir rolig.

Sjalv ar jag ju overtygad om att skolan har blivit samre sedan 60 talet ,aven om jag inte ens var patankt da.
Informationssamhallet satter myror i huvudet pa mig,
eftersom kunskap har blivit allt mindre viktigt i skolan, vissa larare kan allt mindre.
Och ja, jag ar pa daligt humor idag. :)
Eleni S

Ulf Bjereld sa...

Tack för hälsningar! Jodå, releasen blev lyckad med mycket folk och bra diskussioner. Vi kommer nog att synas och höras på andra ställen i landet kring boken också - återkommer till det.