2008-11-23

Moderaternas Per Schlingmann och frågan om det specifikt svenska

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann säger till Dagens Eko att de som kommer till Sverige från andra länder ska skriva under ett kontrakt att de känner till svenska värderingar. Det är viktigt när människor från olika kulturer samlas i samma land, att vi är väldigt tydliga med vad som gäller i Sverige, säger Schlingmann till Ekot. Schlingmann menar också att "det ska få konsekvenser" om någon inte uppfyller de krav han eller hon har skrivit på.

Men förslaget skall inte tillämpas på alla invandrare. Det skall t ex inte gälla dem som kommer från andra EU-länder. Undrar då hur det blir med norrmännen? Eller amerikanerna? För det kan väl inte bara vara invandrare och flyktingar från Afrika, Asien och Latinamerika som Schlingmann avser?

Schlingmanns utspel påminner på ett obehagligt sätt om Sverigedemokraternas vurmande för "det specifikt svenska". Vilka är de "svenska värderingar" som de utomeuropeiska invandrarna skall informeras om? Det enda exempel som Schlingmann ger i intervjun är jämställdhet. Javisst, det är väl bra. Men vem skall avgöra vari jämställdheten egentligen består, och vad i denna jämställdhet som är specifikt svenskt? Att svenska hotell mot betalning visar porrfilm för sina gäster är tydligen väl förenligt med svensk jämställdhet. Men hur är det med rätten att bära slöja eller sjal i skolan eller på arbetet? Jämställdhet är en konsekvens av politisk kamp, och inte ett enkelt eller oproblematiskt värde som svenska myndigheter kan "lära ut" till utomeuropeiska invandrare.

Vilka skulle konsekvenserna bli om Schlingmann och moderaterna tog steget fullt ut och tillämpade förslaget på alla som bor i Sverige och inte bara på utomeuropeiska invandrare? Skulle jag själv lyfta fram något värde som "specifikt svenskt" så blir det jämlikheten. Ur det perspektivet blir Sverigedemokraterna det minst svenska och mest Sverigefientliga partiet i landet, eftersom partiet i sin konkreta politik behandlar människor ojämlikt beroende på etnisk eller religiös tillhörighet. Skall då alla Sverigedemokrater köras ut ur Sverige, och i så fall vart? Och hur skall vi göra med de nyliberaler som förespråkar en fri marknad även till priset av stora klasskillnader och ojämlikhet i levnadsförhållandena - är deras värderingar verkligen "svenska"?

Nej - jämlikhet är liksom jämställdhet ett värde som inkluderar i stället för att exkludera och som är universellt och inte "specifikt svenskt". Låt oss hoppas att moderaternas s k Framtidskonvent som nästa helg skall behandla frågan placerar förslaget där det hör hemma - i papperskorgen.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ju just det, sådana partier som sd tenderar att driva de andra partierna framför sig. Istället för att verkligen avvisa sd:s åsikter försöker man ta över dem, och på det sättet oskadliggöra dem. Det är liksom dömt att misslyckas, på samma sätt som man inte kan försvara och bevara demokratin genom att avskaffa den, som man också är i färd med att göra, även i Sverige.

Jag törs inte ens tänka på vad som kommer att hända i spåren av den ekonomiska kris som de flesta ännu inte ens insett vidden av, och de allra flesta ännu inte erfarit konsekvenserna av - men som många kommer att erfara under de kommande åren. Det kommer naturligtvis inte att gå exakt som under 30-talet, men det kan gå illa nog ändå, och vi ser redan tecknen. Slingermannens försök att valla in de främlingsfientliga genom att gå dem till mötes är ett sådant exempel.

Anonym sa...

Ulf, det är inte till din fördel, varken som kristen eller på annat sätt, att låtsas att upprördhet över porr på betal-TV på hotell på något sätt skulle kunna föra oss närmare islamiska ideal i övrigt.

Det är synd att du låter bockfoten skymta.

Anonym sa...

Luciano Astudillo:

Moderaterna vill införa ett så kallat etableringskontrakt och verkar vilja riva upp EBO (Svt). Men hallå! Att det skulle ta M nästan två år att läsa vårt valmanifest från valet 2006. Nu vill M klargöra vilka krav som finns på individen, säger de. Det är väl rimligt, men svårast är att tydliggöra samhällets ansvar. Och vilka sanktioner som ges om samhället inte levererar en bra introduktion och en bra SFI.Ekot testade frågan om etableringskontrakt med mig förra veckan. Då berättade jag om vårt förslag inför valet 2006. Jag berättade att jag tyckte vårt förslag från då hade flera brister, vilket också moderaternas har. Ekot gick inte vidare. De insåg väl att det snarare var rätt pinsamt för M att moderaternas nya politik är vår gamla!

http://blogg.expressen.se/astudillo/

Hälsar
Patrik

Ulf Bjereld sa...

Astudillo landade väl inte helt rätt i denna fråga, för att uttrycka det milt...

Nils: En bockfot kan man nog hitta lite varstans. Men hur en sådan kom in i min problematisering om pornografi och bärande av sjal/slöja som uttryck för kvinnoförtryck och bristande jämställdhet förstår jag nog inte riktigt.

Anonym sa...

Förre integrationsministern Jens Orback hamnade också rätt snett: http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=600&a=292864

G. Tikotzinsky sa...

Jag är varken för eller emot, men här är två punkter för att ge lite perspektiv:

1. I USA måste invandrare klara ett prov i samhällskunskap och engelska, samt avlägga en ed för att få sitt medborgarskap.

2. Utlandsfödda svenska medborgare måste ibland klara av ett prov i "svenskhet" för att förnya sina pass. Bland frågorna ingår att redogöra för kräftkalas och smörgåsbord, samt att sjunga "Små grodorna." Det är kanske sådana prov (m) hade i tankarna? (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article143670.ab)

Anonym sa...

Kerstin, socialdemokraterna avvisade inte heller nydemokrati nar det begavs sig, istallet tog man efter nydemokratis invandrignspolitik. Det var framst fp westerberg som markerade avstand.
Bjereld/ar man nyliberal om man vill ha en friare marknad? Det ar mojligt att en mer liberal politik leder till klasssamhalle, men socialdemokraternas politik har lett till en stor underklass av invandrare eftersom det ar sa svart att komma in pa arbetsmarknaden.
Eleni S

Anonym sa...

Det ar bra att moderaterna forsoker locka roster fran sd, for det ar de det gor. Allt for att forhindra att SD kommer in i riksdagen.
Sedan ar det deprimerande att invandrare ofta framstalls antingen som offer for rasism eller som en borda for samhallet av media. Invandring kan gagna ett land. For den som ar intresserad rekomenderas boken
"Immigrans your country needs them" av Philippe Legrain
Eleni S

Anonym sa...

GT om din länk:
Kalla omedelbart hem den svenska konsuln i Paris och låt honom sjunga och hoppa "små grodorna" framför regeringen. Sen kan han få jobb som dansledare på Skansen.

Tal om "svenskhet" ger dålig smak. Men att folk som bosätter sig i Sverige ska kunna svenska lagar och regler och veta lite om landets traditioner låter väl vettigt? Men singla ut folk från somliga länder låter inte bra.

A-K Roth

Ulf Bjereld sa...

Eleni: Nej, man är inte nyliberal bara för att man vill ha en friare marknad - men möjligen om man vill ha en helt fri och okontrollerad marknad.

Anonym sa...

Jo, Schlingman vill självklart ha särskilda avtal med svartingarna och de med fel skallform. Germaner och arier ska slippa problemen.

Låter som klassisk politik från det svarta gänget.