2008-11-20

Bye bye Annapolis?

I ett ovanligt drag vänder sig den palestinske presidenten Mahmoud Abbas nu direkt till den israeliska allmänheten. På betald annonsplats i Israels ledande dagstidningar argumenterar Abbas för Arabförbundets fredsplan från 2002 som erbjuder Israel fred med hela arabvärlden mot att ockupationen upphör och en palestinsk stat därigenom kan bildas. Abbas rådgivare Saeb Erekat säger, enligt Jerusalem Post, att Abbas menar att vanliga israeler inte känner till innehållet i den arabiska fredsplanen, och att han därför väljer att tilltala det israeliska folket direkt.

Det må väl vara hur det vill med den israeliska allmänhetens kännedom om innehållet i den arabiska fredsplanen. Mer intressant är att Abbas så entydigt lyfter fram den arabiska fredsplanen på bekostnad av Annapoli-processen. Även om skillnaderna i innehåll i de båda processerna är marginellt, så öppnar Arabförbundets plan för en bredare lösning i konflikten, medan Annapolis fokuserar på de bilaterala israelisk-palestinska relationerna.

Framlyftandet av Arabförbundets fredsplan hänger samman med såväl den israeliska valkampanjen som Barack Obamas stundande tillträde som amerikansk president. Det ryktas att Barack Obama vid olika tillfällen uttalat sig positivt om arabinitiativet, och om han väljer att prioriera den planen innebär det att han först vill skaffa sig goda relationer med arabvärlden och först därefter ta sig an Iran. En sådan amerikansk linje skulle sannolikt gynna Kadima-partiets Tzipi Livni och den center-vänsterkoalition hon vill bygga efter det israeliska valet den 10 februari. På motsvarande sätt skulle en sådan amerikansk politik missgynna Benjamin Netanyahu och hans högerblock Likud, som vill att USA först tar sig an Iran och låter de israelisk-palestinska samtalen gå på sparlåga.

I den senaste israeliska opinionsundersökningen har Likud och Netanyahu ryckt till sig en klar ledning. De inompalestinska samtalen mellan Hamas och Fatah i Egypten sägs gå ganska dåligt, och i januari 2009 går mandatperioden ut för Abbas som palestinsk president. Eftersom inga nya palestinska val kommer att kunna hållas inom överskådlig tid undergrävs hans legitimitet ytterligare som ledare för hela det palestinska folket. Och i Gaza är gränserna stängda och den sociala nöden riskerar att öka ytterligare.

Har Obama den politiska viljan och förmågan att vända det dystra läget i Mellanöstern? Vi får väl se. I väntan får vi arbeta för att häva blockaden av Gaza, främja den inompalestinska dialogen mellan Hamas och Fatah och kräva av parterna att avhålla sig från allt folkrättsstridigt våld i konflikten.

35 kommentarer:

Anonym sa...

Vem tippar du kommer ta over efter Abbas? Erekat? Dahlan?
Eleni S

Ulf Bjereld sa...

Jag vågar inte tippa - det är svårt att finna någon självklar efterträdare. Eftersom jag inte tror på nya palestinska val under överskådlig tid så kommer Abbas de facto att sitta kvar som president - men med urholkad legitimitet allteftersom tiden går.

Anonym sa...

Det är inte bara ett rykte att diskussionerna mellan Fatah och Hamas inte fungerar. Det är fakta, och Egypten har dragit sig ur sin medlarroll i raseri över att Hamas ställt orimiliga villkor.

Det innebär att det idag inte existerar någon dialog mellan Fatah och terrorgruppen, och att Egypten valt att lämna eländet. Landet har också fortsatt att hålla sin gräns stängd till det Hamas-ockuperade Gaza.

Av allt att döma kommer Abbas att sitta kvar efter att hans mandat gått ut, och det kommer att spä på oroligheterna och spänningarna mellan den icke-officiella Hamas-regimen.

G. Tikotzinsky sa...

Enligt Oslo-traktaten är PLO den enda representanten för hela det palestinska folket. Abbas kan därför lugnt hålla fast vid den titeln också efter januari 2009.

Regeringsmakten i Palestinska Myndigheten är en helt annan fråga. Abbas har med stöd av PMs konstitution avskedat Hamas-regeringen. När Abbas förlorar sitt eget mandat kommer Hamas att förnya sitt krav på legitimitet som PMs exekutiva organ. Rent praktiskt har det liten betydelse - både Gaza och A/B-områdena i Judeen och Samarien styrs med gevärspipor. Palestinska sådana. Och i A/B-områdena är det Fatah som regerar för tillfället. Hamas krav på regeringsmakt i A/B-områdena kommer därför att vara lika relevant som Fatahs krav på inflytande i Gaza.

Anonym sa...

Det är intressant att även Shimon Peres i en intervju på BBC- World anser att Arabförbundets fredsplan kan vara en utgångspunkt för förhandlingar. Naturligtvis kommer inte Israel att köpa planen rakt av men när den israeliska statschefen (hur ceremoniell posten än är) anser att den kan vara en förhandlingsbas är det intressant.
Nyligen satt den saudiske kungen kvar under ett anförande som Peres höll i FN vilket även det kan ses som en slags fingervisning.

Peres betonar i intervjun arabstaternas och Israels gemensamma intresse av att stoppa Irans ambitioner att dominera Gulfen och Mellanöstern vilket väl är nyckeln till den lilla öppning som Peres lämnar samtidigt som samtalen mellan Fatah och Hamas verkar vara på väg mot sammanbrott vilket skulle kunna öppna för en palestinsk stat enbart på Västbanken och Gaza avhängt tills Hamas tar sitt förnuft tillfånga eller Gaza egyptifieras.
/BR

Anonym sa...

"Enligt avtal som PLO signerat så är PLO den enda representanten för palestinierna."

Vad är det där för usel syn på demokrati? Hamas är den folkvalda regeringen. Det torde vara det som går först. Oslo-avtalet finns det ingen som följer och det är tämligen irrelevant.

G. Tikotzinsky sa...

Bertil,

I valen i PM deltog endast palestinier bosatta i PM. Palestinierna gör ju anspråk på att ytterligare några miljoner människor tillhör folket. PLO är enligt internationella traktat den enda lagliga representanten för hela folket.

Anonym sa...

GT, du rör dig med flera begrepp: PM, palestinierna, folket på flera miljoner och PLO.
Det får du nog reda ut - eller höftar du bara till för att förvirra? För att tjäna en sjuk sak?
Faktum är att Hamas som parti fick majoritet i ett demokratiskt val!
Sixten

G. Tikotzinsky sa...

Nej, Sixten, jag försöker inte krångla till det. Som jag ofta skrivit, så krävs djupgående faktakunskaper för att förstå den komplicerade situationen i Mellanöstern.

Palestinska Myndigheten (PM) - ett avgränsat geografiskt och politiskt territorium bestående av Gaza, samt de delar av landskapen Judeen och Samarien som definerats A och B-områden i Oslo-avtalen. Dessutom tillhör palestinierna (människorna) som bor i C-områdena PM.

Palestinier - tills 1948 beteckningen för judar som bodde i de av UK administrerade FN- mandatet Palestina.

Palestinier, sedan ca 1967 - araber som flytt från de områden som blev Israel 1948 eller deras ättlingar, samt araber bosatta i Gaza, Judeen och Samarien. Tillhörighet till folket går enligt palestinierna i arv på faderns sida.

Det finns palestinier bosatta över hela världen, tex i Sverige. Beroende på vilka källor man anlitar, så bor 3-4 miljoner palestinier i PM. I resten av världen finns ytterligare 2-5 miljoner.

I valen som hölls i PM 2006 deltog de palestinier som är bosatta i PM. Det innebär att som allra mest hälften av världens palestinier deltog.

PMs regering är inte laglig representant för palestinierna i Sverige, lika lite som Sveriges regering är laglig representant för svenskättlingarna i USA. Enligt Oslo-avtalen är PLO den enda lagliga representanten för hela det palestinska folket, varän de bor.

Anonym sa...

Bra GT, att du klargör begreppen. Dvs vad du avser med dem.
Men palestinier före 1948 kan väl inte bara avse minoriteten judar då?
Faktum kvarstår att palestinierna (PM inte de som bor i JM) röstade till sin majoritet på Hamas.
Alla demokratiskt sinnade - inräknat GT - bör respektera detta.
Och uppmana JM att ur fängelse släppa parlamentsledamöter, om det inte redan är gjort!
Sixten

G. Tikotzinsky sa...

Rättelse ovan: Det var naturligtvis ursprungligen ett NF-mandat, inte FN.

G. Tikotzinsky sa...

Sixten,

Visst respekterar jag att PMs invånare röstade fram Hamas i valet. På samma sätt som världen respekterade att österrikarna valde Kurt Waldheim till president. Och på samma sätt som Syrien har respekterat samtliga Israels demokratiskt valda regeringar. Varje suverän stat har ensamt rätten att besluta vilka relationer man vill ha med en annan stat eller territorium.

Vad är JM, eller har jag missat något?

Anonym sa...

Till GT:
JM = staten Israel.
Som jag trodde respekterar du också valresultat i demokratiska val. Logiskt följer att av staten Israel kräva att den också ska respektera att Hamas är palestinska representanter. Att genast frisläppa sådana. Och att försöka lösa problem i förhandlingar med dem. Sådana problem som israeler upplever - typ katusjaraketer - och sådana problem som palestinier upplever på grund av konfrontationer av den israeliska militären.
Sixten med hälsning.

Anna sa...

Rekommenderar intresserade att läsa Zvi Bar'els artikel i Haaretz "Negotiations forever" http://www.haaretz.com/hasen/spages/1039950.html

Anonym sa...

Sixten, är det verkligen din syn att representanter från en folkvald organisation inte ska hållas ansvariga för brottsligt förfarande? Bra. Då kan de begå vilka brott som helst och ha immunitet. Halleluja!

A-K

Anonym sa...

Nej, min trätosyster A-K Roth, jag anser att även folkvalda representanter ska hållas ansvariga. För krigsförbrytelser och utövande av terror mot civilbefolkning. Den två gånger valde Bush (ena gången tvivelaktigt legitimt) bör ställas inför domstol.
De demokratiskt valda tidigare ledarna i Israel (Ben Gurion, Golda Meir osv) är också i många fall ansvariga för terrorbrott.
Sixten

Anonym sa...

Ulf, det är nog inte så lätt att tro något gott om den nye presidentens politik i MÖ. Det blir nog besvikelse, som många bedömare anser.
Din kollega vid Göteborgs Universitet Lennart Palm, har översatt från en lång artikel av Knut Mellenthin (hintergrund.de)om detaljerade planer på angrepp på Iran. Den är utarbetad av en kommitté gemensam för demokrater och republikaner.
Översättningen finns att läsa under rubriken Krigshetsarna är tillbaka på wwww.nyhetsbanken.se och www.fib.se.
Trodde själv att Iran-krig hade man släppt. Men nu tänker jag att om och när Obama erbjuder förhandlingar med Teheran, då kan det vara första steget i planen....
Sixten

Anonym sa...

Man skall naturligtvis alltid respektera utslaget i demokratiska val.
Det gjorde omvärlden när Hitler med stöd av att NSDAP blev största parti i demokratiska val, utsågs till Rikskansler av Hindenburg 1933 och det bör man göra efter att Hamas vann ett demokratiskt val.
Problemet är att Hamas vill utplåna Israel och att organisationen använt terrorism som ett medel i den kampen.
Det programmet och de metoderna skall givetvis inte den som kallar sig demokrat respektera.
Inte heller bör man förorda förhandlingar med en part med den agendan.
Den som gör det hamnar lätt i en jämförelse med Neville Chamberlain.

/BR

Anonym sa...

Så, BR, du vill jämföra Hamas med nazisterna?!
Ja, Hitler kom till makten via demokratiska val. Och det hade varit fullständigt kontraproduktivt att genom blockad eller militärt angrepp få bort naziregimen i Tyskland. Kunde bara ha gjort Hitler populärare.
Men västmakterna behövde inte uppträtt som Chamberlain och Daladier m fl. Hur var det med spanska inbördeskriget 1936-39? Och Münchenöverkommelsen? Och vad följde efteråt för Tjeckslovakien? Och att man hela tiden avvisade allians med Sovjet för att stoppa Hitlers aggressionspolitik? Nyupptäckta dokument visar på hur Stalin i det längsta försökte? Gav anbud om att ställa upp med 90 divisioner? Västmakterna lovade inget men skickade förhandlare den långa vägen till sjöss till Leningrad. Då var det kört!

G. Tikotzinsky sa...

Sixten,

Du får gärna förklara hur Staten Israel hos dig får initialerna JM. Har du drabbats av någon terrorextrem form av dyslexi?

Det har ju gått många turer kring PMs konstitution sedan valen 2006. Just nu innehar Hamas INTE regeringsmakten, om än de har majoritet i parlamentet. Vi får avvakta och se vad som händer i Januari 2009 när Abbas mandat går ut.

Israel respekterar naturligtvis valen i PM. Men, som jag redan skrivit, som suverän stat har Israel rätt att bestämma att förhandla eller inte förhandla med Hamas. Liksom Iran har rätt att själv bestämma om de vill ha eller inte ha diplomatiska förbindelser Israel.

I Israel döms ministrar och Knesset-ledamöter till fängelse när de begått brott. Exempel är förre inrikesministern Arieh Deri (5 år i fängelse), Knesset-ledamoten och tillika premiärministerns son Omri Sharon (7 månader). Varför i all världen skulle Israel inte fängsla parlamentariker från PM när de har begått brott mot Israels lagar, eller deltagit i strider utan att tillhöra en reguljär arme?

Anonym sa...

Jo, GT, personligen anser jag att palestinierna har liks stor rätt - ja, tom större - som judarna till landet mellan Medelhavet och Jordanfloden. Det är nävrätten (våldsövervikt) som har skapat det nuvarande tilltåndet. För att jämställa skrev jag JM.
Jo, jag har läst att kriminellt beteende förekommer högt upp i JM. Hur var det med förre presidenten? Undgick han åtal?
Men att bura in valda Hamaspolitiker borde det inte föregås av förhandlingar med Hamas? För att se om de inte kunde straffa brottslingarna.
Idag kom Clarté,som har en artikel: En ny Hitler - igen. det är ett utdrag ur Pierre Gillys nyutkomna bok Bombdiplomati och handlar om västmedias demonisering av iranske presidenten.
GT, du verkade nästan inne på att jämställa Hamas med Hitler.
Men att anse att staten Israel borde upphöra är väl inte detsamma som att vilja utrota judarna (som nazisterna)?
De som i likhet med mig har tappat tron på en tvåstatslösning och förordar en enda stat för invånarna i landområdet mellan...(se ovan) kan väl ha rätt att säga att just staten Israel då ska upphöra?
Sixten

G. Tikotzinsky sa...

Sixten,

För tredje gången ställer jag frågan: Vad betyder JM??

Ulf Bjereld sa...

Jag skall inte föregripa Sixtens svar, men av hans senaste kommentar drar jag slutsatsen att JM är en parafras på "Palestinska myndigheten", d v s Judiska myndigheten!

Anonym sa...

"personligen anser jag att palestinierna har lika stor rätt - ja, tom större - som judarna till landet mellan Medelhavet och Jordanfloden"
Detta trots att det inte finns någon legitimitet för en självständig arabisk stat i nuvarande Israel. Någon sådan har aldrig funnits i regionen, enbart delar av olika kalifat medan det fanns judiska riken där för flera tusen år sedan.

"Men att anse att staten Israel borde upphöra är väl inte detsamma som att vilja utrota judarna (som nazisterna)?"
Det är i vart fall (om nu judar skall få bo i en tänkt arabisk statsbildning mellan Medelhavet och Jordanfloden) att önska dem ett liv i en kultur som ser så här på dem.
http://somebodyhelpme.info/cartoons/anti-Semitic/anti-Semitic.html

"Det är nävrätten (våldsövervikt) som har skapat det nuvarande tilltåndet".
En bättre formulering är "segrar i krig där motståndaren har försökt annihilera den judiska staten"

/BR

Anonym sa...

Sixten, en kort - men anständig, jag lovar - replik från mig på din till mig kom tydligen bort. Men here goes ungefär: Varken jag eller du har examen i krigsrätt. Hade du haft det hade du sagt det. Är du kvalificrad att bedöma Ben Gurions och Golda Meirs handlande under attacker och krig? Gav de sig medvetet på civila icke stridande eller är det något du bara tycker?

Du tycks i alla fall säga att demokratiskt valda som begår brott ska hållas ansvariga för brottslighet, så menar du med din klagan att palestinska parliamentsledamoter skulle ha immunitet för sina brott?

Nu ser jag från ditt senaste inlägg att du sysslar med nån sorts delegitimeringspropaganda mot staten Israel. Som du klart uttrycker att du inte accepterar Israel, borde du då diskutera dess politik öht? I en rättstvist skulle du omedelbart bli ursäktad från juryn av både åklagaren och försvarsadvokaten! Du skulle ses som 'not helpful' för båda parter. Hur var det från en trätosyster?
:[

Sixten's claim to fame: Skränar att den judiska staten inte har existensberättigande! Kan inte ta den judiska statens rätta namn i mun utan kommer med det barnsliga JM? Bah humbug, Mr. Ebenezer Scrooge! Och strax innan jul!

A-K Roth

Anonym sa...

Nej, A-K Roth, jag har inte examen i krigsrätt. Men ledningen i Israel har oftast valt krigets i stället för fredens väg. Hur det var från början 1948 har jag visat med flera citat från Ilan Pappe: Den etniska rensningen av Palestina. De fruktansvärda och medvetna brott som då begicks - med Ben Gurion som högste ansvarig.

Läste nyss i Knut Ståhlbergs de Gaulle-biografi att 1967 redan innan Abba Eban satt sig sa de Gaulle: Börja inte ett krig! (enl Ebans memoarer).
Såg en video där Robert McNamara då USAs försvarsminister nu påstår att han absolut avrådde angreppet på Egypten.
USA gick först helhjärtat in för Israel som drabantstat 1975. 20 % av drabantens budget bekostades, men det ska ha sjunkit nu till 2% (allt enligt George Forman, Stratfor).

Som medborgare i staten Sverige kan jag ha och ge luft åt åsikten att staten Israel borde ersättas med en gemensam stat (fredlig sådan) för alla invånare mellan Medelhavet och Jordanfloden.
Det innebär inga diplomatiska konsekvenser, eller hur?
Sixten

G. Tikotzinsky sa...

Tack Bjereld för din gissning.

Om Sixten menar "Judiska Myndigheten" måste han vara mer förvirrad än jag först trodde!

Det fanns en sorts Judisk Myndighet som gick under namnet HaYeshuv* från år 64 - 1948. Men eftersom bloggtexten handlar om nuläget kan det knappast vara Sixtens syfte. Och om Sixten menar Staten Israel, då är det verkligen illa. I så fall klarar han inte av de allra mest grundläggande begreppen inom statsvetenskap som handlar om definitionen på suveräna stater, deras rättigheter och befogenheter.

Kanske Bjereld kan hjälpa Sixten på traven med en informerande bloggpost?

G. Tikotzinsky sa...

Sixtens tal om en enstatslösning är värt en kommentar, eftersom iden ofta framkastats av diverse debattörer.

1. Inbördeskriget mellan judar/druser och araber 1947-49, första intifadan 1987-94 och andra intifadan 2000- bör ge orsak till starka tvivel om parternas vilja att leva i en bi-nationell stat.

2. Palestinierna har genom sina företrädare i PLO och genom sina politiska partier uttryckt en mycket stark och mycket tydlig önskan att leva i en palestinsk statsbildning.

3. De judiska israelerna har uttryckt en mycket stark önskan att leva i en judisk statsbildning.

4. De arabiska israelerna har överlag uttryckt en mycket stark önskan att leva kvar i den nuvarande israeliska statsbildningen.

5. Enstatslösningen har totalhavererat i Jugoslavien, Tjeckoslovakien, Libanon, Iraq, Sri Lanka, Malaysia, Cypern, Danmark och - Sverige/Norge. Den är på väg att haverera i Belgien, och var nära haveri i Kanada. Varför i all världen skulle den lyckas i Israel/PM där invånarna klart och tydligt sagt ifrån att de inte är intresserade?

För att sammanfatta: Enstatslösningen är lika realistisk som Marc Chagalls flygande kor. Men tavlorna är vackra där de hänger på väggen i museet.

Anonym sa...

"Nej, A-K Roth, jag har inte examen i krigsrätt. Men ledningen i Israel har oftast valt krigets i stället för fredens väg"

Du borde nog läsa lite mer än Ilan Pappé Sixten.
Jag föreslår en ordinär historiebok eller varför inte
http://www.dean.usma.edu/history/web03/atlases/arab%20israeli/arab%20israeli%20wars%20index.htm

Där framgår med all önskvärd tydlighet att det är arabstaterna och araberna i det gamla mandatet som alltid valt krigets väg i sina försök att utplåna Israel.

Att benämna regeringen i den suveräna staten Israel "JM" innebär en grundläggande brist på insikt i statskunskap, alternativt ett klumpigt försök att underkänna den judiska statens existens; T.o.m Ahmadinejad och Hamas talar om den "sionistiska staten" och att framföra den rosenskimrande drömmen om en gemensam judisk-arabisk stat visar att Sixten inte sett och intet förstått om hatet mot judar i den kultur där Mein Kampf är en storsäljare, där araberna i det brittiska mandatet Palestina hade goda kontakter med Hitlertyskland under WW II, där PLO under många år bedrev en vittomfattande terrorism mot civila israeliska mål och där den traditionen förts vidare av organisationer som Hamas, PFLP,Al Aqsa martyrerna, Muslimska brödraskapet och Hezbollah.

Som GT påpekar har enstatslösningen inget gehör hos de inblandade parterna och även arabernas förhandlare inser att deras gamla krav om rätt för mandatets forna araber och deras avkomma i tredje led att bosätta sig i Israel är helt orealistiskt; Det är i själva verket det faktiska, om än inte officiella,uppgivandet av det villkoret som möjliggjort förhandlingar öht.

Precis som du påpekar har du rätt att ha och framföra vilken åsikt du vill Sixten. Men hur vore det om du återvände till planeten Jorden?
/BR

Anonym sa...

Sixten: "...Som medborgare i staten Sverige kan jag ha och ge luft åt åsikten att staten Israel borde ersättas med en gemensam stat (fredlig sådan) för alla invånare mellan Medelhavet och Jordanfloden..."

Du har den tyckarrätten och jag har som dubbelmedborgare i två stater dubbelt så stor rätt att tycka! Och jag tycker att förslaget är super-osmart med tanke på hur verkligheten ser ut. Så du far ge dig! :)

"...Det innebär inga diplomatiska konsekvenser, eller hur?..."

Vad menar du? Specifiera.

A-K

Anonym sa...

OK, GT visar med sin logiska skärpa i punktform att enstatslösning är omöjlig. väntar med invändningar jag har för att nu ställa frågan hur tvåstatslösningen ska åstadkommas? Att det har gått så lite framåt med den, gör ju att förslaget om enstatslösning kommer upp.
Den ena staten - Israel - existerar ju sen länge, men den andra kommer inte längre än till myndighet. Bosättningar fortsätter, murar och vägar byggs, trakassierna pågår och snart kommer väl en ny intifada. Medlaren Ahtisari sa att han skäms på västs vägnar att inte frågan löses.
Som jag ser det, är den viktigaste medlaren, USA, helt på Israels sida. Då blir det bara sken, , lura,luras...
Vissa omröstningar i generalförsamlingen slutar med nej från USA, Israel, Marshallöarna plus ett par öriken till. Nu anses USA vara på nedgång som stormakt. Kommer Israel i framtiden att stå helt ensamt i FN?
När ska Israel bestämma sig för allvarliga förhandlingar med palestinierna?
Sixten

Anonym sa...

Sixten, är du allvarlig? Vad menar du med 'allvarliga' förhandlingar? Det har ju inte ens varit en 'allvarlig' vapenvila. Tycker du att Hamas agerar så att någon kan ha allvarliga förhandlingar med dem? Det gick ju bra för Fatah, eller? Om du tycker att Hamas är representativa för palestinierna kan jag bara beklaga.

A-K

Anonym sa...

PS, Sixten:"...Medlaren Ahtisari sa att han skäms på västs vägnar att inte frågan löses..."

Just det. Men det du läser in är att USA och Israel har hela ansvaret. Jag kan skämmas å västs vägnar att man accepterat att en homicid terrorgrupp som inte är för en fredlig palestinsk stat bredvid Israel utan för en islamistisk stat i stället för Israel, föra talan för palestinier. Vilken tragedi för kristna, sekulära och andra icke-islamistiska palestinier att Hamas tog makten.

A-K

Anna sa...

Jag tror inte att det spelar någon roll längre vad processen kallas, och det är så uppenbart vilka grundlinjer som gäller för en israelisk-palestinsk fredsöverenskommelse (se Olmert-intervjun i frågan, eller Geneveinitiativet, som båda inte är speciellt långt ifrån Arabinitiativet) att det är dags för implementation.

Israel gör i slutändan inte saker som amerikanerna säger stopp till, t ex barriären/muren runt Maale Adumim och Ariel. Så om Obama kommer att implementera den politik som Brent Scowcroft och Zbiginev Brezinski skrev om i Washington Post http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/11/20/AR2008112003008_pf.html så finns det en chans.

En enstatslösning har aldrig diskuterats seriöst av någon av de otaliga kommissioner och kommitteer och kvartetter som försökt lösa konflikten, av väldigt goda skäl. Men vi behöver impementering, inte evighetsförhandlingar.

Anonym sa...

Det arabiska initiativet är inaktuellt eftersom det innehåller ett krav på att 4,5 miljoner palestinska araber ska få immigrera till Israel.

Men om de tar bort det så kan man kanske börja diskutera det, även om det är osannolikt att förslaget blir verklighet. Det skulle ju innebära att araberna fick alla de områden som de invaderande arméerna från arabvärlden hade intagit 1948, och att Israel skulle få samma osäkra gränser (som sedan inbjöd till arabernas krig 1967).

Nej, de flesta anser självfallet att resolution 242 måste implementeras istället, som tilleränner Israel nya säkra gränser.