2008-09-09

Vill socialdemokratin verkligen överge kravet på FN-mandat?

Socialdemokraterna presenterar nu under samlingsnamnet "En rättvis värld är möjlig" två delrapporter från rådslagsgruppen Vår värld: En modern säkerhetspolitik respektive Mänskliga rättigheter och folkrätt. Jag noterar särskilt att rapporten En modern säkerhetspolitik anför en kraftfull argumentation för en fortsatt svensk militär alliansfrihet.

Men en formulering (s 7 i båda rapporterna) ger anledning till oro. Rådslagsgrupen föreslår en skrivning som innebär att Sverige skall överge kravet på FN-mandat vid militär intervention i internationella konflikter. Så här står det: Vid extrema nödsituationer och där säkerhetsrådet är blockerat kan därför annat mandat i enlighet med FN-stadgans principer ge stöd till en fredsbevarande insats.

Smaka på den! Jag är säker på att ingen annan enskild formulering i de båda rapporterna har utformats med en sådan omsorg som just denna. Ändå är den ett misslyckande, och jag är uppriktigt besviken över att så många välrenommerade och kompetenta personer valt att sätta sitt namn bakom den.

För vad står det egentligen? Rapporten åberopar ett "annat mandat" än säkerhetsrådet. Vad är det för mandat som åsyftas? Är det ett mandat genom ett EU-beslut? Eller en grupp stater som går samman, såsom den USA-ledda koalitionen i Irak? Eller en enskild stat som säger sig vilja förhindra ett folkmord, såsom Rysslands militära agerande i Georgien?

Mandatet skall vara "i enlighet med FN-stadgans principer". Men vem skall ha makten och rätten att avgöra om mandatet verkligen är i enlighet med FN-stadgans principer? FN-stadgan måste ju som all lag tolkas, och om inte säkerhetsrådet skall tolka den, vem skall då göra det? Skall den tolkas genom ett EU-beslut? Eller en grupp stater som går samman, såsom den USA-ledda koalitionen i Irak? Eller en enskild stat som säger sig vilja förhindra ett folkmord, såsom Rysslands militära agerande i Georgien? Samma resonemang kan föras om vem som skall ha rätt att avgöra om det verkligen föreligger en "extrem nödsituation".

Med rapportens formulering kan således USA lätt legitimera sitt angrepp på Irak och Ryssland lika lätt sitt agerande i Georgien. Formuleringen öppnar för stormaktspolitik och sänker tröskeln till militär våldsanvändning.

Nöd bryter alltid rätt. Men det går inte att i förväg ge carte blanche åt potentiella lagbrytare som åberopar en nödsituation för att nå sina maktpolitiska mål.

Formuleringen bör därför förändras och inte bli socialdemokratisk politik. Rapporterna skall diskuteras inom partiet under hösten 2008. Det är viktigt att alla goda krafter hjälps åt i arbetet att sprida insikt om formuleringens problem i god tid inför kongressen 2009.

23 kommentarer:

Anonym sa...

Kanske några smarta personer inom socialdemokratien har fattat att Säkerhetsrådet inte fungerar som det ska, t.ex. när det gäller att stoppa folkmord? Det har ju ingen kraft heller när det gäller att stoppa krigshandlingar heller.

A-K Roth

Anonym sa...

Hur mycket sann måste sanningen bli innan den blir sann? Ärligt talat - FN är idag en skandaliserad och överspelad organisation som inte agerar när den behövs som bäst. Istället används FN av alla möjliga förtryckarregimer för att skapa legitimitet för allt annat än mänsklighet och fred. Och hur snyggt är det att FN tidigare bl a haft en nazist som generalsekreterare...?
Det är märkligt att FN fortfarande starkt omhuldas som en respekterad organisation i den svenska debatten. Det nuvarande svenska okritiska engagemanget i FN är ett tydligt prov på den svenska märkliga utrikespolitiska självbilden.

G. Tikotzinsky sa...

Vill Bjereld verkligen att svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik skall förvaltas av Syrien när det landet sitter som ordförande i Säkerhetsrådet?

Och vad händer vid en framtida kris i närområdet? Skall Sverige verkligen ställa sig som passiv åskådare vid nästa Vinterkrig mellan Ryssland och Finland - då Ryssland med sitt veto knappast kommer att godkänna en internationell insats mot sig själv.

Den svenska FN-doktrinen var förlegad redan 1948. Att återuppliva doktrinen 60 år senare är inte rimligt. Dags att utveckla en ny, modern doktrin som bättre passar världsbilden som den ser ut idag.

Bulten i Bo sa...

GT, visst kan man kritisera att vissa länder har veto i säkerhetsrådet! Dock tror jag att politikerna i ditt hemland inte är srskilt intresserade av vetosystemets avskaffande, av skäl som är ganska uppenbara.

Vad beträffar ett potentiellt ryskt angrepp på Finland, ja, Ryssland kommer säker i ett sådant fall att kunna hävda att "säkerhetsrådet är blockerat" att kunna ta ettt beslut om "stöd till en fredsbevarande insats" som de säkert kommer att kalla sin invasion av Finland.

Anonym sa...

FN är korrumperat och impotent. Organisationen har inte lyckats förhindra folkmorden i vare sig Rwanda eller Darfur.
Det är därför glädjande om nu Socialdemokratin är på väg att avlägsna sig från den idoldyrkan av FN som tidigare varit förhärskande inom partiet.
S liksom övriga demokratiska partier i Sverige kanske är på väg mot en doktrin att en svensk väpnad insats utomlands snarare skall knytas till beslut inom det EU som enbart består av demokratier än till beslut av FN, där ett stort antal diktaturer är medlemmar.

Anonym sa...

En tanke: kan Socialdemokratins stora engagemang i FN förklaras av möjligheten till internationell karriär för svenska politiker och tjänstemän? Här finns ju ett tydligt motiv till varför svenska politiker så lättvindigt och bekvämt "glömmer" att kritisera FN:s sorgliga utveckling. FN-kritik kan ju skada chansen till några goda år i New York, Geneve...

Anonym sa...

Mycket bra analys och ställningstagande av dig, Ulf. Släpper man kravet på FN-mandat är man helt ute i den gungfly,som redan inletts med att trupper i Afghanistan motiveras med FN och att ockupationen av Irak ska fördras, trots att angreppen av USA på båda länderna strider mot FN-stadgan. OK, de finns som har motsatt uppfattning. Enligt min mening vrider och vänder de på ord och stadgar så att de liknar det man förr kallade brännvinsadvokater.
Sixten

Anonym sa...

Sixten fortsätter:
Ulf, det är synd att de första kommentarerna alltid kommer från en viss grupp. OK, A-K Roth, som är den intelligentaste i gruppen, jag tror inte längre att ni ingår i en lobbygrupp för Israel (fast det var ju inte så konstigt att jag trode det, eller hur, A-K?).
Men inläggen är väldigt ensidiga, i det här fallet handlar de om hur dåligt FN och dess säkerhetsråd är. OK, det behövs reformering, men konkreta förslag till detta lyser med sin frånvaro.
Därför drar jag slutsatsen att allt beror på att FN (liksom socialdemokrater som Olof Palme och Sten Andersson) är HATobjekt på grund av att staten Israels rasistiska terror- och krigspolitik inte alla gånger har fått acceptans hos FN och/eller hos alla socialdemokrater.
Är det inte där motivationen finns hos er att göra inlägg på vad de flesta anser mycket välgrundade och kloka synpunkter av Ulf? A-K, GT, Brrr et al, har jag inte rätt?

Anonym sa...

Att konstatera och peka på att FN:s goda avsikter undermineras av diktaturer och regimer som dagligen kränker mänskliga rättigheter, bedriver folkmord, genomför övergrepp mot den egna civilbefolkningen, etc är alltså enligt Sixten likställt med att "vrida och vända på ord och stadgar så att de liknar det man förr kallade brännvinsadvokater". Oj, oj... Här ser vi prov på selektiv moral, man kan undra hur denne Sixten står ut med sig själv.

Anonym sa...

Sixten! Du menar alltså att all FN-kritik här handlar om Israel?! Nu är du allt ute på mycket djupt och stinkande vatten!

Anonym sa...

Sixten:
Sveriges riksdag ska hedra minnet av Folke Bernadotte på 60-årsdagen av mordet på denne FN:s förste medlare. Jag tycker det har anknytning till vad Ulf diskuterar här. Det var väl Sveriges första FN-insats som fick ett så tragiskt slut. Gå till motbilder.se och läs mer utförligt om detta. Där finns också länkar till ännu mer information.

Anonym sa...

Nå Sighsten!
Upplys oss om vilka effektiva insatser FN gjort för att stoppa folkmordet i Darfur, hur FN reagerade på den kanadensiska FN.befälhavarens Dallaire vädjande om att få ta till våld för att stoppa slakten på Tutsier i Rwanda, vilka effektiva åtgärder som FN vidtagit för att implementera sina bindande resolutioner 1559 och 1701 om avväpning av Hezbollah.

Berätta sedan vad du tycker om att en FN-ledd konferens i Durban likställde sionism med rasism och att Libyen blev ordförandeland i FN´s nyinrättade råd för mänskliga rättigheter.

Motivera sedan varför Sverige skall använda FN´s beslut som mandat för deltagande i fredsbevarande/fredsframtvingande operationer.
/BR

Anonym sa...

Sixten, bevare mig för att kallas "den intelligentaste" - vi är alla, du också, någotsånär intelligenta och behöver inte vara elitistiska - av nån ihoptotad, ihopfantiserad grupp i din spökbesökta hjärna! Obs, retas :)

Svar på din fråga: Jo, det var konstigt att du trodde vi ingick i nån lobbygrupp bara för att vi ofta kommenterar emot i denna blogg. Det är väl det man fått lära sig inom vissa cirklar? Och du klumpar fortfarande ihop folk även om du är på bättringsvägen. Bort med lobbyanklagelseoket :)

Men vet detta, Sixten:
Som FN många gånger har agerat är det fullt rationellt och naturligt att inte sätta all sin tro på denna grupp. Ofta har konferenser i FN's regi varit helt bisarra. Folk som känner till FN's konferenser vet vad jag talar om. Det är inte för inte FN kallas diktaturernas country club av somliga hur välmenande organisationen i grunden än är.

Re länken du fick från en anonym till motbilder.se: Naturligtvis är det farligt för FN-medlare i konflikter också. Folke Bernadotte är inte den ende FN-medlare som tragiskt mist livet. Å andra sidan går länken till en Hampus Eckermans blogg som inte precis är känd för opartiskhet vad gäller judar och Israel. Huvva! Så, Sixten, ta det från en du kallar "intelligent": don't go that way.
Mvh,
A-K

Anonym sa...

Sixten;
Huvva. A-K Roth, det känner jag igen från mina fyra år i Jämtland.
Men det räcker inte till för att uttycka mina känslor inför hur palestinska byggnadsarbetare har det, som för att försörja sin familj måste jobba i Israel. Läs paolipissoofi.blogspot.com.
Det måste uppröra alla människor som läser det - oavsett om de är israeler, israelvänner eller socialdemokrater!
Så, medlare måste räkna med att förlora livet - som Folke Bernadotte? Tror inte att du riktigt menar så, A-K.
I övrigt var reaktionen bland anonyma mm väntad. Förlåt uttrycket: "skrik som från en stucken gris".
"Brännvinsadvokater" det gällde de som likt folrättsexperten prof Ove Bring uttalar att Afghanistan inte är ockuperat. På fråga svarar han logiskt nog att inte heller Sovjet ockuperade Afghanistan 1980-1989. Månne det har att göra med att han nu har anställning på Försvaret?
Annat exempel: Bildt ordnar konferens om återuppbyggnad av Irak o säger att det inte alls är ockuperat!
FN gällde det. Efterlyser konkreta förslag till reformering. Kan dock inte vara att utesluta länder som har diktatur. Vad blir det då av en världsorganistion. Är också tveksam till uteslutning av länder som gång på gång trotsar rekommendationer från FN. Hur många sådana trots är Israel uppe i? Över 100? Rekord är det i alla fall.
Märker att enstatslösningen vinner allt mer stöd.

Ulf Bjereld sa...

Den springande frågan är: Om inte säkerhetsrådet skall vara det organ som skall ha makten och rätten att avgöra om en militär intervention är legitim, vem skall då ha den makten och rätten?

Ingen som här har motsatt sig min kritik har ens försökt formulera ett svar på den frågan. I stället fylls kommentarerna med kritik eller smustskastning av FN-systemet i allmänhet och säkerhetsrådet i synnerhet. Visst - men varför denna rädsla för att försöka vara lite konstruktiv?

Anonym sa...

1/ FN fyller en mycket viktig funktion som mötesplats för världens diplomater, även från stridande länder.

2/ Sverige skall inte basera beslut om väpnade internationella insatser på en organisation där diktaturer har rösträtt.

3/Beslut om internationella militära insatser bör moraliskt tas enbart i församlingar där enbart demokratier är medlemmar.

4/ EU eller NATO är de enda organisationer som uppfyller kriteriet under 4/.

5/ Eftersom ett beslut om internationella insatser är såväl politiskt som militärt torde EU vara den organisation som Sverige skall repliera på inför frågan om vi skall delta utomlands.
/BR

Anonym sa...

Sixten: "...Så, medlare måste räkna med att förlora livet - som Folke Bernadotte? Tror inte att du riktigt menar så, A-K...."

Nu for du med medveten osanning, Sixten, för jag skrev ingenting om att medlare "måste räkna med"att förlora livet. Detta trick anses inom skriftvärlden ohederligt. Det uppskattas inte!

Dessvärre är det en sanning att fredsmäklare från många olika håll, FN eller inte, själva vet att de riskerar livet. Sadat visste att han riskerade livet sedan han slutit fred med Israel. Han mördades enligt rapporter av Egyptian Islamic Jihad. Rabin blev mördad av en israel som agerade ensam. Det diskuteras väl fortfarande om Hammarskölds död var mord. FN's fredsmäklare har attackerats i Kongo, Sierra Leone, Darfur, Irak...

Bernadottes mord vill jag aldrig försvara. Men inte heller vill jag att man använder hans död för att hetsa mot judar och Israel. Skulle Bernadotte vilja det? Länken som gavs av anonym är i min syn inte respektabel.

A-K

Anonym sa...

Sixten: "...Hur många sådana trots är Israel uppe i? Över 100? Rekord är det i alla fall..."

Ingenting annat än proportionerligt! Ta reda på hur många ensidiga resolutioner man har klappat till Israel med. Lätt att slå rekord på detta vis. Det är bara en sak: FN slog rekord först.

Tror jag det att Israel trotsar icke bindande och ensidigt skuldsättande resolutioner. Eller tycker du Israel frivilligt ska ta på sig rollen som diktaturernas syndabock?

Mycket roligt egentligen om det inte vore så tragiskt med hela konflikten: man klämmer till Israel med en resolution varje dag (obs, överdrift) och tror det inte urvattnas. Säkert suckar israelerna bara och säger, "nu kom en till". Mobbad av FN!

A-K

G. Tikotzinsky sa...

Bjereld,

Sveriges Riksdag och/eller regering är de organ som borde besluta om militära insatser utomlands. Så enkelt var det!

Ulf Bjereld sa...

br skriver: "Beslut om internationella militära insatser bör moraliskt tas enbart i församlingar där enbart demokratier är medlemmar." Det kan man ju tycka. Men problemet är att de länder som är inte är demokratier självklart aldrig kommer att ansluta sig till en sådan norm. Det innebär att i samma ögonblick som EU eller Nato säger: "Vi är en grupp av demokratier. Därför tar vi oss nu rätten att intervenera i Iran" så säger Kina: "Om EU och Nato själva tar sig rätten att intervenera i Iran så tar vi oss rätten att interventera i Taiwan" och Ryssland säger: "Om EU och Nato själva tar sig rätten att intervenera i Iran så tar vi oss rätten att intervenera i Ukraina". Det är naivt att tro att ett åberopande av demokratinormen som legitimitet för våldsanvändning inte skulle sänka tröskeln till våldsanvändning även för de länder som inte är demokratier.

Tikotzinsky skriver: "Sveriges Riksdag och/eller regering är de organ som borde besluta om militära insatser utomlands. Så enkelt var det!"

Men Kina säger: Kinas folkkongress och/eller president/regering är de organ som borde besluta om militära insatser utomlands. Så enkelt var det!

Och Ryssland säger: Rysslands parlament och/eller president/regering är de organ som borde besluta om militära insatser utomlands. Så enkelt var det!

Någon som tror att en sådan linje bidrar till minskad våldsanvändning i det internatinella samfundet?

G. Tikotzinsky sa...

Bjereld 9:40 AM,

Så fungerar världen. Sverige vinner ingenting på att uppfinna en blåögd ideologisk variant på säkerhetspolitik som inget annat land följer.

Naturligtvis måste Sveriges organ beräkna de risker man tar i sitt utrikespolitiska agerande. Risk-kalkylen är alltid per case, och kan inte ersättas av en noll-risk politik där man gömmer sig bakom ett FN-mandat.

Jag föreslår att titta på säkerhetspolitik med spelteoretiska modeller som perspektiv. Ett svenskt krav på FN-mandat betyder till exempel att andra länder inte behöver kalkylera en svensk reaktion. På det viset BIDRAR kravet på ett FN-mandat till ökat våldsbruk i världen.

Anonym sa...

Ulf! Posten handlar om vilken församling som just Sveriges regering och riksdag skall repliera på inför beslut om svenska väpnade insatser utomlands.

Jag vidhåller att Sverige skall följa ställningstaganden från en organisation av demokratier där EU torde vara den mest lämpade.
/BR

Anonym sa...

Sixten:
Desutom är det ju så att demokratier kan vara värst i internationell våldsanvändning. T ex USA:s och UK:s angreppskrig i Afghanistan och Irak. Är gammal nog att minnas trion demokratiska stater: Storbrittanien, Frankrike och Israel, som hösten 1956 kastade sig över Egypten (Suezkriget). (Sverige var en av de stater som efteråt under FN-flagg ställde upp med fredsstyrkor - så ALLA demokratier är inte våldsverkare!) (:-)
Vissa uttalanden i FN, som tas av en överväldigande majoritet har underligt nog en nej-opposition av bara fem-sex stater - USA, Israel och några öriken i Stilla Havet. Viken slutsats ska dras av det? Att dessa nejsägare borde uteslutas?
Om diktaturer inte ska ha rösträtt i FN, vem ska avgöra vilka som inte är röstberättigade, dvs diktaturer?