2008-09-04

Heder åt folkpartiet!

Heder åt folkpartiet? Ja, kära läsare, ni läste faktiskt rätt. Skälet till mitt glada utrop är att folkpartiets idrottspolitiske talesman Hans Backman i dag kräver att det anslag som regeringen årligen ger till Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) skall stoppas. Orsaken är bland annat att SOK genom sitt agerande i samband med OS i Peking inte stått upp för alla idrottares rätt till yttrandefrihet samt att SOK visat att de inte har nått den demokratiska mognad som kan krävas av en organisation som får stöd direkt från samhället (SvD 4/9, ännu ej på nätet). I stället skall Riksidrottsförbundet (RF) få fördela anslaget om 40 miljoner kronor.

Jag har på denna blogg tidigare kritiserat just den olypmpiska rörelsens brist på demokratisk komptenes och politisk mognad och efterlyst en skarpare medial granskning hur SOK:s ordförande Stefan Lindeberg och generalsekreterare Gunilla Lindberg sköter sina uppdrag. Jag är besviken på många medier, men gläds varje gång folkpartiet visar att det åtminstone finns en strimma socialliberalism kvar i partiet.

Ett sant socialliberalt parti vore en välsignelse för svensk politik.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Ibland skoter de sig riktigt bra! Vissa anser ju att Centern ar det nya socialliberala partiet. Vad har du for tankar kring detta?
Eleni S

Anonym sa...

"Socialliberalismen är en ömtålig planta som trivs bäst i skuggan av en stark socialdemokrati"
- Tage Erlander

Anonym sa...

Ulf, det du skriver för tankarna vidare till annat som får anslag, direkt eller via SIDA. Kan du utveckla dina tankar lite visavis svenska statsanslag till grupper som genom sitt agerande inte har visat demokratisk kompetens eller politisk mognad? Vi kan ta som exempel offentligt stöd till Palmecentret. Jag undrar om Palmecentrets demokratiska kompetens och dess politiska mognad med tanke på att man bland andra har inbjudit folkfientliga talare och att man tom har låtit folkfientliga alster saluföras på centret. Antar att du inte har missat mångas legitima upprördhet över detta.

Hur mycket får PC från statsanslag jämfört med SOK? Kvick googling gav c:a 150 miljoner SEK 2006. Kanske något för folkpartiet att ta i nu när de ägnar sig at principer.

A-K Roth

Anonym sa...

"Folkfientligt" var ordet, sa Bull. Man bör betänka vilka ord man använder, termen "folkfientligt" har 127 träffar på Google, nästan alla på sidor med nationalsocialtiskt eller vänsterextremistiskt innehåll./Castor

Ulf Bjereld sa...

Eleni: Jag ser väl dessvärre inte så mycket socialliberalism hos centern i dag. Man hade kanske trott att det yngre storstadsgardet kring Fredrick Fedeley skulle utvecklas i en sådan riktning, men de har snarast gått åt motsatt håll.

Vidugavia: Då borde ju socialliberalismen verkligen trivas i Sverige! :-)

A-K: Palmecentret tror på dialog och inte på isolering - det är en grunduppfattning jag delar.

Castor: Instämmer!

Anonym sa...

O.K., Castor, jag ändrar till "böcker som är folkhets". Spelar det någon roll vilken folkgrupp som utmålas föraktande? Borde inte Palmecentrets slapphet vara mer anmärkningsvärt än mitt ordval?

Dialog är bra, Ulf, om det nu visar sig vara utbyte av tankar, idéer och kritik. Ensidigt blir inte dialog. Att saluföra böcker som peddlar folkhat på ett svenskt centrum för fred är minst sagt klandervärt. Mer så om det har offentligt stöd. Det finns en gräns även där, inte bara när det gäller sport. (Karlar har ju dock bara sport och jaga bollar på en p[latt yta i sinnet så man får väl ha överseende med överseendet.)

A-K Roth

Anonym sa...

A-K har givetvis rätt. Någonstans måste gränsen för "dialog" dras och den dras rimligen där man vet att det inte blir dialog utan monolog; Av stalinister, nazister och förespråkare för religiös diktatur med utplånande av en stat på programmet.
Palmecentrets (och Ulfs) agendor framstår som suspekta vad gäller Israels framtid i MÖ när personer som Azzam Tamini inbjuds till Sverige.

Anonym sa...

På det rent personliga planet, BR, så framstår vad de sysslar med som ytterst arrogant och sårande. Somliga reaktioner mot kritik - tystnad eller ignorerande av viktig information - talar volymer. Man lär sig att det finns ett hårt skal av lojalitet. Ska man respektera en falang som inte förmår se hur deras institutioners agerande skrämmer folk? Dock tror jag innerst inne att de vill väl eller tror sig vilja väl.

Jag tvivlar på att de skulle komma på tanken att föra fram och peddla islamofobiska verk på Palmecentret. Inte heller vill man att så ska ske!

Uppriktig dialog när folkfientliga alster öppet peddlas? Knappast. Nån gjorde fel bedömning och ingen fattade det. Hur kan det ha gått så långt inom leden?

Ulf, här brukar det komma en sarkastisk mening eller två från signaturen anonym som anklagar om nån lobby eller vurmande för en främmande stat. Ska vi klara oss denna gång? :)

Mvh,

A-K

Anonym sa...

Bara lite uppföljande om debaklet på Palmecentret. Socialdemokrater som uppriktigt vill att Sverige ska agera rättframt, välvilligt och med respekt borde läsa Jonathan Lemans invändningar mot hur programmet på Palmecentret hanterades:

http://www.engageonline.org.uk/blog/article.php?id=2005

Ska man inte kunna kräva lite självkritik från socialdemokrateliten, liksom Ulf Bjereld gör från folkpartiser? Kritisera andra men städa hemma också! Artikeln i fråga borde översättas.

A-K

Bulten i Bo sa...

Ulf, jag skulle uppskatta om du skulle vilja ge din syn på saken om flickan som fick 666 i sitt personnummer.

Inte för att ämnet intresserar mig det minsta, men det vore kul att se om A-K Roth kan vrida till en kommentar på ämnet så det även där skulle handla om Palmecentret och "folkfiender"

Anonym sa...

BiB, jag tyckte det passade in så bra då ämnet enligt Ulf Bjereld rörde vid brist på demokratisk kompetens och politisk mognad, precis det Palmecentret ibland är praktexempel på; ganska nyligen var det igen aktuellt. Skjut inte på brevbärarn; granska vad i 17 PC sysslar med då och då. Jag tyckte inte jag behövde vrida så långt, men O.K., jag blir tröttsam. Det skulle vara mycket bättre om kritik kom från socialdemokrater och det har förvisso gjorst. Men inte vad jag vet från Ulf Bjereld. Tydligen vill många socialdemokrater inte se problemet, inte vrida alls. Och det blir i längden inte bara vridet utan orättfärdigt. Ingen är felfri.

Jag har inte läst din länk om 666 än men detta är ett nummer som vi fick lov att undvika när vi skrev tester på high-school-matten (ganska elementära kurser). Somliga elever gick i taket om ett svar på ett räknetal blev 666. Om det var ungdomlig vidskepelse eller kyrkornas inflytande, vet jag inte. 666 skulle var nånting om djävulens märke. Det drabbade aldrig mig som lärare men jag tyckte det var lika bra att låta bli att reta barnen. Ingen rondellhund med 666 på för mig.

A-K Roth