2016-06-15

Alla talar om "svenska värderingar". Men finns dom?

Plötsligt talar alla om vikten av att värna "svenska värderingar". Men finns det några sådana? Och vilka är dom i så fall?

"Vi backar aldrig från svenska värderingar." Så löd rubriken på Stefan Löfvens debattartikel i Aftonbladet i dag. I artikeln skriver statsministern: Det ska vara tydligt vilka regler som gäller i Sverige och vilka värderingar som ska genomsyra vårt samhälle. Arbete och egen försörjning är det som gäller. Den som gör sin plikt kan också kräva sin rätt. Sverige är ett modernt och fritt land där rättvisa, jämlikhet och jämställdhet är centrala värderingar.

Svenska värderingar var också huvudtemat i moderatledaren Anna Kinberg Batras sommartal på Mosebacke på Nationaldagen i år. I talet pekade Kinberg Batra bland annat ut religionsfrihet, demokrati, jämställdhet, tolerans, att göra rätt för sig, att inte lämna någon utanför, samarbete samt ordning och reda som svenska värderingar.

Risken är uppenbar att vi fyller begreppet "svenska värderingar" med allt vi tycker är bra och som ingen är emot. Vem är till exempel emot "rättvisa", "att göra rätt för sig" eller "jämlikhet"?

Det är också oklart om "svenska värderingar" är de värderingar som i dag dominerar det svenska samhället, eller om det är värderingar som på något sätt har sitt ursprung i Sverige eller är specifika för Sverige. Kan en tysk ha svenska värderingar? Kan en svensk ha franska värderingar? Eller turkiska värderingar? Har varje "folk" sina egna värderingar? Är "svenska värderingar" egentligen bara en omskrivning för upplysningstänkandet?

Många frågor blir det.

Sverige och det svenska står just nu i fokus för debatten. Under våren har uttrycket "den svenska modellen" använts flitigt av partiledare och andra politiker. På Socialdemokraternas 1 maj-märke i år förekom för första gången någonsin ordet "Sverige", i parollen "Tillsammans för Sverige".

Tala gärna om Sverige, den svenska modellen och om svenska värderingar. Men gör det utifrån insikten om att debatten egentligen handlar om något annat och något större. Debatten handlar om vilka vi är och framför allt om vilka vi vill vara. Frågan väcks sannolikt i tider som präglas av osäkerhet och av förändring.

Andreas Johansson Heinö har tidigare skrivit intressant i ämnet här.

6 kommentarer:

Arlav sa...

I alltför många länder, vanligen sådana med hög procent av Kalashnikovs i befolkningens garderober, löser man konflikter med en sån. Oftast med dödlig utgång.
Läs tidningarna..
I Sverige gör vi INTE det - det är EN typ av "svensk värdering"
Vill Du ha flera?

Urban Wetterroth sa...

Tack för mycket angelägna synpunkter på denna fråga, och att du anlägger ett vidare filosofiskt och internationellt perspektiv. Kanske många i både arbetarrörelse och borgerlighet, om de begreppen längre är adekvata, vill försvara uppnådda reformer och oroas av nya vindar. Men det som en gång var framsynt och radikalt kan i nostalgi bli trångsynt och konservativt om vi förlorar öppenheten mot att se på frågor från olika håll och lyssna till andras erfarenhet. Socialdemokratin anser jag också bör vårda och utveckla sin internationalism och då måste etiken i första hand vara allmän, tillgänglig för alla genom tänkande och erfarenhet. Sist är det min bestämda uppfattning att vi alla ska se till vår nästa, även om hon för tillfället är utan jobb eller söker sin väg.Att skapa jobb och utveckla ett kulturellt och socialt kreativt samhälle är en ömsesidig uppgift och passar ej för moralism.

Anonym sa...

Min uppväxt präglades av Lutherska värderingar, inte minst gör rätt för dig. Löfvens och Kinberg Batras nymornade inlägg ser jag som ytterligare ett sätt att reducera SD som ju "vann" kampen om migrationspolitiken. Att det finns alldeles specifika svenska värderingar tror jag inte. Men när jag tar del av World Values Surveys diagram och Rothsteins m fl "quality of government" är det i alla fall uppenbart för mig att det finns avgörande värderingsskillnader mellan länder. Som framgår är tyvärr värderingsskillnaderna särskilt stora mellan Sverige och de länder de flesta nyanlända kommer från.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Inglehart_Values_Map2.svg
http://fof.se/tidning/2015/1/artikel/demokrati-ar-inte-allt-som-behovs
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Varför komplicera? Svenska värderingar är värderingar som är vanliga bland etniska svenskar. Som t. ex. jantelagen. Detta hindrar ju inte att samma värdering också finns hos andra folk. Det finns ju t. ex. många folk som inte gör ingrepp på sina barns könsorgan av icke-medicinska skäl.

Anonym sa...

Frågan är om Stefan Löven ställer upp på vad några andra tunga politiker sagt. Mona Sahlin i Euroturk 2002. Vi svenskar firar midsommarafton och sådana tönterier. Fredrik Reinfeldt. Ursvenkt är bara barbariet.
Ger oss kanske en fingervisning om vad Stefan kan ha menat. Men svenska värderingar kanske skiftar över tiden, och är beroende av vilken politiker som uttalar sig i frågan.
Kjell Eriksson

Jan Holm sa...

Det är ju en sak att tala om värderingar , men en annan sak att leva upp till dem.
Ibland verkar det som om det är mycket prat och lite verkstad.
I fotbollstider blir detta extra tydligt . när vårt kära landslag med Zlatan, först talar om hur hur stort de ska prestera och sen går ut och gör en plattmatch.
Löfven och det övriga politikeretablissemanget är också duktiga på att prata , men plattmatcherna verkar komma allt tätare.