2015-12-16

Jas Gripen-plan har blivit borgerlighetens fetisch

Jas Gripen-planen har blivit en fetisch - ett objekt för besatthet - för svensk borgerlighet. Sverige har idag informerat om vilket stöd vi tänker ge Frankrike i dess kamp mot IS/Daesh och mot terrorism överhuvudtaget. De olika åtgärderna har valts från en lista som Frankrike överlämnat. Här ingår bl a strategiska flygtransporter, ett Herculesplan för insatser i Mali, svenska stabsofficerare och kanske även försvarsmateriel. Ingenting tyder i detta skede på att Frankrike skulle vara missnöjt med det svenska stödet.

Men de borgerliga partierna rasar över att Sverige inte sänder JAS-plan. (Sverigedemokraterna vill gå ännu längre och sända svensk marktrupp - lite oklart vart.)

De borgerliga partiernas reaktion är förväntad, men ändå trist. Det finns drag av en osund moralism i debatten, uppbyggd enligt logiken "den som skickar flest Jas-plan hatar IS/Daesh allra mest". Fokus hamnar på medlen, i stället för på målen.

Det är inte brist på stridsflygplan som försvårar bekämpandet av IS/Daesh. Det vet de borgerliga partierna, ändå väljer de att spela upp just Jas Gripen-plan som en avgörande komponent i det svenska stödet. Det är faktiskt inte seriöst.

Bombhögern trodde att om man bara bombade bort Saddam Hussein och Muammar Gadaffi så skulle allt bli frid och fröjd. Verkligheten i Irak och Libyen visade sig vara något mer komplicerad än så.

Det kan ibland vara både befogat och nödvändigt att använda sig av militära medel. Kampen mot IS/Daesh är ett sådant tillfälle. Men därifrån till att ryggmärgsmässigt fördöma det svenska stödet till Frankrike för att det inte inrymmer Jas Gripen-plan är steget mycket långt.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Regeringen vägde väl in aspekter som, vad händer med piloten om ett JAS-plan blir nedskjutet?, ökar risken för terrordåd i Sverige, folkrättsliga aspekter, kostnader mm mm

Allt detta är klart respektabla överväganden. Men det är nog heller ingen som har sagt att det skulle vara helt riskfritt att ägna sig åt krigshandlingar...?
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Det var uppenbart vid gårdagens presskonferens att UDs aktivister med Wallström i spetsen vunnit över de pragmatiska socialdemokraterna på försvarsdepartementet med Hultqvist i spetsen. Wallströms argument för att inte ge Frankrike spaningsplan var att det skulle vara en folkrättslig gråzon eftersom det inte var sanktionerat av FN. Men att avlasta Frankrike i Mali så att de kan sätta in större resurser i Syrien gör inte gråzonen mindre. Wallström hade inte ens koll på att Sverige samtidigt hade hanterat USAs begäran. Att utrikesministern leder en presskonferens i en fråga som primärt är försvarsdepartementets är anmärkningsvärt. (Ser i AB att Ulf kommenterar socialdemokraternas fortsatta kräftgång i opinionen. Orsaken är mycket enkel: det är den politik som bl a Ulf står för som är orsaken. Så länge moderata socialdemokrater är satta på undantag blir det inte bättre.)
Klas Bengtsson

Anonym sa...

Det tråkiuga är nog det inrikespolitiska "käbblet" och bristen på samling i svåra frågor. Det är ju fullt med plan där nere, så poängen med JAS är nog mer symbolisk, att hela väst ställer upp, samt sannolikt affärsmässig, fortsatt anpassning avseende stridsledning och radiolänk, dvs ett nationellt egenintresse.

Men för Sverige är det bästa att planen är kvar på hemmaplan, det är ju inget litet företag att dra ner mer piloter och markpersonal. Nä, problemet är nog mer att vi när det handlar om symbolik inte har mycket att ställa upp med, Skulle vi nu ställa upp med civila grejor, så hade det sett snygtt ut om paketet ar lite större, den dör resurser för transportflygplan utnyttjar vi ändå inte.

Dessutom missar Wallströmfalangen lite inrikespolitiskt initiativ, och förknippas med gröna vågare, och detta med feministisk utrikespolitik får sas att ganska tomt innenåll, Tänk om de hade kunnat skramla ihop hågra nedlagda militärsjukhus, lite ordentlig logistik, tex skicka ingenjörstrupper att bygga upp liter skolor och sjukhus för att börja skicka signaler bakom linjerna.

Det svåra är inte att vinna ett krig, i synnerhet inte mot IS, hela grjen är lverdriven, försvinner deras understödjande logistik, försvinner IS på fem röda, och omgrupperar till Libyen, eller kryper till baka til sina källarmoskeer.

Nu fick ingen visa fram fötterna, ingen fick visa ngn stolthet, feministisk utrikespolitik väntar fortfarande på ett innehåll och oppositionen verkar vinna den moraliska debatten, utan att behöva krypa till korset.

En vinst för alla, såväl motståndet mot IS som inrikespolitiskt, hade varit att ha något mer substantiellt att komma med, och satsa ordentligt på gränssnittet mot civilförsvar, nu spekulerar ju alla i hur mycket mp påverkat detta, och varför vi inte har mer att bjuda upp med, om det är något som vi av humanitära skäl borde satsa på, så är det den civila befolkningen, kvinnor och barn, i kölvattnet på det blodiga slagfält som väst först släppt fram genom att överge Irak, och sedan ni genom intervention ska återta, när det visade sig att det inte gick som man tänkt.

Det sorgliga är helt enkelt att "bombhögern" inte hade något mer att föreslå, endera brist på fantasi, eller så ville de inte, men då ankommer det på S att vara proaktiv, förekomma med ett alternativt paket, som inte för lätt, slås i smulor, avseende intention, vilja och förmåga. För situationen finns ju, det behövs stöd/hjälp, om än inte att bomba bort Assad, Kurder eller Shiiter.
Kanske bjöd S ofrivilligt bombhögern på en för enkel publicistisk seger?

Hade regeringen varit smart skulle man haft en plan, och dagarna efter begäran, kommit med ett förslag, dett kan vi erbjuda, vad vill ni ha, och däri skulle man inte erbjudit JAS-plan, men nu satt man på arslet, och väntade, och inget vet ju om det behövs mer flygkraft på riktigt, eller om förfrågan som backades upp av USA, har med andra motiv att göra. Bi borde ha ställt upp med mycket mer, och börjat förbereda oss på att ha en civilförsvarsmässig expeditionskår, med mat, fältsjukhus, brobryggare, minröjare, tältlägerbyggare, så att det blir lite aktion. Nu är det bara ord, och då ska man nog fila på sin retorik, mot vad som komma skall. Kansle är det så enkelt att vi inte har råd? S.W

Anonym sa...

Bombhögern :-)
Detta med bomber är alldeles för viktigt/skrämmande för att inte ta på största allvar, minor och bomber i civila miljöer är något av det mest skrämmande som finns, och efterlämnade sprängmedel, minor och granater skördar 10-000 tals liv, och lemlästar ännu flera. Det är en mycket underskattad verksamhet som borde uppmärksammas mycket mer av både bombhöger, vanlig höger, socialdemokrater, fredspipesossar och av våra kära miljöpartister, som inte verkar kunna se vikten av ens rudimentär militär verksamhet som fundamental för att stödja civilsamhälle och ge stöd för krishärdar och konfliktområden, till gagn för de som drabbas värst, barn och kvinnor, det är rysligt, vad striden efterlämnar sig för dödsrike.

Nu är det väl fråga om pengar och inte vilja, men nog kunde S läsa på om annan militär verksamhet, än att bara fokusera på JAS oc bombhögern? Ja, EBT och KD, (de Kristna som läst bibeln och fattat detta med det Kristna kärleksbudskapet) kom med ett spontant förslag om JAS,och det är väl formulär A, att politiker inte ska pyssla med operativa frågor, i synnerhet inte militärt.

Ungefär som att det blir jordbävning, EBT HAllå hallå, jag tycker att vi ska skicka ner schaktmaskiner och lavinhundar, utan att veta om det vare sig finns till handa eller efterfrågas. Men hon lär sig nog.

Dessvärre:

Ett av FM mest insatta krigsförband har inte decimerats, utan halverats pga besparingar. Som det ser ut behåller man sju grupper totalt med halverat antal specialistofficerare (de som gör jobbet) vilket ger ca 3,5 grupper, och avser säkert återta förmåga och omfattning när ekonomin blir bättre……
Vilket kan ta ca två år, just nu anser man inte att det behövs, jo det behehövas som fasiken, men genom åtta års fortsatt borgerlig försvarspolitik med Reinfeldt med internationell utblick, så är det tomt i skafferiet, och fundamentala förmågor för civult bruk försvinner steg för steg. JAS är utmärkt, me är en gökunge som äter ur alla andra ur boet, eftersom anslagen gått från 2,5 % av BNP till ca 1 %, och det är så klart bara Sverige i hela världen som håller sig med ett egenutvecklat stridflygplan, och ställer om allt till Longbortistan, och sedan lägger 1 % av bnp, det påverkar sas annan militär förmåga, som tex att Tolgfors sålde våra vertol 4or till amerikanska oljeverksamhet eller att man inte har råd med klassisk ingeniörstruppsverksamhet, det som är allra mest fundamentalt och uppskattat av civilbefolkningen jämte militärpolis, efter att själva kriget just dragit förbi.

Personal vid minröj arbetar med röjning av explosiva föremål, inkl skarpa uppdrag i Sverige när FM bistår polis och säkerhetspolis, tex bomber som tillverkats på ett improviserat sätt för terrorism, (hemmagjorda bomber) som blivit alltmer populära i samband med Jihad, samt naturligtvis röjning av konventionell ammunition och minor. S.W

Anonym sa...

Huvudförklaringen till varför inte regeringe inte vill ställa upp med jas är nog ideologisk och internpolitisk inom S samt naturligtvis mp jämte överhettade statsfinanser.

Regeringen har erkänt att det finns en folkrättslig gråzon. Sverige har redan trupp i Irak som stöder kurderna med Svenska specialförband (sekretessbelagt), Våra trupper bistår peshmerga med utbildning, vilket specialförband ofta gör smat genom underättelseinhämtning. Dvs Svensk trupp är på plats i hetluften via markförband som bekämpar IS-krigare.

Denna insats har folkrättsligt stöd eftersom de svenska trupperna är där på inbjudan av Iraks regering.

"Den folkrättsliga grunden för den militära utbildningsinsatsen utgörs av Iraks inbjudan till det internationella samfundet att bistå med stöd för att bekämpa Isil samt de bilaterala överenskommelser som Irak ingår med deltagande stater om bland annat styrkornas uppgifter.

Rätten att använda våld grundas på Iraks samtycke och på eventuella restriktioner som antingen ställts av Irak eller följer av folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna och den internationella humanitära rätten.

Islamiska staten agerar både i Syrien och Irak och Sverige har inget motsvarande avtal med Syrien. Men i och med att IS använder syriskt territorium för att angripa Irak finns inga folkrättsliga hinder för att svenska förband agerar inne i Syrien, om det är till stöd för Irak."

Så saken är klar. Att bistå Kurderna är nog inget hinder, men att agera i en koallition som ingen riktigt vet vad de har för krigsmål måste klarläggas, och här är ju S helt sopiga (opinionsmässigt), ska det vara så svårt att förklara att det är dyster soppa, med en massa motstridiga grupper, och att ingen riktigt vet vilka andra mål som finns, som inte Svenska politikern får reda på, dvs när man sopat banan med OS, vem är det så som ska städas undan? Försöken att skapa ett demokratisk Irak borde aldrig ens föreslagits, man måste förklara hur Irak Syrien ska se ut i framtiden, och vilk folkgrupper som ska bo i respektive område, den shiitiska gruppen är störst, och så Kurderna, so redan blivit övergivna av USA en gång. Så visst, skicka ner JAS, om det finns resurser, men gå inte med på ngt som man inte kan förklara för folket, för detta med Libyen väntar väl fortfarande på en förklaring, hur tänkte man, när man skapade destabiliserat och la grunden för ännu ett territorium för IS att ockupera. S.W

Karl Persson sa...

Det är nog för att SAAB aerospaces ägare vill få en ny chans att marknadsföra sitt flygplan.

Regeringen måste väga in fler aspekter, som hur hotbilden mot Sverige påverkas och vilka andra länder som deltar i insatsen i Syrien, osv...

Sverige behöver ett försvar som är inriktat på att försvara Sverige och försvara vårt demokrati från påtryckningar utifrån, inte kriga i Afrika.

@Klas Bengtsson
Kan inte kräftgången bero på att "moderata socialdemokrater" ständigt saboterar för det egna partiet och tar varje chans att kritisera sina egna i media, osv?
Bara en tanke.