2015-10-23

Därför är jag besviken på att tillfälliga uppehållstillstånd införs

I dag slöts en blocköverskridande överenskommelse mellan sex partier - Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de fyra allianspartierna - om den svenska flyktingpolitiken. Vänsterpartiet valde att ställa sig utanför överenskommelsen och Sverigedemokraterna var av naturliga skäl inte inbjudna.

Överenskommelsen innehåller både bra och dåliga saker. Det är bra att alla kommuner nu måste ta emot flyktingar, att kommuner får ett engångstillskott på tio miljarder kronor, att antalet kvotflyktingar ökar och att det öppnas för humanitära visum. Det är dåligt att det ruckas på kollektivavtalen, att RUT utvidgas och - framför allt - att det införs tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd.

Det är naturligt att en kompromiss innehåller både bra och dåliga saker. Annars är det ingen kompromiss. Men jag har svårt att acceptera att de rödgröna regeringspartierna vek sig för Moderaternas och Kristdemokraternas (och Folkpartiets?) krav på tillfälliga uppehållstillstånd.

Det finns flera argument för att tillfälliga uppehållstillstånd inte är bra.

1.) Människor som flytt från krig och nöd behöver trygghet. Genom att inte längre ge dem permanenta utan i stället tillfälliga uppehållstillstånd erbjuds de otrygghet i stället för trygghet.

2.) Människor som inte vet om de får bo kvar i landet efter tre år får svagare incitament för att lära sig svenska och överhuvudtaget etablera sig i samhället. Därför motverkar tillfälliga uppehållstillstånd en positiv integration.

3.) Migrationsverket måste nu lägga stora, kostsamma insatser på att administrera uppföljningen av de tillfälliga uppehållstillstånden. Dessa pengar hade kunnat göra bättre nytta om de använts på annat sätt.

4.) Ingen tror egentligen att införande av tillfälliga uppehållstillstånd på ett signifikant sätt kommer att påverka flyktinginvandringen till Sverige. I stället blir införandet en symbolpolitisk handling utan positiva effekter.

Det är en förmildrande omständighet att ensamkommande barn och barnfamiljer undantas från de tillfälliga uppehållstillstånden.

Jag kommenterar överenskommelsen tillsammans med S-studenters ordförande Elin Ylvasdotter här och för Aftonbladet här.

14 kommentarer:

bo sa...

För tre månader sedan var en sådan här överenskommelse otänkbar. Hur tror du den överenskommelse som är nödvändig om tre månader (som idag är otänkbar) kommer se ut.

Lars sa...

Jag förstår att du är besviken, Ulf. Det här med TUT är väl något som SD under många år lyft fram som oerhört viktigt när de utfrågas om invandringen. Nu går t o m MP (!) med på en uppgörelse som på en del punkter levererar "SD-light-politik". Det hade man inte kunnat tro för någon månad sedan. Du får väl trösta dig med att experter på området menar att förändringen inte kommer att påverka söktrycket mot Sverige, då vårt regelverk fortsatt är Europas utan jämförelse mest generösa. För politikerna återstår väl då endast en naiv förhoppning om att övriga Europa ska komma till vår räddning och avlasta oss, men försöken på det området har hittills varit ett stort misslyckande så allt tyder ju på att den skenande invandringen och dess kostnader kommer att bestå tills landet fullständigt körts i botten. När personer som Greider nu tycker att Sverige tar emot för många asylsökande så förstår man situationens allvar.

Jan Holm sa...

Det enda som skulle kunna haft en effekt på den idag helt okontrollerade invandringen vore gränskontroller.
Det är helt rätt att TUT inte kommer att påverka den allt större mängd flyktingar som tar sig till Sverige.
Bara genom gränskontroller och ett återupprättande av Dublinkonventionen , så kan invandringen få den proportion som är rimlig för ett land som Sverige.

Anonym sa...

Hela FNs flyktingpolitik bygger ju på att flyktingarna skall återvända hem så snart det är möjligt. Då finns ingen anledning med permanenta uppehållstillstånd i Sverige, det räcker med TUT som eventuellt kan förlängas tills konflikten i hemlandet är slut.

Anonym sa...

Ja, det känns extra dumt när man lätt kan förutse att detta bara kommer verka negativt på motivationen för människor att lära sig svenska och att integreras. En rent kontraproduktivt åtgärd som ingen egentligen tror på.

Sverige borde lägga så stort tryck på EU-länderna som de kan (och andra rika länder) att hjälpas åt, för det vore den enklaste och mest naturliga lösningen.

Det råder en rejäl högervridning av samhällsdebatten nu. Det är väldigt tråkigt en socialistisk regering inte vågar tala om att höja skatterna några procent ens i detta läge. Det krävs att alla hjälps åt, och att höja skatten någon procent för de rikaste skulle knappt märkas av (efter många år av skattesänkningar). Det finns stora möjligheter att bygga nya bostäder och fixa fram arbetstillfällen och liknande, men man kan inte trolla fram dessa saker ur luften. Vill man ta hem en vinst i morgon så måste man vara beredd att investera lite idag. Om vi istället inget gör kommer det sluta med ökad segregering och ekonomisk ojämlikhet, då kommer det att istället kosta oss i framtiden. Det är ju det som varit problemet hitintills, man låter humankapitalet gå till spillo, det är hemskt både mänskligt och ekonomiskt. Det borde väl alla som kan det minsta lilla om ekonomi förstå?

Anonym sa...

Jag håller med Ulf om att övergången från PUT till TUT, som dessutom bara gäller en tredjedel, dvs syrierna, inte har någon större effekt, särskilt som den grupp som kräver de största insatserna, ensamkommande, inte omfattas. Men på samma sätt som Grekland hanterat sin ekonomiska kris - krispaket på krispaket på... - hanterar vi migrationen. Stefan Löfven säger direkt efter att överenskommelse träffats: "Alla förstår att åtgärderna inte räcker." Nja, tydligen inte riktigt alla. Och intervjuaren konstaterar: "Det innebär ju en total kursomläggning mot vad ni har sagt tidigare – det här handlar om att försöka få ut folk ur Sverige." "Kan du säga någonting om vad ni behöver göra mer?", frågar reportern.
"Nej, det vill jag inte. Vi slöt överenskommelsen i morse, så vi kanske kan få fundera någon dag..... Alla förstår att det räcker inte." Ann-Marie Lindgren skriver i Aktuellt i politiken: "Det går inte längre att blunda för verkligheten." Det är med andra ord uppenbart att fler krispaket följer, paket som till slut minskar antalet som kommer till Sverige och i bästa fall omfördelar en del av de som redan kommit hit till andra länder. Det innebär i så fall att miljöpartiet, centerpartiet, kanske folkpartiet och grupper inom socialdemokraterna som Tro och solidaritet körs över. Varningar har inte saknats. Och då tänker jag inte på SD där varje flykting i princip är en för mycket. Jag tänker bl a på socialdemokraterna Widar Andersson, Lotta Gröning och Johan Westerholm, på socialliberalerna på Expressens ledarsida med Anna Dahlberg i spetsen, på Susanne Birgersson m fl på GP och inte minst på fristående debattören och nationalekonomen Tino Sanandaji som, som invandringspositiva invandrarforskaren Joakim Ruist påpekar: " Det är något tragikomiskt över att en nationalekonom, som inte själv forskar om invandring, på sin fritid ständigt ska behöva vara den som granskar den svenska journalistkåren i den här frågan. Kåren själv gör det inte (med få undantag). Standardfallet är snarare som i Tinos inlägg ovan: även uppenbar felrapportering, som vem som helst liksom Tino lätt kan motbevisa på tre minuter framför en dator, återrapporteras ackompanjerat av hejarop i andra medier istället för att faktakollas." och " Jag vill heller inte legitimera okvalificerade inlägg genom att ta upp dem till diskussion. Och vill man läsa sådan kritik mot brister i fakta och undersökningsmetod så kan man oftast läsa den på Tino Sanandajis blogg. När han skriver sådan fakta- och metodkritik stödjer jag i allmänhet mer än 90% av vad han skriver." Jag är medveten om att inget av vad jag skriver påverkar den faktaresistenta delen av befolkningen, ingen nämnd och ingen glömd. Historikern Lars Trädgårdh säger att (national)staten förutsätter ett samhällskontrakt mellan medborgarna som bygger på solidaritet inom landet. De som kan bidrar inte minst ekonomiskt så att de som av olika skäl inte kan bidra tillförsäkras rimliga levnadsförhållanden. Detta är primärt och en nödvändig förutsättning för uthållig solidaritet också med andra än de egna medborgarna. Allt annat är i princip frivilligt. Jag instämmer. Men "den andra sidan" hävdar att mänskliga rättigheter och "allas lika värde" är överordnat allt annat. Vilka internationella konventioner bryter Danmark, Norge, Storbritannien, Frankrike, Spanien osv osv?
undrar
Klas Bengtsson

Anonym sa...

@ Anonym5:58 em
"Det borde väl alla som kan det minsta lilla om ekonomi förstå?" De s-styrda kommunerna Södertälje, Botkyrka och Malmö har mycket stor del invandrare. Deras "investering" har resulterat i att andra kommuners skattebetalare har fått betala ökande skatteutjämningsbidrag i minst 10 år. Malmö får t ex 5 miljarder i år. Så den investeringen lönade sig inte. Två som inte bara kan det minsta lilla om ekonomi utan riktigt mycket, prof Jan Ekberg (1989) och forskaren Joakim Ruist (2015) har var för sig gjort de enda seriösa beräkningarna av samhällskostnaderna. Båda kom fram till att nettokostnaderna var omkring 2% av BNP. En beräkning av nuvarande situation skulle naturligtvis ge betydligt högre kostnader. Huvudorsaken är mycket enkel: lågt genomsnittligt humankapital bland invandrarna på en arbetsmarknad som kräver bland det högsta humankapitalet i världen. Påstående om att t ex syrierna i genomsnitt har högre utbildning än svenskarna som gjorts av ministrar m fl är inte sant. Det är därför det tar över 7 år innan bara hälften har ett jobb, många får det aldrig. Att utbilda bort denna genomsnittliga skillnad för de individer som kommer är inte möjligt. Att höja skatten med någon procent för de rikaste betyder mycket lite för statsfinanserna, det vet alla som kan något om statens budget. Misstaget är att blanda ihop asylrätten med "lönsamma investeringar". Det görs ingen ekonomisk kalkyl när asyl beviljas. Men som framgår mitt tidigare inlägg finns det minst sagt också andra aspekter att ta hänsyn till. Men som Lars Trädgårdh sa, detta påverkar inte de han kallade "moraliskt högtstående".
Klas Bengtsson

Anonym sa...

@Klas Bengtson, det kostar om människor hamnar i utanförskap var min poäng, det verkar du hålla med om utifrån vad du skriver. Man kan dock förhindra att människor hamnar i utanförskap om man sätter in bra åtgärder så fort som möjligt. (Det gäller även de svenskar som lever i utanförskap idag förresten.) Att ha en massa miniskor som mår dåligt och inte har möjlighet att få jobb är dåligt för alla.

Det kan vara svårt politiskt på grund av det parlamentariska läget vilket är det som bekymrar mig mest. Vi hade behövt en handlingskraftig regering, men handlingsutrymmet är begränsat I och med osäkerheten som råder i riksdagen samt många år av åtstramningar, skattesänkningar och nedskärningar.

Anonym sa...

@10:49 fm
" Att ha en massa miniskor som mår dåligt och inte har möjlighet att få jobb är dåligt för alla." Helt rätt. Det är just därför vi inte ska ta emot fler än vi klarar av, vilket vi uppenbarligen gjort när statsministern fem över tolv konstaterar att situationen är ohållbar. Integrationen har inte lyckats under 10 år trots gynnsammare förhållanden Sysselsättningsgraden är konstant låg trots massor av åtgärder och pengar. Invandrarnas humankapital är helt enkelt för lågt i relation till den svenska arbetsmarknaden. Tro inte på amsagor om alla högutblldade. Bara 10% har "riktig" akademisk examen, dvs högskolestudier i tre år eller mer. Och universitet i t ex Syrien håller inte (ens) svensk kvalitet. Utrikes födda har inte varit självförsörjande i modern tid. En helt annan sak var den tidigare arbetskraftsinvandringen från t ex Finland och Italien. Just nu dammsuger Magdalena Andersson alla departement efter besparingar så att vi inte ska behöva låna alltför mycket. Sådan ser verkligheten ut.
http://www.tino.us/2015/10/winter-is-coming/
Den ändrar inget önsketänkande på. Enligt senaste AMS-statistik minskade arbetslösheten bland inrikes födda till 4,6% medan den för utrikes födda ökade kraftigt till över 21% och fortsätter att öka enligt AMS. Jag efterlyser konkreta evidensbaserade fakta. De är utgångspunkten för mina bedömningar. Men jag ser aldrig några från #den andra sidan". Däremot bjuds jag på många moralkakor.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

@10:49 fm
PS Hörde just en intervju med en äldre Syrisk invandrare som bor i Sverige om vad han tycker om nuvarande situation. Han sa: om ett fartyg som rymmer 100 personer fylls på med ytterligare 100 sjunker det och alla dör. En drastisk men talande liknelse apropå det svenska välfärdssystemet.
Klas Bengtsson

Anonym sa...

En semantisk reflektion... flykting är man väl i den stund man lyckas undkomma förföljelse eller dödshot. Att fly från Syrien borde rimligtvis vara att ta sig till något av grannländerna som flykting. Att man därefter väljer att förflytta sig vidare är väl att migrera och när man anländer till bl.a. Sverige är man väl invandrare eller mer modernt uttryckt migrant. Knappast flykting.

Anonym sa...

Tillfälliga uppehållstillstånd innebär en otrygg tillvaro för den enskilde flyktingen. Självfallet är ett permanent uppehållstillstånd att föredra. Jag tycker att överenskommelsen med de borgerliga var olyckligt. I stället borde statsministern tagit in Vänsterpartiet i regeringen och därefter fortsatt med den generösa flyktingpolitiken. Jag är övertygad att de borgerliga partierna inte vill fälla regeringen då inte vill ha ett nyval, vilket skulle innebära att de fortsätter att gå bakåt. Dessutom är det mycket som talar för att KD kommer att få lämna riksdagen. De rödgröna partierna däremot behöver inte frukta ett nyval då de bara skulle innebära att deras mandat ökade då nuvarande flyktingpolitik har ett mycket brett stöd av de flesta i Sverige. Det breda stödet är manifesterat i demonstrationer och när kända artister och kulturpersonligheter medverkade gratis i en direktsänd gala i tv för att få in extra medel till flyktingarna.
Mark Twain

Anonym sa...

@Klas Bengtsson: Du behöver inte försöka övertyga mig att vi inte kan rädda hela världen på en dag. Frågan är alltså hur många flyktingar vi klarar av att hjälpa och hur mycket vi är beredda att göra för att de ska integreras här på ett bra sätt.

Den här båten rymmer för tillfället 10 miljoner (EU-båten rymmer drygt en halv miljard). Det är beräknat ca fyra miljoner syrier på flykt och långt ifrån alla kommer hit. De flesta har tagits emot av grannländer, Turkiet har t.ex. tagit emot över två miljoner, Libanon med sina knappt sex miljoner medborgare har tagit emot över en miljon (där kan vi börja snacka fullt). Så även om det kommer ovanligt många till Sverige just nu så är det tillfälligt och begränsat. Att vår båt ska bli överfull och sjunka är det alltså ingen risk för under överskådlig tid.

Men om man inte är beredd att satsa lite nu, på svenskundervisning och certifiering och vidareutbildning och andra meningsfulla åtgärder som ger rimliga chanser på arbetsmarknaden så kommer många människor hamna i utanförskap och det kommer att kosta mer i längden. Det är tyvärr det som hänt tidigare, flyktingar har hamnat utan framtidsutsikter i storstädernas förorter.

Tyvärr har vårt välfärdssystem urholkats väsentligt. Alla tycks inse att det inte är bra att låta människor gå sysslolösa utan framtidsutsikter, men samtidigt vill man inte erbjuda åtgärder som gör långtidsarbetslösa mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det vore orättvist heter det nu för tiden. Därför tillåter inte vårt nuvarande välfärdssystem människor att exempelvis studera medan de får socialbidrag. Istället placeras människor i meningslösa åtgärder där de utför meningslösa uppgifter, tvingas söka jobb de inte har möjlighet att få eller tvingas till arbete utan ersättning eller karriärmöjligheter. Det är förstås både destruktivt för individen och dyrt för samhället.

Sen tror jag det blir fel om man har specialregler för flyktingar, ungefär samma regler bör gälla för alla så att man inte ställer grupp mot grupp och någon känner sig förfördelad.

Att hjälpa andra är först och främst något man bör göra för att det är rätt, men det är lyckligtvis också lönsamt i längden att hjälpas åt solidariskt. Det är antagligen därför den svenska modellen varit den överlägset bästa om man jämför internationellt. (Därmed inte sagt att det inte finns utrymme för förbättringar).

Anonym sa...

Svenska modellen är inte lönsam. Sverige är det OECD-land med störst skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda.

Dessutom bör påpekas att Libanon, Jordanien och Turkiet inte erbjuder PUT och medborgarskap till de syrier man tagit emot.