2015-08-20

Om opinionsmätningar och Sverigedemokraterna

I en uppmärksammad opinionsmätning från YouGov blir Sverigedemokraterna största parti. Sverigedemokraterna får 25.2 procent, mot 23.4 procent för Socialdemokraterna och 21.0 procent för Moderaterna. De rödgröna partierna är något större än Alliansen - 36.6 procent mot 34.7 procent.

Undersökningen skall tas med en nypa salt. Dels eftersom det aldrig går att dra några säkra slutsatser utifrån en enskild mätning. Dels eftersom YouGov inte använder sig av slumpmässiga urval utan arbetar med delvis självrekryterade webbpaneler. Därigenom är det svårt att uttala sig om resultatens representativitet för hela befolkningen.

Torbjörn Sjöström på Novus säger till Sveriges Television att Novus inom kort publicerar sin augustimätning och att Sverigedemokraterna sannolikt inte kommer att bli landets största parti. Och på söndag presenteras den första Sifo-mätningen efter sommaren - den blir en viktig jämförelsepunkt. Jag skulle bli oerhört förvånad om Sverigedemokraterna är största parti i den mätningen.

Däremot är det sant att Sverigedemokraterna har gått kraftigt framåt i opinionen sedan valet 2014. Partiets egentligen enda viktiga fråga - flykting- och invandringspolitiken - har etablerat sig högt upp på den politiska dagordningen och den framstår som en allt viktigare fråga för väljarna. Därigenom ökar Sverigedemokraterna möjligheter till medieutrymme för sina ståndpunkter i frågan, vilket i sin tur kan bidra till att flykting- och invandringspolitikens plats på den politiska dagordningen förstärks ytterligare, etc etc.

I botten finns förstås de många miljoner människor som i förtvivlan flyr från krig och död, från hot och från odrägliga livsvillkor, med förhoppningar om att kunna få skydd och ett anständigt liv i den rika, demokratiska delen av världen. Jag är stolt och glad att bo i ett land som för en förhållandevis generös flykting- och invandringspolitik och där de politiska partierna - hittills - inte visat några närmare tecken på att närma sig Sverigedemokraternas politik i dessa frågor.

Det vore befriande om de sju partierna i riksdagen som inte delar Sverigedemokraternas människosyn nu kunde lägga politisk kraft på att: a.) veckla ut de skiljelinjer som naturligtvis finns även mellan dessa partier om hur en generös flykting- och invandringspolitik bäst bedrivs - Sverigedemokraternas existens får inte blockera en debatt mellan övriga partier i dessa frågor, och b.) synliggöra och ta strid kring de politiska konflikter som finns mellan vänster och höger i så många andra sakfrågor. Det är fortfarande vänster och höger som strukturerar huvuddragen i svensk politik. Då är det inte bra om de politiska sakfrågor som hör hemma på vänster-högerskalan försvinner ur debatten.

26 kommentarer:

Matts Josefsson sa...

Bra och balanserat skrivet,Ulf!
Just så och med en stor nypa salt tar man det! MEN det är ändå dax att vakna!Vad vi har för ledning avgörs INTE på valdagen,som en del envist hävdar för att slippa se på opinionen,utan på vilken politik och vad som verkställs av löften i vardagen - just NU! Å så självklart om man lyssnar på folk!

Falkenberg sa...

Varför kritiserar du YouGov (det stavas så) just precis när de rapporterar det här?

Några moment som saknas helt i din kommentar och i det mesta av medierapporteringen nu:

- Alla opinionsinstitut har underskattat SD i val, med undantag av Sentio.
- YouGov har inte kritiserats av media för dårlig metodik när de har rapporterat framgångar för vänsterpartier.
- YouGov har över tid legat ungefär på genomsnittet av mätningar för SD.
- YouGov kompenserar för sammansättningen av panelen.
- YouGov-mätningen följer en mycket tydlig trend.
- Sentio rapporterar liknande siffor nu.
- Den senaste tidens politiska utveckling i Sverige pekar tydligt i riktning av ökade sympatier för SD.

Om man tar alt det här med i betraktningen, är det förvånande att du som professor i statsvetenskap kan omtala denna historiska YouGov-mätning på ett så slentrianmessigt sätt.

Sen vet jag inte hur dina a) och b) skulle kunna göra någon skilnad. Den stora frågan är "hur många", inte "många oavsett vad folk tycker, hur gör vi". Så länge "hur många" fortsätter vara en tabufråga, kommer SD att öka. Och jag vet inte vem man försöker lura när man responderar på det historiska politiska läget med att plötsligt kritisera opinionsundersökningsmetodik?

Anonym sa...

Det här är som att ha en debatt om debatten. Ska vi storma Yougov?

Idag kom Yougov OCH Sentio med ungefär samma resultat.

Alla vet att SD får lägre siffror i mätningar än på riktigt. Folk är politiskt korrekta därför kan aldrig Sifo få rätt. Exempel: Svt:s vaulu missade med 38%, över13000 personer, då vi fick facit samma dag hur många som kan falla bort pga politisk korrekthet (prognos 8% det blev 12,9%).


Klipper in vad Cornucopia skrev:

” Reaktionen på Metro/YouGovs opinionsundersökning verkar ofta gå ut på att YouGovs metodik har brister. Vilket stämmer, men Göteborgs Universitet har visat att bristen är att (fi), (v) och (mp) överrepresenteras i dessa opinionsundersökningar, inte (sd), som istället underrepresenteras
Så kritisera för all del på, men var då medveten vilka siffror man kritiserar.”

Ulf Bjereld sa...

Har nu ändrat till YouGov. :)

Varje gång jag kommenterar självrekryterade webbpaneler så påpekar jag metodproblematiken.

Anonym sa...

#Ulf Bjereld 3:33 EM
Och har det visat sig att dina påpekanden har någon relevans?

Anonym sa...

Som äldre luttrad socialdemokrat är jag mycket bekymrad över SDs obestridliga för att inte säga exempellösa framgångar i opinionen. Till skillnad från den gren av socialdemokratin som Ulf representerar och som, tycker jag, ligger mycket nära miljöpartiets migrationspolitik. Min socialdemokrati har mer gemensamt när det gäller migrationspolitik men regeringen Carlssons ståndpunkt men som idag är i stort sett utraderad inom ledande s-kretsar. Förklaringen till SDs framgångar är ju mycket enkel: nuvarande politik saknar folkligt stöd. Särskilt s och m går i otakt med sina väljare, vilket visades redan 2010 av Gilljam&Karlsson. Därför har dessa partier blivit SDs främsta rekryteringsbas. När t ex Sverige med 2% av Europas befolkning tar emot 30% av ensamkommande flyktingbarn har migrationsministern ingen annan lösning till denna extrema överrepresentation och de skenande kostnaderna än att stänga gränsen, skicka tillbaka barnen till Medelhavet eller kriget. Jag är till skillnad från Ulf inte stolt och glad över denna politik, för jag inser att det går ut över annat. I Göteborg har t ex en skola redan stängts, specialpedagoger reducerats och lärartätheten minskat, enligt politikerna pga att kostnaderna för ensamkommande spräckt budgetar. Skiljelinjen i migrationspolitiken går enligt min mening inte mellan höger och vänster, den går mellan utopister och realister. Det tragikomiska är att Sverige aldrig skulle haft en så extrem migrationspolitik om inte det övergripande målet varit att alltid göra tvärtemot vad SD vill. Min åsikt är att vi ska närma oss Tysklands nivåer och inte som nu vara tre gånger mer "generösa" per capita. För till skillnad från migrationsverkets GD som sa till sina europeiska kollegor: "Det är inte vi som är extrema, det är ni" säger jag: vakna upp, vanligt folk är inte dumma. Tino Sanandaji
sammanfattar utan kommentarer de ledande partiernas och opinionsbildarna kommentarer under åren. Om det inte varit så allvarligt skulle skulle det platsat på roliga timman.
https://www.facebook.com/tino.sanandaji?fref=nf&pnref=story

Anonym sa...

Blir spännande att se vad SIFO mätningen på söndag säger. Börjar Ryssland/Putin visa musklerna, så måste pengar satsas på försvaret också.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Vi vet varför SD växer..

Ska vi inte börja med att följa lagen?

https://www.youtube.com/watch?v=Za-fM8AOoVM
Gränspolisen Göran Larsson från Göteborg säger att han inte fick jaga flyktingsmugglare. Organisationen lades ner helt.

Flyktingsmugglarna styrde redan för sju år sedan hur många som kommer.

Fortfarande Sosse men inte länge till...

Henrik C sa...

Värt att nämna är också att etablissemangsstyrda Novus, Skop och SIFO var längst ifrån sanningen på valdagen.

Anonym sa...

SD har inte vunnit något. Det är de övriga partierna som genom ett förakt för sina väljare samt massmedias politiskt korrekta journalistik gett sd fler röster. Internet finns och väljarna är intelligentare än vad politiker tror (och hoppas)

Anonym sa...

En kanske mer relevant observation är att SD i fjorton av de femton senast publicerade mätningarna har slagit sitt rekord för just det institutet. Oavsett metod eller frågeställning. Men för all del. Att diskutera metodproblem med självrekryterande webbpaneler är ju också intressant. Lite märkligt dock att man väljer att göra det den dag som SD slår rekord nummer 13, 14 och 15 i raden? Är det verkligen en viktig observation huruvida just denna undersöknings absoluta nivå stämmer eller ej?

Ungefär lika intressant som att träta om en 6-0-boll var över mållinjen i en match som till slut slutar 8-0. Men om man bara hade haft pålitliga målkameror så hade ju matchen slutat 7-0...

Jag undrar dock hur det blir med insäljandet av den svenska migrationspolitiken till resten av Europa när dessa länder ser att den svenska metoden skapar ett större högerpopulistiskt parti än någon annanstans på rekordkort tid? Blir de andra länderna sugna på en egen parlamentarisk katastrof?

Mats Blom sa...

Jag är medlem i Medborgarpanelen. Den drivs av professorer vid Statsvetenskapliga Institutionen i Göteborg. Det är en självrekryterande webpanel som av de flesta medier åtnjuter stort förtroende.

Du kanske har hört talas om den vid något tillfälle?

Jan Wiklund sa...

Det är inte bara SD som växer. Det gör alla partier som markerar avstånd från det etablissemang som har styrt den senaste generationen och bara åstadkommit permanent arbetslöshet, klassklyftor och allmän stagnation. Alltså inte bara SD och Front National utan också Syriza och Podemos, och nu senast Corbyns interna utmaning inom Labour i England.

Att det är SD som växer i Sverige beror bara på all annan oppositions lamhet och feghet. Teoretiskt borde det vara enkelt att ställa ungefär samma krav på förändring som S ställde 1932, och vinna framgång på detta. Dvs stora offentliga investeringar och medveten utvecklingspolitik.

Men det görs inte. Ingen törs, av rädsla för att kallas "populistisk". Hellre då fortsätta på den elitistiska vägen - med förutsägbart resultat.

Claes Carlsson-Klauzner sa...

Frågeställningen om Yougovs trovärdighet eller inte är helt irrelevant. Hur kan Moderaterna och Socialdemokraterna vara så oerhört i otakt med sina väljare att de tvingar dem i händerna och på så sätt skapar legitimitet till ett av Europas mest extrema högerpopulistiska partier.

Svensk migrationspolitik kan inte vara lösningen på miljoner människor på flykt. Det går ju bara inte. Även om Sverige halverar sin kvot är vi Europas mest generösa. Vi har faktiskt ett ansvar även för de som kommit hit tidigare och för alla andra människor i Sverige som konkurrerar om allt mer prekära låglönejobb.

Hur kan Socialdemokraterna ta det på sitt samvete att skapa en etniskt baserad underklass så som nu, när ingen har ett svar på HUR vi ska hantera trångboddhet, segregation och arbetslöshet i de befolkningsgrupper som befinner sig längs från arbetsmarknaden. Idealismen har helt gått i baklås i migrationsfrågan. Fram för lite mer pragmatik. Jag trodde att det var Socialdemokraternas paradgren.

Svensk migrationspolitik är inte något att vara stolt över. Kanske i så fall på lite bekväm distans i en medelklasstrygg fast anställning. Där känns det väldigt fint att få ett bekvämt lättat samvete, medan andra får ta smällen.

Anonym sa...

Oavsett om YouGovs mätning är vetenskapligt framtagen eller inte, så är budskapet tydligt: SD är på frammarsch. Kanske kan S och M nu äntligen inse vad detta betyder: Att S och M genom samarbete måste bilda den motkraft mot SD som nu behövs. Det är vad S och M borde ha gjort redan omedelbart efter valet 2014.

Ett sådant samarbete behövs för att lösa andra viktiga problem som vi står inför.

Anonym sa...

@Claes Carlsson-Klauzner
Ett utmärkt inlägg, tycker jag. Dagens socialdemokrati har liten likhet jämfört med den jag anslöt mig till för många år sedan. I en flyktingsituation i slutet av 80-talet, betydligt mindre prekär än den vi har nu tog regeringen Carlsson det sk Luciabeslutet med stöd av moderaterna och minister Maj-Lis Lööw motiverade: ”Vi har nu nått gränsen för vad vi klarar av. Ska vi framöver på ett bra sätt bereda fristad åt dem som behöver det allra mest, måste vi idag inskränka möjligheterna för andra att få uppehållstillstånd i Sverige.” Nu styr andra socialdemokraterna med den postmoderna identitetspolitiken som ledstjärna. För var jämlikhet och omtanke om landets egna, inte mist mindre lyckligt lottade medborgare prioritet 1 och välfärdssamhället var socialdemokraternas stolthet. Nu är det viktigare att t ex med 2% av Europas befolkning ta emot 30% av ensamkommande än att se till att äldre få plats på äldreboende. (Jag vet att man inte får ställa grupp mot grupp i den postmoderna vänsterns värld, men för mig är politik inte bara att vilja utan framför allt att välja). Resultatet av denna politik ser vi i valresultat och opinionsmätningar. Tyvärr går socialdemokratin en dyster framtid tillmötes, inte minst därför att partiet får allt svårare att rekrytera kompetenta personer
Klas Bengtsson

Anonym sa...

SD liknar inte heller något annat modernt svenskt parti propagandamässigt, vilket annat parti skulle ha sådana reklamkampanjer som SD. De har också en uppsjö av extrema webbsidor som sprider lögner och halvsanningar på ett skrämmande sätt samt en armé av näthatare som går in och kommenterar artiklar med anknytning till invandring etc. Man kan säga att de (eller deras sympatisörer kanske man ska säga, då alla inte officiellt tillhör SD) har varit bättre på att använda internet som propagandaplattform medan övriga partier förlitar sig på de traditionella kanaler som de är bekväma med. På internet kan man hitta en alternativ verklighetsbeskrivning och få den bekräftad av likasinnade utan att bekymra sig om vad som faktiskt händer utanför farstun. Sen hjälper vissa tidningar gärna till att sprida sensationalistiska nyheter och dommedagsstämning ala FOX News. För övrigt är väl högerdominansen i media ett problem också, även om de inte stödjer SD eller far med direkt osanning så ger ett homogent medialandskap också en ensidig verklighetsbeskrivning.

Men huvudproblemet tror jag egentligen är att S har stagnerat. S saknar lösningar och insikt om dagens problem och i det vakuum som uppstår när S tappar väljare gynnas populistiska missnöjespartier som skyller alla problem på utsatta grupper, om det så är sjuka, arbetslösa eller invandrare... S har haft mycket motgångar på sista tiden, en del problem med interna konflikter verkar det som och det var en stor förlust att Anna lind blev mördad. Terrorattacken i Norge riktad mot norska socialdemokratiska barn och ungdomar är svårt att fatta...

Anonym sa...

Migrationspolitiken är ju bränslet för SDs framgångar,som bekymrar inte minst s och m som tappat de flesta väljarna till SD. Nu föreslår LO att s och m ska komma överens om migrationspolitiken (och jag antar att det inkluderar integrationspolitiken). Traditionellt har det ju varit så att dessa partier varit överens, ofta mot mer "generösa" strömningar inom liberaler och vänster, t ex vid Luciaöverenskommelsen 1989. Den traditionen bröts om inte förr så när Reinfeldt gjorde upp med mp genom att i stort sett anamma deras politik, en politik som s senare har anslutit sig till. Nu läser jag i Arena att LOs förslag stöds av Ulf Bjereld, vilket både förvånar mig och inte förvånar mig. Det förvånar mig att Ulf förespråkar en mer restriktiv migrationspolitik - vilket naturligtvis blir följden - något som han möjligen tycker som statsvetarprofessor men inte som ordförande i Tro och solidaritet. Det förvånar mig också eftersom detta rimligen leder till en regeringskris. Men det som inte förvånar mig är om Ulf förespråkar förslaget av maktpolitiska skäl. För det är enligt min mening detta som är huvudorsaken till utspelet. De stora förlorarna vid en sådan överenskommelse skulle självfallet vara m som skulle tappa ännu fler röster till SD och därmed skulle i bästa fall vänstern kunna få en relativ majoritet även i nästa val. Nu skulle inte detta hjälpa ändå, för jag anser att det blir politiskt omöjligt för borgerligheten, inte minst moderaterna, att fortsätta med DÖ och låta en vänster på 40% regera mot en borgerlighet på 60%.

Ulf Bjereld sa...

Anonym 6:12 Jag vill vara tydlig här. En överenskommelse mellan S och M får mitt stöd endast om den garanterar en minst lika generös flykting- och invandringspolitik som den som bedrivs i dag.

Anonym sa...

@ Ulf Bjereld från anonym 6:12fm
I så fall är ju ditt uttalande i Arena vilseledande eftersom detta naturligtvis aldrig kommer att vara ett alternativ för de nya nya moderaterna som succesivt rör sig i motsatt riktning för att minska blödningen till SD.

Falkenberg sa...

Ulf 8:38
Kan du peka på en enda anledning till att en sån överenskommelse vill göra att SD inte kommer fortsätta öka med samma eller även större fart?

Anonym sa...

Hörde på radio att någon hävdade att gör man "motståndarnas" frågor till sina frågor, så gynnas motståndarna i opnionen. Man exemplifierade med Norge och Kanada. Jag tycker detta är ett mycket knepigt argument. Skulle bästa metoden att stoppa SD s framgångar vara att inte göra deras frågor accepterade i debatten? Dvs inte låtsas om dem? Om redan var 4-5 väljare skulle rösta på SD. Det handlar nog inte om "att-" utan om "hur" man gör
det. De övriga partiernas agerande är en stor besvikelse för mig.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

#ulf Bjereld 8:38 fm
I så fall betvivlar jag att ditt stöd är starkt efterfrågat hos S och M

Anonym sa...

Det var ett konstigt ställningstagande eftersom M på senare tid lagt flera migrationspolitiska förslag varav samtliga i mer restriktiv riktning? Nu framstår ditt stöd som lika knasigt som att säga att man stöder en klimatpolitisk uppgörelse med MP men bara om inga utsläppsminskningar görs.

Personligen ger jag mitt stöd till en skatteuppgörelse med V men endast om den garanterar att skattetrycket förblir oförändrat eller minskar.

Kort sagt så saknas det någon komponent i ditt resonemang. Vad exakt är det du menar att M ska få ut ur uppgörelsen om man inte är beredd att gå dem till mötes gällande någonting?

Anonym sa...

SD är det ena partiet för svenskarna. Det handlar läångre inte om vilken vinkel på ett tak vi gillar bäst det handlar om att ha kvar kristendomen i sverige och bevara Sveriges identitet och kultur arv. du kan inte ta in en miljon muslimer utan att fråga den svenska befolkningen.

Sossarna är inte ett parti för svenskarna ganska enkelt.

Anonym sa...

Det är nog ingen populär hypotes (hos etablissemanget), att påvisa hur det ser ut från att vanligt väljarperspektiv.

1998 SD = 0,37 % röster (i Skåne)
2002 SD = 1,6 % ungeför där Fi står och stampar
2006 SD = 2,9 % ungefär där KD klafsar runt, (när det inte är val)

2002 ställde småpartierna med mp i spetsen ultimatum om en rättssäker flyktingmottagning, där vi la ner de politiska "prövningarna" dvs Sverige tog emot så
många flyktingar som det fanns plats för i budgeten, (Rogestam fick kicken när hon var alltför human, under en sosseregering, och överskred budgeten)

Så när det blev rättsäker prövning efter valet 2002, där flyktingbarn (män mellan 16 och 20) fick en god man (av skattebetalarna garanterad advokat), så blev det business, big business. DN skrev antydningsvis om saken i förrgår, om att flyktingar in Frankrike som vill till England, att de knappast har de pengar som behövs för att betala flyktingsmugglarna, utan att det är ett cyniskt (kapitalistiskt) kreditsystem.
Frågan är när någon med kulor vågar erkänna den cyniska sidan av marknadsekonomi, hur lätt de tär att tjäna pengar på godhet, om det finns en obegränsad budget, det är den som Reinfeldt för all framtid förändrat Sverige med, alla ser det, Kejsaren är naken, men ingen vågar säga som det är, vart vi är på väg, annat än att "övriga EU-länder "måste" ta sitt ansvar.....men om de inte har gjort det hittills, varför skulle de göra det när allt håller på att braka, för att hjälpa S att dansa vidare med mp?
S.W