2013-12-04

Dagens SCB-mätning: Fortsatt uppförsbacke för Alliansen

Dagens partisympatiundersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) bekräftar de rödgröna partiernas försprång i opinionen inför valåret 2014. Sammantaget får de rödgröna parterna 49.8 procent mot Alliansparternas 39.7 procent, vilket innebär en ledning med 10.1 procentenheter.  Vid föregående mätning i juni 2013 var försteget 9.8 procentenheter. Men det är kanske mer intressant att jämföra med motsvarande tidpunkt inför valåret 2010, det vill säga SCB:s novembermätning 2009. Då var det rödgröna försteget 7.5 procentenheter. De rödgröna partierna går i det perspektivet in i valåret 2014 ur en starkare position än den man hade inför valåret 2010.

Psykologiskt viktigt för de rödgröna partierna är att de gör bra ifrån sig i storstäderna. I Stockholm leder de rödgröna med 11.7 procentenheter och i Göteborg är de rödgrönas försprång 16.4 procentenheter.

Sverigedemokraterna gör sitt bästa resultat i en SCB-undersökning någonsin och får 9.3 procent. Partiets nya väljare kommer i första hand från Moderaterna och i betydligt mindre utsträckning får Socialdemokraterna.


Det finns i SCB-mätningen två ljus i tunneln för Alliansen. För det första ligger både Centerpartiet och Kristdemokraterna över fyraprocentsspärren, med 4.7 respektive 4.1 procent. För det andra backar Socialdemokraterna något, från 35.6 till 34.3 procent.

Sammantaget har Alliansen en mycket tung uppförsbacke framför sig på vägen till att försöka vinna valet 2014. Visserligen är ett underläge på 10.1 procentenheter ur ett statistiskt perspektiv ingen omöjlig uppgift. Men det är i dag svårt att identifiera den politiska potential i Alliansen som skulle behövas för att bryta regeringspartiernas onda opinionscirkel.

8 kommentarer:

Anonym sa...

Undrar om inte skandalen med Abir Al-Sahlani ändå inte blir spiken i kistan för centerpartiet 2014. När valrörelsen börjar kommer nog detta att vara ett starkt argument för de röd-gröna. Det (c) känns som ett otroligt svajigt parti där vissa utspel bara är tester, och där man tycker sig modifiera i efterhand.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Vad är alternativet? Vad finns det för politisk potential i oppositionen? En intetsägande konflikträdd statsminister som leder ett väldigt splittrat parti, tror jag inte är en jättestark statsministerkandidat. Men oppositionen blir inte granskad först i vår när valspurten börjar. Så är för tidigt att säga så mycket egentligen...
Jag tror tex egentligen ingen kan redogöra för Socialdemokraternas jobbpolitik trots Lövfens mål med eu:s lägsta arbetslöshet. Sånt kommer de förmodligen inte undan med i valtider.... Det är enkelt att i opposition bygga upp förväntningar, utan att direkt svara på hur det ska göras. Men förr eller senare måste man det, vilket talar för alliansen. S klarade jobben dåligt senast under högkonjunktur och har förlorat 2 raka val mycket på jobbfrågan. Har då de inte gjort den läxan kan priset bli högt. Varför skulle S klara jobben bättre nu när tiderna är klart sämre?

Lars sa...

"Vad är alternativet? Vad finns det för politisk potential i oppositionen?"

Alternativet är väl att en usel regering blir ersatt av en lika usel sådan. Och nej, det är inte mycket som talar för alliansen nu. Särskilt inte med SD:s intåg på scenen. Det kan ju faktiskt bli SD:s väljarvinster från alliansen som säkrar en rödgrön majoritetsregering. För att försöka vinna tillbaka dessa väljare måste alliansen gå till val på att strama åt invandringen, och det ter sig fullständigt osannolikt givet alliansens "historiska" uppgörelse med Miljöpartiet och att M måste kompromissa med tre invandringsextrema partier inom alliansen. Det kommer nog att vara invandringsfrågan som till slut blev alliansens Waterloo; den har inte minst bidragit till alliansens misslyckande med att minska utanförskapet. Med en mer ansvarsfull invandringspolitik hade alliansen haft förutsättningar att kunna regera Sverige under lång tid framöver...

Anonym sa...

Lars - Utanförskapet har ändå minskat sedan 2006 med drygt 200 000 personer samtidigt som befolkningen ökat med ca 500 0000 och under denna tid har världen upplevt den djupaste ekonomiska kris sedan 30-tals depressionen. Något som slår extra mot ett land som Sverige som är väldigt exportberoende. Du anser ändå det självklart att döma ut regeringen som usel, mer eller mindre pga generös invandringspolitik som jag tolkar det. På sikt är vi förmodligen beroende av invandring för att kunna finansiera vår välfärd med en allt åldrande befolkning där allt färre ska försörja allt fler. Invandringen bidrar med att jämna ut demografin och på så vis stärka möjligheterna till finansiering av välfärden. På kort sikt så kostar detta pengar då det tar tid för invandrare att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden, men hinner kompensera för detta när väl så sker. Enligt OECD går Sverige redan plus invandringen. http://www.dn.se/ekonomi/invandrare-betalar-mer-till-samhallet-an-de-far-tillbaka/ Populistiska partier som SD präglas i regel av kortsiktighet och saknar en övergripande tanke för längre tid framöver. De tycks även sakna empati för de människor som flyr undan krig och förtryck. De säger sig vilja hjälpa folk på plats istället men drar även ner på biståndet...

Lars sa...

Bra, anonym. Du verkar ha lärt dig att rada upp alliansens alla floskler för att försvara en politik som utan tvekan måste vara det största politiska misslyckandet i modern tid. På punkt efter punkt går det motbevisa dig med det faktiska utfallet av politiken. Alla seriösa forskare som undersökt saken har kommit fram till att invandringen genererar en mycket stor årlig nettokostnad för de offentliga finanserna. Jan Ekberg sätter siffran till ca 40-60 miljarder kr årligen. Ekberg dömde även ut OECD-rapporten genom ett enkelt konstaterande; de påstår där att både invandrare och infödda bidrar positivt till de offentliga finanserna samtidigt som desamma är i balans. En uppenbar omöjlighet då det i en sådan situation borde uppstå stora överskott. Hursomhelst ser vi hur framför allt Moderaterna formligen blöder väljare till SD och de kommer inte tillbaka om inte alliansen går in för att föra en mer långsiktigt hållbar invandringspolitik. SD:s försvagning av alliansen kan också innebära att något av de mindre partierna ramlar ut ur riksdagen, vilket borde ge de rödgröna en klar majoritet.

Unknown sa...

Lars - Men utanförskapet har minskat med drygt 200 000 personer under alliansregeringen tid, mätt som antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag, 20-64 år. Källa Scb.
Antingen har OECD rätt eller så har Jan Ekberg rätt. Men faktum kvarstår, vi går emot att allt färre ska försörja alltfler vilket framöver får betydelse för hur väl vi kan finansiera en välfärd. Det finns flera forskningsrapporter som slagit fast kopplingen mellan demografi och ekonomisk tillväxt. Läs tex http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef89027f6/1349863478402/demografi-och-ekonomisk-tillvaxt-06.pdf . Så även om invandringen idag skulle gå minus så kan det över längre sikt vara värdefull ur demografisk synvinkel. Något som har en klar påverkan på ekonomisk tillväxt och som förmodligen inte Jan Ekberg motsäger. Så det beror helt klart vilket tidsperspektiv som används. Men enligt Jan Ekberg så går det också att gå plus på invandringen om den sköts tillräckligt väl. Det som jag tycker blivit bättre på senare tid är att det är större fokus på att få in invandrare på arbetsmarknaden än socialistiskt omhändertagande. Tex nuförtiden blir invandrare inskrivna hos arbetsförmedlingen istället för socialen. Men invandringen kan säkert skötas ännu bättre. Nationalistisk protektionism och egoism har enligt nationalekonomisk forskning inte visat sig vara särskilt framgångsrikt ens för den egna ekonomin. Men det vet väl redan än så påläst kille som du??... Och du känner sympati för personer som flyr undan krig och förtryck och som drömmer om ett bättre liv???

Unknown sa...

Stefan Löfven har förstått att det är mera pragmatiskt med konfrontation än med samförstånd i politiken.

Läraktigheten syns i hur brytpunkten för statlig skatt använts som brytpunkt i riksdagsarbetet.

Så långt i konfrontation som till samarbete med Jonas Sjöstedt går Löfven ogärna. Han tror mer på Andes W Jonsson. Men en röd-grön-grön lösning blir knepig med Sverigedemokraterna på 14 procent i valet, till följd av de seriösa partiernas öppna hat mot SD.

Det blir intressant att se hur Stefan Löfven hanterar den ickekorporativa spelteorin efter valet.

Lars sa...

"Så även om invandringen idag skulle gå minus så kan det över längre sikt vara värdefull ur demografisk synvinkel. Något som har en klar påverkan på ekonomisk tillväxt och som förmodligen inte Jan Ekberg motsäger. Så det beror helt klart vilket tidsperspektiv som används."

Nej, med nuvarande invandringspolitik blir invandringen inget annat än en stor börda. Invandrarnas sysselsättningsgrad hinner aldrig bli tillräckligt hög för att vi ska tjäna på invandringen. På tio år blir det ca 400-600 miljarder kr som måste överföras från svensk- till invandrarbefolkningen. Pengar som hade kunnat gå till att förstärka välfärden.

"Men enligt Jan Ekberg så går det också att gå plus på invandringen om den sköts tillräckligt väl."

Behöver detta ens påpekas? Om Sverige haft en invandring som till 100 % bestod av behovsprövad arbetskraftsinvandring så säger det sig självt att utfallet hade blivit ett annat. Exemplet Sverige visar inte minst detta; när vi hade arbetskraftsinvandring låg invandrarnas syselsättningsgrad högre än de inföddas för att ha sjunkit långt, långt under med asylsökar- och anhöriginvandringen. Sverige är sämst i hela OECD på jobbintegration för invandrare. Och nej, det är inte "fackets fel":

http://inslag.se/journal/2012/6/5/vad-forklarar-sysselsattningsgapet.html


"Och du känner sympati för personer som flyr undan krig och förtryck och som drömmer om ett bättre liv???"

Till allt mindre grad tack vare Sveriges havererade "flyktingpolitik". Det har ju under åren bara varit en liten del av de asylsökande som varit flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Sverige har i stället öppnat upp för ett enormt utnyttjande av asylinstitutionen. De flesta asylsökande har fått stanna efter upprepade avslag på sin asylansökan pga "humanitära skäl" (de har "rotat sig här" etc).