2012-06-08

Den blomstertid nu kommer? Om skolavslutningar i kyrkan

Den årliga debatten om skolavslutningar i kyrkan pågår för fullt. Skall skolavslutningar genomföras i kyrkan överhuvudtaget, och i så fall under vilka former?

En del vill både ha kakan och äta upp den. Skolavslutningar skall genomföras i kyrkan för att värna traditionen, för att lokalerna är stämningsskapande och för att de passar så bra för att sjunga "Den blomstertid nu kommer" i. Helst skall samlingarna ledas av en sekulär präst.

Utan att kunna åberopa några data föreställer jag mig att det finns ett starkt folkligt stöd för att skolavslutningar skall kunna genomföras i kyrkan. Samtidigt har enskilda präster och församlingar börjat markera att det är de och inte skolan som skall bestämma utformningen av de skolavslutningar som genomförs i kyrkorummet. Situationen blir ett chicken-race, där båda parter vill att skolavslutningar skall kunna genomföras i kyrkan men där de är oense om formerna. En sida hävdar: Skolavslutningen i kyrkan skall vara sekulär, annars kommer vi inte. En motsatt åsiktsriktning hävdar: Skolavslutningen i kyrkan skall kunna kombineras med religiösa uttryck, annars får ni inte komma.

Min egen inställning är pragmatisk. Staten skall vara sekulär, ett samhälle kan aldrig vara sekulärt. Religionen impregnerar hela vårt samhälle och vår kultur. Som jag skrivit tidigare, den som har beröringsskräck för kyrkorum får svårt att hantera sin vardag. Den "accepterade" sången "Den blomstertid nu kommer" är en psalm som innehåller versrader som "skall oss var dag påminna Guds godhets rikedom. Låt oss den nåd besinna som räcker året om" samt "Min själ, till Herrens ära stäm upp din glädjesång. Han vill oss rikligt nära och fröjda på en gång."

Och vem är det egentligen som gör så att "blommorna blommar" i Idas sommarvisa? Jag har mina aningar.

Kyrkorum är inga allmänna samlingsplatser eller museala utställningsrum, utan heliga platser. Korsen försvinner inte för att lokalerna utnyttjas för sekulära sammanhang. Andligheten finns där, precis som på så många andra ställen i samhället. Så är det och annorlunda kan det inte vara.

Jag ser inga problem med att skolavslutningar genomförs i kyrkorum. Avslutningen skall inte ske inom ramen för en gudstjänst, men man kan inte heller begära att en präst skall låtsas bort sin övertygelse och tro. Balansgången ställer krav på präster och lärare men är i praktiken inte särskilt svår att hantera.

10 kommentarer:

Anonym sa...

"Staten skall vara sekulär, ett samhälle kan aldrig vara sekulärt."
Sant! Men just därför bör skolan - som ingår i staten [i den bemärkelse där även kommuner ingår i staten, vilken jag antar att du åsyftar] - vara sekulär. Så precis som staten varken bör förespråka eller motarbeta någon viss religionsyttring eller brist därpå, bör varken skolan förespråka eller motarbeta någon viss religionsyttring eller brist därpå. Då blir den relevanta frågan: kan skolavslutningar i kyrkan vara sekulära?

Mja. För det första förutsätts att präst antingen inte närvarar eller närvarar helt utanför sitt ämbete. Men fortfarande har man ju den religiösa symboliken som genomsyrar hela kyrkan, från litteraturen i lokalen till konsten på väggarna, ja, själva byggnaden kan ses som kristen i det att den så tydligt symboliserar kristendomen - vilket du själv också uttrycker i ditt inlägg.

Så min slutsats är att på basis av skolans statliga status (skolplikt är ju t.o.m. lagstadgad) måste skolan vara sekulär, och att skolavslutningarna i kyrkan då de inte kan vara sekulära inte bör arrangeras i skolans regi. (Sådana arrangerade privat av kyrkan är naturligtvis helt okej, och kan kanske vara ett trevligt alternativ för såväl kyrkan som många elever med familjer.)

sofia sa...

Men nog är det väl meningen att alla svenska barn ska delta i avslutningen på lika villkor? Om det nu inte är en privat kristen skola - Du tar väl lätt på den nya Sverige med sina olika livsåskådningar. Håller med Calandrella att inget hindrar att kristna barn samlas efteråt för gudstjänst och låter de icke kristna ha sitt - i fred.

Mio min mio sa...

Tips - Det finns en alternativ text till Den blomstertid!!

http://www.konstmassivet.se/2012/04/den-blomstertid-nu-kommer-text-noter.html

Anonym sa...

När jag sjöng "Den blomstertid nu kommer" betydde det ledighet från skolan, inga läxor, man fick springa ut i det fria, se blomning, höra fåglar, glädje mm. Det var ingen koppling till religion. Det har det blivit på senare tid när en annan religion har dykt upp och där allt skall kretsa till deras uppfattning. Jag hoppas att dagens elever får uppleva den glädjen som jag fick när "Den blomstertid nu kommer" sjöngs. Jag kan känna samma glädje än idag när jag hör sången och minns tillbaka till den tiden.

Anonym sa...

När blev skolavslutningen en kyrklig aktivitet? Jag söker berättelser och bilder från tiden före 80-talet.

Camilla Grepe
grepecamilla@gmail.com

A-K Roth sa...

Hur många skolor har seden att ha avslutningen i kyrkan? I min skola på 50-60-talen hade vi aldrig någon skolavslutning i kyrkan. Vi hade trevliga avslutningar i våra klassrum.

Dessa mina minsta bröder sa...

När jag gick i skola ( född 1955) hade vi aldrig någon skolavslutning i kyrka, kanske berodde det på att det inte fanns någon kyrka i närheten, men det hände att det kom en präst och höll tal ibland. Men mina barn som är födda på runt 90 -talet hade alltid skolavslutningen i den närbelägna kyrkan.
Själv är jag kristen, visst var det en fin avslutning på skolåret att gå till en kyrka, men när det nu finns föräldrar som känner sig obekväma enär de är ateister tycker jag att skolan skall avstå från avslutning i kyrkan.

Jag tycker inte kyrkan skall ställa upp bara som en cermonimästare för att skapa stämning och högtid utan att få varken bedja ett uttala välsignelsen. Då är det bättre att kyrkan centralt meddelar skolverket: " Får vi inte bestämma vad vi skall förkunna i vår egen kyrka så får det vara "

Åke Hellman sa...

Kyrkrummet är Prästens arbetsrum och där bestämmer han.Jag gick i skolan 1935-43 och vi hade aldrig avslutning i kyrkan det måste vara ett senare påfund.För övrigt är ALL religion en privatsak. själv tycker jag att det är sagor för vuxna. Hälsning Åke Hellman

Andreas sa...

intressant analys av konfliktlinjen.

Kyrkor i privat ägo, finansierade av medlemmarna allena, där medlemsorganisationen själv tar in medlemsavgifter, osv. har rimligen äganderätt till egna lokaler och rätt att forma regler även för besökare. En präst i en sådan kyrka, 100 % skild från staten, har rätt att framföra guds-propaganda till oskyldiga skolbarn ...

jag hade inte accepterat att gå på en sådan skolavslutning, och jag konfirmerade mig inte. Jag skulle även vara skeptisk till att mina barn deltar i en sådan skolavslutning, men tillåta dom att göra det. Den som ska klandras är skolledningen och läraren, inte prästen och inte barnen ...

Vi lever inte bara i en sekulär stat, utan även i ett sekulärt samhälle, ytterst få svenskar idag är aktivt kristna. Vi har endast ett kristet historiskt arv.

Så hur lösa ekvationen? Enkelt. Då det finns så få kristna, och så många kyrkor som inte används, så bör många kyrkor säljas, och övergå i sekulär ägo, där byggnaden vårdas som ett kulturarv från en svunnen tid, men utan aktiv vidskepelse-aktivitet, men gärna med andra arrangemang som skolavslutningar, bröllop, samlingslokal för traktens invånare, precis som förr, men nu anpassad till dagens moderna samhälle där vi inte längre tror på gud, tomtar och troll ...

en liberal marknadsekonomi har alltså lösningen på dilemmat, men det förutsätter att svenska kyrkans ekonomi försämras genom att färre ateister av slentrian slänger sina pengar i sjön ... först då kommer utförsäljningen av kyrkor att ta fart ... men redan idag läggs det ut kyrkor på försäljning på blocket ...

Pia Söderberg sa...

Somliga menar också att bibelns budskap och berättelser är sagor och därför inte ska spridas som sanning...
Då kan man ju fråga sig vad jultomten är ????????? Och varför man har luciafirande?
Svenska lucian har ju tämligen lite att göra med helgonet. (sic!) http://hogtider.wordpress.com/2009/12/12/varfor-har-lucia-vita-klader-och-ljus-i-haret/ ....Varför går det bra att sjunga Betlehems stjärna, Stilla natt, osv men inte Den blomstertid??? Det heter i Idas sommarvisa "jag gör så att blommorna blommar" Vem är "jag"???