2009-05-04

Dagens Ekos märkliga analys av sexköpslagen

Den tio år gamla sexköpslagen som förbjuder köp av sexuella tjänster tycks inte motverka sexköp, påstår Dagens Eko i morgonens sändning kl 08.00.

Bakgrunden är att 19 lokala P4-kanaler lagt ut en påhittad annons på ett sexforum på nätet där en kvinna erbjudit sex mot betalning. Under en vecka inkom nära 1 000 mejl och telefonsvar från män som sade sig vara intresserade av att köpa sex.

Men snälla. Vi vet ju ingenting om hur många svar som skulle ha inkommit om sexköp hade varit tillåtet. Kanske skulle det ha inkommit 10 000 svar? Vi vet inte. Därför kan man heller inte, som Dagens Eko naivt gör, dra någon slutsats om huruvida sexköpslagen motverkar sexköp.

Det enda vi vet är att sexköpslagen inte lyckas få bort all prostitution. Nej, men det är väl klart. Tänk om Dagens Eko tillämpade samma logik på andra brott, t ex narkotikaförsäljning. Låt oss sätta in en annons på en 19 nätsidor och erbjuda narkotika till försäljning. Vi får in 1 000 svar. Skulle då Dagens Eko dra slutsatsen att "lagen som förbjuder försäljning av narkotika tycks inte motverka narkotikaförsäljning"? Knappast.

Trist när ett kvalitetsprogram som Dagens Eko inte lyckas behålla sansen när ett så laddat ämne som sexköpslagen skall diskuteras.

13 kommentarer:

TruthUnveiled sa...

Det blir alltmer uppenbart att denna lag är ett fiasko och att den måste skrotas omedelbart. En lag som enbart har negativa konsekvenser och dessutom kränker människors frihet saknar existensberättigande.

Ulf Bjereld sa...

TruthUnveiled: Ja, det var ju sannerligen många argument som du hade att tillföra i denna diskussion...

Anonym sa...

Detta att prostitution alltid kommer finnas är något som sexköpsförespåkarna tjatar om ideligen, som om det vore ett briljant och utslagsgivande argument. Det är idiotiskt, eftersom det inte finns någonting i hela världen som upphör att existera pga kriminalisering.

krigstid sa...

Jag tycker att den intressanta frågan är om lagen minskar den problematiska delen av prostitutionen, till exempel trafficking och liknande. Jag har hört argument för båda sidor vad det gäller det. Intressant att notera är dock att lagen tycks forma attityder: det är rejäl skillnad på hur många procent av svenska män som köpt sex jämfört med tyska, tydligen. Så någon påverkan har ju lagen, sedan måste man argumentera kring det utifrån sin etiska ståndpunkt, men det är en poäng som tydligt kan skiljas från den klara och goda anmärkning Ulf gör här.

Lagar som kränker människors frihet är inget problem i sig. Jag har inget emot lagar som kränker människors frihet att importera lejon, bedriva terrorverksamhet, våldta barn och köra berusade för att nämna en vild flora av exempel. Inte heller tror jag att någon förväntar sig att lagstiftning kan avskaffa fenomen som kriminaliseras. Men den kan forma beteenden och värderingar. Jämför t.ex. med lagen om barnaga och vilka attityder den fört med sig.

Anonym sa...

Manga sexsaljare har berattat att lagen gor dem rattslosa, och antalet hallickar har okat. Gatuprostitutionen ar pa vag tillbaka ocksa. Det spelar inte sa stor roll vad man tycker om prostitution, fragan ar val vad som gor livet lattast for sexsaljarna? Lagen verkar inte hjalpa dem alls.
Eleni S

Viktor sa...

Mycket bra inlägg Ulf! Ekots undersökning är naturligtvis trams för alla som är lite bevandrade i det här med att mäta effekter av reformer. Hur som helst, det verkar folk ge tusan i här i kommentatorsfältet, så till frågan om sexköpslagen. Jag stödjer lagen av följande anlednigar:
i) Att sälja sex är inte ett fritt val, det är uttryck för en maktordning där kvinnan är underordnan mannen.
ii) På grund av i) är sexköp ett samhällsproblem som man bör försöka minska omfattningen av.
iii) Sexköpslagen är ett bra sätt att åstadkomma ii) på då det kriminaliserar sexköparna och inte de som tvingas sälja sex.
Så tycker jag...

Kerstin sa...

De länder som legaliserat prostitution har fått en avsevärd ökning av den illegala prostitutionen och av trafficking, ex Australien, och Sverige har faktiskt mycket mindre av den varan än många andra länder, så sexköpslagen är en lag som varit lyckad. Legalisering av prostitution innebär alltså att många fler kvinnor blir lidande, nämligen de där som tvingas in i prostitution då sådan blir mer accepterad, då det går bra för sexindustrin att göra pengar på flickor som sexslavar.

Själv misstänker jag att det står ekonomiskt mycket starka krafter inom sexindustrin bakom de här kampanjerna mot sexköpslagen, för denna "industri" vill säkert in även på "den svenska marknaden" och kunna verka friare även här.

Det där med frihet att göra vad man vill med sin kropp är dessutom ett förfärligt argument. Det är något rejält ruttet över alla dem som kräver frihet för de fattiga att förstöra och förnedra sig på olika sätt och som försöker få det att låta som höjden av frihet. För ingen inbillar sig väl att Wallenbergs döttrar blir jätteglada om prostutionen legaliseras så att de får ytterligare ett attraktivt yrke att ägna sig åt, om de vill jobba.

Ingen inbillar sig väl heller att rikt folk säljer sina njurar eller andra kroppsdelar, för att de gillar friheten att få använda sina kroppar som de vill.

Hela den här propagandan luktar illa. Prostituion har varit ganska ovanligt i Sverige av det enkla skälet att de flesta kvinnor inte behövt prostituera sig för att kunna försörja sig, vilket inte är fallet i väldigt fattiga länder, där många kvinnor tvingas att just prostituera sig för att få mat i magen. Nu kör man en politik i Sverige, ja i hela Västvärlden, för ökade sociala klyftor och utslagning av människor och då passar det bra, enligt arbetslinjen kanske, att förespråka fri prostitution - som om den vore fri för de flesta som ägnar sig åt den.

Sexköpslagen är dessutom genial eftersom den inte kriminaliserar kvinnorna som prostituerar sig utan männen som köper dem.

NJ Roland Johansson sa...

Gott om dåliga argument här.

Sexköpslagen är väl det bästa exemplet på lagstiftning och kriminalisering som social ingenjörskonst snarare än som uttryck för en princip- och livsuppfattningsbaserad uppfattning om rätt och fel.

Roligast är när somliga rent ut säger att sexköp från kvinna av man är fel medan motsatsen, som ju knappast kan vara ett uttryck för "en maktordning där kvinnan är underordnad mannen", accepteras. Att kvinnor kan ha makt över män och utnyttja den, i Senegal, på Haiti eller i Stockholm, nej något sådant finns inte.

Själv placerar jag prostitution i kategorin sånt som jag inte gillar men som jag inte kan se något berättigande för tredje part att lägga sig i. Det finns rätt gott om sådana saker, litet varstans i vår vardag.

En värld där man straffar alla sorters dåligt beteende vill jag inte vara med om. Tvingad prostitution är förbjuden sedan länge.

Kerstin sa...

till NJ Roland JohanssonOch legal prostitution ökar på den illegala och trafficing, och det struntar du också i då förstår jag. Det står kanske var och en fritt att bli lurad till ett annat land, slagen sönder och samman, nerknarkad och sedan såld på sexslavmarknaden. Det här är måhända en hel privat historia mellan kvinnnorna ifråga och sexmaffiorna och hallickarna som du inte har några synpunkter på.

Sedan, visst, i den mån män trafficas och tvångsprostitueras av sexmaffior på samma sätt som kvinnor och barn, så är det precis lika förfärligt.

Och slutligen: Ja tack till den sociala ingejörskonst som vi i min generation (40-talisterna) fick uppleva. Den gjorde våra liv fantastiska i jämförelse med våra föräldrars.

NJ Roland Johansson sa...

Till Kerstin,

Ang ditt första stycke: Lagar för att bekämpa modernt slaveri finns även i andra länder. Mycket handlar om viljan att utnyttja dom (snarare än att utvidga dom).

En grundläggande fråga för rättstaten är hur mycket av företeelser som uppträder tillsammans med eller eventuellet har någon form av samband med brott och förtryck som man också skall kriminalisera.

Det är något att fundera på. Själv tror jag att det är klokt att hålla fast vid en kriminallagstiftning med utgångspunkt i rättsprinciper snarare än politiska målsättningar.

Ditt påhopp om vad jag struntar i etc. väljer jag att bortse från.

Kerstin sa...

NJ Roland Johansson skriver:
Själv tror jag att det är klokt att hålla fast vid en kriminallagstiftning med utgångspunkt i rättsprinciper snarare än politiska målsättningar.Jaha, och var går skillnaden - mer exakt alltså?

NJ Roland Johansson sa...

Tja Kerstin, du får ursäkta men jag har ingen färdig och allmängiltig formulering för en exakt skillnad. Behövs det verkligen?

Jag frammanar försiktighet och att inte glömma rättsprinciperna i lagstiftning, något jag anser den sociala ingenjörskonsten tenderar att glömma.

T ex förordas ibland förbud eller kriminalisering som ett sätt att skapa opinion. Horribelt vill jag mena. Ex: innehav av cannabis i små mängder. Ingenting kan binda detta innehav till skada för annan människa (ex vis genom langning), ändå är det förbjudet.

Kerstin sa...

NJ Roland Johansson skriver:
T ex förordas ibland förbud eller kriminalisering som ett sätt att skapa opinion. Horribelt vill jag mena. Ex: innehav av cannabis i små mängder. Ingenting kan binda detta innehav till skada för annan människa (ex vis genom langning), ändå är det förbjudet.Och ja visst var det hemskt när man lagstiftade mot barnagan (tror det var på 70-talet) i akt och mening att ändra människors attityder. Det hade varit mycket bättre, anser du förstår jag, att man inte förbjudit sådan.
Men barnagan minskade faktiskt på grund av den lagen, men också på grund av den större jämlikhet vi hade då (nu verkar den öka med den tilltagande ojämlikheten i samhället).

Eller visst är det hemskt att man har lagar mot langning, för visst ska ungarna få sprit om de vill ha det.

Faktum är att vi har massor av lagar som stiftats just för att ändra människors attityder, jag skulle inte bli förvånad om det gäller det flesta av våra lagar dessutom.

Moral är fel, förstår jag av somliga modiga antisexköpslagskämpars sätt att resonera. Men nu är det faktiskt så att hela vårt samhälle bygger på moral. Det finns inga naturlagar som talar om vad vi bör och inte bör göra. Istället har vi utvecklat en moralkodex för samhällslivet för att livet ska vara drägligt och för att samhället ska kunna fungera någotsånär. Så ska vi slopa lagar som har sin grund i moraliska ställningstaganden och i målsättningen att påverka människors attityder, bör vi avskaffa lagar mot mord, mot misshandel, mot våldtäkt mot stöld. Alltihop handlar om samhällsmoral inte om naturlagar.

Men, man får förstås inte skada andra, säger liberalen, där går gränsen och du tar innehav av cannabis som exempel på något som inte skadar andra.
Men cannabis är inte sällan till skada för den som brukar den. För somliga är detta inkörsporten till allvarligare narkotikaberoende och varje narkotikaberoende människa utgör ett samhällsproblem och ett problem för sina närstående, för de barn de får inte minst. Så det går inte att hävda att knarkande inte skadar någon annan. Detsamma torde gälla alkohol. Det som förefaller öka av just nu, både barnmisshandel och kvinnomisshandel, torde också hänga ihop med att det dricks mer alkohol nu än för 15 år sedan.

Det går inte att tala om individuell frihet, en som inte berör andra. Någon sådant finns inte i sinnevärlden, och det är den vi lever i, inte i någon idealistisk utopi.