2007-08-04

På kongress med Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen

Befinner mig på Broderskapsrörelsens förbundskongress på Ädelfors folkhögskola i Holsbybrunn utanför Vetlanda. Igår höll Mona Sahlin ett uppskattat anförande, där hon än en gång poängterade att vänstern måste vrida frihetsbegreppet ur högerns hand. Så är det, och det blir en utmaning för partiets stundande rådslag.

Idag beslutade vi enhälligt att inrätta ett nätverk inom förbundet för människor med annan tro. Beslutet har förberetts länge och möttes med stor entusiasm. Abdulkader Habib ser beslutet ett historiskt steg och visar på att skiljelinjerna i samhället inte går mellan religionerna, utan inom religionerna: Som muslimsk socialdemokrat har jag mer gemensamt med kristna socialdemokrater än de inom den muslimska högern. Tro och politik är sammanflätade för många muslimer, därför är beslutet om ett nätverk en viktig nyckel för det viktiga integrationsarbetet vi behöver genomföra, och jag tror att Broderskapsrörelsen är rätt organisation att göra det inom.

Aftonbladet relaterar förbundets beslut till arbetarrörelsens framtidsutsikter överhuvudtaget: Att öppna dörren för andra trosuppfattningar, inte minst muslimer, handlar inte främst om Broderskaps egen överlevnad utan om framtiden för arbetarrörelsen i stort. Aftonbladet instämmer också i förbundsordförande Peter Weideruds bild av Broderskapsrörelsen som en spjutspets för arbetarrörelsen, där antalet medlemmar inte är det avgörande (vi är nära 3 300 i dagsläget). Hela Peter Weideruds tal till kongressen kan läsas här.

Anna Ardin, i dag invald i förbundsstyrelsen, kommenterar kongressen på sin blogg. Så gör även förbundsstyrelseledamoten Knut W Nygaard.

11 kommentarer:

Gärningsmannen sa...

På vad sätt är nu broderskaparna en KRISTEN vänster? Kanske dags för ett identitetsbyte, Religiös vänster? Muslimsk-kristen vänster? Eller kanske det är muslimer i vänsterpartiet som är vänster och muslimer i socialdemokraterna som är höger? Vad blir det då? Muslimsk höger och kristen vänster?

Ulf Bjereld sa...

Nej då, Gärningsmannen behöver inte oroa sig. Broderskapsrörelsen är Sveriges kristna socialdemokraters förbund och kommer så att förbli. Men vi väljer att inom förbundet härbärgera människor som delar socialdemokratins värderingar och som söker sig till oss eftersom de känner frändskap med vår kombination av religiöst och politiskt engagemang - även om de själva inte är kristna. Genom att ge dem ett härbärge inom förbundet underlättar vi deras politiska mobilisering - vilket är just vad de själva önskar.

Arrangemanget kommer inte att leda till en religiös utslätning inom förbundet - snarare tvärtom. Jag tror att mötet med "den andre" leder till en i positiv mening förstärkning av den egna identiteten - kristen eller muslim.

Vad framtiden bjuder vet ingen. Kanske väljer de människor med annan tro som söker sig till vår rörelse att stanna kvar. Kanske växer de sig på sikt så stora att de bildar ett eget förbund. Vi vill vara en resurs för dem att mobilisera sig politiskt. Sveriges kristna socialdemokrater - Broderskapsrörelsen är en politisk organisation, inte en kyrka.

Anonym sa...

nu blir det ännu lättare för sossar att fiska muslimska röster från förorter: tidigare behövde Brödraskapet ett särskilt bidrag samt att anställa en muslim som röstfiskare...

ALLAH skall med!

PS.Kommer manliga och kvinnliga brödrarskapare upphöra med att skaka hand med varandra? Och hur blir det med slöjor? Mona Sahlin har visserligen en gedigen erfarenhet av slöjbärandet...LYCKA TILL!

Anonym sa...

ett kreativt förslag - döp om Brödrarskapet till "Muslim Brotherhood"

ALLAH skall med! eller hur?

Gärningsmannen sa...

GÄRNINGSMANNEN håller nog inte med Ulf att det är så enkelt som att broderskaparna försöker värva fler socialdemokratiska medlemmar. En tanke med kristna socialdemokrater kan vara just identiteten att vara kristen. Med denna kommer att en kristen tro har något att tillföra socialdemokratisk politik. Därför bildades en gång i tiden ett speciellt förbund för kristna socialdemokrater.

Ulf tycks mena att det inte är en kristen tro som håller samman broderskaparna, utan blott att de är socialdemokrater oavsett tro. Det är för att de står varandra politiskt nära som gör att man är med i broderskaparna. Men då finns egentligen ingen anledning att ha en särskild organisation. Ni är ju blott socialdemokrater och kan då agera som sådana på samma villkor inom ordinarie parti.

Dogge sa...

"Abdulkader Habib ser beslutet ett historiskt steg och visar på att skiljelinjerna i samhället inte går mellan religionerna, utan inom religionerna: Som muslimsk socialdemokrat har jag mer gemensamt med kristna socialdemokrater än de inom den muslimska högern."

Hur känner du själv inför ett sådant uttalande Ulf? Skulle du kunna ta de orden som dina om vi byter plats på muslim och kristen? Har du generellt mer gemensamt med en muslimsk socialdemokrat än t.ex. en kristen moderat?

Ulf Bjereld sa...

Till Gärningsmannen: Broderskapsrörelsen bildades inte enbart därför att kristen tro och kärleksbudskapet har något att tillföra socialdemokratisk politik (vilket den naturligtvis har). Många kristna socialdemokrater kände (och känner ibland fortfarande) ett dubbelt utanförskap. Inom partiet var det suspekt att vara kristen. Inom församlingen var det suspekt att vara socialdemokrat. Förbundet gav styrka och mod åt medlemmarna att fortsätta vara just kristna socialdemokrater. Erfarenheterna från det dubbla utanförskapet har påverkat förbundets strävan att upprätta ett härbärge för troende, icke-kristna socialdemokrater.

Till dogge: Abdulkader uttalar sig såvitt jag förstår om de politiska och sociala skiljelinjerna i samhället.

Din avslutande fråga avser något annat. Den kan vara intressant ändå :-). Jag ser det så här. Att vara kristen konstituerar dig som människa. Du "är" kristen - något betydligt djupare och grundläggande än en identitet eller egenskap. En människas politiska övertygelse befinner sig på en annan nivå. Det rör sig om äpplen och päron. Frågan om jag har "mer gemensamt med" en muslimsk socialdemokrat än en kristen moderat blir därför förledande - den döljer mer än den täcker av. Formuleringen "gemensamt med" räcker inte till för att klargöra vad det handlar om. Skulle jag som kristen socialdemokrat ha mer gemensamt med "kristna" politiker som t ex general Franco, apartheidpolitikens Louis Botha och president Bush än vad jag har med låt oss säga den icke-troende Mona Sahlin, muslimska partikamrater eller en hindu som Mahatma Gandhi? Alla svar faller på sin egen orimlighet.

G. Tikotzinsky sa...

Ulf,
Får sekulära judar också vara med? Kan jag bli medlem i Broderskapet?

Anonym sa...

Liksom Muslimer och andra troende är också judar välkomna i detta nätverk. Den muslimska gruppen är inte särskilt utpekad i beslutet utan riktar sig till människor av annan tro.

K

Anonym sa...

Glömde logga in. Beslutet riktar sig till människor av annan tro, det vill säga även socialdemokrater av judisk tro.

Anonym sa...

Det vore ytterst intressant att höra Abdulhader Habibs åsikt om att judar är välkomna till det socialdemokratiska Brödraskapet!
En organisation som uppskattar Sayid Qutbs skriverier förtjänar sannerligen ett TV-program till