2006-11-29

Proffsboxning - nej tack

Den s k kampsportsdelegationen gav på onsdagen tillstånd till proffsboxning i Sverige, under förutsättning att särskilda skyddsåtgärder vidtas (max 12 minuters effektiv boxningstid, läkare har rätt att stoppa matchen etc).

Det är ett djupt olyckligt beslut. Proffsboxningen är i sig våldsförhärligande och skaderisken betydande. Det finns också ett genusperspektiv: i nästan ingen annan sakfråga är åsiktsskillnaderna mellan män och kvinnor så stora. Ett flertal av männen vill tillåta proffsboxning – ett klart flertal av kvinnorna vill att den skall vara förbjuden.

Om detta skrev jag och Bo Rothstein en uppmärksammad debattartikel på DN Debatt för några år sedan. Den kan läsas här.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hmm,

Har genusperspektivet någon substantiell koppling till den ställning du intar i sakfrågan om proffsboxningen bör förbjudas eller inte?

Indikerar det faktum att många kvinnor är motståndare till och många män är anhängare av proffsboxning att ett förbud skulle vara berättigat?

Eller ville du bara redogöra för att det föreligger en intressant könsskillnad i sakfrågan?

Anonym sa...

[http://search.blogger.com/?as_q=proffsboxning&ie=UTF-8&ui=blg&bl_url=niklasjakobsson.blogspot.com&x=0&y=0]

Anonym sa...

Ulf:
Håller fullständigt med dig. En sport som handlar om att puckla på andra människor är ovärdig ett civiliserat samhälle.