2021-10-18

Om Ann Lindes besök i Israel och Palestina

Utrikesminister Ann Linde besöker just nu Israel och Palestina. Det är första gången en svensk utrikesminister besöker Israel sedan Sverige erkände Palestina 2014.

Det är bra om de svensk-israeliska relationerna normaliseras. Sverige bör eftersträva goda relationer med Israel, som ett uttryck för att Israel har samma rätt som andra stater att existera i fred och säkerhet. Goda relationer med Israel förbättrar också Sveriges möjligheter att påverka den israeliska politiken och att bidra till förnyade fredsförhandlingar mellan Israel och Palestina. Den israeliska ockupations- och bosättningspolitiken bryter mot folkrätten och är ett hinder för varaktig fred i området. Israel har lika liten rätt att bryta mot folkrätten som andra stater, och även Hamas folkrättsbrott i form av raketbeskjutning mot civila mål i Israel ska förstås kritiseras.

Det finns två orsaker till att vi nu ser en tendens till normalisering av de svensk-israeliska förbindelserna. För det första har Sverige under senare år aktivt eftersträvat en sådan normalisering. För det andra har Israel fått en ny regering. Benjamin Netanyahu är borta från makten, och den nya regering har inte behov av att "straffa" Sverige för erkännandet av Palestina. Ett skäl till att Israel reagerade så starkt på det svenska erkännandet var ju att Israel ville avskräcka andra EU-stater från att följa Sveriges exempel.

Låt oss hoppas att regeringsskiftet i Israel inte bara leder till förbättrade relationer med Sverige utan, än viktigare, också innebär bättre förutsättningar för förhandlingar mellan israeler och palestinier. Syftet med sådana förhandlingar är att etablera den tvåstatslösning som är den enda möjligheten  att åstadkomma en varaktig fred.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Ulf, nu låter du precis som vanligt. Palestinierna visar bl.a. genom raketbeskjutning mot Israel, terrordåd och stöd till mördare att det inte finns någon part för Israel att förhandla med. Palestinierna består av två helt olika grupper, Hamas och PLO som båda är korrumperade och helt odemokratiska. Det finns inte något trovärdigt palestinskt erkännande av Israel och på arabiska sägs det tydligt att Israel ska förintas. Varför fortsätter detta utopiska önsketänkande från den svenska socialdemokratin?

Stigw sa...

Att palestinier är extremister är ju inte så konstigt. Det skulle många svenskar också bli om vi tvingades leva som flyktingar i andra länder.

Anonym sa...

Stigw 9:35

Extremistiskt våld är inget känt fenomen hos båtflyktingarna eller deras ättlingar, inte heller hos sudetentyskarna, karelenflyktingarna, de turkiska flyktingarna från Bulgarien, grekcyprioter, grekiska flyktingar från Smyrna och Främre Asien, osv. Så varför skulle det vara en naturlag hos ättlingarna till arabiska flyktingar från dåvarande Palestinamandatet?

Homo Economicus
Tel Aviv

Stigw sa...

Extremist var ett dåligt ord. Frihetskämpar är bättre. Hade ett annat land ockuperat delar av Sverige så skulle alla svenskar hylla de som bekämpar ockupanterna. Men sådant gillar inte ockupanten.Därav extremister. Att ockupera andra länder, vad ska man kalla det? Stöld kanske? Sionismens ursprungliga tanke var ju inte ockupation utan finna ett land där dom fick plats. Har för mej att Brasilien var på förslag. Men sedan gick det fel.

Anonym sa...

För den som är genuint intresserad av Israel-Palestinakonflikten, dvs en verklighetsbeskrivning bortom politiska slagord, rekommenderar jag boken Den perfekta konflikten : Israel-Palestinafrågan inifrån av diplomaten Johan Berggren.
Det finns förmodligen ingen lösning under överskådlig tid. Men på sikt är en tvåstatslösning nödvändig. Det lär emellertid inte, som Berggren påpekar, bli en återgång till tidigare gränser, men några hål i den palestinska osten måste täppas till för att få en fungerande palestinsk stat. Det krävs också nya palestinska ledare. Med genomkorrumperade PLO med 86-årige Abbas i spetsen och terroristerna Hamas saknas förutsättningarna för en överenskommelse oavsett vilka israeliska regeringar som styr. Att Abbas vägrar utlysa val beror förstås på rädslan att Hamas ska ta över Västbanken också.
Sveriges erkännande av Palestina 2014 skulle bli inledningen på ett mer allmänt erkännande sades det. Men det blev ett fiasko. Inget EU-land har så vitt jag vet följt efter Sverige. Av de EU-länder som erkänt Palestina gjorde alla utom Malta och Cypern de på den tid de var kommunistdiktaturer.
Det är möjligt att Sverige med Linde som utrikesminister åter närmar sig den israelpolitik som Göran Persson företrädde och som i praktiken revs upp av Wallström med Söder i sin närmaste omgivning. Visst kan det ha underlättats att Netanyhau ersatts men resan hade knappast blivit av om Wallström varit kvar.
Klas Bengtsson