2021-07-26

"Vi har ju två ljusa i alla fall". Om strukturell rasism i svensk sjukvård

Vi har ju två ljusa i alla fall. Jag kan skriva dig på en svensk tandläkare

Två ljusa. I ett lika sorgligt som upprörande reportage ringde journalister från Dagens Nyheter runt till svenska vårdgivare och ville lista sig hos en "etniskt svensk" läkare eller tandläkare. Oftast var vårdgivaren tillmötesgående. Exemplet ovan, där hudfärgen på tandläkaren fick en avgörande betydelse, kommer från en offentlig folktandvårdsklinik i Skåne.

Sammantaget kontaktade Dagens Nyheter över 100 vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Ungefär hälften av vårdgivarna gick med på den fiktive patientens önskemål om att behandlas av en "etnisk svensk". Endast enstaka vårdgivare markerade tydligt mot dessa önskemål.

Ett ytterligare exempel kommer från en privat tandläkarklinik i Kronoberg. Här valde vårdgivaren att välja bort en adopterad tandläkare till förmån för en "etnisk svensk" (namnen är fiktiva): Jag har Stina som är svensk. Moa är uppväxt här men adopterad. Så om du vill kan vi boka dig på Stina.

Det handlar heller inte om språkkunskaper. När DN:s journalister säger att det inte spelar någon roll om läkaren/tandläkaren pratar bra svenska så är vårdgivaren ändå tillmötesgående och utlovar en "etnisk svensk". 

Den som inte tror att det finns strukturell rasism i Sverige kan ju fundera lite efter Dagens Nyheters granskning.

Jag vet inte om vårdgivarens agerande är olagligt, men diskriminering efter etnisk tillhörighet är naturligtvis förbjudet enligt diskrimineringslagen. I vilket fall bör det utkrävas ansvar från vårdgivarna. Såväl privata vårdjättar som Capio, Kry och Smile som offentliga vårdgivare måste redogöra för hur det kan få gå till på det här sättet på deras mottagningar och framför allt vilka åtgärder de tänker vidta för att det inte ska hända igen.

Jag skulle också gärna se en reaktion från politiken. Rasismen är ett av vårt lands stora samhällsproblem, och Dagens Nyheters granskning förstärker bilden. Vad säger Ulf Kristersson om vårdgivarnas agerande? Vad säger Nyamko Sabuni? Och vad säger Lena Hallengren och Stefan Löfven?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Är det fler än DN:s journalister som önskar etniskt svenska
läkare oberoende av läkarnas kunskaper i svenska språket ?
Hur önskar invandrare ? Inte intressant eller rasistiskt ? /GW

Anonym sa...

Är det mer rasistiskt än araber som köper felafel i den arabiskägda kiosken i stället för den etniskt svenskägda? Eller hos den judisktägda Felafelkungen (numera nerlagd) i Malmö?

Homo Economicus

Anonym sa...

Jag har läst många kommentarer till artikeln i DN. Den i särklass bästa skrevs enligt min mening av Håkan Boström, GP. Befriande att slippa alla klyschor och förenklingar.
https://www.gp.se/ledare/tolerans-%C3%A4r-l%C3%A4ttare-sagt-%C3%A4n-gjort-1.51906509
Klas Bengtsson

Kjell Eriksson sa...

En annan kommentar jag hörde var om hur tidningarna skulle reagera om en muslimsk kvinna kräver en kvinnlig doktor. Skulle det vara en förstasidesnyhet hos DN? "manliga läkare diskrimineras pga religion"?

Men bortsett från detta så kan man kanske tycka att två krav är väsentliga. 1. Att man som patient upplever att det inte finns några språkliga barriärer med läkaren 2. Kompetensen. Sen kan väl läkaren få ha vilket ursprung som helst.

Kjell Eriksson