2021-07-22

Breiviks terrordåd och de högerextrema miljöerna - tio år efteråt

I dag har det gått tio år sedan det fruktansvärda högerextremistiska terrordådet på Utøya. Aldrig tiga, aldrig glömma.

En kort tid efter dådet, den 27 juli 2011, skrev jag en text på Göteborg-Postens kultursidor om Anders Behring Breiviks manifest "2083", uppkallat efter det årtal då Breivik bedömde att det västeuropeiska inbördeskriget skulle vara avslutat. Jag tycker att min text fortfarande har aktualitet och publicerar den därför i sin helhet nedan.

*

För några år sedan blev jag uppringd av en man som hört mig diskutera svensk politik i Studio Ett. Han var mycket artig och välformulerad, och framförde sina synpunkter. Efter en stund berättade mannen att han författat en ny grundlag för Sverige och ville skicka den till mig. Jag hajade till och tvekade. Då skärpte han rösten och sa att jag borde ta del av förslaget, eftersom han var den verklige lagstiftaren i Sverige. Strax därpå mejlade han över ett dokument med en utförlig skildring över hur han av Gud givits legitimitet att stifta lagar. I dokumentet redovisades hur ”Det nya Sverige” skulle styras, ned på extrem detaljnivå, till exempel vilka enskilda organisationer som skulle få föreningsbidrag och vilka som inte skulle få. Av bifogade sidohandlingar förstod jag att mannen vistades, eller hade vistats, på någon vårdanstalt.

Det är omöjligt för mig att ta del av Anders Behring Breiviks manifest 2083 utan att associera till mannen med grundlagen. Här finns samma storslagna projektmakeri och narcissism, samma fixering vid detaljer och samma oförmåga att välja bort, att skilja stort från smått.

Anders Behring Breiviks manifest är på hela 1 516 sidor och namnet syftar på årtalet 2083, det år då inbördeskriget i Västeuropa (”Wester European Civil War”) beräknas vara avslutat. Då skall alla muslimer ha deporterats, alla förrädare ha avrättats och förrädarnas egendomar ha konfiskerats. Dokumentet är i mångt och mycket en klipp- och klistra-produkt, där författaren hämtat eller lånat avsnitt från andra texter på nätet. Delar av det har självbiografiska drag, till exempel genom att han intervjuar sig själv samt en makaber personlig dagbok. Han refererar också nätsignaturen Fjordman, vilket ökar mystiken då många tror att det är Behring Breivik själv som tidigare använt sig av just den signaturen. Till formen präglas dokumentet av en utstuderad noggrannhet, för att inte säga pedanteri. Uppgifterna kännetecknas av exakthet och spänner över en mångfald av frågor. Vi får veta hur tempelriddarnas uniformer är designade, hur många sexpartners en belgisk tonårsflicka enligt statistiken kommer att ha i sitt liv, hur man gör för att omvandla ett word-dokument till en PDF-fil och hur man går till väga när man tillverkar bomber. Vi får också – enligt en särskild ekvation – veta hur många förrädare av särskild vikt att bekämpa det finns i varje enskilt europeiskt land. I Sverige finns det enligt författaren 9 393 stycken.

Ideologiskt innehåller texten inget nydanande. I stället kan manifestet bäst beskrivas som ett hopkok på de ingredienser vi brukar förknippa med den form av högerextremism som betonar nationalism, islamhat, kristendom, våldsromantik längtan efter renhet och strävan efter att återföra kvinnan till hemmet. Den högerextremistiska ideologin tar politisk kropp i ett stort antal förslag och framtidsplaner. Afrika skall delas in i två zoner – en muslimsk och en icke-muslimsk. En egen nation för alla Europas romer skall upprättas. Västvärlden skall bistå Israel med att deportera alla palestinier (vilka författaren benämner ”muslimska syrier”) från Israel, Västbanken och Gaza. Al-Aqsa-moskén och Klippdomen i Jerusalem skall rivas och kung Salomos tempel återuppbyggas. Utländskt ägarskap av nyhetsmedia skall förbjudas. Dödsstraffet skall återinföras, skoluniformerna likaså.

Det vore givet manifestet frestande att avfärda det ohyggliga som inträffade i Oslo och på Utöya som en ensam, ”galen” människas verk. Men så enkelt är det sannerligen inte. Till skillnad från mannen som skrev en ny grundlag för Sverige har Anders Behring Breiviks projekt en politisk riktning. Breiviks dåd kan bara förstås i ljuset av den högerextrema och muslimfientliga miljö där han själv varit en del. Attentaten hade ett politiskt mål – att bidra till mobilisering till väpnad kamp mot det mångkulturella samhället och dess förespråkare, i det här fallet den norska socialdemokratin.

De miljöer där Anders Behring Breivik har rört sig har ett ansvar. Inte för gärningen i sig – för den ansvarar Anders Behring Breivik ensam. Men de har ett ansvar för att genom sin fundamentalistiska världsbild och våldspropaganda skapa ett stämningsläge där detta illdåd blev möjligt.

Anders Behring Breivik är en man med högerextrema åsikter och en fientlig inställning till ett mångkulturellt samhälle och till islam. I debatten i Sverige är det hot från islamistiska rörelser som dominerat hotbilden. Erfarenheterna från Norge inbjuder till ödmjukhet och en nedtonad retorik i stället för tvärsäkra utpekanden av hotbilder av olika slag.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Fäster mig särskilt vid andras påverkan av hans manifest. Du fäster dig vid att han troligen påverkats av andras angrepp på islam, socialism och jämställdhet mm. Det handlar ju om en mycket sjuk hjärna. Går det öht att lägga någon skuld på andras meningsyttringar i olika media. Oavsett att en del fört fört fram fasistiska, rasistiska eller andra obehagligheter. Står han som galning inte helt utanför? Inget parti eller enskild människa kan belastas för vad Breivik gjort. Och inte ens för någon del av hans manifest. Slutord av Sixten Andréasson.

Anonym sa...

Det hedrar Ulf att han till skillnad från andra socialdemokrater skrivit ett saklikt inlägg om Breviks illgärning. Visst är vit-maktmiljön ett allvarligt hot liksom extremister på andra kanten . islamister. Men från andra socialdemokrater får vi en föraning om vad som väntar i valrörelsen. På ABs S-märkta ledarsida skriver bl a Lina Stenberg. När Stenberg på twitter sätter likhetstecken mellan SD och Brevik och påstår att liberalerna stöder SD/Brevik protesterar leberalen Hanna - känd bl a för sin kamp mot hedervåld men får till svar "Fast nu får väl Liberalerna bestämma sig! Antingen är man för SD/Breivik eller så är man det inte."
Och Annika Strandhäll skriver: Detta inlägg smakar minst sagt illa när ni som liberalt parti är beredda att underlätta för ett parti med rötter i vit maktrörelse och precis denna tankerörelse som drev brevik att få regeringsinflytande. Detta som ett svar på "Idag för 10 år sen dåden i Oslo pch på Utöya. Vi får aldrig ge vika för extremism och antidemokratiska krafter.
Jag, som verkligen inte är SD-anhängare är förvånad över att en ledande socialdemokrat visar en så total brist på omdöme. Men mer lär följa tots att man inte vinner val på att förolämpa en stor del - kanske majoritet av väljarna.
Klas Bengtsson

Johan Lundgren sa...

Att han är galen är fastställt av diagnoser. Att han är fascist är klart från hans uttalanden. Det är svårt att hålla båda dessa idéer i huvudet samtidigt.

Lättast är att säga att han bara är galen eller bara är fascist. Det hjälper en att dölja det man inte vill prata om, som att sd-sfärens hatretorik har verkliga konsekvenser, eller att samma hatretorik finns i den islamistiska sfären.

Det rimliga är att ta bättre hand om våra galningar och att strypa hatretoriken.

Det är inte "lika goda kålsupare" här, fascisterna och islamisterna är de som sticker ut och som måste bekämpas mest. Men jag tror inte att borgerliga kommer kunna tänka bortom sina vänsterextrema hjärnspöken.