2020-12-25

Socialdemokratin måste stå upp för de mänskliga rättigheterna - inklusive asylrätten!

När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: »Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. (Matteus 2:13)

Jesus är världens mest kända flyktingbarn. På hans tid fanns ingen asylrätt som tvingade Egypten att ta emot Josef och Maria och pröva deras asylskäl - de fick klara sig bäst de kunde. Men världen har blivit bättre. Det internationella erkännandet av att förföljda människor har rätt till asyl är ett fantastiskt framsteg i mänsklighetens historia.

Därför blir jag bekymrad när mänskliga rättigheter ifrågasätts i debatten, till och med inom socialdemokratin. Chefredaktören för den socialdemokratiska idétidskriften Tiden, Payam Moula, har argumenterat för att ta bort en av asylrättens viktigaste beståndsdelar - förföljda människors rätt att söka asyl vid gränsen. Och i senaste numret av Tiden ställer Roger Persson Österman, professor i finansrätt, värnet av mänskliga rättigheter mot den svenska välfärdspolitiken: Flyktingens individuella rätt måste brytas mot den starka kollektiva rättigheten av att den svenska välfärdspolitiken de facto kan upprätthållas.

Jag undrar vilka fler mänskliga rättigheter som ska prövas utifrån huruvida de bidrar till upprätthållandet av den svenska välfärdspolitiken? Yttrandefriheten? Tryckfriheten? Mötesfriheten? De debattörer som vill avveckla en specifik mänsklig rättighet rör sig på sluttande plan. Asylrätten måste värnas lika mycket som andra mänskliga rättigheter.

Eller som Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare på Timbro förlag uttrycker det: En rättighet som kan avskaffas nästa gång rösterna har räknats är inte mycket till rättighet. Poängen med mänskliga rättigheter är ju att de ska vara beständiga, och inte vara beroende av tillfälliga majoritetsförhållanden i de valda församlingarna. (Se gärna även Ola Larsmos text i ämnet.)

Jag ser fram mot en debatt om hur asylrätten och andra mänskliga rättigheter kan stärkas - inte försvagas. Jag hoppas och tror att socialdemokratin tar en ledande plats i en sådan debatt.

2 kommentarer:

Anders nilsson sa...

Genevekonventionen, NY-protokollet
och EU:s flyktingdirektiv. Mot vilken konvention prövas asylrätten
bäst och varför? Skulle en återgång
till Genevekonventionens regler
vara förenlig med asylrätten?

Anonym sa...

Asylrätten är annorlunda än andra mänskliga rättigheter, som tex rätten till liv, religionsfrihet, etc. Skillnaden är att de andra rättigheterna reglerar förhållandet mellan individen och staten där han bor, medan asylrätten involverar andra länder. Frågan är då om andra stater har en skyldighet att ställa upp alltid och överallt när den egna staten har misslyckats i att upprätthålla individens mänskliga rättigheter. Ulf säger "ja, naturligtvis", men det saknar inte legitimitet att säga "nej, inte alltid" eller "nej, inte överallt".

Den andra frågan är hur långt och länge andra länder måste upprätthålla asylrätten när den uppenbarligen har missbrukats en masse. Om det droppar lite från ett rör kan man ha överseende, men när det är hål och vattnet sprutar ut stänger man av kranen och byter röret.

Homo Economicus,
Flyktingbarn