2020-12-11

Bra att C nu öppnar för att låta de unga ensamkommande stanna!

Centerpartiet vill att en ny humanitär grund i migrationslagstiftningen utformas så att den omfattar även de ensamkommande som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen. Bra! Gymnasielagens krav på att de ensamkommande bara sex månader efter avslutad gymnasieutbildning ska ha skaffat sig en anställning som omfattar minst två år har i pandemins spår blivit orimligt. Nu kan dessa unga  - som Sverige investerat så mycket i och som i många fall rotat sig i landet - i stället för att kastas ut få förlängt tillfälligt uppehållstillstånd och mer långsiktiga förutsättningar och möjligheter att planera sitt liv i Sverige, vårt växande hem.

Nej, det är ingen amnesti. Men det är ett steg i rätt riktning.

Många ensamkommande har nu gått ut gymnasiet och letar desperat efter ett varaktigt arbete för att inte kastas ut till krigets och terrorns Afghanistan. Jag förutsätter att ingen enskild person som skulle  omfattas av den lagstiftning som Centerpartiet förespråkar utvisas innan den nya migrationslagen är på plats om några månader.

Jag noterar också att Migrationsdomstolen i Stockholm i sitt remissvar till den migrationspolitiska kommitténs betänkande uttrycker skepsis till att Sverige skulle övergå från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd. Kirsi Laakso Utvik, chefsrådman vid Migrationsdomstolen vid Förvaltningsrätten i Stockholm, klargjorde i TV4 Nyheterna igår att en sådan övergång inte skulle innebära någon större förändring, eftersom omkring 98 procent av ansökningarna om att förlänga tillfälliga uppehållstillstånd ändå beviljas. Förslaget ger ett intryck av symbolpolitik, menade hon. Dessutom innebär tillfälliga uppehållstillstånd ökad arbetsbörda för Migrationsdomstolarna, eftersom antalet ansökningar om förlängning kommer att öka väldigt mycket.

Migrationspolitiken är i rörelse. Det gäller att alla som vill se en mer humanitär och solidarisk asylpolitik än den som den tillfälliga lagen representerar förmår hålla i och sätta press på ansvariga politiker under de viktiga månader som kommer.


1 kommentar:

Anonym sa...

TT 211-03-03: ”Regeringen och Miljöpartiet har gjort en heltäckande ramöverenskommelse om migrationspolitiken.
Statsminister Fredrik Reinfeldt kallar överenskommelsen historisk.
Den lägger en långsiktig grund för en human rättssäker och ordnad migrationspolitik, sade han...Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står utanför uppgörelsen. Enligt Reinfeldt är det inte möjligt att komma överens med de två partierna eftersom de har en annan uppfattning i fråga om arbetskraftsinvandring.” Nu vet vi hur ”ordnad” denna migrationspolitik blev.
I gårdagens Agenda debatterade S och M regeringens förslag till förslaget till den nya migrationspolitiken, särskilt den utvidgade grunden för ”humanitära skäl”.
Morgan Johansson upprepade sitt mantra att S fått städa upp efter moderaternas ovan citerade migrationspolitik, en politik som S då inte tyckte var för generös. Dock utan att nämna att regeringskollegan MP var arkitekten bakom lagen. Däremot var S som framgått kritiska till lagen om arbetskraftsinvandring, en annan av MPs bedrifter, något som man dock i januariavtalet förbundit sig för att inte göra mer restriktiv.
GD Ribbenvik, som av förklarliga skäl är en försiktig general, konstaterade att migverket ännu inte hunnit räkna på hur många fler uppehållstillstånd de nya humanitära skyddsskälen skulle medföra, men sa att det innebar en ”ganska kraftig utvidgning”, den mest vittomfattande hittills, nämnde siffrorna 6000-7000 fler och att den sannolikt skulle skulle kunna tillämpas också på de som inte uppfyller kraven enligt gymnasielagen.
Åter – för vilken gång i ordningen har jag tappat räkning på – konstaterar jag att några småpartier (och aktivister som Ulf – grattis Ulf) tycks lyckas genomföra en migrationspolitik som saknar stöd bland en majoritet av medborgarna. Samma medborgare vars åsikter Ulf i andra sammanhang – t ex vinstförbud i välfärden Ulf ofta hänvisar till. Återstår att hoppas att Erdogan inte öppnar kranarna när pandomin har bedarrat.
Klas Bengtsson
PS Ulf på Twitter: ”Tips till #svtagenda. En intressant ingångsfråga hade varit: 70 miljoner människor i världen befinner sig på flykt. Hur ska Sverige göra för att bäst hjälpa fler av dessa nödställda människor? ” Mitt svar: att hjälpa människor på plats förstås. DS