2017-07-27

Stefan Löfvens regeringsombildning

Ur en svår position valde Stefan Löfven en av de mindre dåliga lösningarna. Genom att ombilda regeringen och entlediga två av de tre ministrar som hotades av misstroendeförklaring går Stefan Löfven oppositionen delvis till mötes. Samtidigt låter han försvarsminister Peter Hultqvist sitta kvar. Det är mot Peter Hultqvist som den svagaste kritiken riktats, och han är uppskattad av försvarssektorn och i väljaropinionen. Det är tveksamt om allianspartierna verkligen vinner på att kalla in riksdagen mitt i sommaren för att fullgöra misstroendeförklaringen mot honom. I stället kan det komma att uppfattas som grälsjukt och som ett kostsamt uttryck för symbolpolitik.

Visst kunde Stefan Löfven ha valt en mer offensiv linje, till exempel genom att utlysa extra val. Men i så fall hade hela hösten fått ägnas åt valkampanj, i stället för att driva politik och utnyttja de gynnsamma budgetförutsättningarna. Det är också oförutsägbart vilka partier som skulle vinna eller förlora på ett extraval i detta läge.

Stefan Löfven kunde ha avgått och överlåtit åt talmannen att sondera förutsättningarna för ny regeringsbildare. Det är mycket möjligt att den processen slutat i att Stefan Löfven hade återkommit som statsminister. Men säkert är det inte. Och även denna väg hade medfört ökat fokus på det politiska spelet på bekostnad av de politiska sakfrågorna.

Så jag är rätt så nöjd. Det finns en risk att allianspartierna nu börjar agera efter "mycket vill ha mer"-principen och sprider misstroendeförklaringar om sig. Men de når snart en gräns där trovärdigheten i deras agerande i så fall urholkas. Om deras misstroende mot regeringens ministrar är så stort att de sätter i system att använda ett av riksdagens allra tyngsta redskap för att konrollera regeringen - varför tar de i så fall inte över regeringsmakten själva. De kan avsätta regeringen vilken dag de vill, med hjälp av Sverigedemokraterna.

Jag tycker den nya regeringen ser bra ut, även om jag också gärna hade välkomnat några yngre förmågor. Nu hoppas jag på en höst med skarpa diskussioner mellan vänster och höger och en regeringspolitik präglad av jämlikhet, hållbar utveckling, feminism samt en human och generös flyktingpolitik.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker Hultqvists försvar ändå är obegripligt. Han menar att rent konstitutionellt så har han inte med it-skandalen att göra. Han tycks mena att varken SÄPO eller Transportstyrelsen ligger under hans departement. Är det verkligen så en ansvarsfull Regering arbetar?? Om Hultqvist visste något om en allvarlig säkerhetsincident rörande rikets säkerhet, och tycker det inte är hans ansvar...., då bör han sannerligen avgå. Om någon skall förstå risker och hot mot rikets säkerhet så är det väl Försvarsministern???

Eller är han en värdig arvtagare till Björn von Sydow, som ärligt erkände att han inget kunde om försvarsfrågor, men att han kunde lära sig.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Det märkliga är att S och MP-regeringen agerat som om de hade stöd av en stabil riksdagsmajoritet. Detta förklarar varför Alliansen beslutat om misstroendeförklaring. All kritik mot ministrarna förklaras med att de inte gjort några formella fel, att de agerat korrekt inom ramen för den svenska statsförvaltningens administrativa regelverk dvs utan tillräcklig dialog med sina ministerkollegor.

Dessutom... när nu Anders Ygeman lämnar regeringen kanske problemen med svenska polisen kan hanteras.

Orion77 sa...

Ett starkt och klokt drag av statsministern idag. Om nu Alliansen framhärdar i avgångskravet på försvarsministern, och verkligen lyckas avsätta honom med hjälp av SD, har jag ett förslag: Ge Mikael Odenberg chansen att ingå i regeringen på denna den minst partipolitiska statsrådsposten!

Låter detta långsökt eller verklighetsfrämmande? Märk väl då att Mikael Odenberg säkert är mycket respekterad inom försvaret, och att ett partibyte i detta fall knappast är något att förvånas över. Hans kunskaper och kompetens för detta ämbete är oomtvistliga. I en eventuell Alliansregering skulle han däremot knappast vara välkommen, hans uppmärksammade avhopp som försvarsminister i Fredrik Reinfeldts regering när Anders Borg kallade försvaret för ett "särintresse" har gjort honom omöjlig i M-bunkern.

I Stefan Löfvens regering är försvaret en prioriterad nationell funktion -- som det rimligtvis är i varje välfungerande land. Och den statsrådsposten bör stå över partipolitiken.

Anonym sa...

Vem bär ansvar?
http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/KV9X6/s-anmaler-forra-regeringen-till-ku

Lennart Andersson sa...

Löfven får vara noga med att inte ta fel färg på slipsen i framtiden. Misstroendevotum från familjen Batra-Åkesson kräver nog inte mer än så.

Anonym sa...

Ur RF

13 kap. Kontrollmakten*

Konstitutionsutskottets granskning

1 § Konstitutionsutskottet ska granska:
- statsrådens tjänsteutövning och
- regeringsärendenas handläggning.

Utskottet har rätt att för granskningen få ut protokollen över beslut i regeringsärenden, handlingar som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning.

Andra utskott och varje riksdagsledamot får hos konstitutionsutskottet skriftligen väcka frågor om statsrådens tjänsteutövning eller handläggningen av regeringsärenden.

Eftersom vi inte har en konstitutionsdomstol, som "kontrollerar makten" dvs bevakar konstitutionella frågor, vi har därför ett utskott av Riksdagsmän, som avgör detta, och eftersom utskotten speglar förhållandena i Rikdsagen, dvs valet, så är bedömningen av vad som är ditt och datt, klandervärt eller inte, i högsta grad en fråga om tycke och smak, dvs politisk värdering, det är här det blir fel, (av politiska skäl), våra folkvalda blandar samman politik med juridik, dvs konstitutionella frågor med politiska, och de blir ju rena rama Kalle Anka, när regeringen, som kontrolleras av KU, alltså måste kalkylera med SD, som är våg :-) men som ingen vll ta i med tång, :(hur tänker ni här kära politiker) - hur ska detta förklaras, för valmanskåren, i vart fall är det ingen som förklarar detta nu, vilket konstitutionella frågor onekligen är...dvs att i vart fall kunna förklara vad som är konstitutionellt och inte :-).

Dvs vilka frågor hör hemma:
- i KU
- i de vanliga utskotten
- i kammaren?

Det är inte så lätt, när man är regent i minoritet, och frågorna dessutom basuneras ut godtyckligt av partiledare, som tar sig rätten att agera domare på twitter, i just konstitutionella frågor, man tar sig för pannan. Har det brunnit i hela proppskåpet


Det kommer inte bli lättare för en hypotetisk m-ministär, med malliga allianspartners, med SD som balansspelare med S i opposition, (nä, inte fasiken vill man bli statsminister då)

* Förutom val vart fjärde år, (dvs väljarna kontrollerar Riksdagen),
är det alltså Riksdagen som kontrollerar regeringen, eller snarare,
Riksdagen utser regeringschef, som utser och kontrollerar statsråden.
Så inom Riksdagen har vi KU, som är det enda utskott som nämns i RF, som alltså har särskilda befogenheter att granska regeringsmakten (konstitutionellt), och utöver detta har vi alla våra tjänstemän på RK och i Riksdagen som kan meddela ett och annat)

Nu var det en ganska stor miss av ett statsråd, att sas hålla sig helt oinsatt avseende uppenbara målkonflikter med centrala och sekretessbelagda informationssystem, och osannolikt klandervärt att ingen på departementet insåg ansvaret med en GD som medvetet struntar i en pågående förundersökning av Säpo, (visst har Ygeman tagit ansvar genom att kontakta Hultqvistarn) och vad Ygemans uppfattning (vilket var det viktiga) var till Bredbandsbromander, får vi ng inte veta, men Ygeman är ju inte helt borta i det blå, så nog måste han ha sagt något) Sedan är det inte osannolikt att Ygeman kontaktade ansvarig minister, men eftersom vederbörande försökte komma undan genom att hävda sig vara oinformerad, så kunde ju inte Ygeman förklara att visst tog ansvar, så då får man kanske offra sig. S.W

Anonym sa...

Alltså,

- om AKB går upp i Riksdagen och talar om ansvar (efter 8 år av moderat försvars- och säkerhetspolitik), som motiv att förklara misstroende mot Hultqvistarn, som alltså är ansvarigt statsråd inför regeringschefen i samband med pågående nato-övning på Gotland,

och

- anför konstitutionella orsaker (kontrollmakten kap 13 enligt RF), innan KU har hunnit genomföra sin konstitutionella granskning, dvs begärt ut "bevismaterial" dvs källor, som kan stödja att tex Hultqvist allvarligt brustit i sitt fögderi, som inte kört över inrikesministern, som har sitt ansvar för det hela, så undrar man lite hur akb och alla andra ska förklara detta konstitionellt, dvs att man inte behöver reda ut detta enligt konstitutionen, man behöver bara gå upp i kammaren, och tuta lite käckt,

- att vi tycker Hultqvistn är allmänt klandervärd, "vi liksom känner detta på oss" så är frågan om detta imponerar på väljarna?

- om m då utlyser en ny regeringskris, mitt under nato-manövern som då pågår, så är väl frågan om alliansen imponerar på våra broderfolk i öst occh väst, eller om man ens imponerar på nato?

dvs
- på konstitionell grund hävda att Hultqvistarns är så klandervärd, att han bör avgå,

Jo då ni, då har ett nytt kapitel av lalalala, dårpippi och Kalle Anka i Sverige, för nog går en övning ut på att öva - tex robusthet och pålitlighet.

- om då vår allians, som vill söka förtroende av valmanskåren att få bilda regering 2018, (utan stöd av SD), så tänker de sig att de ska sänka regeringen, eller snarare Hultkvistarn, och utlysa en regeringskris mitt under nato-manövern ->

så visar det sig att Sverige inte går att lita på alls, dvs vi lägger ner årt försvar, alliansen tom försvaret av Gotland, och sedan när vi får en regering som inte är helt koko i försvarsfrågor, utifrån våra allierades perspektiv, så ska då jäntorna byta ut Hultqvistarn, (med stöd av SD :-)
S.W

Anonym sa...

Av detta följer

- Folk-pileralerna kan vi lita på i dessa frågor, aldrig i livet att Folkpartiklarna röstar bort Hultkvistarn i kammaren, som det mest naovänliga partiet (heder åt folkpartiklarna, man är i vart fall ärlig, dvs tar ansvar för sina åsikter och är beredd att ta konsekvensen). Den nya loggan borgar för att man har stake och är karl för sin hatt :-)

- Zentern...Den gamla försvarsbryggan mot S, som alltså var med om att initiera den stora omställningen av försvaret efter bank- och finanskrisen, nog fasiken har C insett att man gör narr av sig själv, om man sänker Hultqvistarn med stöd av SD, och sedan talar om ansvar.... för vad då? Gotland.

- Kristen desorienterad samling, stackars ebt, obegripligt, att de med sina siffror, går så hårt in på detta, men visst är hon lojal mot akb, och det är trots allt försvarligt, lojalitet.

- Moderaterna - skärpning, nog för att läget är förkylt, men det beror inte på akb, utan på att hövdingen avgick på valnatten, och försatte alla i en cirkus som ännu inte är utverkad. När SD blev absolut våg, så havererade vårt parlamentariska system, och detta i sin tur berodde på en politik som inte var i takt med väljarna, eller snarare en tillräckligt stor andel väljare, där m av osannolika orsaker ansåg att man kunde överge hela högra flanken, för att i vild galopp lägga krutet på vänstra, och då föll så klart även trupperna i mitten, vilken omfattning av sig själv. Nä, akb har skäl att vara desperat, men vill hon skjuta både sig själv och moderutterna i foten ännu mer, så ska de gå upp i kammaren och rösta bort Hultqvistarn i armkrok med SD.

och vad håller SD på med? har det brunnit deras proppskåp med? Vill de i akt och mening göra sig imbecilla i försvarspolitiken, och sänka all trovärdighet avseende försvaret av Östersjön och vår "östra Rikshalva" ;-) Nä, det är så dumt att det inte är sant, från borgerliga debattörer, att göra sig lustiga över försvaret av Hultqvist, han håller minst Sven Duva-klass, och kommer bara att bli hjälteförklarad, det går inte att sänka Hultqvist, och även om de är så tröga att de faktiskt försöker, så kommer det bara att utmynna i att väljarna sänker moderaterna än mer ner i diket.

Det finns bara ett råd att ge akb, om hon vill göra anspråk på att ta ansvar (för försvarspolitik, säkerhetspolitik och utrikespol, och det är att agera i enlighet med vad man förväntar sig av en normal vuxen människa, att göra saker som är genomtänkta, i synnerhet om man vill bli kalif istället för kalifen, i fria och allmänna val, där man söker väljarnas förtroende, efter åtta år med hövdingen med akb som knapptryckarchef. Dessutom med Ygeman som gruppledare fram till 2018, hihi, det kan bli rajtantajtan med det konstitutionella med.

En gång till, det krävs 175 knapptryckare för att rösta bort regeringschefen, och förfogar man inte över detta, dvs över SDs direkta stöd, så kommer Stefan sitta kvar :-) och väljarna till höger litar inte ett enda dugg längre, på moderat försvarspolitik, och när det nästa inte kunde bli sämre med moderaternas trovärdighet avs ansvar, så tänker man sig alltså sänka Hultqvistarn med stöd av SD, under parollen "ansvar" och vi har en plan. Dundersuck, stackars moderater, att städa upp efter hövdingen. Det är bara att gratulera s till ännu en generaltabbe av högern, och till fortsatt oenighet om SD spöket inom alliansen. S.W

Anonym sa...

Sedan är det detta med vilken rätt?

Ett statsråd får inte ha en majoritet emot sig, och om detta vet vi först när knapptryckarna sagt sitt, och uppenbarligen ska - om inget oförutsett händer (tex en i raden av alla opinionsundersökningar som säger plingplong och god dag yxskaft) man utlysa själva förtroendeomröstningen mitt under nato-övningen, under parollen ansvar för Sverige. Nu kan två saker inträffa, endera så har Hultqvistarn inte en majoritet emot sig, eller så har han detta. Deta vet vi inte, vi vet bara att våra alliansledare, med all si pondus, påstår detta, men det är inga andra än Riksdagsmännen själva, som på knapptrykardagen vet hur de ska rösta, under ledning av sin knapptryckarchef, gruppledaren. Om nu Hultqvistarn, mot all förmodan, inte har Riksdagens förtroende, så ska han entledigas av talmannen, alltså mitt under brinnande nato-övning, och här borde alliansens intresse sammanfalla med ryska koningenten i Sveriges intressen, så utöver den sedvanliga ppajkastningen inom SD om vem som är mest och minst Putinist, så blir det utöver detta villervalla ävem ino andra partier:-)

Fäller de Hultvist, så kan det vara bra att påminna alliansen om att det är skarpt läge under en övning med nato i Östersjön, man kan alltså inte lalalala för mycket, och då är det rätt givet att statsminstern redan på förhand informerat Riksdagen om att han har en plan, det har nog inte alliansen, att om de fäller Hultqvistarn under nato-övningen, så är planen att ersätta honom med försvarsberedningens ordförande, tillika f.d talmannen och f.d försvarsminister von Sydow. Statsministern har inget annat val än att kasta in den ende som med viss rätt, kan matcha Hultqvistarn, det är ingen moderat ännu i närheten av.

Det andra alternativet är att utlysa extraval, och det är inte så dumt som det kan låta, utlyser statsminstern extraval, tex dagen före kammaren ska trycka på knappen om Hultqvistarn, så sitter ju Försvarsministern kvar, men frågan är om alla moderater på knapptryckarbänken sitter kvar :-) eller om KD sitter kvar :-) alltså med ett Extraval, som i praktiken handlar om Hultqvistarn, så är det så in norden bergsäkert, att moderaterna kommer att tappa ca 1/3 av sina riksdagsledamöter, och deras intecknade penioner :-) så det går att tänka sig en och annan moderat knapptryckare som kanske inte uppfattar misstroendet mot Hultqvistarn som så politiskt genomtänkt. S.W

Anonym sa...

Om statsminstern utlyser nyval, så sitter försvarsminstern alltså kvar, och sedan är det bara att börja med valpropagandan:

"the one" - gå och hålla upp ett finger i luften :-) och driva med allt möjligt.

"Touche pas à mon Pote" eller varianten "Touche pas à mon Hultqvist"

Pagrotsky kan väl ordna ett nytt tillstånd åt S att använda handen.
Kampanjens storlek

Det såldes inför valet 1985 över en miljon knappar i Sverige, och frågan är om det inte skulle kunna säljas 2 miljoner knappar med Hultvistarn på? och sannolikt hälften så många i Finland, I baltstaterna skulle det nog gå att kränga miljonen med, och på Gotland skulle man kunna sälja tre knappar för varje Gute. Natovänner skulle köpa, natomotståndare dito, Ryska underrättelseagenter skulle bära en, liksom alla från MUST (fast i hemlighet), Jan G skulle definitivt stötta Hultqvist liksom näringslivet med PM Nilsson i spetsen, DN skulle sluta upp bakom Hulqvistarn :-) och sannolikt hela kultursverige med Malena Ernman och Eva Dahlgren i spetsen, sannolik får man med sig hela hbtq-Sverige att sluta upp bakom Hultqvistarn. Serietidningen Bamse innehöll klippbilder och/eller klistermärken med kampanjens slogan och Bamseredaktionen sulle nog haka på igen, att backa upp Hultqvistarn, mot Krösus Sork och vilka det nu är som alltid ska störa idyllen.

I slutdebatten för riksdagsvalet i Sverige 1985 hade samtliga partiledare en kampanjknapp på kavajslaget. Så det är inte alls omöjligt att hela alliansledningen också skulle bära en med. Palme vann valet, och predikade avspänning i Östersjön, han gillde inte heller atom-utbåtar, men föll sedan i februari. Ingen vet vad som hade hänt om Palme lev vidare och drivit på om Östersjön, men Persson gjorde vissa krafttag, men nu är vi där vi är med ett nytt kallt krig, eller snarare krig med anledning av Ukraina och ingen har väl glömt stökigheterna inför förra valet, kanske ska man tänka lite framåt om inte annat om ansvar för vad som komma skall, och SD är vågmästare, det är lätt att förtränga. S.W

Anonym sa...

Alltså, endera så:

1. tvingas Löfven byta ut Hultqvist mot von Sydow -> regeringen vinner (moraliskt)

eller så blir det

2. extraval - > s förlorar inte, SD vinner jmfört med valet, m förlorarduktigt, akb ryker, och C slipper en svekdebatt, dvs vinner. MP får det inte lätt, men klarar sig, och KD hänger defiiivt på gärdesgården.

men, utlyser statsminstern extraval - > kan inte Hultqvistarn avsättas, och extravalet handlar praktiken o Hultqvistarn, som kommer att kanoniseras av Påven, minst, och eftersom alliansen inte vill ha ett extraval, (och räknar med att Löfven inte har ballar av stål), i vart fall vill inte akb :-) och definitivt inte ebt gå till galgen, så att köra chicken race i denna fråga, kabinettsfråga, är inte heller genomtänkt.

I praktiken skulle sde tvingas sätta på sig en knapp under valrörelsen med "rör inte min Hultqvist" och hovniga, eftersom extravalet då enbart kommer att handla om Hulqvist är klandervärd eller inte, samtidigt som KU, Riksdagens kontrillorgan, försöker reda ut vem som gjort vad i en härva, som regeringen då, alltså om ca 6 månader, har en massa planer för, hur man ska styra upp och dra lärdom av, lycka tillalliansen....för inte fasiken offrar sig akb på detta, om extravalet genomförs i nov / dec så är det alltså 10 månader före ordinarie val.

Inte bara extravalet utan hela huvudvalet kommer handla om konstitutionen, SD och försvarsfrågor, en försvarsfråga som är frågor som samtidigt är under utredning av KU och sannolikt Riksdagens andra kontrollorgan Riksrevisionen, och det kommer lite att handla om vad försvarsberedningen inte kommer att komma fram till före valet, eftersom vi saknar resurser att genomföra det som våra politiker påstår att de vill.

M avser alltså fortsätta med Tolgfors och Enström-linjen, dvs försöka ducka försvaret och driva nato-linjen där man påstår sig ha en plan, den väntar alla på, inkluderat innehållet. Moderaternas plan för att försvara Sverige känner alla till, den var o möjligt sämre än Persons plan med mp, nu har S gjort nystart i säkerhetspolitiken och då ska moderaterna dansa vidare med...vem? inte Fp, inte SD inte S, inom försvarspol.

Att regeringen gjort fel är alla överens om, och att de tagit konsekvensen av detta, men varför ska väljarna förtjäna pajkastning och haveri med försvarspolitiken, om det inte är uppenbart flagrant, och det är det inte. Regeringen avser tvärt om dra lärdom och rycka upp sig, vilket är 10.000gånger bättre, än en svajig alliansregering, med ett år kvar till ordinarie val. God tur. S.W

Orion77 sa...

Realismen i min idé här, om Mikael Odenberg som försvarsminister om SD/Alliansen lyckas avsätta Peter Hultqvist, bekräftas i DN, som rapporterar om skarp replikväxling mellan Tomas Tobé och Odenberg. Kanske har Odenberg redan lämnat M.

Den som lever får se.

Anonym sa...

Barrling skriver:

"Det behövdes inte mer än
ett halvt tillmötesgående och
en åthutning från statsministern,
för att Alliansen skulle börja darra på manschetten"

"Det gick väldigt snabbt från
kategoriska påståenden om
att statsråden innebär en säkerhetsrisk och
att läget är akut, till att:
vi kan nog vänta och avvakta litet ändå …"

"Trots upprepade påståenden om
att bristerna i regeringens arbete
handlar om ledarskap, och
om var det yttersta ansvaret ligger,
tog Alliansen aldrig steget fullt ut."

AKB, Lööf, EBT och JB

..."riktade aldrig misstroendet åt det håll där ansvaret

för både ledarskap – och allt annat – ytterst ligger:

hos statsministern."


"Alliansens uppträdande påminner om en bilförare
som bestämmer sig för att köra om, men försiktigt,
och kanske inte ändå vid närmare eftertanke.

En fullkomligt livsfarlig manöver. Även i politiken."


"Och pudelns kärna ligger inte
i vad Alliansen anser om regeringen.
Den ligger i vad Alliansen anser om
Sverigedemokraterna. SD har blivit
borgerlighetens nya kärnkraft.
Med lika stor sprängstyrka."


"Så även om Socialdemokraterna är
mycket svagare än på länge,
så gäller det även borgerligheten.

Därmed kan S än en gång,
som traditionen bjuder,
stärka sig själv med
borgerlighetens svaghet."

"Med sådana fiender
behöver en regering inga vänner.
Och med en sådan opposition –
heller ingen majoritet."

Man får nästan lust att dundra igång på hexameter,
och följa med Herkules i Stjerhielems oro och vånda över
dåtidens ungdoms bristande gnista och kurage. S.W

Anonym sa...

heja Anna, nu är det match, alltså trots allt en fråga om att debattera saken,
och det är vi medborgare trots allt betjänta av, och nog förtjänar regeringens
it-haveri ett bättre öde, än ett politiskt spel om ditt och datt, så det är bara att hålla tummarna att det kommer ut något gott av detta inför valet, för i slutändan är det en prioriteringsfråga, vilka resurser som krävs, och vilka kunskaper/förmåga, så det är en fråga om att vilja, men utöver detta att kunna, dvs våra myndigheter måste ha förutsättningar att genomföra det som regeringen förväntar sig/vill, utan att trampa i klaveret så till den mildra grad att alla förlorar, för så är det, precis som med statsbudgeten, så är näste man till rakning, som regent, beroende av att föregående regent, inte misskött fögderiet. Arvet (en databasterm alltså) är beroende av var man har varit, historien, och arvet förs vidare, och i slutändan är hela livet ett lån, till nästa generation, liksom jorden, eller sin lilla åkerlott, och vår demokrati är alltså beroende av att vår information är säker och korrekt, och tillgänglig / användbar, och den nöten är helt klar svårknäckt, men går, om man bara förstår vidden av varthän vår demokrati barkar, om man inte sköter det hela, eftersom det inte går att styra eller regera, utan korrekt och säker information, så enkelt är det. S.W