2015-10-15

Sverigedemokraterna - gatans parlament

I dag genomförde Sverigedemokraterna ännu en spektakulär presskonferens, där ett samlat medieuppbåd först tvingades genomlyssna en lång redogörelse för partiets världsbild innan den så kallade nyheten avslöjades. I sak var det mycket skrik för lite ull, endast redan kända partiståndpunkter redovisades. Det nya var att partiet nu mobiliserar för politiska insatser utanför parlamentet, dels genom en kampanj för folkomröstning om invandringspolitiken och dels genom att varna asylsökande för att komma till Sverige eftersom här är så kallt och de tvingas bo i tält.

Sverigedemokraterna svidar således, åtminstone tillfälligt, om från parlamentariskt parti till aktivistisk rörelse. Varför gör de så? Bakgrunden är partiets fundamentala misslyckande med att i riksdagen få något som helst genomslag för sin politik i den enda fråga som är viktig för dem, det vill säga invandringsfrågan. Trots att partiet fördubblat sin röstandel flera val i rad och fortsatt växa i opinionsmätningarna har partiet misslyckats med att få politiskt inflytande i riksdagen. Det är klart att detta misslyckande skapar en stark intern frustration och väcker aktivistiska stämningar.

I den debatt som följt på de kraftigt ökade flyktingströmmarna till Sverige har Sverigedemokraterna marginaliserats, eftersom partiet inte velat gå in i diskussionen om hur vi bäst bemöter de människor som redan är här. Partiet har medvetet valt bort integrationspolitiken och hamnar därför utanför diskussionen. Centerpartiets och Folkpartiets klara besked om att de rödgröna partierna kommer att få igenom sin budget har också minskat mediernas intresse för Sverigedemokraternas vågmästarposition.

Vi får väl se hur framgångsrik Sverigedemokraternas nya aktivistiska mobiliseringsstrategi blir. Det finns inga som helst förutsättningar för en folkomröstning om invandringspolitiken (hur skulle t ex frågan formuleras?) och kravet lär inte få något stöd utanför kretsen av närmast sörjande. Och har Sverigedemokraterna verkligen en kader som är villig att lämna det trygga, anonyma nätet för att i stället på gator och torg och vid gränsövergångar hota hjälpsökande människor med dåligt väder och tältläger?

Tonen under presskonferensen var populistisk och hätsk. Jag säger det igen - jag förstår inte hur människor som uppenbart tycker så illa om Sverige och det Sverige står för väljer att bo kvar och till och med beskriva sig som "Sverigevänner". Hyckleriet känner inga gränser.

21 kommentarer:

Unknown sa...

Det var riktigt bra skrivet, Ulf! Läste med intresse ända fram till slutstyckena, där jag blev riktigt glad. Här tar du i på ett sätt som dagens presskonferens fordrar. Fler måste börja tala klarspråk. Lite oftare. Lite tydligare! Tack, Ulf!

Unknown sa...

Du menar att det är bättre att babbla om att vi vill ha tbx Reinfeldt än dig Batra. Vi vill nu höja skatterna och plundra bolag på deras pengar och samtidigt vill vi ta emot ännu fler människor. Jag kan säga så här. Jag hade förstått att vi hade tagit emot 1 miljon människor om det varit Krig i Norge, Danmark, Finland eller Tyskland, men jag kan inte rättfärdiga en människa som inte på något sätt har relevans eller förståelse för svenska kulturer och deras ve och väl. Om dom som kommit hit - ALLA nu menar jag inte några som man ser här och där, så hade ALLA fått den kred som du suktar efter.

Calle Hagander sa...

Typiskt att en anonym skrivare gör hätska utfall mot ett värdefullt inlägg. Låt oss gemensamt värna om Sveriges långa tradition att värna humanistiska värden och göra vår insats för människor i nöd. Det är den sanna sveskhet jag vill vära - inte de mörka kafter som hotar det samhälle vi gemensamt byggt upp under lång tid.

Henry Rouhivuori sa...

Det kan vara ett misstag att lämna riksdagsarbetet. Det är ju dit som deras väljare har fört partiet. Låter något desperat att börja kampanja redan nu för 2018 som det kanske egentligen handlar om.

Anonym sa...

Utmärkt artikel! De flesta svenskar vill att fler flyktingar kommer till Sverige. Särskilt viktigt är denna ståndpunkt när andra länder inte tar sin andel, som exempelvis USA och Japan.

Ju större grupp människor som kommer hit desto fler medborgare - på sikt - kommer då i riksdagsvalen rösta på partier som vill att fler flyktingar får sin fristad i Sverige och så vidare. Kommer detta att medföra högre kostnader? Ja i det kortsiktiga perspektivet. Då måste svenska folket vara beredda och motiverade att betala mer i skatt. Men på sikt kommer man betrakta denna temporära utgift endast som en investering för framtiden. Denna arbetskraftsförstärkning kommer att innebära en konkurrensfördel för Sverige.

Om regeringen står stark och enad tillsammans med vänsterpartiet kommer SD snart att förlora allt fler röster och sympatier.
Mark Twain

Anonym sa...

Hur kan man överhuvudtaget skriva något sådant om man vill framstå som en seriös statsvetare?

"Det finns inga som helst förutsättningar för en folkomröstning om invandringspolitiken"

Det finns det visst. Både möjlighet till att rent faktiskt hålla en folkomröstning finns och en stor andel av befolkningen vill att vi tar emot färre flyktingar. Frågan kan formuleras i form av en rad åtgärder vars konsekvens med största sannolikhet innebär minskad invandring. Där har du alltså fel.

Det kommer knappast stå personer som ska "hota" immigranter vid gränserna med olika budskap. Det handlar om att exempelvis göra reklam i tidningar utomlands för att folk inte ska söka sig hit. Varför betala smugglare 50 000-100 000 "kr" för att bo i tältläger här när man gör det gratis där?

"jag förstår inte hur människor som uppenbart tycker så illa om Sverige och det Sverige står för väljer att bo kvar och till och med beskriva sig som "Sverigevänner". Hyckleriet känner inga gränser."

Vi Sverigevänner tycker om Sverige. Det är därför vi värnar om det. Däremot inte sagt att vi uppskattar den urspårade migrationspolitik som sätter hela fundamentet för det svenska välståndet i gungning. Hyckleriet tillhör alla massinvandringsvurmare som gärna talar sig varma för massinvandring och mångkultur men aldrig i livet kan tänka sig att bo i våra MENA-områden.

Anonym sa...

Jag hoppas att de arga och rädda människorna i SD kan kanalisera om sin ilska mot de sociala orättvisorna istället för mot människor som behöver hjälp undan krig och förföljelse!

Anonym sa...

En professor i statsvetenskap borde ha djupare insikter än alldagligheter man kan läsa i vilket kommentarsfält som helst. Det vore rysligt intressant att läsa spekulationer, tankar och idéer kring SD's agerande. Mer än att dom skulle vara "sura för att ingen vill leka med dom".

Det finns goda möjligheter att denna kampanj kan ställa till mycket. KD's agerande senaste tiden har lämnat alliansen väldigt svag. Och till synes utan ledare. Man kan nästan ana en utbrytning och eventuellt blir KD partiet som först följer SD.

Anonym sa...

Vaddå, SD fattar väl att det inte blir ngn folkomröstning, det blir det bara i frågor som riskerar att splittra S eller M samtidigt, Nä, problemet är inte SD retorik, utan vad som händer i statsbudgeten om räntorna stiger, och andra grundläggande välfärdsfrågor trängs undan. Egentligen behöver inte SG göra ett förbannat dugg, eftesom de inte är välkomna, och då slipper de ju ansvar. Nä, om ett resp två år är det nytt läge, och problemet är inte SD, utan hur S ska klara kommunerna innan en förestånde nödvändig kommunreform, grunden är ju lagt i nya RF, vi har fyra nivåer, EU (som går mot beskattning), stat, landsting och kommun. Det kommer bli rätt mycket spel om nya gränser, kommungränser och valkretsgränser, för det kommer att bli lite brist på vissa yrkesgrupper, och den fråga som står på sin spets är självklar, Sverige är med i EU, och kan inte avvika i längden, för mycket, så det är bara det att det inte blir SD utan Bryssel, som sätter gränsen, och det kommer att falla på bostadsbrist, och vintern kan inte ens mp göra något åt. S.W

Anonym sa...

@ Mark Twain
Hur många generationer kommer det att ta innan din "lång sikt" inträffar? Innan du svarar kan du förslagsvis studera Jan Edlings färska rapport http://www.verdandi.se/wp-content/uploads/2015/10/151014-F%C3%B6rorterna-som-Moder-Svea-gl%C3%B6mde.pdf Malmö är en av de kommuner som kommit längst i på lång sikt har nu - förutom att de behöver drygt 4 miljarder i bidrag från andra kommuner för att gå runt infört beredskapsläge 2. SDs utspel är inte det största problemet, det är tyvärr verkligheten.
PS Jag vet inte vilka Ulf menar "med de närmast sörjande". Är det de runt 20% som sympatiserar med SD eller är det den pluralitet av väljarna som inte tycker att nuvarande invandring är hållbar och som är betydligt fler? Jag tillhör inte den första gruppen men däremot den andra. DS

Anonym sa...

Det som oroar mig mest är väl om politikerna förlorar kontrollen, dvs att statsapparaten upphör att fungera. Det kan bli mycket farligt om folket och politikerna går i otakt. Därmed inte sagt att SD agerar korrekt, men det borde vara ett minimivillkor att de får delta i samtalen. De enda som garanterat vinner på en sådan uteslutning är åter SD.
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Vore det inte passande med en gnutta politisk självkritik...
Det är ju uppenbart för var och och en att den svenska politiska eliten inkl. debattörer och media inte förmår uppfatta hur opinionen blåser i stugorna. Istället för att oroas och ta oviljan till ökad invandring på stort allvar, fortsätter politiken som om denna opinion inte existerar. Som om politik vore en tävling i godhet...
Vid senaste valet blev resultatet mer än tydligt. Konstigt nog avvisades frågan genom DÖ och opinionen mot invandringen blev ännu större. Hur stor ska oviljan till ökad invandring och migration få bli innan politiken bemödar sig att se var opinionen befinner sig? Det verkligt allvarliga är väl att politiken (med undantag för SD) distanseras allt mer från den svenska vardagen.
Tänk tanken... vad händer efter nästa val?

Jan Holm sa...

Det sägs att SD har medvetet valt bort integrationspolitiken och därmed hamnat utanför diskussionen.
Är det inte så istället att de andra partierna medvetet har valt bort en ansvarsfull invandringspolitik och vad gäller integrationspolitiken är den lika obefintlig som den alltid varit.
Vad gäller en informationskampanj så borde denna kommit till stånd redan tidigare på Regeringens initiativ.
Är det inte bättre att Sverige talar om för flyktingarna vad som gäller , innan de riskerar sina liv att ta sig hit , än att de ska få en förvanskad bild av Sverige genom de människosmugglare som de anlitar ?

Anonym sa...

Tänk snart har vi ett SD som jobbar sida vid sida med tiggarna, röda korset och scientologerna vid Hemköp Triangeln i Malmö. Ingenting förvånar en längre.

Anonym sa...

Hur många generationer kommer det att ta frågar anonym? Svårt att säga men jag tror att det går ganska snabbt. I år kommer cirka tvåhundratusen flyktingar till Sverige. Antag att det kommer lika många nästa år om man räknar med både nya flyktingar men också anhöriga till de flyktingar som kommit i år eller tidigare. De flesta svenskar vill att vi tar detta ansvar. Betänk att Sverige är en humanitär stormakt. Fördelen för Sveriges regering är att de flesta invandrare sympatiserar med de rödgröna partierna. Det innebär att ju fler invandrare desto mer stärks nuvarande politiska majoritet. Alliansen kommer att förlora i inflytande och SD som redan är marginaliserade kommer när de numera bytt strategi och satsar på utomparlamentariska aktioner bli ännu mer obetydliga.

En åtgärd bör regeringen emellertid göra snarast och det är bredda regeringen och ta in Vänsterpartiet. Hörde Jonas Sjöstedt idag på ekots lördagsintervju. Klart och tydligt budskap.
Mark Twain

Roger Svensson sa...

Säga vad man vill om SD, men de har i alla fall rätt i en sak: det finns ingen framtid i Sverige för merparten av de som kommer hit. Någon ”integration” i den meningen att de skall bli egenförsörjande är totalt omöjlig uppnå, oavsett vilken ”integrationspolitik” man försöker med. De bästa som merparten av de som kommer hit kan hoppas få någonsin är bidragförsörjning, vilket är i princip är samma tröstlösa och sysslolösa tillvaro som i ett flyktingläger i närområdet. En skrämmande inblick i vad som väntar de invandrare som kommer hit ges i det här reportaget av Peter Kadhammar: Så krossade det hyggliga Sverige en stolt man

Problemet beror absolut inte på att de som kommer hit inte vill arbeta för att försörja sig själv och är nöjda med att få bidrag. Det beror i stället på att behovet av arbetskraft minskar kraftigt och kommer fortsätta göra det. T.ex. Stiftelsen för Strategisk Forskning beräknar att inom 20 år kommer 50% av de arbetesuppgifter i Sverige som nu utförs av människor att vara automatiserade.

När de som invandrat inser att de inte har någon möjlighet att försörja sig själva och bygga en bättre framtid, samtidigt som de inföddas skatter ökar hela tiden och en att allt större del av de offentliga resurserna måste användas till att bekosta invandrarnas uppehälle, så kommer det leda till ofattbara spänningar i samhället.

Anonym sa...

Det finns ett annat parlament på gatan - och detta "parlament" enligt RF är valmanskåren, lite gammelmodig uttryckt som "folket" någon slags allmänhet, som sas sammanträder vart fjärde år och fattar beslut åt sina företrädare. Så gatans palement vet var enda unge vad det är, och det är det civila samhället, inte polisen, som upprätthåller gatans parlament, så är det, och detta vet både våra Riksdagsmän, våra partifunktionärer och naturligtvis de professionella (informationsstabsgänget, pressen och PR-mobben)

Abstrahera nedan genom att läsaren tänker sig vara på seminarium i etik på en kurs i filosofi, varför inte genom ett bildningsförbunds regi, där läraren heter tex Ingvar Carlsson, Bengt Westerberg, Olof Johansson eller Inga Britt Ahlenius eller Gudrun Schyman, vi har för få kvinnliga f.d partiledare)

Exempel från gatan
Det har börjat dyka upp ungdomar (barn) under 15 år (vilket det har, men nu låtsas vi att det inte har det) som sitter utanför Ica och tigger.

Tre moraliska tyckargrupper kan identifieas (hos gatans parlament):


A. MOT

en grupp vill förbjuda tiggeri för barn

en grupp vill förbjuda givande (men inte mottagande)

en grupp vill förbjuda tiggeri för människor som är diskriminerade

en grupp vill förbjuda tiggeri för alla

B. Mellanmjölk

inte förbjuda tiggeri aktivt, men inte heller aktivt tillåta

en grupp vill att man ska ducka, dvs inte ta ställning utan vara tyst, så löser sig saken

en grupp vill tillåta uppträdande motbetalning, (men inte passivt tiggande)

En grupp vill tillåta givande men förbjuda mottagande


C. FÖR

En grupp vill tillåta tiggeri, som ett arbete (jämför sexarbetare) och se till att de kan momsregistrera sig så att deras inkomster leder till pension och sociala rättigheter.

En grupp vill aktivt ta ställning genom att förtydliga detta i lag, att alla som befinner sig i Sverige har rätt att sitta på gatan och försörja sig genom att tigga har detta som en rättighet. S.W

Orion77 sa...

Västerlandets hittills obegränsade tillgång till billig arbetskraft (i Sydostasien, Indien, Kina etc) närmar sig nu ett slut. Folken där slutar nu att skaffa 6 - 8 barn per familj som pensionsförsäkring, eller har redan gjort det. Nu är man i huvudsak nere vid två barn per familj (Hans Rosling). Arbetskraften kommer att bli dyrare, och här i Europa blir det brist på arbetskraft.

De länder som nu vägrar att ta emot flyktingar kommer att ångra sig, om ca 15 - 20 år. Då är det för sent. De länder som nu tar emot flyktingar (ofta väl utbildade, t ex från Syrien) kommer att få bättre balans mellan behov och arbetskraft. Tyskland blir en vinnare, kanske kan Sverige också klara sig bättre än genomsnittet i EU.

Och SDs inskränkta politiker kommer att träffas av det välförtjänta klander som övriga partier, och allmänheten, då kommer att rikta mot partiet -- om det finns kvar då.

Anonym sa...


Vi har ett jätteproblem med våra riksdagspartier: dels att
de styrs enväldigt av sina partiledningar, dels att de i så liten
utsträckning visar respekt för folkviljan. A-M Pålsson har många
vettiga förslag om hur makten i riksdagen ska flyttas till riksdags-
ledamöterna; dessutom måste vi införa medborgarinitiativ; då skulle
vi slippa nya enfrågepartier. Om Schweiz varit Sverige hade landet
begåvats med ett antigripenparti! /Anders Nilsson

Anonym sa...

Idag har Vidar Andersson etiketterat vår statsledning med några glosor som är lite nya, med representerar begrepp, som kanske inte alls är nya, inte för alla oss som befinner oss på utsidan om det ”offentliga samtalet” och är helt normala, och ser våra rikspolitiker som ansvariga för att Sverige inte kan regeras. (dels pga mps bristande verklighetsförankring, dels pga SD, som numera, och sannolikt inom översådlig framtid är vågmästar inom Svensk politik, ser ut som att liten tuva (mp) stjälper stort lass (S+M)

Våra två statsbärande partier verkar ha befunnit sig en gammal stormaktsdröm, (högmod går före fall) eller så struntar man in konsekvensetik, och blundar för utfallet av sin goda vilja (vilket somliga av oss cyniker kallar för dubbelmoral eller skenhelighet), så man måste ju hitta balansen av motsatsen till gott och ont, av den moraliska gärningen, är den till för alla, eller för en själv och vems intresse ska jag prioritera bort? Tex står S ni vid pålen och försöker axla den fallna manteln, med Hövdingen har ju flytt fältet. Så var är Centerpartiet, V och MP som har ett viss förklaringsansvar (vid sidan av gamla nymoderaterna)

Var är lösningen, förutom att denna ligger i framtiden, bortom 2018?
Var ska migranterna bo, vad ska de arbeta med och inom vilka näringar (skoputs i på Södermalm) och vilka fattiga länder ska vi minska vårt bistånd i. S.W

Anonym sa...

Om något kan gå så är snabbt sedan i somras, och regering sitter på bäst informatins-resurser, så kan vi nog vänta osst ännu mer oväntad och dramatisk förändring 2016, och då är det ett år och 9 månader kvar till valet. Dvs vi får utfallet av statsbudgeten 2016 samt vårpropen först i april 2017, som alltså ska styra kommande valbudget. Nu får S ta etiken på allvar, och se till att fokuserar på rätt saker, konsekvensetik, ska Sverige överge kvinnor och barn genom att rikta om biståndet? Lånar vi drar marknadsräntorna iväg, och då krachar bostadsmarknaden, om den inte gör det ändå, men s kan ju försöka hantera denna, och hoppas att det bär. S.W