2015-10-03

Ny avrättningskarusell i Oklahoma. Dödsstraff och rättsstatens principer går inte att förena.

I USA fortsätter man att avrätta människor. Jag kommer aldrig att förlika mig med det. Dödsstraffet är lika vidrigt oavsett om det tillämpas av Iran, Saudiarabien, Kina, Nordkorea eller USA. Men jag har större förväntning på USA, eftersom landet är en politisk demokrati och borde sätta människovärdet och rätten till liv högt.

Enskilda händelser i USA visar också på den groteska absurditeten i att kombinera dödsstraff med rättsstatens principer. Jag har tidigare skrivit om de juridiska spektakel som utspelade sig i samband med avrättningarna av Clayton Lockett och Charles Warner i Oklahoma. Och nu när det nya juridiska turer som utspelar sig i Oklahoma i samband med en avrättning.

Richard E Glossip skulle ha avrättats i onsdags, den 30 september. Han dömdes för snart 20 år sedan, 1997, för att ha initierat ett mord på en hotellägare. Glossip dömdes mot sitt nekande och det har bedrivits många kampanjer för att upphäva domen.

Jag har ingen aning om Richard E Glossip är skyldig eller oskyldig. Men det som hände dagen när han skulle avrättas visar tydligt hur tillämpande av rättsäkerhet och rättsstatens principer leder till orimliga konsekvenser i samband med avrättningar.

30 minuter innan Glossip skulle avrättas hade fängelsepersonalen ännu inte fått något besked från United States Supreme Court om avrättningen skulle skjutas upp eller inte. Glossips advokater hade argumenterat för att en genomförd avrättning utifrån bevis som i huvudsak byggde på ett opålitligt vittnesmål skulle kränka Glossips medborgerliga rättigheter. Bristen på besked innebar att avrättningen sannolikt måste skjutas upp, och de dödsstraffmotståndare som samlats utanför fängelsemurarna jublade. För Richard E Glossip och hans familj tändes hoppets låga.

Då kom beskedet från domstolen - advokaternas framställan hade avslagit. Hoppet ersattes av sorg och förtvivlan. Nu skulle Richard E Glossip dö.

Förberedelserna för avrättningen återupptogs. Då ingriper överraskande Oklahomas guvernör Mary Fallin. Det har framkommit att de ansvariga för avrättningen ersatt medlet "potassium chloride" med "potassium acetate", eftersom fängelsepersonalen inte lyckats få tag i "potassium chloride". Det är detta medel som skall framkalla hjärtstopp hos den dödsdämde. Förberedelserna för avrättningen avbryts igen, och en timma efter att avrättningen skulle ha genomförts meddelar guvernören att den skjuts upp fem veckor till den 6 november. Då skall fängelset antingen ha fått tag på "potassium chloride" eller kunna visa att "potassium acetate" inte förorsakar något lidande för den som skall avrättas.

Ett straff som inte kan verkställas i rimlig tid och under värdiga former är ett orimligt och ovärdigt straff. Dessa uppskjutna och återupptagna avrättningar är inget annat än tortyr för den som är dömd att dö, och för dennes familj. Därför är dödsstraffet oförenligt med upprätthållandet av rättsstatens principer.

Avskaffa dödsstraffet. Avskaffa det nu.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Av demokratiska länder så är det bara USA, Japan, Taiwan, Singapore och Indien som fortfarande tillämpar dödsstraffet. Utav länder som är historiskt kristna så är det bara USA och Vitryssland såvitt jag kan se.

Opinionen verkar vara på väg att svänga även i USA, om än långsamt. Delstaten Nebraska avskaffade dödsstraffet tidigare i år. Påven ska i sitt tal till amerikanska kongressen ha uppmanat dem att avskaffa dödsstraffet. Jag har en liten förhoppning att det kanske kan hjälpa till att få tillräckligt många republikaner att byta fot för att få en majoritet för avskaffandet även i USA inom kort. Kanske om Demokraterna vinner nästa presidentval?

Förhoppningsvis skulle det så småningom påverka attityderna i de asiatiska demokratierna också, och så småningom resten av världen.

Anonym sa...

Håller helt med dig. Men det behöver du inte publicera. Däremot ser jag fram emot din lösning på den situation som Morgan tappat kontroll över enligt vad han visade på presskonferensen. Några sobril tycks han i alla fall behöva. Kanske något blodförtunnande också. Han var ju högröd i ansiktet.

Hälsningar
Klas Bengtsson