2015-09-05

Välkommen vändpunkt i debatten om flyktingmottagning?!

Jag är glad och stolt över det kraftfulla engagemang för flyktingmottagning och den vilja att på olika sätt hjälpa människor som finner en tillflyktsort i vårt land som svenska folket givit uttryck för de senaste dagarna. I morgon söndag kl 15.00 hålls en stödmanifestation på Medborgarplatsen i Stockholm där bl a statsminister Stefan Löfven medverkar och på onsdag kl 17.30 hålls en motsvarande manifestation på Gustav Adolfs Torg i Göteborg. Jag uppmanar alla som kan att sluta upp i Stockholm, i Göteborg och på alla andra ställen i landet där det genomförs manifestationer.

Man skall vara försiktig med att peka ut vändpunkter i debatten, men många har uttryckt en känsla att debattklimatet har svängt de senaste dagarna. Efter de dramatiska händelserna i Ungern och uppmärksamheten på bilder av döda barn i Medelhavet är frågan inte längre om Sverige skall ta emot fler flyktingar, utan hur mottagandet skall ske och hur EU-staterna tillsammans skall kunna hjälpa så många som möjligt. Förändringen är befriande.

De senaste dagarnas dramatiska utveckling förändrar också EU-staternas fokus på flyktingsituationen. Vi ser en spricka växa fram mellan "väst" och "öst", mellan nya och gamla medlemsstater. Dublinkonventionen om första mottagarland och Schengenavtalet om fri rörlighet över gränserna ifrågasätts. EU kan inte nöja sig med brandkårsinsatser för att lösa den akuta situationen, utan måste också prioritera politiska och ekonomiska insatser för att skapa stabilitet och utveckling i de länder som människorna flyr ifrån. IS och Assad-regimen måste bekämpas och drägliga levnadsvillkor återupprättas. Flyktingsströmmen är inte en naturkatastrof, utan en följd av politiska konflikter som tagit sig militära och barbariska uttrycksformer. Om inte dessa konflikter löses kommer människor att fortsätta att fly.

I den svenska debatten marginaliseras Sverigedemokraterna - partiet har inget att säga i den nu avgörande frågan om hur vi bäst tar emot de människor som flyr. Det var pinsamt hur Jimmie Åkesson i SVT Aktuellt och Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Markus Wiechel i P1 Morgon obarmhärtigt kläddes av. Gång på gång fick de frågan om hur Sverigedemokraterna tyckte att Sverige borde ta emot de flyktingar som nu kommer till vårt land - gång på gång vägrade de att svara på frågan. Sverigedemokraternas tystnad gör partiet medialt mindre intressant - om partiets företrädare inte vill delta i den debatt som nu pågår kommer de inte heller längre att slentrianmässigt bjudas in till de debatter som media vill föra.

Så nyttja tillfället! Trollens och näthatarnas lekstuga från i somras är i alla fall tillfälligt över. Nu gäller det att finna mod och styrka i det folkliga engagemang för solidaritet och människokärlek som tar sig så många fantastiska uttryck dessa dagar. Modet och styrkan skall användas inte bara till solidaritet med de enskilda människor som flyr utan också till att ställa krav på de politiska ledarna i Europa att skapa säkra asylvägar till Europa. Ingen människa skall behöva dö i Medelhavet för att Europas gränser är stängda.

24 kommentarer:

Anonym sa...

Personligen tror jag frågan om flyktingmottagandet har en annan dimension än vad man kanske får ett intryck av i debatten.

Det är nog egentligen ingen som tycker att man inte skall hjälpa människor i nöd. Nobelpristagaren André Geim (grafenets upptäckare) pekade på mänsklighetens största utmaning, vilket ingen annan av 2010 års nobelpristagare pekade ut. Geim sa helt enkelt "överbefolkningen är mänsklighetens största utnaning".

Överbefolkning leder till konflikter och krig.

Vad människor inser är förstås den enkla sanningen att flyktingsituationen är en "never ending story". Vi har kanske råd nu, men sedan då....
Kjell Eriksson

Anonym sa...

Först måste jag säga att jag förundras över folks enfald. Trodde de att inga barn kommer till skada vid flyktingkatastrofen? Man behövde alltså bildbevis för att debatten skulle ta fart.

De som dödade Alan är de som vill att Sverige ska vara en "Humanitär stormakt". De som lockar invandrare till att riskera sina liv istället för att hjälpa till och ordna resorna på plats. Man lämpar över ansvaret på smugglarna som gör stora pengar på väst dumhet. I praktiken så kan Sverige ett tag till ha den "generösa" invandringspolitik de har, just för att alla stackare inte kommer fram. En del drunknar och andra avskräcks eller har inte råd att fly.

Är man inte beredd att hjälpa alla, även de som inte har råd att betala, så är man ingen "humanitär stormakt" utan bara självgoda hycklare.

Alternativt kan man ju göra som SD vill och hjälpa folk i närområdet istället för en bråkdel av kostnaden i pengar och människoliv.

Annika sa...

Här i Skellefteå blir det den 11 september. Ett datum som kanske behöver fyllas på med positiva händelser...

Anonym sa...


Tanken är felaktig. Sedan asylprocessen juridifierades kan vi inte
politiskt bestämma hur många som får komma till Sverige med TUT eller PUT.
Det finns inom EU en ventil, men den har hittills aldrig åberopats.
Att lägga Sveriges demografiska utveckling i händerna på tjänstemän i
migrationsverket och migrationsdomstolar är galenskap. Mht förvärvsfrekvensen,
egenförsörjningen i gruppen utrikes födda, bestämmer migrationsverket också
över utvecklingen av vår statsskuld, delvis över bostadsmarknaden och skolans
utveckling. Och politikerna eldar på med sin perversa "signalpolitik", ingen
passkontroll, inget försörjningskrav vid anhöriginvandring, sjukvård för dem
som illegalt befinner sig i landet, ÄFS osv.

Anonym sa...

Jag tycker att Ulf gör det lätt för sig. Sverigedemokraternas politik med stängda gränser lämnar jag därhän. Men utgångsläget är att Sverige tar emot minst tre gånger så många som Tyskland per capita. Vi har totalt drygt 50 miljoner flyktingar. De flesta är internflyktingar men flera miljoner finns i flyktingläger i angränsande länder. Ulf efterlyser säkra vägar till Europa. Hur ser dessa ut? Möjlighet att söka asyl på ambassader? Säkra transporter till valfritt Europeiskt land från t ex flyktingläger i Turkiet för att söka asyl i Sverige eller vad? Att Sverige inte redan genomfört detta beror naturligtvis på att vi inte har några som helst möjligheter att ta hand om alla de som då skulle söka asyl här, inte ens om vi upprättar rena flyktingläger. De som pläderar för stängda gränser lär förlora terräng just nu. Men vilka KONKRETA lösningar har de som pläderar för "öppna gränser"? Hur många är öppna gränser? 200 000? 500 000? Jag saknar en sansad och konkret debatt om en tredje ståndpunkt i stället för den polariserade debatten mellan ytterligheter. Ett principförslag som tilltalar mig är att EU enas om ett generöst kvotsystem där asylrätten prövas "på plats" i flyktingläger. Då skulle de mest utsatta komma i första hand, inte bara de som har råd att betala flyktingsmugglare. Men vilka är Ulfs konkreta förslag? Har Ulf någon gräns för hur många vi kan/ska ta emot?
Klas Bengtsson

Somebody is wrong on the internet sa...

Tre principer bör styra vår politik:

1. Hjälpa så många som möjligt med de resurser som vi har..
2. Hjälpa dem som behöver det allra mest, inte enbart dem som har mest pengar.
3. Människor ska inte dö i tusentals när de söker sig till Europa.

Nuvarande politik bryter mot samtliga principer.

SD saknar svar på en hel del, men det hedrar dem att de inte stämmer in i kören "vi måste bli bättre på integration" för de och många andra inser att integrationen kommer att förbli dysfunktionell.

SD är också ärliga när de tar upp frågan om volymer och hur välfärdsstaten påverkas av detta, något som borde göras inom S-rörelsen.

Jan Holm sa...

Det skrivs att SD inte har något svar på hur invandrarna ska tas emot. Hur ska SD kunna svara på det , om inte ens de som nu kommer att förorsaka en ökad invandring har något svar.
Kanske dags att också diskutera integrationen , eller snarare avsaknaden av den?

Kenth sa...

Jag tror att nästan allt du skrivit här är fel och at dina förutsägelser kommer att slå fel - men vi får väl se framtiden an.

Britt Schönbeck sa...

Så märkligt! Bara sympatisörer till nyfacisterna kommenterar! Jag håller med dig, och hoppas också att vi ser en vändning i opinionen. Nyfacisterna har inga svar på hur samhället skall utvecklas för alla, de bara strör hat omkring sig. Hoppas vi ses på Gustav Adolfs torg på onsdag!

Anonym sa...

Jag skrev igår ett inlägg med bl a frågor till Ulf och försökte problematisera den svart-vita debatten. Nu läser jag ett inlägg av den för mig fram till nu okände Björn Östling vars inlägg på samma tema jag tycker är mycket läsvärt inte minst för de som har färdiga svar på alla frågor. Vilken är praktiska politiken efter alla minifestationer från höger till vänster?
https://bjornostbring.wordpress.com/2015/09/05/de-blinda-flackarna-i-flyktingfragan/
Klas Bengtsson

Jan Holm sa...

Jag tror inga sympatiserar med några nyfascister , däremot tror jag många vill ha svar på hur integrationen ska gå till om vi ökar invandringen. En sak är säker manifestationer är inte lösningen på problemet.
Sen måste den som verkar för en ökad invandring svara på hur integrationen ska gå till, det är ju knappast SD:s uppgift.
När Fridolin m.fl. politiker säger att vi ska klara av det , så vore det ju önskvärt att de förklarade hur vi ska lösa bostadsfrågan mm.
Det är en grov förolämpning av de som vill ha en ökad invandring , att kalla de som är emot denna för hatare och fascister.
Det verkar snarare som hatet utgår ifrån de som inte tycker man ska få ha en någon annan åsikt än den som de själva besitter.

Anonym sa...

Utmaningen består nog inte i frågan om att hjälpa till eller inte. Utmaningen består i frågan hur hjälper.Vi till på bästa sätt. Det finns tyvärr en övertro på att politiker sitter inne med de rätta svaren.
Kjell Eriksson

Orion77 sa...

SD:s ständiga "argument" i flyktingfrågan är ju att "vi ska hjälpa de nödställda på deras hemmaplan", bl a återupprepat av Jimmie Å i diskussion med Centerns Annie Lööf i SVT nyligen.

Jag väntar på att någon ska fråga Jimmie om/när han är beredd att personligen resa till Syrien m fl länder, och hjälpa till där, med kulorna visslande kring öronen, duckande för granater och barrel bombs. Han bemöts alldeles för artigt, utan att den katastrofala verkligheten görs synlig. Bort med silkesvantarna!

Anonym sa...

Det är tråkigt att invandringsförespråkarna så ofta sjunker till att kalla kritikerna för allehanda saker så som troll, hatare, nyfascister. Om ni brinner så mycket för ökad invandring, argumentera för det istället. Varför tycker ni till exempel att vi ska hjälpa folk här och inte i närområdet, vilket skulle bli mer kostnadseffektivt både i kronor och för samhället? Det är bara att se den polarisering som frågan skapar för att inse att det blir slitningar på samhället.

Invandringsförespråkarna plockar hellre fram 100 kändisar som får hylla invandringen än faktiskt argumenterar för dess förträfflighet. Inte ens när man valde att skära ner biståndetbrydde man sig om att förklara varför det var bättre med invandring än hjälp i närområdet.

Även om man hatar SD, så kan man väl ta diskussionen på allvar? Fall inte i fällan och dela upp folk i vi och dom. Diskutera frågan på allvar istället.

Anonym sa...

Jag tror faktiskt att det kan vara vändningen vi ser nu. Men snarare medias sista kraftansträngning. Snart kan man börja diskutera invandringen på riktigt, även volymer och annat förbjudet.

Lars sa...

Är det här etablissemangets sista desperata mobilisering för en fullständigt misslyckad och katastrofal invandringspolitik? Ulf tar då i något väldigt här. Vad förväntar de sig sedan ska hända om den redan rekordstora invandringen till Sverige ökas? Ska de oerhörda påfrestningar och problem som vi då ställs inför få SD att minska? Det kommer ju bara att garantera ännu ett rekordval för SD. Etablissemanget har alltid varit, och tycks fortsätta vilja vara, SD:s nyttiga idioter. Är det kanske nu dags för Löfven att vädja till folk att "öppna sina hjärtan" och sedan se sitt parti göra ett jättetapp till SD? Det tycks enligt opinionsmätningarna redan ha börjat.

Anonym sa...

@Orion77

Jimmie menar knappast att man ska vara på plats i själva kriget, snarare hjälpa till med de flyktingläger som byggs upp i länderna i närheten. Till exempel kunde man hjälpa kurderna i norra Irak som fick en miljon flyktingar i knäet utan hjälp från någon, inte ens landet de fortfarande var en del av.

Istället för att betala 2000 kr per natt för ensamkommande flyktingbarn, som kanske inte ens är barn, så kunde man hjälpa 100 personer på plats kanske?

Som det är nu så prioriterar vi de unga män, eftersom det främst är de som ger sig på resan till Europa. De fattigare och svagare är de som blir kvar i läger på plats. Kvinnor, barn, gamla.

Anonym sa...

@Anonym 4:55 em (Kjell Eriksson): "Överbefolkning leder till konflikter och krig.

Vad människor inser är förstås den enkla sanningen att flyktingsituationen är en "never ending story". Vi har kanske råd nu, men sedan då...."

Det där med överbefolkningen är inte så illa som man kan tro, faktum är att vi i princip redan nått kulmen och befolkningskurvan håller på att plana ut. Titta gärna på gapminder.org som har flera intressanta föredrag av Hans Rosling.

Sen kan man fundera på det här med varför det finns flyktingar, det pratas det inte så mycket om men de flyktingströmmar vi sett senaste åren är ju till stor del en följd av Irak-kriget och dess efterverkningar (Syrien, IS osv). Ibland när man hör på debatten käns det som att de glömt att invandringen handlar om människor som flyr för sina liv, några andra giltiga asylskäl finns inte. Bästa sättet att långsiktigt lösa flyktingkrisen är alltså att verka för fred i vår omvärld, för krig leder alltid till stort lidande. Vi är alla beroende av varandra, vad som händer i Mellanöstern påverkar också oss här långt i norr.

På kort sikt är nog det bästa vi kan göra att ta emot och hjälpa de som mest behöver det och sedan se till att de får hjälp att skapa sig en framtid (utbildning och arbete) här i Sverige.

Falkenberg sa...

Det går tydligen bra att dela moralporr på sociala medier och visa hur god människa man är genom att kräva och ge mer och mer till flyktningarna, men ingen verkar bry sig om de 10.000 barnen som dör av svält varje dag. De har blivit för tråkiga nu, och ger för tiden mycket få godhetspoäng.

Ingen bryr sig heller om att diskutera hur man ska få ett slut på kriget i Syrien. Det blir alldeles för svårt att tänka på, och där finns det absolut inga godhetspoäng att få i sociala medier.

Anonym sa...

Kan vara som du säger Ulf, eller inte.


All reklam är god reklam, brukar en del säga. Ex på det.. järnrörsskandalen.

Pratar vi sälar gynnas... Miljöpatiet

Pratar vi flyktingar gynnas... SD

Anonym sa...

Själv tänker jag utnyttja pausen till att ställa krav på mina politiker att göra något åt kriget i Syrien.

Diplomatin har fått sin chans.

Nu är det dags för marktrupper och permanent basering i ett par decennier. Givetvis måste man göra det utan FN-mandat också och det har väl alla utom svensk vänster insett vid det här laget.

S och övriga har svamlat om en FN-lösning i åratal medan landet mals sönder. Nato-trupp nu, tack. Jag betackar mig för jämförelser med Irak och IS också. Problemet med invasionen av Irak var primärt att Obama drog tillbaka truppen. Med 10k amerikaner kvar på marken i Irak så hade IS aldrig hänt.

Anonym sa...

Anonym 10:21 em: "Nu är det dags för marktrupper och permanent basering i ett par decennier. Givetvis måste man göra det utan FN-mandat också och det har väl alla utom svensk vänster insett vid det här laget."

Du menar så som Putin nu också börjat göra i Europa, efter att USA började med att strunta i FN i Irak? Nej tack. FN och folkrätten är det bästa alternativ som finns när det gäller militära insatser. Nog för att det inte alltid funkar särskilt bra, men alternativen är värre. Sätt press på dina politiker att förbättra FN istället.

Obama var verkligen inte problemet, 10 000 soldater som ockuperar ett land kostar pengar som inte fanns och de där hemma i Amerika fick se sina söner och döttrar komma hem i likkistor (och 100-tusentals döda Irakier på TV) p.g.a. av ett krig som påstods handla om massförstörelsevapen, vapen som visade sig inte existera (vilket FN:s inspektörer konstaterade redan innan kriget (ledda av en svensk Folkpartist dessutom)). Problemet med invasionen av Irak var att Bush inledde invasionen av Irak, baserat på en lögn.

De flyktingar som kommit till Europa det senaste decenniet gör det som en följd av detta idiotiska krig.

Roger Svensson sa...

Bjereld blandar som vanligt ihop etablerade mediers försök till opinionsbildning och egna förhoppningar med verkligheten (eller det kanske till om med är så att de etablerade medierna ÄR verkligheten enligt hans synsätt?). Visst kan propaganda och opinionsbildning påverka verkligheten, men det kan man först bedöma långt efteråt och att prata om någon ”vändpunkt” låter sig inte göras, i alla fall om man vill vara seriös. Här finns dock absolut ingen anledning till någon överdriven tillit till de etablerade mediernas förmåga att påverka. Man har ju t.ex. under flera år tävlat i att ta avstånd från och ”klä av” SD, men man kan knappast påstå att det varit speciellt framgångsrikt…

Sen är det förstås så, som även påpekats ovan, att det här är en pseudodebatt. Roten till problemen är ju konflikten i Syrien, men här har varje sig Bjereld eller etablerade svenska medier några insikter eller analyser att bidra med. Att EU, FN, USA och/eller NATO skulle gå in och agera direkt i konflikten är nog tyvärr en fåfäng förhoppning, det finns vare sig realpolitiska skäl eller någon politisk vilja att göra det. Flyktingströmmen ändrar inte det på något sätt, det är ju billigt för västvärldens politiket att med darr på stämman säga att man ”nu vi måste hjälpa de stackars syriska flyktingarna” (men helst låter man naturligtvis i slutändan något annat land sitta där med Svarte Petter). Betydligt mer kostsamt politisk är att säga att vi måste verka för, och delta i, en större militär intervention i Syrien för att rädda liv och skapa fred och stabilitet. Om någon extern part kommer agera militärt, mer än symboliskt, är det nog därför snarare Ryssland, Iran och Hizbollah eftersom det där finns väldigt starka realpolitiska intressen i Syrien och även en politisk vilja att ta kostnaden för att genomdriva dessa intressen.

Anonym sa...

Grundproblemet är att Assadregimen i Syrien och även IS båda totalt saknar alla former av mänsklighet. Precis som Hamas och PLO och alla andra arabländer som cyniskt mördar civila och dessutom avvisar arabiska flyktingar.